Na Katrina en Rita … komt Daisy

Gelukkig is Daisy hier niet de volgende vernietigende orkaan. Ook niet de naam van één of andere opmerkelijke vrouw. ‘Daisy’ staat hier voor: ‘digital accessible information system’. Vrij vertaald: een systeem dat toegang verschaft tot digitale informatie. Concreet komt het hierop neer dat in de toekomst gesproken boeken en tijdschriften niet langer via een cassette, maar via een CD-ROM verspreid zullen worden. Voor mensen met een ‘leeshandicap’ wordt hiermee een belangrijke stap vooruit gezet.

Handiscoopmedewerker Jul Schellens volgt de technische evoluties m.b.t. gesproken boeken en tijdschriften op de voet: Jul: Zelf ben ik op jonge leeftijd blind geworden. Mijn visuele handicap heeft mij echter niet belet om zo zelfstandig mogelijk te leven. Ik heb ook nooit stilgezeten. Mijn (vrijwilligers)werk, mijn gezin, mijn tandem, … eisen mij volledig op. Wat ik echter mis, zijn boeken. Voor ik blind werd, kon ik uren bij de Slegte of in een andere boekenzaak doorbrengen. Ik hield ervan boeken vast te nemen, er in te bladeren, een stukje te lezen, er eens te aan ruiken, … Natuurlijk kon ik later boeken op cassette beluisteren. Maar dat is toch niet hetzelfde. Ik heb er dikwijls van gedroomd om opnieuw boeken te lezen zonder beïnvloed te worden door de inlezer. Ik ben dan ook heel erg blij met de nieuwe technologische ontwikkelingen. Want een Daisy-boek beluisteren komt heel dicht in de buurt van zelf een boek lezen. Je kunt daarin ‘bladeren’, de structuur opzoeken, boeiende passages gemakkelijk terugvinden, …

Handiscoop: Wat een enthousiasme over Daisy …

Jul: Wij komen van erg ver hoor. Mensen met een visuele handicap hebben moeten wachten tot Louis Braille omstreeks 1830 het brailleschrift uitvond vooraleer zij toegang kregen tot geschreven informatie. Toen pas werden blinden uit hun afzondering gehaald. Zij konden gaan studeren en telden eindelijk mee in de samenleving. Vanaf 1930 werd informatie opgeslagen op grammofoonplaten en werden er ook boeken ingelezen. In die jaren ging de eerste luisterbibliotheek van start. Maar kun je je voorstellen hoe omslachtig dat allemaal was? Grammofoonplaten waren groot en breekbaar … Als je die een paar keer heen en weer moest versturen, bleef er niet veel van over. Omstreeks 1955 begon men boeken in te lezen op een magneetband voor bandopnemers. Dat was al een hele vooruitgang, maar die banden braken vlug. Kun je je die bandopnemers nog herinneren? Zo’n logge apparaten. Die nam je niet mee naar bed om nog een halfuurtje te ‘lezen’. Ruim 20 jaar later kwam de kleinere audiocassetterecorder met handige cassettes op de markt. De cassetterecorder, en later de walkman, hadden het grote voordeel dat ze overal konden meegenomen worden. Dit was een enorme vooruitgang in de lectuurvoorziening voor mensen met een leeshandicap. Het aantal gesproken boeken nam spectaculair toe.

In Vlaanderen werden twee luisterbibliotheken opgericht: de Luisterpuntbibliotheek (Luisterpuntbibliotheek) en de Vlaamse klank- en braillebibliotheek van Licht en Liefde (VKBB). Die hebben op dit moment elk een collectie van ruim 15.000 boeken die door talrijke vrijwilligers werden ingelezen. Ondanks het feit dat het aantal gesproken boeken voortdurend toenam, kregen mensen met een leeshandicap nog lang niet dezelfde kansen als mensen die gewoon een boek uit de rekken van een boekhandel kunnen halen.

