Optelec NV (Tieman group) opent vestiging in Brugge

Bron: Het Laatste Nieuws
21 februari 2000

De Optelec NV (Tieman group), één van de grootste producenten in de wereld van  hoogtechnologische hulpmiddelen voor blinden en slechtzienden, heeft een  vestiging geopend in België en wel langs de Baron Ruzettelaan 29 in Brugge.   Afgelopen weekend werden slechtzienden en blinden, belangenorganisaties, de  overheid, de sociale partners en de producenten uitgenodigd voor de opening.   Tieman bestaat 25 jaar en heeft vestigingen over de hele wereld.

De firma biedt een complete lijn van vergrotingssystemen, leesloepen,  brailleregels, brailleprinters en andere randapparatuur ten behoeve van blinden  en slechtzienden.  Al deze toestellen hebben tot doel voor de blinden een  maximale zelfstandigheid te bereiken en de levenskwaliteit te verbeteren.   De vestiging in België is opgericht om service en ontwikkeling veel directer op  elkaar af te stemmen, om continu in dialoog te kunnen treden tussen  ontwikkelaar, producent en eindgebruiker, waardoor een kwaliteitsverbetering  voor laatstgenoemde evident is.

Marc VANNESTE

***

“We  willen blinden zelfstandiger maken”

Bron: Het Nieuwsblad
21 februari 2000

De internationale holding Optelec NV (Tieman group) heeft sinds kort ook een  vestiging in Brugge.  Optelec NV is wereldwijd marktleider in het zoeken naar persoonsgebonden  aanpassingen om blinden en slechtzienden het leven aangenamer te maken.  De firma  ontwikkelt diverse hardware- en softwaretoepassingen en leert er de blinden mee  werken.  “De komst naar Brugge was een weloverwogen beslissing”, zegt  afgevaardigd bestuurder Jan Vermeulen.

BRUGGE

“Wij zijn in de eerste plaats een dienstverlenend bedrijf”, vertelt Vermeulen.  “Ons doel is blinden en slechtzienden te helpen om zich zelfstandiger te kunnen  vestigen op bureauvlak.  Onze doelgroep zijn dan ook studenten, scholen,  werkenden en bejaarden met een ooghandicap.”

Visitekaartje van de firma is de klantgerichtheid.  “Onze dienstverlening houdt  inderdaad niet op bij het verkopen van toestellen of hulpmiddelen alleen.  We  leren ons doelpubliek er ook mee werken”.

Optelec NV is wereldmarktleider in zijn branche.  Behalve in België zijn er  ook vestigingen in Nederland, Duitsland, de Verenigde Staten, Nieuw Zeeland en  Canada.  De Tieman Group heeft wereldwijd een omzet van 1,3 miljard frank.  De pas  opgerichte vestiging ligt in Brugge.

Scholen

“Onze keuze voor Brugge kwam er niet zomaar”, zegt Vermeulen.  “In België  zijn er twee grote blindenscholen, Het Koninklijk Instituut voor blinden en  slechthorenden in Woluwe en het Koninklijk Instituut Spermalie in Brugge.  In Varsenare heb je ook nog Licht en Liefde.”

 

“Veel blinden wonen hier dan ook in de buurt.  Neem daarbij dat de huurprijs hier  goedkoper is dan in pakweg Brussel en Antwerpen en je veel minder files hebt.  Ook de vlotte verbinding met Nederland was een pluspunt.”

Brugge is vooral een verkooppunt voor Optelec NV (Tieman group).  Aan productie wordt er niet  gedaan.  Er werken al twee mensen, de afgevaardigd bestuurder en sales manager  Ludwine Wouters.  “Het is de bedoeling dat onze omzet de komende jaren flink zal  stijgen”, zegt Vermeulen.  “En de tewerkstelling moet daaraan gekoppeld meegaan.”

Op termijn verwacht de afgevaardigd bestuurder dat er tussen de vijf en de tien  personeelsleden aan de slag kunnen.

Het zullen verkopers zijn en mensen gespecialiseerd in het geven van  opleidingen.

Het productaanbod van de firma spreekt bij zienden tot de verbeelding.  Het  aanbod gaat van leesregels, spraaksystemen en brailleprinters tot  vergrotingssoftware voor bestaande computertoepassingen.  Wie denkt dat  slechtzienden zich nog moeten behelpen met een sterk vergrootglas, komt bedrogen  uit.

