European Disability Card vanaf 19 oktober 2017

Het straffe project van het Belgian Disability Forum vzw wordt een Europese werkelijkheid!

Een persoon met een handicap zijn, telkens opnieuw zijn toestand moeten uitleggen of zelfs zijn stoornis moeten rechtvaardigen, enkel en alleen om hulp, een aangepaste dienstverlening of een verminderd tarief te vragen, is psychologisch zwaar, en bevordert geenszins de deelname van personen met een handicap aan het maatschappelijk leven.

Als een van de grondleggers van de Europese Unie heeft België zich nochtans ertoe verbonden het vrije verkeer van al zijn burgers te bevorderen. Door het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap in 2009 te ratificeren, bevestigde België ook opnieuw zijn verbintenis om de leefomgeving in België toegankelijker te maken voor alle personen met een handicap, ongeacht hun handicap en hun noden.

Personen met een handicap vragen geen extra rechten; zij willen hun rechten net als de andere burgers uitoefenen en deelnemen aan het maatschappelijk leven. Studenten of ouderen moeten gewoon een bewijs voorleggen om recht te hebben op bepaalde voordelen. Personen met een handicap daarentegen moeten aantonen dat zij een handicap hebben, vooral wanneer deze niet zichtbaar is, om dan te horen te krijgen dat bepaalde stoornissen niet erg genoeg zijn of niet in aanmerking komen voor bepaalde voordelen.

Dit is onaanvaardbaar, des te meer wanneer de persoon door een officiële organisatie als persoon met een handicap erkend werd.

In 2009 stelde het BDF deze situatie aan de kaak en stelde het tegelijk voor een erkenningskaart uit te werken, volgens zeer eenvoudige principes:

1. een duidelijk en eenduidig instrument, dat door iedereen erkend wordt;
2. een onomstotelijk bewijs van het bestaan van de handicap;
3. de erkenning van de handicap door het land dat de kaart uitreikt;
4. de onderlinge erkenning van de kaart door de landen;
5. een uitsluitend op vrijwillige basis eenvoudig te gebruiken kaart;
6. een niet-discriminerende oplossing: dezelfde voordelen op hetzelfde grondgebied voor alle personen met een handicap, ongeacht hun handicap, leeftijd, nationaliteit, …

Het BDF heeft zijn project, dat geleidelijk aan in verschillende nationale en Europese vergaderingen – voornamelijk door het European Disability Forum – onderschreven werd, vastberaden gepromoot. In die mate dat de Commissaris voor Sociale Zaken, Marianne Thyssen, in 2015 het startschot gaf voor het project op Europees niveau. België ging ermee akkoord de European Disability Card op zijn grondgebied uit te werken. http://bdf.belgium.be/nl/thema-s/lancering-van-de-european-disability-card-op-19-oktober-2017.html

Opmerkelijk veel personen met een handicap hebben meegewerkt aan het project: tijdens regelmatige raadplegingen konden het BDF en de Nationale Hoge Raad voor personen met een handicap aangeven wat de noden van de betrokkenen waren, onder meer op het vlak van de informatie-instrumenten (brochures, website, …). Voor meer informatie over het gebruik van de kaart: http://www.eudisabilitycard.be

Op 19 oktober hebben de 5 ministers bevoegd voor de inclusie van personen met een handicap op federaal niveau en in de deelgebieden de kaart, de voorwaarden voor het verkrijgen en het gebruik ervan voorgesteld. Dit gebeurde in aanwezigheid van Europees Commissaris voor Sociale Zaken, mevrouw Thyssen, het maatschappelijk middenveld en aanbieders van culturele, toeristische en vrijetijdsactiviteiten.

Sinds 19 oktober kan iedere persoon met een handicap die door een van de 5 handicapadministraties erkend is, de European Disability Card aanvragen. Voor meer informatie over de voorwaarden voor het indienen van een aanvraag: http://www.eudisabilitycard.be

De European Disability Card is essentieel voor toegankelijkheid. Heel wat aanbieders van sport-, vrijetijds- en cultuuractiviteiten hebben te kennen gegeven hier belang bij te hebben, en kiezen resoluut voor toegankelijkere activiteiten en diensten.

Het schip is te water gelaten en moet nu op dreef komen. Het biedt heel wat kansen op zelfontplooiing voor personen met een handicap, maar ook mogelijkheden voor economische ontwikkeling voor zeer veel dienstverleners, ongeacht of zij al dan niet bewust gemaakt werden van het belang van toegankelijke infrastructuren en diensten voor personen met een handicap!

Laten we deze kans met beide handen grijpen!