Wanneer er een boek in de actualiteit kwam, moesten wij soms maanden wachten vooraleer wij het in de gesproken versie konden ontlenen. Als het dan om een bestseller ging, was de interesse hiervoor zo groot dat het soms een jaar of langer duurde vooraleer het jouw beurt was om dit boek te lezen. En de wat ‘stoutere’ boeken werden nooit ingelezen. Geen porno voor blinden dus, wat behoorlijk discriminerend was. Het heeft lang geduurd voor de luisterbibliotheken meer ruimdenkend werden. Als er al eens een boek ingelezen werd waarin blote borsten of een penis voorkwam, dan kreeg de voorlezer die woorden amper over de lippen. Je had eens moeten horen met wat een gekuch en gehakkel dergelijke passages op band kwamen. Op de cassettes hoorde je trouwens compleet alles: zuchten, kuchen, hoesten, een neus snuiten, … En wanneer je dan een boek aan het beluisteren was en je kwam aan een spannend moment, dan was de cassette af en moest je die eerst terugspoelen vooraleer je de volgende cassette kon beluisteren. Of nog erger, dan brak de band en moest je bij de luisterbibliotheek een nieuwe aanvragen wat minstens een paar weken in beslag nam. Als die band dan niet voorradig was, kon je er maanden op wachten. ‘t Was of de duivel ermee speelde: zo’n band brak altijd op het meest spannende moment of juist voor de lippen elkaar vonden …

Handiscoop: Maar toen kwam Daisy …

Jul: Begin jaren 1990 begon het digitale tijdperk en dit opende heel wat perspectieven voor mensen met een leeshandicap. De VS, Scandinavië en Japan waren de eersten om op de kar te springen. Luisterbibliotheken uit die landen sloegen de handen in elkaar en richtten het ‘Daisy-consortium’ op. Bedoeling was om van bij de start samen te werken aan een uniform systeem en aan een algemeen aanvaarde standaard. Op dit moment hebben zich reeds een 70-tal blindenbibliotheken, een 20-tal producenten en leveranciers van hulpmiddelen, verspreid over de vijf continenten, bij het Daisy-consortium aangesloten. In 2003 werd ‘Daisy-Vlaanderen’ opgericht, een samenwerkingsverband tussen Luisterpuntbibliotheek, VKBB en Transkript vzw. Uiteraard zijn de drie partners van Daisy-Vlaanderen al enkele jaren lid van het Daisy-consortium.

Vanaf 1 januari 2006 wil men ook bij ons beginnen met het uitlenen van boeken en tijdschriften in Daisyformaat. Het cassettetijdperk ligt dan definitief achter ons. En dat is niets te vroeg. De audio-cd met zijn erg goede geluidskwaliteit heeft de geluidsband en de cassette al grotendeels verdrongen en zal binnenkort nog de enige geluidsdrager zijn. Ook de analoge productieapparatuur zoals bandopnemers, geluidsbanden en cassettes verdwijnen praktisch volledig van de markt. Stel dat je nog een cassetterecorder hebt. Als die het laat afweten, geraakt die praktisch niet meer hersteld. Je zult al heel wat elektrozaken moeten aflopen, wil je er nog een nieuwe vinden. De omschakeling van een analoge naar een digitale opnametechniek is dus dringend nodig.

Handiscoop: Er wordt beweerd dat het Daisyboek niet alleen de vervanger van de boeken op cassettes is, het systeem zou ook een echte verbetering zijn.

Jul: Het Daisysysteem is veel gebruiksvriendelijker dan de cassettes. Voor één boek, geen dik boek, waren er ongeveer acht cassettes nodig. Boeken van 20 cassettes waren geen uitzondering. Maar een pak van 8 cassettes gaat niet door je brievenbus. Wanneer je een boek bestelde en je was niet thuis als de postbode langskwam, moest je naar de post om het af te halen. En nog eens om het terug te sturen. Op één CD-ROM is er nu plaats voor een volledig boek. En zo’n schijfje kan moeiteloos door je brievenbus. Cassettes terugspoelen, wat velen een vervelende karwei vonden, hoeft niet meer. Maar één van de grootste voordelen van Daisy-boeken is toch dat je kunt ‘navigeren’. Net als andere lezers kunnen wij nu gemakkelijk ‘terugbladeren’ om bepaalde passages op te zoeken of te herlezen. Of zoals veel vrouwen doen … al na de eerste bladzijden het einde lezen om te weten hoe het afloopt. Via een bepaald woord, een personage, … kun je heel snel vinden wat je zoekt. Een ander groot voordeel is dat er geen wachttijden meer zullen zijn. Voor boeken op cassette heb je veel meer opslagruimte nodig dan voor boeken op CD. Omwille van de beperkte plaats werden er meestal maar drie kopieën per boek gemaakt, met soms lange wachttijden tot gevolg. Op de ‘Duivelsverzen’ van Rushdie heb ik anderhalf jaar gewacht. Voor de Daisy-boeken geldt: ‘vandaag besteld, morgen geleverd!’ Wanneer je vandaag een luisterbibliotheek contacteert, dan wordt het gevraagde boek de dag zelf nog op CD-ROM gezet en onmiddellijk verstuurd. Als de post zijn werk goed doet, vind je dat boek de dag daarna in je brievenbus. De geluidskwaliteit van een CD-ROM is erg goed en er zijn geen storende achtergrondgeluiden.

