Integratie op de arbeidsmarkt

Bron: Piet Devos

 

Als we nu kijken naar het volgende stadium van een gemiddelde levensloop, moeten we logisch gezien de professionele ervaringen van een blinde of slechtziende persoon behandelen.

Één ding wil ik vanaf het begin duidelijk maken: De tijd dat andersvaliden in beschutte werkplaatsen tewerkgesteld zijn als mandenmaker of musicus omdat ze niets anders zouden kunnen, is voor eens en altijd voorbij.  Dat is een stuk uit het grijze en vernederende verleden.  Maar desondanks we in Europa dit doel al bereikt hebben, is dit vreselijke lot in verscheidene ontwikkelingslanden het beste waarop andersvalide personen kunnen hopen.

We zullen in het volgende hoofdstuk zien dat de problemen zich bij ons op een ander niveau situeren.  We komen namelijk moeilijkheden tegen omdat we de volledige integratie op de arbeidsmarkt proberen uit te werken.  Ook in dit stadium van het menselijke leven zal inclusie steeds de magische term, de sleutel tot gelijkheid zijn.

De eerste en waarschijnlijk moeilijkste hinderpaal waarmee een blinde of slechtziende werkzoekende vaak wordt geconfronteerd, is een uiterst lange zoektocht naar werk, die zelfs tot vele jaren kan duren.  In België, waar de werkloosheid slechts 1.1 procent bedraagt, moeten er meer gedekte redenen zijn die een dergelijke wanverhouding tussen zienden enerzijds en blinden of slechtzienden anderzijds verklaren.

Als we hier bijvoorbeeld rekening mee houden, kunnen we twee groepen sollicitanten indelen: Zij die uit een speciale school komen en zij die om het even welk gewoon onderwijs gevolgd hebben.  De taak die de eerste groep moeten uitvoeren is moeilijker, want hun opleiding was veel meer gespecificeerd in b.v. administratie, massage of telefonie.  Echter is de waaier van richtingen in het bijzonder onderwijs beperkt en jammer genoeg hypothekeert deze beperking de professionele toekomst van de student.  Personen die daarentegen de kans kregen zich te integreren, kunnen vaak aan de verwachtingen van de moderne arbeidsmarkt voldoen.  Dat betekent concreet dat ze een uitgebreidere kennis op meer dan één gebied bezitten.  Bovendien mogen we niet uit het oog verliezen dat een gewone school of universiteit alle netwerken en contacten met werkgevers in vele sectoren handhaaft.  Bijgevolg heeft een schoolverlater onmiddellijk meer kansen om een uiteindelijke job te vinden.  Gelukkig zal dit verschil tussen de niet-geïntegreerde en geïntegreerde personen tijdens volgende decennia verdwijnen omdat nu bijna iedere nieuwe potentiële arbeider uit het inclusief onderwijs zal komen.

Helaas zijn er ook andere oorzaken voor de huidige werkloosheid onder mensen met een visuele handicap, en deze zijn minder gemakkelijk te elimineren.  Eerst en vooral zien we een sterke terughoudendheid of zelfs vooroordelen onder de werkgevers naar gehandicapte kandidaten toe.  De  werkgevers weten niet hoe ze met dergelijke personen moeten omgaan en zien enkel de praktische problemen en het  rendementsverlies voor hun bedrijf.  Ze bekijken daarom zelfs niet eerst de capaciteiten van de kandidaat en classificeren hem vooraf al als incompetent voor de baan.  Hun reactie kan bekrompen lijken, maar het is zeer logisch omdat het toe te schrijven is aan een gebrek aan informatie.  Veel  werkgevers zijn niet op de hoogte van speciale programma’s die de Belgische overheid op touw heeft gezet om in de mogelijke  kosten voor gespecialiseerde apparatuur of arbeidspostaanpassingen tussen te komen.  De overheid financierde een paar informatiecampagnes voor werkgevers en de dienst waarop een blinde of slechtziende werknemer beroep op kan doen, als hij tijdens  de sollicitatieprocedure hulp nodig heeft.  Niettemin blijken deze maatregelen nog ontoereikend te zijn om de meerderheid van de  werkgevers te overtuigen.