Bron: Belgian Disability Forum, 19 oktober 2017

Delen
Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0Share on LinkedIn0Email this to someonePrint this page

 1. Gehandicapten moeten vier maanden wachten op parkeerkaart: “Schrijnend”23-03-2018 08:03:31
 2. “Scan je kaart maar eens als je niets ziet”21-02-2018 08:02:48
 3. Sociaal tarief water: geen papieren attesten meer21-12-2017 08:12:23
 4. De European disability card09-11-2017 04:11:24
 5. European Disability Card maakt leven makkelijker02-11-2017 06:11:53
 6. ‘Ik stond duizenden mensen met een beperking te woord, maar kon hen niet helpen’30-10-2017 10:10:55
 7. European Disability Card vanaf 19 oktober 201719-10-2017 05:10:18
 8. Uniforme erkenning voor mensen met een handicap12-10-2017 08:10:18
 9. Nieuwe kaart vereenvoudigt erkenning mensen met handicap12-10-2017 08:10:51
 10. Zuhal Demir stelde ‘EuropeanDisability Card’ voor…12-10-2017 07:10:23
 11. Zele – Voordelenkaart sport en cultuur gehandicapten27-07-2017 08:07:27
 12. European Disability Card26-07-2017 02:07:29
 13. Minder controles voor kinderen met handicap18-06-2017 03:06:51
 14. European Disability Card gaat van start17-06-2017 01:06:39
 15. Luisterversie folders VAPH26-04-2016 09:04:40
 16. Dra één toegangspoort voor mensen met beperking16-02-2016 04:02:03
 17. Water: Vrijstelling van de bovengemeentelijke saneringsbijdrage en van de heffing op de waterverontreiniging (Vlaanderen)16-09-2015 09:09:18
 18. Vlaamse Zorgverzekering (vergoeding van niet-medische zorgen) voor blinden en slechtzienden16-09-2015 09:09:17
 19. Vermindering van successierechten aan personen met een zware handicap die erfgenaam zijn16-09-2015 09:09:55
 20. Vermindering van de onroerende voorheffing voor blinden en slechtzienden16-09-2015 09:09:15
 21. Sociaal telefoontarief voor blinden en slechtzienden16-09-2015 09:09:41
 22. Samenwonen met een persoon met een handicap in België16-09-2015 09:09:38
 23. Personenbelasting: Toeslag op de belastingvrije som voor blinden en slechtzienden16-09-2015 09:09:10
 24. Pensioenen en personen met een handicap in België16-09-2015 09:09:35
 25. Het sociaal tarief voor gas en elektriciteit voor blinden en slechtzienden16-09-2015 09:09:19
 26. De voorkeurregeling en het omnio-statuut (geneeskundige verzorging) voor blinden en slechtzienden16-09-2015 09:09:46
 27. De kinderbijslag voor niet meer leerplichtige kinderen met een aandoening of een handicap16-09-2015 09:09:28
 28. De kinderbijslag voor kinderen van personen met een handicap16-09-2015 09:09:59
 29. De tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden voor blinden en slechtzienden16-09-2015 09:09:39
 30. De integratietegemoetkoming voor blinden en slechtzienden16-09-2015 09:09:32
 31. De inkomensvervangende tegemoetkoming voor blinden en slechtzienden16-09-2015 09:09:07
 32. Regionalisering Tegemoetkoming voor Hulp aan Bejaarden16-09-2015 09:09:41
 33. De bijkomende kinderbijslag voor kinderen met een handicap of aandoening16-09-2015 09:09:19
 34. Automatische toekenning van rechten25-06-2015 04:06:35
 35. 188.742 personen met een beperking krijgen automatisch vrijstelling saneringsbijdrage of heffing waterverontreiniging22-06-2015 02:06:28
 36. Vrijstelling of compensatie saneringsbijdrage17-06-2015 03:06:52
 37. Gratis abonnement van De Lijn16-06-2015 05:06:44
 38. “Duizenden gepensioneerden en invaliden houden minder over na verhoging vakantiegeld”19-05-2015 05:05:28
 39. Gratis abonnement De Lijn blijft geldig voor mensen met een handicap18-05-2015 06:05:34
 40. Belastingvoordelen voor personen met een handicap18-05-2015 06:05:48
 41. Minder administratie voor personen met een handicap30-04-2015 02:04:22
 42. Mensen met beperking krijgen voordelen voortaan automatisch28-04-2015 12:04:39
 43. Energieleveranciers dreigen personen met handicap af02-02-2015 11:02:24
 44. Permanente bezettoon bij FOD Sociale Zekerheid terwijl sommigen “zich amuseren op Twitter en Facebook”07-02-2012 07:02:07
 45. Verminderingskaart in braille voor visueel gehandicapten27-05-2011 12:05:26

Laatst bijgewerkt op 19 oktober 2017 – 17:12