Bijstandskorf sterk veranderd

Bron: Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, Handblad nr. 18
Juni 2004

Sinds 2002 krijgen personen met een handicap die hulpmiddelen nodig hebben, een  ‘bijstandskorf’ ter beschikking.  Dat is een lijst van hulpmiddelen die de  aanvrager in de (nabije) toekomst nodig heeft, met per hulpmiddel een bepaald  refertebedrag.  De regels voor die bijstandskorf zijn onlangs grondig  aangepast.

Vierjarenregel afgeschaft

De bijstandskorf gold oorspronkelijk voor een periode van vier jaar.   Daarom stopten veel mensen die korf zo vol mogelijk, ook met hulpmiddelen die ze  niet nodig hadden maar later (misschien) wel.  De multidisciplinaire teams  en het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap werden daardoor overspoeld met (zeer) uitgebreide  aanvraagdossiers en die waren administratief moeilijk te verwerken.

 

Om dat te vermijden, is de periode van vier jaar nu afgeschaft: wie na verloop  van tijd een hulpmiddel nodig heeft dat niet in de korf zit, doet gewoon een  nieuwe aanvraag.

Schuiven kan niet meer

Oorspronkelijk kon met de refertebedragen in de bijstandskorf worden  geschoven.  Mensen die aan een bepaald hulpmiddel minder uitgaven dan de  richtprijs, bijvoorbeeld omdat ze het tweedehands kochten, konden met het  uitgespaarde geld een ander hulpmiddel uit de korf aankopen dat duurder was dan  het refertebedrag.  Maar omgekeerd kon ook, en velen vreesden dat de mensen  in de verleiding zouden komen om te veel te betalen voor allerlei hulpmiddelen – tot het geld in de korf op was, en ze geen andere hulpmiddelen meer konden  betalen.

 

Daarom is ook die regel afgeschaft.  Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap betaalt nog maximum  het refertebedrag terug en niet meer.  Wie een duurder hulpmiddel wil, kan  dat kopen maar moet het verschil zelf betalen.  En interne verschuivingen  in de korf zijn niet toegelaten: wie op het ene hulpmiddel geld uitspaart, kan  dat geld niet besteden aan een ander hulpmiddel.  Omgekeerd: wie te veel  betaalt voor een hulpmiddel, ziet daardoor het besteedbare geld voor de andere  hulpmiddelen niet dalen.

Overgangsmaatregelen

De nieuwe regeling gaat van start op 1 juli.  Op alle facturen vanaf  die datum wordt dus nog maximum het refertebedrag uitbetaald en niet meer.   Voor facturen van vóór die datum geldt nog het oude systeem en kunt u meer dan  het refertebedrag uitbetaald krijgen.  De bijstandskorven die vóór 1 juli  zijn toegekend, blijven geldig voor de periode van vier jaar.  Korven vanaf  1 juli hebben geen einddatum.

 

Belangrijk voor wie vandaag al een korf heeft: wie het geld in zijn korf heeft  opgebruikt en toch een hulpmiddel wil kopen dat in de korf zit maar nog niet is  aangekocht, krijgt dat hulpmiddel niet zomaar terugbetaald.  Het geld voor  het hulpmiddel is immers al toegekend maar werd aan andere middelen besteed.   Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap zal het hulpmiddel alleen terugbetalen aan wie het effectief  (met eigen middelen) heeft aangekocht én heeft aangetoond dat hij of zij het  echt nodig heeft.  Mensen die wél zuinig zijn geweest met hun  bijstandskorf, zouden zich anders bedrogen voelen tegenover degenen die  systematisch te veel geld hebben uitgegeven.

Voordelen blijven

De voordelen van de bijstandskorf blijven ongewijzigd: u hoeft niet voor elk  apart hulpmiddel een aanvraag te doen, maar kunt een aanvraag doen voor alle  hulpmiddelen die u in de nabije toekomst nodig hebt.  En u beslist zelf op  welk moment u een hulpmiddel uit de korf aankoopt, huurt of least.

Delen
Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0Share on LinkedIn0Email this to someonePrint this page

  1. Gratis abonnementen De Lijn vanaf 2018 op MOBIB-kaart23-01-2018 02:01:10
  2. Wachtlijsten personen met handicap blijven (licht) krimpen27-01-2015 01:01:00
  3. België: Vlaams Agentshcap voor Personen met een Handicap (VAPH)28-10-2014 09:10:19
  4. Wijziging regelgeving voor terugbetalingen van hulpmiddelen en aanpassingen27-05-2011 12:05:03
  5. Bijstandskorf sterk veranderd27-05-2011 12:05:38
  6. Byttebier schaft bijstandskorf af27-05-2011 12:05:38
  7. Toekenning materiële hulpmiddelen aan gehandicapten wordt strenger27-05-2011 12:05:52

Laatst bijgewerkt op 5 maart 2014 – 12:30