Handiscoop: Als men elke keer het gevraagde boek op CD-ROM zet, is het toch niet nodig dat die nog teruggestuurd wordt.

Jul: Helaas moeten de lezers de CD-ROM nog altijd terugsturen. Die wordt in de opnamestudio vernietigt en gerecycleerd. Dit systeem is goedkoper dan een opslagruimte onderhouden en telkens opnieuw de gevraagde boeken op te zoeken. Boeken en tijdschriften die je kunt beluisteren, zijn voor veel mensen aantrekkelijk: voor mensen die bedlegerig zijn, mensen met een visuele handicap, mensen met een slechte handfunctie, mensen met dyslexie, … Toch is de markt voor luisterboeken en -tijdschriften in het Nederlands erg klein. Wanneer luisterboeken bestemd blijven voor de specifieke doelgroep van mensen met een leeshandicap moeten er geen auteursrechten betaald worden, op voorwaarde dat de CD-ROM na het beluisteren teruggestuurd wordt. Tijdschriften op CD-ROM mogen de lezers wel houden omdat daarvoor geen auteursrechten moeten betaald worden.

Handiscoop: Hoe kan een Daisyboek en -tijdschrift beluisterd worden? Is er hiervoor speciale apparatuur nodig? Wordt dit niet duur voor de gebruiker?

Jul: In feite heb je niet meer nodig dan een eenvoudige MP3-speler en die kun je al kopen vanaf 25 euro. Die staan soms zelfs in de folder van de ALDI. Belangrijk is wel dat je een toestel koopt met een onthoudfunctie, want als je stopt met lezen wil je de dag daarna toch weten waar je gebleven bent. Met een eenvoudig toestel kun je perfect een Daisyboek lezen. Als je gebruik wilt maken van de uitgebreide navigeermogelijkheden, dan heb je wel een ingewikkelder toestel nodig. Die zijn natuurlijk duurder. Een Daisyboek kan je ook beluisteren via de gewone computer. Hiervoor kun je de nodige software gratis van het internet halen. Al geruime tijd zijn er speciale Daisy-spelers op de markt. Deze kosten tussen de 250 en de 1.000 euro. Maar deze spelers zijn echt heel goed. Voor een student, die regelmatig zaken wil opzoeken in zijn cursus, zijn deze erg handig. De eerste Daisys-spelers waren zo groot als een cassetterecorder. Nu zijn er al heel comfortabele apparaten, zo klein als een walkman. Ik begrijp wel dat een aantal mensen er tegen opzien om weer een nieuw apparaat te leren gebruiken. Maar ik wil hen echt geruststellen. De MP3- of Daisy-spelers zijn even gemakkelijk te bedienen als de cassetterecorder. Ze hebben wel veel meer mogelijkheden. Zo kan de afspeelsnelheid versneld of vertraagd worden, zonder dat de kwaliteit van het gesproken woord wordt aangetast. Bovendien kan je met een Daisy-speler ook gewone audi-cd’s beluisteren.

Handiscoop: Jul, je hebt ons overtuigd. Wij gaan voor Daisy!

Lief VANBAEL

Voor meer informatie: Over Daisyboeken, -tijdschriften en -ontleningen: Transkript vzw (tijdschriften)
Van Malderenstraat 33
1731 Zellik
Tel.: 02/481.87.21
E-mail: mia.engels@transkript.be
Website: https://transkript.be/

Luisterpuntbibliotheek vzw

Luisterpuntbibliotheek is een openbare bibliotheek voor blinden, slechtzienden en personen met een andere leesbeperking. Haar opdracht bestaat erin om alle mensen die geen gewone, gedrukte boeken kunnen lezen lectuur in een aangepaste vorm te verschaffen. Onze boeken zijn beschikbaar in twee speciale vormen: luisterboeken (Daisy-boeken) en brailleboeken.

