Kamerbrief over toegankelijkheid verkiezingen

Kamerbrief over toegankelijkheid verkiezing voor mensen met een visuele beperking

Minister Ollongren (BZK) informeert de Tweede Kamer over de mogelijkheden voor mensen met een visuele beperking om bij verkiezingen zelfstandig hun stem te kunnen uitbrengen.

Betreft Toegankelijkheid verkiezing voor mensen met een visuele beperking

Tijdens het tweede plenaire debat over de evaluatie van de Tweede Kamerverkiezing van 15 maart jl. is de motie-Özütok c.s. ingediend1. Deze motie verzoekt de regering om te onderzoeken welke maatregelen kunnen worden genomen om de belemmeringen voor mensen met een visuele beperking om zelfstandig hun stem uit te brengen zoveel mogelijk weg te nemen en de Kamer hierover voor het einde van het jaar te informeren. De motie is met algemene stemmen aangenomen. In deze brief informeer ik u over de uitvoering die ik aan deze motie geef.

Het is van groot belang dat kiesgerechtigden, ook kiesgerechtigden met een beperking, zoveel als mogelijk zelfstandig een stem kunnen uitbrengen. Kiezers die door ouderdom of een oogaandoening slechter gaan zien, kunnen moeite hebben om de kleine letters op het stembiljet te lezen. In veel stemlokalen ligt een leesloep die het stembureau aan deze kiezers kan aanreiken. Veelal is dit een “standaard” loep die enkele keren de tekst vergroot. Dat is niet altijd toereikend voor slechtziende kiezers. Ik ga daarom alle gemeenten vragen om in elk stemlokaal een leesloep beschikbaar te stellen die zorgt voor een substantiële vergroting van de tekst en ook een lampfunctie heeft, die de tekst op het stembiljet extra verlicht. In overleg met de Oogvereniging maak ik een beschrijving van een dergelijke loep, die ik aan de gemeenten zal sturen. In overleg met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten zal nog worden bepaald of, en zo ja hoe hoog, een financiële bijdrage aan gemeenten nodig is voor het aanschaffen van de loepen.

Recent heb ik gemeenten al gewezen op het belang van goede verlichting in het stemlokaal. Ik heb hen gevraagd de stemhokjes, indien mogelijk, zodanig te plaatsen dat de in het stemlokaal aanwezige verlichting optimaal wordt benut. Verder heb ik alle gemeenten nogmaals gewezen op de regel dat kiezers met een lichamelijke beperking, waaronder kiezers met een visuele beperking, als zij daar zelf om verzoeken, in het stemhokje ondersteund mogen worden. Zij mogen zelf bepalen wie hen helpt. Dat kan een stembureaulid zijn en bijvoorbeeld ook een begeleider. De OVSE heeft er in haar rapportage over de evaluatie van de Tweede Kamerverkiezing van 15 maart jl. op gewezen dat niet alle stembureauleden de regels op dit punt kennen2. Ik heb gemeenten daarom gevraagd hieraan bij de training van hun stembureauleden aandacht te besteden, om te voorkomen dat kiezers ten onrechte hulp wordt onthouden.

In de motie-Özütok c.s. wordt overwogen dat er in het buitenland goede voorbeelden zijn van manieren waarop mensen met een visuele beperking zelfstandig kunnen stemmen, zoals met het gebruik van braille. In 2010 heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bij de raadsverkiezingen in een aantal gemeenten geëxperimenteerd met een mal waarmee blinde en slechtziende kiezers zelfstandig hun stem konden uitbrengen. Vanwege de omvang van het stembiljet was de mal echter zodanig groot en complex dat veel personen uit de doelgroep daarmee niet goed overweg konden. Daarom is besloten niet verder te gaan met de ontwikkeling van een mal voor het huidige stembiljet. Wel heeft het kabinet toen onderzoek gedaan naar een nieuw ontwerp van het stembiljet. Het kleinere formaat van dat stembiljet biedt mogelijkheden om hulpmiddelen te ontwikkelen voor het gebruik van het stembiljet door kiezers met een visuele beperking.