Een stap in de goede richting zou de vereenvoudiging van de procedures kunnen zijn om de vermelde  overheidssteun te verkrijgen aangezien veel werkgevers vaak afhaken door het enorme administratieve werk dat het met zich meebrengt.

Maar ons oordeel mag niet éénzijdig zijn en daarom zou het onjuist zijn om de niet-ruimdenkendheid en de onwetendheid van de werkgevers als boosdoeners te veroordelen.  We moeten ook eens de situatie van de blinde of slechtziende werkzoekende bekijken.  Omdat het volgende punt in mijn argument voor sommige mensen vrij gevoelig zou kunnen liggen, wens ik te beklemtonen dat ik enkel mijn eigen mening hierover wil geven zonder dat ik iemand wil beledigen of kwetsen.  Nochtans zouden we dit thema moeten durven bediscussiëren.  Het gaat namelijk over het supplementaire voordeel dat een werkloze andersvalide naast zijn werkloosheidsvergoeding ontvangt.  Deze maandelijkse uitkering is  namelijk zo hoog dat het half- en ongeschoolde arbeiders niet meer stimuleert om een job te zoeken.  Ze zouden immers nooit meer dan het bedrag verdienen dat ze van de sociale zekerheid reeds ontvangen.  Deze ganse financiële regelgeving is net een pijnstiller die de symptomen onderdrukt, maar geen medicament dat de oorzaken van de ziekte doet verdwijnen.  Het is veel belangrijker om meer jobs te creëren dan om andersvaliden met sociaal geld te sussen.

Natuurlijk zouden visueel andersvaliden in vergelijking met ziende personen, extra kosten zoals bijvoorbeeld medische uitgaven kunnen hebben, maar dan nog is het nuttig volgende suggestie eens te onderzoeken: Als we het supplementaire voordeel zouden verminderen,  dan kunnen we de zo ontstane financiële middelen gebruiken om de gesprekken met werkgevers te hervatten en om hen zo goed mogelijk te informeren.   Dat is beter voor de economie en zou niet meer belastend zijn voor de sociale zekerheid.  Dit idee is misschien enkel een deel van de oplossing, maar toch bestrijdt het meer het virus dan de pijn.

Persoonlijk geloof ik in geen enkele vorm van positieve discriminatie die gunstig is voor personen met een visuele handicap.  Zeker niet wanneer het door de wet wordt opgelegd, want dit hebben ze in Nederland reeds in 1986 geprobeerd.  Met deze richtlijnen eiste de Nederlandse overheid dat na drie jaar het personeel van elk bedrijf zou bestaan uit minstens 7 procent van personen met een handicap.  In 1989 stelden zelfs de autoriteiten niet meer dan 2 procent andersvaliden tewerk.  De  werkgevers mogen niet gedwongen worden om blinde of slechtziende personen in dienst te nemen.  Ze zullen anders nooit leren dat je iemand niet op zijn fysieke handicap maar op zijn bekwaamheden moet beoordelen.

Voor een blind of slechtziend kind mag de inclusie niet stoppen wanneer de schoolpoorten achter hem gesloten worden.  De post die ze bekleden is ook voor hen, net als voor iemand anders, een belangrijk aspect van hun leven.  Een baan betekent voor vele mensen heel wat sociale contacten; het geeft hen het gevoel iets nuttig en constructief te doen; het kan betekenis in iemands’ leven brengen.  Dus is het ook hier weer zo dat vele sociale problemen vermeden kunnen worden wanneer mensen niet uitgesloten worden uit het dagelijkse leven, enkel omwille van hun zicht.