Lidmaatschap van de bibliotheek, uitlening en verzending van de boeken zijn volledig gratis.

Luisterpuntbibliotheek: info@luisterpuntbibliotheek.be

Tussenkomst Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap: Vanaf 1 januari 2006 zullen tijdschriften, waaronder Handiscoop, niet langer via cassettes verspreid worden, maar via CD-ROM. Ook zullen de luisterboeken op cassette stelselmatig omgezet worden naar CD-ROMs. Wie nog geen MP3- of Daisy-speler heeft en de informatiestroom niet wil missen, kan zich best snel een toestel aanschaffen. Lezers die jonger zijn dan 65 jaar en een Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicapnummer hebben, kunnen bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap een tussenkomst voor een Daisy-speler aanvragen. Ook wie al ouder is dan 65 jaar maar voor die leeftijd van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap al een tussenkomst kreeg voor hulpmiddelen voor zijn visuele handicap kan bij het Fonds terecht. Je dient daarvoor, best via het MDT (multidisciplinair team) dat jouw dossier al eerder behandelde, een offerte en een gemotiveerde aanvraag in. De Daisypelers zouden volgens de laatste berichten vanaf 1 november 2005 opgenomen worden in de refertelijst van de hulpmiddelen van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (bij het ter perse gaan van dit artikel was er nog geen zekerheid over). Je mag vanaf het moment dat je een aanvraag deed al een Daisy-speler aankopen.

Let wel op: niet aankopen voor je een aanvraag voor tussenkomst hebt ingediend. Want dan mag je een tussenkomst vergeten. Lezers die nu al een Daisy-speler hebben kunnen, bij wijze van experiment, reeds boeken in Daisy-formaat ontlenen. Voor meer informatie over eventuele tussenkomsten van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap kan je terecht bij de dienst Geserbu op de provinciale KVG-secretariaten (adres op je lidkaart).

Artikel overgenomen uit ‘Handiscoop’, het maandelijks ledenblad van KVG, de Katholieke Vereniging Gehandicapten. November 2005, nummer 9 – jaargang 60.

Bron: Handiscoop, November 2005, nr. 9, jaargang 60

Delen
Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0Share on LinkedIn0Email this to someonePrint this page

