Plannen regering voor veranderingen in het zorgsysteem per 2015

Staatssecretaris Van Rijn van het ministerie van Volksgezondheid stuurde op 6 november een nadere uitwerking van zijn plannen met de langdurige zorg naar de Tweede Kamer. Hoewel nog lang niet vaststaat of alle plannen ongeschonden door de Tweede en later de Eerste Kamer komen, is wel duidelijk dat de zorg voor mensen met een zintuiglijke beperking voor een groter deel dan nu binnen de Zorgverzekeringswet (ZVW) gaat vallen, voor een ander deel in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), en voor een klein deel onder de nieuwe wet Langdurige Intensieve Zorg (Wlz).

Wat zouden de plannen van het kabinet voor u kunnen gaan betekenen? We zetten het voor u op een rij.

Wet Langdurige Zorg (Wlz)

Zoals de plannen er nu uitzien wordt de huidige AWBZ afgebroken en komt er voor de zwaarste categorie zorgvragers een nieuwe Wet Langdurige Intensieve Zorg (WLZ). Naar verwachting biedt de WLZ alleen toegang tot mensen die 24 uur per dag in een instelling of thuis toezicht nodig hebben, of zorg in de directe nabijheid. Deze zware toelatingscriteria betekenen dat bijvoorbeeld mensen met een visuele en verstandelijke beperking, of mensen met doofblindheid met een iets minder intensieve zorgvraag mogelijk voor hun zorg aangewezen zijn op zowel de Zorgverzekeringswet en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Voor kinderen kan het ook nog gaan om zorg uit de nieuwe Jeugdwet.

Meer zorg in het basispakket van de Zorgverzekeringswet (ZVW)

Uit de plannen blijkt dat behandeling door specifieke revalidatie-instellingen zoals Koninklijke Visio, Bartiméus en Kentalis per 2015 van de AWBZ naar de Zorgverzekeringswet gaat (inclusief het benodigde vervoer). De medische (ook oogheelkundige) zorg, behandeling door audiologische centra, de vergoeding van medicijnen, en hulpmiddelen voor mensen met een visuele beperking of doofblindheid zaten al in het basispakket. Mensen met een zintuiglijke beperking die vanwege lichamelijke (ouderdoms)problemen ook aangewezen zijn op persoonlijke verzorging en verpleging kunnen hiervoor eveneens terecht bij hun zorgverzekeraar.

Dat betekent dat, als de plannen doorgaan, in 2015 een flink deel van de zorg voor mensen met een zintuiglijke beperking in de ZVW zit. De ZVW, anders dan de WMO, biedt een verzekerd recht op zorg. Wel is helaas al aangekondigd dat met de uitbreiding van de zorg in het basispakket de zorgpremies en het verplichte eigen risico nog verder zullen stijgen. Op dit moment is nog niet duidelijk hoe de nieuwe regeling voor een persoonsgebonden budget (PGB) er in de Zorgverzekeringswet uit gaat zien.

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)

Dagbesteding, adl-assistentie, begeleiding en de tolkvoorziening gaan naar de Wmo. De WMO wordt uitgevoerd door gemeenten. Als de plannen voor de WMO in 2015 doorgaan biedt de WMO straks geen verzekerd recht op zorg en ondersteuning, maar wordt een gemeentelijke voorziening. Het is de bedoeling dat burgers meer zelf doen en betalen of hun zorgvraag met informele zorg proberen op te lossen.

De Kamerbrief van 6 november maakt duidelijk dat er ook in de WMO een vorm van persoonlijke verzorging komt. Onder andere voor mensen met een zintuiglijke of verstandelijke beperking. Het gaat dan niet om medische (lijfsgebonden) persoonlijke verzorging, maar om assistentie bij de algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL). Deze vorm van persoonlijke verzorging komt vaak voor in combinatie met begeleiding en/of huishoudelijke verzorging. Nieuw is ook dat ook de tolkenvoorziening voor slechthorenden, doven en doofblinden uit de huidige AWBZ verdwijnt en onder de WMO gaat vallen, volgens de kabinetsplannen.

Hoe nu verder?

De Oogvereniging heeft samen met de belangenorganisaties van slechthorenden, doven en doofblinden en de zorginstellingen voor mensen met een zintuiglijke beperking, in ieder geval ervoor gezorgd dat in de brief van VWS is vastgelegd dat er landelijke (inkoop)afspraken komen voor (gespecialiseerde) begeleiding en de tolkenvoorziening. In de richting van het Kamerdebat proberen we ervoor te zorgen dat de rechten van de gebruikers zo goed mogelijk worden geborgd, misschien in een andere wet dan de Wmo.

In aanloop naar de rondetafelgesprekken op 13 december heeft de Oogvereniging een brief gestuurd aan de Tweede Kamer. U vindt deze brief op: https://www.oogvereniging.nl/.

Bron: Oogvereniging Nieuws 22 – 5 december 2013

Delen
Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0Share on LinkedIn0Email this to someonePrint this page

 1. Vergoeding via zorgverzekeraar14-09-2015 11:09:31
 2. Plannen regering voor veranderingen in het zorgsysteem per 201514-09-2015 11:09:13
 3. Website https://www.hoeverandertmijnzorg.nl/ online14-09-2015 11:09:38
 4. Training Bartiméus en Visio valt straks onder eigen risico14-09-2015 11:09:24
 5. Alle informatie rond zorgverzekeringen14-09-2015 11:09:01
 6. Terugbetalingen brillen, (nacht)lenzen, lensimplantatie en laserbehandeling bij de zorgverzekeraar14-09-2015 11:09:52
 7. Eigen risico: hoe zit het ook alweer?25-06-2015 05:06:26
 8. Zorgkosten Zorgvergoeding Vergoeding Bril Zienrs18-04-2015 08:04:48
 9. Roep om meer eigen regie bij aanvraag hulpmiddelen18-04-2015 08:04:15
 10. Wordt een geleidehond vergoed door je zorgverzekering?05-01-2015 05:01:29
 11. Negen procent consumenten wil vergoeding zorgverzekering voor brillen en lenzen23-12-2014 11:12:38

Laatst bijgewerkt op 14 september 2015 – 11:18