 

Delen
Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0Share on LinkedIn0Email this to someonePrint this page

 1. Waar blijft de eerste weervrouw in een rolstoel?18-07-2020 06:07:10
 2. Voor blinden en personen met autisme blijft lockdown duren01-07-2020 05:07:45
 3. “Ik voel me nu pas echt beperkt”20-05-2020 06:05:18
 4. “Ik ben blind en kan afstand van ‘social distancing’ niet inschatten”25-04-2020 07:04:39
 5. ‘Ontwijk zelf mensen met witte stok, want zij kunnen je niet waarnemen’23-04-2020 06:04:50
 6. Nieuwe EU-regels moeten leven gehandicapten makkelijker maken17-11-2018 08:11:22
 7. Steeds meer discriminatieklachten van mensen met een beperking13-06-2018 08:06:50
 8. Vaker discriminatie van gehandicapten en chronische zieken16-04-2018 07:04:58
 9. Nooit eerder zoveel klachten over discriminatie gehandicapten16-04-2018 07:04:55
 10. De samenleving maakt mij gehandicapt27-02-2018 09:02:07
 11. Ik ben blind en keek naar Taboe: ‘De maatschappij maakt van mijn blindheid een beperking’15-02-2018 11:02:57
 12. Mensen met een beperking? “Noem het zoals het is: handicap”24-01-2018 11:01:39
 13. ‘Zolang televisiemakers een handicap als angstaanjagend beschouwen, komen we nooit verder’19-01-2018 01:01:14
 14. ‘Mensen met beperking slechter af’23-12-2017 09:12:32
 15. VN-verdrag handicap nog onvoldoende geïmplanteerd in Nederland01-12-2017 09:12:06
 16. Advies aanvraag VN-verdrag handicap22-10-2017 10:10:35
 17. Brussels parlement neemt uitgebreidere anti-discriminatiewetgeving aan21-09-2017 02:09:30
 18. EU geeft mensen met beperking vlottere toegang tot smartphones, transport en gebouwen16-09-2017 07:09:12
 19. Mensen met een handicap moeten makkelijker toegang krijgen tot producten en diensten14-09-2017 10:09:26
 20. Nederland laat mensen met een beperking links liggen25-07-2017 02:07:41
 21. Houten – Doel: Iedereen kan meedoen05-07-2017 03:07:24
 22. Opbrengst “Blind voor 1 dag” editie 201705-07-2017 01:07:46
 23. Handicap blijft extra handicap24-06-2017 12:06:54
 24. Overheid moet beter inclusie van mensen met handicap opvolgen23-06-2017 10:06:19
 25. Mensen met een beperking kunnen onvoldoende participeren in de samenleving23-06-2017 05:06:58
 26. Inclusiespiegel Vlaanderen 201623-06-2017 03:06:02
 27. Resultaten crisiscommunicatie bij kwetsbare groepen online23-06-2017 08:06:03
 28. Meer klachten over discriminatie van gehandicapten18-06-2017 03:06:03
 29. De vijf belangrijkste knelpunten voor mensen met een beperking in Nederland15-06-2017 10:06:51
 30. Blinde man verklapt wat nou het ergst is aan blind zijn14-06-2017 05:06:16
 31. Column “Blind”14-06-2017 03:06:45
 32. Blind autoruiten wassen14-06-2017 03:06:56
 33. “België moet tandje bijsteken voor integratie mensen met een handicap”13-06-2017 02:06:19
 34. Videoverhalen “Zonder grenzen”12-06-2017 04:06:45
 35. Blinden en slechtzienden en hun “bijzondere” activiteiten10-04-2017 01:04:21
 36. “België moet tandje bijsteken voor integratie mensen met een handicap”02-01-2017 06:01:50
 37. ROC mocht blinde vrouw niet afwijzen27-07-2016 08:07:55
 38. Toegankelijkheid voor mensen met beperking geborgd14-07-2016 06:07:28
