Wijziging regelgeving voor terugbetalingen van hulpmiddelen en aanpassingen

Bron: Brief Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
14 juni 2004

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
Zenith gebouw
Koning Albert II laan 37
1030 Brussel
Tel.: (02)225 84 11
Fax: (02)225 84 05
E-mail: informatie@vaph.be
Website: http://www.vaph.be
Brussel, 14 juni 2004

Betreft: Wijziging regelgeving voor terugbetalingen van hulpmiddelen en  aanpassingen
Geachte Mevrouw, Geachte Heer,

Op 14 mei 2004 wijzigde de Vlaamse regering ingrijpend de regelgeving voor  terugbetalingen van hulpmiddelen en aanpassingen.  In deze brief vindt u  waarom de regelgeving moest veranderen en ook wat er precies verandert.

Lees deze brief alstublieft aandachtig want de veranderingen kunnen ook voor  u heel belangrijk zijn!!
Waarom een wijziging?

De reden van de wijziging zijn de aanhoudende problemen met de terugbetaling  van hulpmiddelen en aanpassingen.  Zo bestaan er lange wachttijden om een  hulpmiddel terugbetaald te krijgen.  Bovendien zijn er de oncontroleerbaar  groeiende uitgaven voor hulpmiddelen en aanpassingen.

Wat verandert er precies?

1. De bijstandstermijn van vier jaar wordt afgeschaft.
Tot op heden loopt een bijstandskorf over een periode van vier jaar.   Deze vier jaar zorgt bij een deel van de klanten van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap voor grote  onrust.  Oorzaak van de onrust is de vrees dat men voor vier jaar vastzit  aan de bijstandskorf en dat men gedurende die vier jaar geen bijkomende  hulpmiddelen meer kan aanvragen.  Om die reden wordt de vier jaar  afgeschaft.  De bijstandskorf op zich blijft bestaan maar wordt niet langer  gekoppeld aan een periode van vier jaar.

2. De mogelijkheid tot het besteden van de korf wordt strenger.

Er worden vandaag hulpmiddelen aangevraagd waaraan geen directe nood bestaat  maar waarvan het geld gebruikt kan worden om andere hulpmiddelen duurder dan het  voorziene refertebedrag aan te kopen.  Om aan dit ongewenst effect een  einde te maken, wordt de mogelijkheid om de bijstandskorf te besteden strenger  gemaakt.  De mogelijkheid om binnen de korf te schuiven met bedragen en in  te teren valt weg.  Vanaf 1 juli 2004 krijgt men enkel nog het  factuurbedrag uitbetaald met als maximum het refertebedrag (dit is het bedrag  dat het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap voor een hulpmiddel voorziet).  Enkele voorbeelden  kunnen dit verduidelijken.

Voorbeeld 1

Hulpmiddel A heeft een refertebedrag van 1250 euro.  De factuur  vermeldt een kostprijs van: 1350 euro.  Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap betaalt maximum  1250 euro voor dat hulpmiddel.  De persoon zal zelf nog 100 euro dienen te  betalen.

Voorbeeld 2

Hulpmiddel B heeft een refertebedrag van 250 euro.  De factuur vermeldt  een kostprijs van 195 euro.  Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap betaalt 195 euro voor dat  hulpmiddel.  De 55 euro kan niet: gebruikt worden voor andere hulpmiddelen.

Vanaf wanneer zijn de veranderingen van toepassing?

Het besluit treedt in werking op 1 juli 2004.

Vanaf dat moment kan niemand nog interen.  Mensen die facturen hebben met  een factuurdatum vóór 1 juli 2004 kunnen deze facturen nog betaald krijgen.   Ook indien deze hoger zijn dan het voorziene refertebedrag.  Voorwaarde is  dan wel dat er nog voldoende overschot is in de korf.  Deze kosten werden  immers gemaakt op het moment waarop de regelgeving interen nog wel toestond.   Mensen met facturen met een factuurdatum ná ljuli 2004 krijgen het factuurbedrag  met als maximum het refertebedrag.
De termijn van vier jaar blijft behouden voor zover er geen nieuwe vraag gesteld  wordt.
Wat verandert er voor u?

Hier zijn twee situaties mogelijk:

* Situatie 1: U heeft reeds een beslissing van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap.