Alle toestellen van Optelec NV zijn hightech-instrumenten.  Het vergrootglas is  vervangen door een camera met beeldscherm.  De vergroting is gigantisch, maar  daarmee houdt het niet op.  De slechtzienden krijgen er ook nog extra  toepassingen bij.  Zo kunnen ze hulplijnen plaatsen op het scherm en bepaalde  stukken tekst verduisteren.

Gewone pc

Een gewone pc kan ook door een blinde worden gebruikt.  Met aangepaste  software vertelt de geluidskaart alle handelingen aan de blinde.  Bestaande  teksten kunnen worden ingescand.  Ze worden door de computer in braille omgezet,  waarna ze op een elektronische brailleregel kunnen worden gelezen.  Dezelfde  tekst kan ook via een brailleprinter worden afgedrukt.

 

Combinatie

De combinatie van de verschillende hulpmiddelen maken het slechtziende en  blinde personen in een werksfeer gemakkelijker.  Ook diverse studenten maken van  deze technologie gebruik voor het lezen van hun cursussen en het maken van hun  taken.  De overheid subsidieert de aankoop ervan.  Alleen senioren die minder goed  gaan zien, kunnen niet rekenen op een tegemoetkoming.

 

Optelec NV (Tieman group)
Baron Ruzettelaan 29
8310 Brugge
Tel.: (050)35 75 55
Fax: (050)35 75 64
E-mail: info@optelec.be
Website: http://www.optelec.be

Geert WEYMEIS

***

Optelec  NV (Tieman group) in België

Bron: Financieel Economische Tijd
24 februari 2000

Marktleider in technologie voor blinden en slechtzienden
Tieman start filiaal in België

Visueel gehandicapten en groeiend aantal bejaarden zorgen voor groot potentieel

BRUGGE

Optelec NV (Tieman group) uit Nederland, de internationale marktleider in  communicatieapparatuur voor blinden en slechtzienden, start met een Belgisch  dochterbedrijf om haar penetratie in ons land en in Luxemburg te verhogen.   Gedelegeerd bestuurder Jan Vermeulen van Tieman ziet nog veel potentieel in  gebruiksvriendelijke low-vision-toepassingen.  Tieman steekt huidig  Belgisch marktleider Sensotec naar de kroon, die tot voor kort als  distributiekanaal fungeerde voor het Nederlandse technologiebedrijf.

De sector van de technologische hulpmiddelen voor blinden en slechtzienden is  een nichemarkt met een beperkt aantal spelers.  Toch is er heel wat  potentieel.  Behalve de visueel gehandicapten wordt de sector  geconfronteerd met een groeiend aantal bejaarden die hun leescomfort en het  gebruik van hun computer willen handhaven en optimaliseren.

Optelec NV (Tieman group), met als thuisbasis het Nederlandse Rockanje nabij Rotterdam, is  samen met de Amerikaanse concurrent Tele-Sensory één van de grootste producenten  van hoogtechnologische hulpmiddelen voor blinden en slechtzienden.  Optelec NV (Tieman group) boekte vorig jaar 71 miljoen gulden omzet en heeft 180 mensen in dienst,  waarvan 65 medewerkers (waaronder een aantal blinden) in het Nederlandse  moederbedrijf.  De onderneming heeft vestigingen in Nederland, Duitsland,  de VS en Canada en bezit een belang van circa 17 procent in het Nieuw-Zeelandse  bedrijf Pulse Data.

In diverse andere landen wordt gewerkt met distributiepartners.  Dat was  tot voor kort ook het geval voor ons land, waar sinds 1990 het Brugse bedrijf  Sensotec een aantal Tieman-producten verdeelde.  Sensotec, dat in 1986  ontstond als een spin-off van Spermalie, het Brugse MPI voor doven en  slechtzienden, is de enige Belgische ontwerper en fabrikant van hulpmiddelen  voor blinden en slechtzienden.