 1. Sophie: volledig blind, leest zelf haar post07-12-2019 06:12:26
 2. “Hoe, jij bent geen microgolf?”06-11-2019 06:11:13
 3. Blind rollen door het leven – Koken27-10-2019 05:10:53
 4. Digitale assistent helpt blinden in de keuken27-09-2019 06:09:27
 5. Andy ontwikkelt in zijn vrije tijd ‘board buddy’ voor slechtziende Eline (13), nu kan ze eindelijk lezen wat leraar op het bord schrijft30-03-2019 08:03:38
 6. Ommezien – Innovatieve verlichtingsoplossingen21-03-2019 07:03:04
 7. Vernieuwd voorleesapparaat13-02-2019 08:02:09
 8. E-reader voor blinden in de maak25-01-2019 08:01:25
 9. Bram van der Vlugt spreekt audiodescriptie De Fabeltjeskrant in11-12-2018 04:12:09
 10. IKEA gaat in februari slimme rolgordijnen met spraakbediening verkopen07-12-2018 07:12:15
 11. Rolmaat ook te gebruiken door slechtzienden02-12-2018 12:12:17
 12. Tech voor blinden: langzaam maar zeker24-11-2018 11:11:18
 13. IRobot maakt Roomba-stofzuigers compatibel met Nederlandstalige Google Assistant23-11-2018 07:11:05
 14. Mighty mug – Tas die niet omver geduwd kan worden23-11-2018 07:11:09
 15. Slimme handschoen biedt visueel bperkten sociale vrijheid17-11-2018 08:11:07
 16. Panasonic maakt 4k-televisies uit 2018 geschikt voor spraakbediening via Google en Amazon17-11-2018 08:11:30
 17. Video: Blinden en slechtzienden leren in Berchem wat hen kan helpen17-11-2018 08:11:37
 18. Compact 6HD Speech handloep van Optelec17-11-2018 08:11:30
 19. Hulpmiddel voor toegankelijke stembureaus17-11-2018 08:11:31
 20. Deze ingenieur maakt het leven van de blinde kok een pak makkelijker17-11-2018 07:11:46
 21. Kennismaking met de Mechelse firma Ommezien16-11-2018 08:11:06
 22. Compact 6HD speech Handloep van Optelec16-11-2018 08:11:00
 23. Foxlinq: hoor de ondertitels van alle tv-programma’s16-11-2018 08:11:04
 24. De Gobox: Toestel om ondertitels van alle tv-programma’s te beluisteren16-11-2018 07:11:13
 25. De FingerReader ring laat blinden lezen zonder braille16-11-2018 07:11:47
 26. Sprekende dagklok16-11-2018 07:11:46
 27. Voorleesloep Vocatex – Kinderziekenhuis 24/715-11-2018 10:11:31
 28. Zelfstandig leven als slechtziende persoon13-11-2018 05:11:35
 29. Uniforme geldautomaat met spraak, behalve bij kleine banken09-11-2018 09:11:09
 30. “Zeker de experimentele stukken zijn moeilijk te beschrijven voor blinden”09-11-2018 08:11:14
 31. UAntwerpen en theatersector werken samen rond audiodescriptie tijdens voorstellingen08-11-2018 06:11:26
 32. Deze ingenieur maakt het leven van de blinde kok een pak makkelijker05-11-2018 06:11:25
 33. Dreigende uitsluiting door pin-only01-11-2018 06:11:54
 34. Wasmachine met gidslijnen en geluidssignalen24-10-2018 06:10:25
 35. Gamen zonder duimen en een kruispunt verkennen zonder ogen22-10-2018 06:10:04
 36. Blinden ontdekken sprekende bril op BrailleTech-beurs22-10-2018 05:10:28
 37. Nu te koop: Sprekende kamerthermostaat22-10-2018 05:10:07
 38. Experimenten om verkiezingen toegankelijker te maken17-10-2018 05:10:45
 39. Nederlandse interesse voor pilootproject toegankelijke verkiezingen voor blinden en slechtzienden13-10-2018 06:10:18
 40. NPO moet meer doen voor mensen met een audiovisuele beperking03-10-2018 06:10:43
 41. Blinden en slechtzienden kunnen stemmen zonder hulp28-09-2018 07:09:11
 42. “Eindelijk kan ik zelf stemmen”28-09-2018 06:09:38
 43. Verkiezingen 2018 – Kiezers met visuele beperking kunnen in Aalst zelfstandig stemmen met audiomodule26-09-2018 05:09:30
 44. Nieuwe biljetten 100 en 200 euro21-09-2018 06:09:57
 45. Achter de schermen bij audiodescriptie12-09-2018 06:09:07
 46. Toegankelijke verkiezingen: audiomodule voor blinde kiezers07-09-2018 05:09:47
 47. Leuven – LVN voortaan ook beschikbaar als luistermagazine05-09-2018 07:09:33