Mijn ambtsvoorganger heeft in 2015 een wetsvoorstel ingediend dat onder andere experimenten mogelijk zou maken met een dergelijk nieuw model stembiljet3. Het wetsvoorstel heeft destijds niet voldoende steun gekregen in de Tweede Kamer 4.

De toegankelijkheid van verkiezingen heeft mijn blijvende aandacht5. De komende tijd zal ik verder verkennen welke verbeteringen op dit terrein mogelijk zijn.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
drs. K.H. Ollongren

Bron: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/01/12/kamerbrief-over-toegankelijkheid-verkiezing-voor-mensen-met-een-visuele-beperking, 12 januari 2018

Delen
Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0Share on LinkedIn0Email this to someonePrint this page

 1. Experimenten om verkiezingen toegankelijker te maken17-10-2018 05:10:45
 2. Nederlandse interesse voor pilootproject toegankelijke verkiezingen voor blinden en slechtzienden13-10-2018 06:10:18
 3. Blinden en slechtzienden kunnen stemmen zonder hulp28-09-2018 07:09:11
 4. “Eindelijk kan ik zelf stemmen”28-09-2018 06:09:38
 5. Verkiezingen 2018 – Kiezers met visuele beperking kunnen in Aalst zelfstandig stemmen met audiomodule26-09-2018 05:09:30
 6. Toegankelijke verkiezingen: audiomodule voor blinde kiezers07-09-2018 05:09:47
 7. ’Weinig hulp in stemhokje voor gehandicapte’06-04-2018 07:04:21
 8. Wat is het probleem voor blinden bij verkiezingen anno 2018?03-04-2018 12:04:46
 9. Ook mensen met beperking moeten kunnen stemmen24-03-2018 09:03:19
 10. Eindhovense woedend over ongeldige stem slechtziende schoonvader (90)22-03-2018 09:03:16
 11. Tientallen kiezers met beperking klagen over toegankelijkheid stemlokalen22-03-2018 09:03:17
 12. Blinde Thea stemt niet meer blind22-03-2018 09:03:48
 13. Leo (49) kickt op de verkiezingen: ‘Eindelijk kan ik zelfstandig stemmen’22-03-2018 09:03:18
 14. Slechtziende Lidwien stemt zelfstandig met de OrCam MyEye22-03-2018 09:03:21
 15. Verkiezingen 2018 – Test met audiosysteem voor blinden en slechtzienden bij gemeenteraadsverkiezingen11-03-2018 08:03:25
 16. Gemeenteraadsverkiezingen toegankelijker voor blinden en slechtzienden10-03-2018 08:03:51
 17. Landelijke stembusprimeur voor blinden in Heuvelrug02-02-2018 07:02:52
 18. Leidschendam-Voorburg – Inwoners lezen verkiezingsprogramma VVD22-01-2018 01:01:46
 19. Kamerbrief over toegankelijkheid verkiezingen12-01-2018 02:01:55
 20. Minister: leesloep met verlichting op stembureau12-01-2018 02:01:18
 21. Stemrecht van personen met handicap30-11-2017 10:11:33
 22. Stemmen vergemakkelijken voor mensen met visuele beperking16-09-2017 07:09:54
 23. Kamer: Maak stemmen makkelijker voor blinden14-09-2017 10:09:11
 24. Brief aan informateur Zalm over het toegankelijk stemmen voor blinden en slechtzienden24-08-2017 07:08:06
 25. Motie in braille in raadsvergadering Veldhoven12-07-2017 07:07:36
 26. Mag je een blinde in het stemhokje helpen?27-06-2017 08:06:58