Met de start van een volwaardig Belgisch dochterbedrijf wil Tieman haar  marketing en dienst na verkoop opdrijven.  Tieman opereert vanuit Brugge en  wordt geleid door gedelegeerd bestuurder Jan Vermeulen en verkoopsdirecteur  Ludwine Wouters.  Bruggeling Jan Vermeulen is een elektronicaspecialist die  ooit de eerste werknemer was van Sensotec en daar tot einde 1999 instond voor  productontwikkeling.  Hij heeft ruim 18 jaar ervaring in de sector.   Ludwine Wouters heeft een paramedische opleiding en deed commerciële ervaring op  in de farmaceutische sector.

Tieman heeft twee grote productgroepen: brailleproducten op basis van  informatica, specifiek voor visueel gehandicapten, en zogenaamde low  vision-uitrusting voor de brede doelgroep van slechtzienden.

Paul van Wingaarden, algemeen directeur van Tieman: Het aantal blinden en  visueel gehandicapten is via de bestaande medisch-pedagogische instellingen (MPI’s)  makkelijk in kaart te brengen.  Maar het is ook een krimpende markt.   De markt van de slechtzienden daarentegen heeft veel groeipotentieel, gezien de  toenemende veroudering van de bevolking en de verdere opmars van het pc-gebruik  thuis.  Uiteraard vergt deze markt een totaal andere aanpak dan de  klassieke circuits voor de visueel gehandicapten.

Jan Vermeulen: Tieman biedt een breed assortiment van hulpmiddelen voor mensen  die slecht of zeer slecht zien en voor wie een bril of handloep niet meer  toereikend is.  Boeken en tijdschriften lezen, bankzaken regelen, brieven  schrijven en vlot werken met de computer worden opnieuw mogelijk.  Dat  betekent dat de slechtziende weer greep krijgt op zijn leven.  Eén van de  grote succesproducten van Tieman is de Twinkle, die tekst en afbeeldingen  vergroot en in zwart-wit of kleur weergeeft op een beeldscherm.

Terugbetaling

Het marktaandeel van Tieman en zijn collega’s in de sector is in Europa zeer  verschillend van land tot land.  Zo heeft de low-vision-apparatuur in  Nederland een penetratiegraad van 13 procent, in Noorwegen 16 procent en in ons  land slechts 2 procent.

Jan Vermeulen: Dat heeft veel te maken met de verschillen in de sociale  zekerheid en meer bepaald met het al dan niet bestaan van een vergoedingssysteem  door de overheid voor dergelijke toestellen.  In Vlaanderen krijgen  (thuisblijvende) personen met een gezichtsscherpte van minder dan 0,3 die een  TV-loepe aanschaffen 80 procent van de factuurprijs terugbetaald (met een  maximum van 100.000 frank).  Voorwaarde is dat de noodzaak tot aankoop moet  onderschreven zijn door één van de zeven Vlaamse door de Riziv erkende  low-vision-centra.  Voor werkenden wordt de apparatuur volledig vergoed.   Er bestaat echter geen vergoedingssysteem in België voor personen die  slechtziend worden na hun pensioen.

Tieman startte in 1975 met pionier Frans Tieman, een opticien uit Oostvoorne,  die op eigen houtje begon te knutselen aan middelen om het leescomfort van zijn  klanten te verhogen.  Dat werd de basis voor een technologiebedrijf dat  zich in de jaren tachtig snel ontwikkelde als een toonaangevende ontwerper en  producent.  In 1992 stapte Frans Tieman, die ondertussen in België woont,  uit het bedrijf en verkocht de meerderheid van de aandelen aan het  investeringsfonds NPM-Capital.  Deze herplaatste later een deel van die  participatie bij risicokapitaalcollega Paribas Deelnemingen, de Nederlandse  dochter van Ibel, de Vlaamse investeringspoot van Cobepa.  NPM Capital en  Paribas Deelnemingen hebben nu ieder ongeveer een derde van Tieman BV in  portefeuille.  Onder impuls van deze institutionele aandeelhouders werd het  management van Tieman geprofessionaliseerd en wordt werk gemaakt van een  versnelde internationalisering.  De grootste buitenlandse démarche tot nog  toe was de overname van het Amerikaanse bedrijf Optelec, waarmee Tieman ook een  tweede ontwikkelingpool verwierf.

Tieman België mikt in zijn businessplan op 12 miljoen frank omzet in het eerste  jaar en op 21 miljoen in het derde jaar.