 48. Innovatieve sprekende kamerthermostaat05-09-2018 06:09:15
 49. Ommezien voegt opnieuw VISIO en VARIO producten toe aan haar gamma!03-09-2018 07:09:46
 50. Dendermonde – Stadsmagazine voortaan ook te beluisteren31-08-2018 05:08:37
 51. Zelfstandig post lezen met het voorleesapparaat09-08-2018 06:08:09
 52. Mechelen – “Beter communiceren met blinden en slechtzienden”27-07-2018 05:07:13
 53. Mechelen – Brailleprinter voor het eerst gebruikt27-07-2018 05:07:25
 54. Ommezien – Je zicht in de kijker07-06-2018 11:06:19
 55. Smart watch innovatie: dit horloge laat de tijd zien in braille03-06-2018 06:06:00
 56. Microsoft en Apple hielpen bij het bouwen van nieuwe brailleleesregelstandaard01-06-2018 06:06:10
 57. Luisterversie van Leuvens stadsmagazine24-05-2018 09:05:20
 58. Nieuw apparaatje maakt slechtziende Joric (18) een stuk zelfstandiger27-04-2018 11:04:09
 59. Bakken met gevoel in Luyksgestel25-04-2018 08:04:39
 60. ’Weinig hulp in stemhokje voor gehandicapte’06-04-2018 07:04:21
 61. Mechelen – Stadsmagazine Nieuwe Maan krijgt ingesproken versie voor blinden03-04-2018 07:04:02
 62. Gertjan’s VLOG 18 | Even een lekker bakje koffie zetten!28-03-2018 08:03:52
 63. Blinde man kan menukaart in restaurant niet lezen, dus maakt hij zelf versie in braille25-03-2018 08:03:55
 64. Crossen over de ZieZo-beurs25-03-2018 08:03:27
 65. Ook mensen met beperking moeten kunnen stemmen24-03-2018 09:03:19
 66. Ieper – Blinde maakt menukaart in braille voor Het Moment24-03-2018 09:03:09
 67. Eindhovense woedend over ongeldige stem slechtziende schoonvader (90)22-03-2018 09:03:16
 68. Tientallen kiezers met beperking klagen over toegankelijkheid stemlokalen22-03-2018 09:03:17
 69. Blinde Thea stemt niet meer blind22-03-2018 09:03:48
 70. Leo (49) kickt op de verkiezingen: ‘Eindelijk kan ik zelfstandig stemmen’22-03-2018 09:03:18
 71. Low Vision Shop komt met Nederlandssprekende thermostaat22-03-2018 09:03:52
 72. Slechtziende Lidwien stemt zelfstandig met de OrCam MyEye22-03-2018 09:03:21
 73. Nieuwe sprekende kamerthermostaat!21-03-2018 01:03:54
 74. Toestel dicteert ondertitels van elk tv-programma19-03-2018 08:03:31
 75. Ondertiteling ‘live’ voorlezen? Dit apparaatje voor slechtzienden maakt het mogelijk16-03-2018 01:03:19
 76. De sprekende kamerthermostaat13-03-2018 05:03:35
 77. Verkiezingen 2018 – Test met audiosysteem voor blinden en slechtzienden bij gemeenteraadsverkiezingen11-03-2018 08:03:25
 78. Gemeenteraadsverkiezingen toegankelijker voor blinden en slechtzienden10-03-2018 08:03:51
 79. Braille e-reader Canute is in de maak08-03-2018 10:03:21
 80. Ondertitels op tv te klein? Nieuw toestel leest ze voor08-03-2018 08:03:51
 81. Audiodescriptie nader onderzocht01-03-2018 08:03:41
 82. Toneel voor blinden, kan dat?19-02-2018 08:02:04
 83. Blinden en slechtzienden beleven theatervoorstelling in het echt18-02-2018 09:02:12
 84. Lachen, gieren, brullen in het Apeldoorns theater zonder iets te zien17-02-2018 09:02:38
 85. Albert Heijn geeft aandacht aan blinden en slechtzienden30-01-2018 11:01:26
 86. ‘Geen oog voor blinden & slechtzienden’30-01-2018 11:01:00
 87. Overname Lowvisionshop.nl30-01-2018 11:01:58
 88. Slechtziend door AH XL30-01-2018 08:01:39
 89. Slechtziendenprijs: scanner en navigatie in één27-01-2018 08:01:54
 90. Ommezien helpt blinden en slechtzienden26-01-2018 09:01:36
 91. Bartiméus wil meer tv-programma’s met audiodescriptie voor blinden23-01-2018 11:01:47
 92. Blinden willen ook tv kijken: ’Structureel aanbod nodig’23-01-2018 02:01:25
 93. Mechelen – Brailleprinter voor toegankelijke stad23-01-2018 08:01:51
 94. Leidschendam-Voorburg – Inwoners lezen verkiezingsprogramma VVD22-01-2018 01:01:46