 39. Nieuw beleid nodig voor mensen met oogaandoening02-06-2016 07:06:39
 40. Wetgeving tegen discriminatie van personen met handicap uitgebreid15-04-2016 10:04:48
 41. ‘Ook invalide moet Senaat in kunnen’13-04-2016 06:04:10
 42. Nieuwe e-module intercultureel werken in de zorg Amsterdam01-04-2016 09:04:45
 43. In Polen vechten visueel gehandicapten voor hun rechten01-04-2016 08:04:49
 44. Historische dag: Tweede Kamer stemt in met VN-verdrag21-01-2016 09:01:57
 45. Kamerdebat VN-Verdrag Rechten voor mensen met een beperking15-01-2016 10:01:33
 46. KNGF Geleidehonden geeft Tweede Kamer sleutel ratificatie VN-verdrag12-01-2016 11:01:52
 47. Behandel mensen met een beperking niet langer apart15-12-2015 09:12:56
 48. VN-verdrag voor mensen met een beperking11-12-2015 07:12:51
 49. Daar zijn geen woorden voor03-10-2015 08:10:17
 50. Contactpersoon voor gehandicapten in alle federale kabinetten en administraties01-10-2015 05:10:54
 51. Overheid nog werk inzake rechten van personen met een handicap01-10-2015 05:10:54
 52. ‘We zijn nog altijd tweederangsburgers’01-10-2015 05:10:54
 53. Je rechten als persoon met een handicap01-10-2015 05:10:53
 54. Ieder(in) stelt zich voor!01-10-2015 05:10:53
 55. Plasterk ‘vergeet’ mensen met handicap in actieplan01-10-2015 05:10:53
 56. Ieder(in) nieuwe koepelorganisatie van mensen met een beperking of chronische ziekte01-10-2015 05:10:53
 57. ‘België schendt VN-regels voor gehandicapten’01-10-2015 05:10:53
 58. Ieder(In) en Platform VG presenteren PR-Team NL voor iedereen01-10-2015 05:10:53
 59. Nederlander: ‘Buurman of collega met handicap geen probleem’01-10-2015 05:10:53
 60. De schaduw van ‘de Rechten van Personen met een Handicap’01-10-2015 05:10:53
 61. Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap01-10-2015 05:10:25
 62. ‘Gemeente Rotterdam discrimineert blind echtpaar’01-10-2015 04:10:26
 63. iedereeNModel: Wie je ook bent, je kan een voorbeeld zijn!01-10-2015 04:10:26
 64. Georgia Venetakis (27), Meldert01-10-2015 04:10:26
 65. Leefwereld: Exclusief diner met een kus van de kelner01-10-2015 04:10:26
 66. Actrice mag nachtclub niet in met blindenstok01-10-2015 04:10:26
 67. Wetgeving Gelijke kansen / Gelijke rechten01-10-2015 04:10:28
 68. Discriminatiewetgeving in België01-10-2015 04:10:11
 69. Wetgeving discriminatie en gelijke rechten in België01-10-2015 04:10:43
 70. Honderden rolstoelen palmen Europese wijk in Brussel in01-10-2015 07:10:20
 71. “Willen actief deelnemen aan maatschappij, niet geleefd worden”01-10-2015 07:10:48
 72. Scheiden: Ouderlijk gezag en een beperking hebben23-07-2015 12:07:08
 73. Beperking geen belemmering bij voogdijzaken16-07-2015 02:07:02
 74. Maak kennis met Mentor Support!07-07-2015 07:07:27
 75. ‘Zorgkinderen kunnen ook naar reguliere kinderopvang’26-06-2015 05:06:42
 76. Zo voelt het als je een beperking hebt25-06-2015 08:06:33
 77. Minister Peeters ontmoet blinden en slechtzienden in Middelheimpark23-06-2015 08:06:48
 78. Instemming plan van aanpak VN-verdrag gehandicapten16-06-2015 09:06:41
 79. Europees parlement keurt resolutie over rechten van personen met een handicap goed16-06-2015 06:06:43