 27. ‘Even stemmen werd een hele discussie’26-06-2017 12:06:49
 28. Verkiezingen in Nederland onvoldoende toegankelijk26-06-2017 07:06:28
 29. Nog te veel kiesdrempels voor mensen met beperking16-06-2017 08:06:12
 30. Maak stembiljet verkiezingen gebruiksvriendelijker16-06-2017 08:06:28
 31. Hoe stem je als je blind bent of als je niet kunt lezen? Verkiezingsles helpt16-06-2017 08:06:48
 32. Klachten over onhandelbaar groot stembiljet16-06-2017 08:06:24
 33. Onze stem blijft bij de verkiezingen op 15 maart weer onzichtbaar16-06-2017 08:06:02
 34. Slechtziende Suleima kon niet stemmen door blunders stembureau: ‘Heel oneerlijk’16-06-2017 08:06:37
 35. Stemmen als je blind bent16-06-2017 08:06:07
 36. Visueel gehandicapte man ten onrechte geweigerd in stembureau Swifterbant15-06-2017 02:06:30
 37. Blinde kiezer klaagt over schenden stemgeheim14-06-2017 05:06:08
 38. Bij de verkiezingen blijft stem van slechtzienden onzichtbaar14-06-2017 03:06:33
 39. Opnieuw initiatiefwet stemcomputer17-02-2017 10:02:45
 40. Eind 2017 stemmen via een computer?17-03-2016 11:03:16
 41. CDA presenteert nieuwe ledenwerfcampagne in braille04-01-2016 11:01:58
 42. Visuele handicap: Stemmen met bijstand in België24-12-2015 09:12:22
 43. Ophef in stembureau is ‘een miscommunicatie’26-03-2015 09:03:40
 44. Hoe stemmen blinden?18-03-2015 06:03:51
 45. Slechtziende man verscheurt stempas in Concordia na opstootje18-03-2015 06:03:00
 46. Partij voor de Dieren maakt gesproken verkiezingsprogramma voor blinden en slechtzienden16-03-2015 04:03:16
 47. Verkiezingen: Joris Billen leest voorstellen in op CD voor blinden en slechtzienden10-03-2015 09:03:34
 48. Debat over stemmen door gehandicapten10-03-2015 06:03:05
 49. Verkiezingsprogramma CDA ook in braille23-02-2015 05:02:57
 50. Verkiezingsprogramma voor slechtzienden28-01-2015 08:01:49
 51. Verkiezingsprogramma CDA beschikbaar in braille23-01-2015 10:01:04
 52. VVD-Kamerleden spreken luisterboekversie Verkiezingsprogramma ’Koersvast’ in19-01-2015 08:01:18
 53. Ook verkiezingsprogramma VVD-Brabant in braille08-01-2015 06:01:23
 54. Visio Vlasborch Vught ontvangt verkiezingsprogramma VVD Brabant in braille05-01-2015 05:01:46
 55. Verkiezingsprogramma CDA ook in braille05-01-2015 08:01:59
 56. CDA Overijssel programma in braille03-01-2015 11:01:11
 57. Blinde David Blunkett vreest geen tegenstand08-06-2011 07:06:19
 58. Gehandicapten in ocmw-raad08-06-2011 06:06:55
 59. “Ombudsdienst is mooie uitdaging”08-06-2011 06:06:13
 60. Handicap geen beletsel om stem uit te brengen06-06-2011 03:06:14
 61. Blinde VLD’er zet zich in voor visueel gehandicapten28-05-2011 02:05:03
 62. Gentse binnenstad ‘gaat’ goed28-05-2011 02:05:08
 63. Gehandicapten moeten makkelijker kunnen stemmen27-05-2011 12:05:31
 64. Sp.a helpt minder mobiele kiezers27-05-2011 12:05:06
 65. VLD-programma voor blinden27-05-2011 11:05:57
 66. VLD zet kiesprogramma op cassette en cd27-05-2011 11:05:31

Laatst bijgewerkt op 12 januari 2018 – 14:38