 95. Stad Mechelen schaft brailleprinter aan20-01-2018 09:01:21
 96. Orcam voorleesbril15-01-2018 02:01:13
 97. Lommel – Stad huldigt beeldenfluisteraar13-01-2018 10:01:29
 98. Minister: leesloep met verlichting op stembureau12-01-2018 02:01:18
 99. Audiodescriptie: hoe blinden en slechtzienden TV kunnen kijken11-01-2018 02:01:44
 100. KLM heeft nu films voor blinden en slechtzienden02-01-2018 07:01:36
 101. Bijsluiters en voedingsetiketten voor veel Nederlanders onleesbaar21-12-2017 08:12:57
 102. Krant lezen met mijn brailleleesregel04-12-2017 11:12:45
 103. Stemrecht van personen met handicap30-11-2017 10:11:33
 104. Samsung toont mensen met kleurenblindheid toch alle kleuren op tv29-11-2017 11:11:48
 105. Mijn FoxyReader labelherkenner20-11-2017 02:11:27
 106. Mobiele beeldschermloep Optelec Compact 6 HD18-11-2017 10:11:46
 107. Tech voor blinden: langzaam maar zeker17-11-2017 11:11:46
 108. Nieuwsbrief Webbox3 nr. 36, november 201713-11-2017 01:11:14
 109. Deur die voor iedereen opent28-10-2017 12:10:30
 110. Mijn Blinde Leven – Hulpmiddelen20-10-2017 10:10:59
 111. ‘Home’ van Fien troch met audiodescriptie19-10-2017 07:10:43
 112. Toestel kijkt in de plaats van blinde personen14-10-2017 07:10:41
 113. Video: slimme wearable camera helpt slechtzienden13-10-2017 07:10:49
 114. Lezen als je blind bent – Charissa Kalloe09-10-2017 09:10:53
 115. Sprekende personenweegschaal09-10-2017 09:10:23
 116. Winkel voor blinden & slechtzienden05-10-2017 09:10:01
 117. Integra – Eerste draagbare voorleesloep: De Snow 7 HD Plus!27-09-2017 05:09:32
 118. Testing, testing, one, two… testing OrCam!27-09-2017 09:09:42
 119. Praatplaatjes: speciale straatnaambordjes met braille (filmpje inclusief audiodescriptie)21-09-2017 01:09:30
 120. Grave – Straatnaambordjes in braille18-09-2017 02:09:38
 121. Nieuwe leverancier BAUM Retec Belgium18-09-2017 02:09:30
 122. “Leven van slechtziende of blinde vereenvoudigen”17-09-2017 08:09:34
 123. Blinden en slechtzienden ‘kijken’ naar musical De Marathon16-09-2017 07:09:01
 124. Stemmen vergemakkelijken voor mensen met visuele beperking16-09-2017 07:09:54
 125. Kamer: Maak stemmen makkelijker voor blinden14-09-2017 10:09:11
 126. Na Sydney en New York nu ook in Grave: speciale straatnaambordjes met braille14-09-2017 12:09:19
 127. Virga Jesse-ommegang met audiodescriptie (Hasselt, 20 augustus 2017)14-09-2017 09:09:22
 128. BAUM Pronto versie 4 nu verkrijgbaar in het Nederlands12-09-2017 08:09:06
 129. Frigoalarm07-09-2017 11:09:43
 130. Een mens van goede wil31-08-2017 02:08:00
 131. eSight-bril, verkrijgbaar bij Integra30-08-2017 11:08:16
 132. Vertellen zonder verklappen30-08-2017 11:08:50
 133. Presentatie Nieuwe Webbox 325-08-2017 11:08:06
 134. CD&V wil hogere premie voor 65-plussers met een handicap25-08-2017 11:08:33
 135. Brief aan informateur Zalm over het toegankelijk stemmen voor blinden en slechtzienden24-08-2017 07:08:06
 136. Grootmoeder kan weer puzzelen dankzij leeshulp22-07-2017 12:07:04
 137. Video: Readit Scholar HD21-07-2017 08:07:09
 138. Audiodescriptie helpt mensen met een visuele beperking14-07-2017 10:07:34
 139. Motie in braille in raadsvergadering Veldhoven12-07-2017 07:07:36
 140. Video: Orcam, de voorleesbril07-07-2017 11:07:06
 141. Philips-televisies toegankelijk voor blinden en slechtzienden06-07-2017 08:07:01
 142. Sint-Niklaas – Gesproken versie Stadskroniek online29-06-2017 09:06:55
 143. OrCam helpt blinden27-06-2017 10:06:51
 144. ‘Even stemmen werd een hele discussie’26-06-2017 12:06:49
 145. Verkiezingen in Nederland onvoldoende toegankelijk26-06-2017 07:06:28
 146. Met oortjes naar opera kijken24-06-2017 12:06:35
 147. Snow 7HD nu ook officieel verkrijgbaar bij Integra23-06-2017 02:06:58