Patrick CLAERHOUT

Delen
Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0Share on LinkedIn0Email this to someonePrint this page

 1. Tech voor blinden: langzaam maar zeker24-11-2018 11:11:18
 2. Kennismaking met de Mechelse firma Ommezien16-11-2018 08:11:06
 3. Blinden ontdekken sprekende bril op BrailleTech-beurs22-10-2018 05:10:28
 4. Ommezien voegt opnieuw VISIO en VARIO producten toe aan haar gamma!03-09-2018 07:09:46
 5. Ommezien – Je zicht in de kijker07-06-2018 11:06:19
 6. Crossen over de ZieZo-beurs25-03-2018 08:03:27
 7. Overname Lowvisionshop.nl30-01-2018 11:01:58
 8. Ommezien helpt blinden en slechtzienden26-01-2018 09:01:36
 9. Tech voor blinden: langzaam maar zeker17-11-2017 11:11:46
 10. Winkel voor blinden & slechtzienden05-10-2017 09:10:01
 11. Nieuwe leverancier BAUM Retec Belgium18-09-2017 02:09:30
 12. “Leven van slechtziende of blinde vereenvoudigen”17-09-2017 08:09:34
 13. Uitbreiding vormingsaanbod Modem18-06-2017 10:06:09
 14. Toegankelijke glucometers voor blinden of slechtzienden met diabetes18-06-2017 09:06:03
 15. Van Lent Systems – Nieuwe vestiging geopend in België!14-10-2016 01:10:26
 16. Ondervind zelf hoe een slechtziende met de computer kan werken03-10-2016 07:10:13
 17. Optelec Nederland neemt activiteiten Freedom Scientific Benelux en Freedom ADL over15-06-2016 08:06:57
 18. Lancering Nationaal Keurmerk Hulpmiddelen10-05-2016 06:05:47
 19. Sensotec wordt exclusief verdeler van Zweedse LVI15-02-2016 12:02:26
 20. Partnership tussen LVI Low Vision International en Sensotec15-02-2016 12:02:32
 21. Fusie Freedom Scientific USA en Optelec16-11-2015 07:11:31
 22. Luc Desmet – Sensotec16-09-2015 01:09:52
 23. “Ons eerste product was een brailledecoder”16-09-2015 01:09:42
 24. Video: Sensotec NV bedrijfsfilm16-09-2015 01:09:26
 25. Onderzoek en Ontwikkeling: de broedplaats van Sensotec16-09-2015 01:09:07
 26. Enkele hulpmiddelen voor blinden en slechtzienden16-09-2015 01:09:40
 27. Hightech helpt blinden kranten lezen en gsm’en16-09-2015 01:09:05
 28. Marketing langs bijna alle zintuigen16-09-2015 12:09:36
 29. Optelec breidt verkoop via opticiens uit16-09-2015 12:09:36
 30. Freedom Scientific Benelux en de optiekbranche.16-09-2015 12:09:20
 31. Freedom Scientific Benelux – UWV16-09-2015 12:09:03
 32. Braillewinkel steekt in nieuw kleedje16-09-2015 12:09:45
 33. Hulpmiddelen die in het oog springen16-09-2015 12:09:20
 34. Nieuwe hulpmiddelenleverancier VoiZi16-09-2015 07:09:27
 35. Minimale systeemeisen voor Optelec-producten14-09-2015 02:09:27
 36. Sensotec wint award17-04-2015 07:04:13
 37. ‘App die het verschil maakt voor blinden en slechtzienden’11-04-2015 08:04:56
 38. KOBA Vision – Nieuwigheden binnen onze brailleafdeling17-03-2015 08:03:03
 39. De invloed van hulpmiddelen op het leven van mensen met een visuele beperking19-01-2015 01:01:28
 40. Babbage – Oplossingen voor doofblinden29-12-2014 10:12:51
 41. Nieuwsupdate Low Vision Shop 27 december 201428-12-2014 07:12:33
 42. Technologie helpt blinden en slechtzienden vooruit06-06-2011 04:06:17
 43. Optelec NV (Tieman group) opent vestiging in Brugge06-06-2011 03:06:08
 44. Hulpmiddelen vrije tijd/varia voor blinden en slechtzienden29-05-2011 01:05:11

Laatst bijgewerkt op 26 oktober 2014 – 15:40