Wachtlijsten personen met handicap blijven (licht) krimpen

De lichte daling van de wachtlijsten voor personen met een handicap zet zich ook in 2014 door. Dat blijkt uit cijfers van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) die Belga kon inkijken. Ondanks de daling, ziet het VAPH nog geen reden tot euforie. Daarvoor wachten nog te veel mensen op zorg, klinkt het.

Na een jarenlange aangroei van de wachtlijst voor personen met een handicap was er in 2013 voor het eerst sprake van een lichte daling. Die daling blijkt zich nu ook door te zetten in 2014, zo staat te lezen in het zorgregierapport voor de eerste helft van 2014.

Vooral de vraag naar ondersteuning in residentiële voorzieningen (bijvoorbeeld nursingtehuizen en dagcentra) is gedaald van 11.614 naar 11.339 (-2,4 procent). Het aantal vragen naar een persoonlijk assistentiebudget – het systeem waarmee men zelf zijn zorg kan organiseren – is dan weer met 28 procent gestegen, met name van 2.212 naar 2.841. Die sterke stijging is volgens het VAPH een inhaalbeweging bij de nog relatief nieuwe registratie van vragen naar PAB.

Het VAPH wijst erop dat de cijfers een soort “tussenmeting” vormen. De sector is namelijk aan het veranderen. Zo zit de sector volop in de omschakeling van een aanbod- naar een vraaggestuurde zorg. Daarnaast zijn in de eerste jaarhelft alle zorgdossiers van minderjarigen met een handicap verhuisd van het VAPH naar het Agentschap Jongerenwelzijn. Concreet zijn op 1 maart 2014 6.160 actieve vragen van minderjarigen doorgestuurd naar de Intersectorale Toegangspoort van het Agentschap Jongerenwelzijn.

De wachtlijst blijft wel lang, maar het VAPH wijst erop dat 46 procent van de mensen op de wachtlijst al een bepaalde vorm van ondersteuning krijgt. De meesten vragen een intensievere vorm van ondersteuning.

Zorgvragen

In de eerste helft van 2014 zijn voorts 2.587 zorgvragen afgesloten. Dat is de eerste daling in jaren. Zo waren er in de eerste helft van 2013 nog 2.650 afgesloten zorgvragen. Maar eigenlijk mag volgens het VAPH nog een reeks PAB-vragen ook beschouwd worden als afgesloten, waardoor het totale aantal op 2.706 afgesloten vragen zou uitkomen en er sprake zou zijn van een lichte stijging.

De cijfers bevestigen ook het feit dat het VAPH jaar na jaar meer mensen ondersteunt. Zo kregen op 30 juni 2014 42.634 mensen een of andere vorm van ondersteuning van het VAPH. Dat zijn er 1.508 meer dan een jaar voordien, of een stijging met 3,67 procent. Ook het aantal actieve budgethouders met een PAB is met 183 gestegen tot 2.446, een stijging met 8 procent.

Bron: Belga, Deredactie.be, 27 januari 2015

Delen
Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0Share on LinkedIn0Email this to someonePrint this page

  1. Gratis abonnementen De Lijn vanaf 2018 op MOBIB-kaart23-01-2018 02:01:10
  2. Wachtlijsten personen met handicap blijven (licht) krimpen27-01-2015 01:01:00
  3. België: Vlaams Agentshcap voor Personen met een Handicap (VAPH)28-10-2014 09:10:19
  4. Wijziging regelgeving voor terugbetalingen van hulpmiddelen en aanpassingen27-05-2011 12:05:03
  5. Bijstandskorf sterk veranderd27-05-2011 12:05:38
  6. Byttebier schaft bijstandskorf af27-05-2011 12:05:38
  7. Toekenning materiële hulpmiddelen aan gehandicapten wordt strenger27-05-2011 12:05:52

Laatst bijgewerkt op 6 september 2015 – 13:18