 148. Sint-Niklaas: Gesproken versie van De Stadskroniek online23-06-2017 07:06:45
 149. Beeldig Lommel met audiogids19-06-2017 10:06:39
 150. Uitbreiding vormingsaanbod Modem18-06-2017 10:06:09
 151. Toegankelijke glucometers voor blinden of slechtzienden met diabetes18-06-2017 09:06:03
 152. Zijn ledlampen ongezond?18-06-2017 05:06:29
 153. Rachel maakt menukaart in braille18-06-2017 04:06:29
 154. Nieuwe Webbox3 helpt blinden en slechtzienden18-06-2017 03:06:34
 155. Mensen met visuele beperking kunnen opera volgen bij Opera Antwerpen18-06-2017 03:06:30
 156. Menukaart strandpaviljoen Grand Plage nu ook in braille en grootletter18-06-2017 03:06:27
 157. Fellere straatverlichting moet Nijmegen toegankelijker maken18-06-2017 12:06:24
 158. Carrefour Hasselt helpt ouderen en andersvaliden tijdens het winkelen17-06-2017 11:06:24
 159. Winkelen met een vergrootglas17-06-2017 11:06:31
 160. Winkelmedewerker helpt blinde vrouw met boodschappen17-06-2017 11:06:54
 161. Gertjan’s VLOG 1 | Zo werkt een niveaudetector!16-06-2017 11:06:10
 162. Nog te veel kiesdrempels voor mensen met beperking16-06-2017 08:06:12
 163. Maak stembiljet verkiezingen gebruiksvriendelijker16-06-2017 08:06:28
 164. Klachten over onhandelbaar groot stembiljet16-06-2017 08:06:24
 165. Onze stem blijft bij de verkiezingen op 15 maart weer onzichtbaar16-06-2017 08:06:02
 166. Stemmen als je blind bent16-06-2017 08:06:07
 167. Video: Gertjan legt uit hoe hij gedrukte tekst laat voorlezen16-06-2017 08:06:49
 168. Voorleestoestel Orcam16-06-2017 08:06:29
 169. Voorleestoestel EasyReader16-06-2017 08:06:42
 170. Draagbare beeldschermloep Clover 10 HD16-06-2017 08:06:06
 171. Coole gadgets voor blinden15-06-2017 11:06:58
 172. ‘Een hotel met een menukaart in braille’15-06-2017 02:06:57
 173. Rabobank helpt cliënten Visio met pinnen15-06-2017 02:06:08
 174. Visueel gehandicapte man ten onrechte geweigerd in stembureau Swifterbant15-06-2017 02:06:30
 175. Blinde moeder kookt ondanks alles voor haar kinderen15-06-2017 01:06:09
 176. Doofblind koken15-06-2017 01:06:14
 177. Koken als hobby15-06-2017 01:06:26
 178. Gesproken ondertiteling15-06-2017 08:06:50
 179. De drie Apps van de Week: Earcatch, Password Chef en Shut Up15-06-2017 08:06:21
 180. Facebook-groep rond audiodescriptie15-06-2017 08:06:24
 181. Videoverslag Heilig Bloedprocessie met audiodescriptie15-06-2017 08:06:45
 182. Aanbod Vlaamse films met audiodescriptie15-06-2017 08:06:30
 183. DVD Beau Séjour met audiodescriptie15-06-2017 08:06:45
 184. Ook in bioscoop audiodescriptie15-06-2017 08:06:26
 185. Gesproken ondertitels app15-06-2017 08:06:08
 186. Blinden kunnen binnenkort alle Vlaamse films volgen14-06-2017 09:06:32
 187. Blinden en slechtzienden leren rozijnenbrood bakken14-06-2017 09:06:16
 188. Blinde kiezer klaagt over schenden stemgeheim14-06-2017 05:06:08
 189. Onhandige verpakkingen voor blinden14-06-2017 04:06:00
 190. Bijzondere uitvinding: de eerste braille-smartwatch14-06-2017 03:06:05
 191. 3D-modellen van ongeboren baby’s aan de muur14-06-2017 03:06:48
 192. Bij de verkiezingen blijft stem van slechtzienden onzichtbaar14-06-2017 03:06:33
 193. Babbage Hims Braille Sense modellen14-06-2017 02:06:40
 194. Australië lanceert bankbiljet dat rekening houdt met blinden13-06-2017 09:06:46
 195. Vragen over audiodescriptie voor blinden in Tweede Kamer13-06-2017 09:06:56
 196. App leest ondertitels TV voor13-06-2017 09:06:10
 197. 3d printer helpt blinden nieuwe dingen te zien12-06-2017 10:06:05
 198. Video: Braillejetons voorgesteld in Licht en Liefde12-06-2017 04:06:08
 199. Slechtziendheid aanpakken met het juiste licht11-06-2017 10:06:08
 200. App “Gesproken Ondertitels”11-06-2017 09:06:58

Laatst bijgewerkt op 15 februari 2021 – 20:43