Uw bijstandskorf van vier jaar blijft bestaan.  Vanaf het moment dat u  een nieuwe aanvraag doet (een herziening), komt u in het nieuwe systeem terecht.   Dit wil zeggen dat u vanaf dat moment een korf krijgt zonder eindduur.

U kunt vanaf 1 juli 2004 de korf niet meer vrij besteden.  Facturen met een  datum tot en met 30 juni 2004 kunt u nog tot zes maanden na de factuurdatum  opsturen naar het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap.
* Situatie 2: U deed een aanvraag vóór 1 juli 2004 maar heeft nog geen  beslissing van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap.

Het besluit treedt in werking op 1 juli 2004.  Alle aanvragen met een datum  van aanvraag vóór 1 juli 2004 zullen nog in het oude systeem afgehandeld worden.   Dit wil zeggen dat u nog een korf krijgt van vier jaar.  De vrijheid van  besteding is echter ook voor u vanaf 1 juli 2004 afgeschaft.  Facturen met  een datum tot en met 30 juni 2004 kunt u nog tot zes maanden na de factuurdatum  opsturen naar het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap.

De betalingen van facturen van ná 1 juli 2004 worden echter beperkt tot het  factuurbedrag met als maximum het refertebedrag.  U heeft geen mogelijkheid  om in te teren.  Vanaf het moment dat u een nieuwe vraag stelt, komt u in  het nieuwe systeem terecht.
Belangrijk!

Wat met personen die het geld van een hulpmiddel dat niet aangekocht is,  besteed hebben aan andere hulpmiddelen in hun korf en daarvoor vandaag opnieuw  een aanvraag doen?

Deze persoon kan de vraag opnieuw stellen aan het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap maar daar kan  principieel geen positieve beslissing en dus geen geld tegenover geplaatst  worden.  De persoon heeft dit hulpmiddel immers gemotiveerd aangevraagd en  heeft daarvoor in de vorige korf reeds geld toegewezen gekregen.  De  persoon heeft echter zelf besloten om middelen die voor dat hulpmiddel voorzien  waren aan andere hulpmiddelen te besteden.  Als de administratie opnieuw  betaalt dan wordt twee keer een zelfde hulpmiddel gesubsidieerd.  Dit  druist in tegen de afweging die de administratie van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap moet maken  van de vroeger toegekende hulpmiddelen als één van de elementen bij de  beoordeling van een nieuwe vraag.  De persoon zal pas opnieuw geld voor dit  hulpmiddel kunnen krijgen als hij aantoont dat hij het hulpmiddel alsnog heeft  aangekocht (lees: met eigen middelen) en dat er een gemotiveerde nood is om dit  aangekochte hulpmiddel te vervangen.
Hebt u nog vragen?

Wilt u meer informatie dan kunt u contact opnemen met uw provinciale  afdeling (het adres en het telefoonnummer vindt u op uw beslissing of  ontvangstmelding of op de website http://www.vaph.be).   Daarnaast worden de aanpassingen aan de regelgeving ook omstandig uitgelegd op  onze website (onder de rubriek “hulpmiddelen en aanpassingen”).

Voor concrete vragen over uw dossier, kunt u best terecht bij uw provinciale  afdeling.  Voor alle aanvragen en voor advies over hulpmiddelen en  aanpassingen neemt u best contact op met een gemachtigd multidisciplinair team.   De adressen van deze teams kunt u aanvragen bij uw provinciale afdeling of vindt  u terug op onze website (onder de rubriek “adressen”).
Met vriendelijke groeten
Jef Foubert
Administrateur – generaal
Delen
Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0Share on LinkedIn0Email this to someonePrint this page

  1. Gratis abonnementen De Lijn vanaf 2018 op MOBIB-kaart23-01-2018 02:01:10
  2. Wachtlijsten personen met handicap blijven (licht) krimpen27-01-2015 01:01:00
  3. België: Vlaams Agentshcap voor Personen met een Handicap (VAPH)28-10-2014 09:10:19
  4. Wijziging regelgeving voor terugbetalingen van hulpmiddelen en aanpassingen27-05-2011 12:05:03
  5. Bijstandskorf sterk veranderd27-05-2011 12:05:38
  6. Byttebier schaft bijstandskorf af27-05-2011 12:05:38
  7. Toekenning materiële hulpmiddelen aan gehandicapten wordt strenger27-05-2011 12:05:52

Laatst bijgewerkt op 28 februari 2019 – 12:31