 80. Kabinet stemt in met plan van aanpak VN-verdrag rechten van personen met een handicap13-06-2015 07:06:44
 81. Een onzichtbare minderheid03-06-2015 08:06:34
 82. Mensen met beperking nog altijd op grote schaal uitgesloten21-05-2015 06:05:27
 83. Campagne voor gelijke positie gehandicapten trapt af bij de VARA16-05-2015 01:05:18
 84. “Europa werkt mee aan participatie mensen met een beperking”09-05-2015 07:05:55
 85. Horizon College Hoorn discrimineerde blind meisje08-04-2015 06:04:16
 86. Jongeren met en zonder beperking maken clip10-03-2015 08:03:07
 87. Inleven in wereld van blinden – Campagne visuele handicap – VTM Nieuws10-03-2015 08:03:52
 88. Inleven in wereld van blinden – Campagne visuele handicap – VRT Nieuws10-03-2015 08:03:24
 89. Hoe omgaan met blinden?10-03-2015 08:03:20
 90. Gelijke kansen en diversiteitsplan van de Vlaamse Overheid toegelicht en besproken in het parlement25-02-2015 08:02:58
 91. ‘Ik heb een droom’ (door Vincent Bijlo)24-02-2015 07:02:30
 92. Waarom praten mensen op kleinerende wijze tegen mensen met een handicap?09-02-2015 08:02:15
 93. Twee CD&V-raadsleden in OCMW voor de prijs van één04-01-2015 09:01:02
 94. Gehandicapte wordt te veel uitgesloten06-10-2014 08:10:11
 95. België moet meer werk maken van inclusie van personen met een handicap04-10-2014 10:10:02
 96. Inclusieve samenleving27-06-2014 12:06:02
 97. Inclusie in Vlaanderen: Ja, maar niet teveel16-01-2014 04:01:06
 98. Paus over problemen van mensen met een handicap14-01-2014 12:01:48
 99. 3 generaties Deel 329-09-2013 07:09:30
 100. 3 generaties Deel 120-09-2013 04:09:47
 101. “Een handicap kan ook een cadeau zijn”16-09-2013 05:09:24
 102. Grote belangstelling voor allereerste uitreiking Handi-Awards19-05-2013 06:05:19
 103. “Hoog tijd voor een nieuwslezer in rolstoel01-06-2012 07:06:28
 104. Bisdom Breda start project voor meer integratie van mensen met beperking16-01-2012 06:01:30
 105. “Wij komen vaak achteraan”05-06-2011 01:06:24
 106. Bij de jeugdbeweging05-06-2011 01:06:11
 107. Biografie van Gerrie Henderson Elbrink05-06-2011 01:06:11
 108. Als het kind maar een naam heeft – Wat heet anders?05-06-2011 12:06:18
 109. Uit het dagboek – Monique en Robin05-06-2011 12:06:14
 110. Humor slijpt de scherpe kantjes van verdriet05-06-2011 11:06:50
 111. Al twintig jaar actief voor slechtzienden05-06-2011 11:06:08
 112. Évacuez ces îles!05-06-2011 11:06:04
 113. Ontruim het eiland05-06-2011 10:06:18
 114. Lede werkt aan integratie van gehandicapten05-06-2011 10:06:40
 115. Integratie op de arbeidsmarkt05-06-2011 10:06:27
 116. Integratie in het onderwijs05-06-2011 10:06:07
 117. Integration in the education system05-06-2011 10:06:34
 118. Integration on the labour market05-06-2011 10:06:03
 119. Integratiedoelstellingen rond blinde en slechtziende personen05-06-2011 10:06:38
 120. Integratie van gehandicapten05-06-2011 10:06:49
 121. Stijlvol schrijven over mensen met een handicap05-06-2011 10:06:23
 122. Charter voor integratie van gehandicapten05-06-2011 10:06:10
 123. Slechte start, verrassend goed leven05-06-2011 10:06:05
 124. Europa heeft 12 miljoen euro veil voor integratie gehandicapten29-05-2011 12:05:50

Laatst bijgewerkt op 5 juni 2011 – 10:57