Revalidatieprogramma helpt visueel beperkte ouderen

Een visuele beperking heeft gevolgen. Niet alleen wat de persoonlijke verzorging en huishoudelijke klussen betreft, maar ook op sociaal vlak. Dat concludeert bewegingswetenschapper drs. Manna Alma (1982), die woensdag aan de Rijksuniversiteit Groningen promoveert. De onderzoekster van het Universitair Medisch Centrum Groningen ging voor haar proefschrift na in hoeverre ouderen met een visuele beperking deelnemen aan de maatschappij en hoe hun participatie verbeterd kan worden.

Bijna 80 procent van de Nederlanders met gezichtsverlies is 65 jaar en ouder. De sociale impact van hun beperking blijkt in studies een ondergeschoven kindje, aldus Alma. De promovenda ontdekte dat 50 procent van deze mensen eenzaam is, terwijl het bij de goed ziende vergelijkingsgroep 29 procent is. Ze ondervroeg 173 55-plussers, die eerder waren doorverwezen naar een locatie van Koninklijke Visio, een expertisecentrum voor blinden en slechtzienden. In de vragenlijst kwamen de items aan de orde die de wereldgezondheidsorganisatie WHO onder deelname aan het maatschappelijke verkeer vindt vallen: huishouden, sociale contacten en relaties, werk en vrijwilligerswerk, en maatschappelijke activiteiten zoals vrijetijdsbesteding. Maar liefst 94 procent van de ondervraagden ondervond beperkingen, met name in het huishouden en in de vrijetijdsbesteding.

De onderzoekster liet het niet bij het verzamelen van deze gegevens, maar ontwikkelde in samenwerking met Koninklijke Visio het groepsrevalidatieprogramma “Actief meedoen”. Dit programma is bedoeld om de participatie van visueel beperkte senioren te bevorderen. Ze nodigde 29 ondervraagden uit om deel te nemen aan dit twintig weken durende traject. Het programma richtte zich onder andere op training van praktische vaardigheden, zoals verkeersdeelname via het openbaar vervoer en het doen van boodschappen. Mensen leerden ook hoe ze hulp moeten vragen, hoe ze met onbegrip uit de omgeving kunnen omgaan en hoe ze anderen uitleggen wat hen mankeert. Een thuisbeweegprogramma moest de fitheid verbeteren.

Alma trekt in haar proefschrift voorzichtige conclusies over het effect van Actief meedoen. Ze noemt de resultaten op korte en langere termijn (na zes maanden) hoopvol: „Het aanleren van vaardigheden die helpen om te gaan met de fysieke, sociale en emotionele gevolgen van gezichtsverlies is mogelijk effectief op het verminderen van eenzaamheidsgevoelens.” Fitheidstesten wezen uit dat deelnemers fysiek meer mans waren. Mensen pakten bijvoorbeeld meer huishoudelijke taken op. Ze voelden zich verder minder hulpeloos en de valangst was afgenomen. Mensen gaven ook aan zich tevredener te voelen, zowel wat de deelname aan activiteiten, als hun relatie betreft.

Alma’s proefschrift verdwijnt na morgen niet voorgoed in een kast. De promovenda gaat onder andere met Koninklijke Visio bekijken hoe Actief meedoen verder ontwikkeld en ingezet kan worden voor ouderen met een visuele beperking. Dat is met het oog op de toenemende vergrijzing geen overbodige luxe.

Gert DE LOOZE

Bron: Reformatorisch Dagblad, http://www.refdag.nl, 6 maart 2012

Delen
Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0Share on LinkedIn0Email this to someonePrint this page

 1. “Dit vergroot contact van bewoners met buitenwereld”28-02-2018 08:02:28
 2. Woonzorgcentrum Oleyck krijgt schenking voor slechtziende bewoners27-02-2018 09:02:06
 3. ‘Lichaamsbeweging en verbetering van zicht meest effectief bij valpreventie’08-11-2017 09:11:41
 4. Tips voor slechtziende senioren in thuisomgeving25-08-2017 07:08:24
 5. Video: Brandweer regelt sneeuw voor mevrouw Van Aarem17-08-2017 03:08:34
 6. Blinde Britse veteraan krijgt nieuwe medailles na verlies op toilet06-07-2017 08:07:23
 7. Langer thuis wonen met aanpak slechtziendheid18-06-2017 03:06:15
 8. Een nieuw leven voor slechtziende oudere17-06-2017 01:06:40
 9. Visueel beperkte ouderen minder depressief door stepped-care programma08-06-2016 08:06:27
 10. En Oewist? Telefoongroep voor slechtziende en blinde senioren14-01-2016 12:01:11
 11. Fact lanceert prototype rollator voor visueel gehandicapten27-11-2015 06:11:05
 12. Slechtziend en somber27-11-2015 05:11:48
 13. Paramedische Oogzorg redding voor veel bejaarden13-09-2015 01:09:26
 14. PoZo helpt slechtziende senioren13-09-2015 01:09:11
 15. Vilvoorde – Familie Pieders biedt 65-plussers extra steun13-09-2015 01:09:54
 16. Betere zorg voor slechtziende en blinde ouderen13-09-2015 01:09:31
 17. Extra aandacht voor blinde ouderen13-09-2015 01:09:20
 18. ‘Slechtziendheid wordt zwaar onderschat’13-09-2015 01:09:06
 19. Oogzorg ouderen in Breda dicht bij huis door samenwerking13-09-2015 01:09:49
 20. Aandacht Elisabeth voor ogen13-09-2015 01:09:29
 21. Nieuwe voorzitter Raad van Toezicht Het Schild13-09-2015 01:09:12
 22. Het Schild reikt hoge onderscheiding uit aan Dolle Instuivers13-09-2015 01:09:58
 23. Visueel beperkte ouderen hebben baat bij training ‘Actief Meedoen’13-09-2015 01:09:45
 24. Revalidatieprogramma helpt visueel beperkte ouderen13-09-2015 01:09:30
 25. Slechtziende oudere ontmoet vaak onbegrip13-09-2015 01:09:15
 26. Voorvechtster van het braille, Marijke Kemper, overleden13-09-2015 01:09:54
 27. Het Schild en s.v. Wodanseck werken samen!13-09-2015 01:09:39
 28. Vilvoorde – Bejaardenzorg komt senioren extra tegemoet13-09-2015 01:09:10
 29. Zorgcentrum Licht & Liefde gaat dicht07-07-2015 07:07:46
 30. Veel somberheid en angst onder slechtziende ouderen11-03-2015 08:03:58
 31. Verzorgingstehuis voor blinden en slechtzienden10-03-2015 09:03:03
 32. Mensen met beperking eenzamer03-10-2013 09:10:00
 33. De Brailleliga wil ons de ogen openen10-09-2011 07:09:14
 34. Slechtziendheid in verpleeghuizen29-06-2011 07:06:23

Laatst bijgewerkt op 13 september 2015 – 13:36