De schaduw van ‘de Rechten van Personen met een Handicap’

De vzw GRIP (Gelijke Rechten voor Iedere Persoon met een handicap) heeft in het Vlaams Parlement haar schaduwrapport voorgesteld over het VN-verdrag voor de Rechten van Personen met een Handicap (VRPH). In het rapport gaat GRIP na in welke mate de door het verdrag voorgeschreven rechten en principes in Vlaanderen en België worden gerespecteerd en toegepast. Het verdrag werd eind 2006 goedgekeurd door de Verenigde Naties (VN) en in 2009 werd het geratificeerd in België. Twee jaar na datum heeft GRIP de balans opgemaakt van de huidige situatie.

De rode draad van het VN-verdrag is ‘Niets over ons zonder ons’ en vraagt om inclusie in de hele samenleving van personen met een handicap. Belangrijk is dat dit document niet vrijblijvend is en de VN-lidstaten dus verplicht zijn het verdrag uit te voeren. Twee jaar na de ratificatie heeft België een verplicht officieel rapport opgestuurd naar het controlecomité van de VN. Parallel met dat rapport heeft GRIP aan een schaduwrapport gewerkt aan de hand waarvan het VN-comité het Belgische rapport zal beoordelen. GRIP werkte in haar rapport thema’s uit waar de Belgische overheid nog zeker werk van kan en moet maken. Zowel experts als ervaringsdeskundigen gaven bij enkele thema’s verduidelijking en voorbeelden uit het dagelijkse leven.

Inclusief onderwijs

Artikel 24 van het verdrag voorziet het recht op onderwijs, met inschrijvingsrecht in een school naar keuze en met het recht op redelijke aanpassingen. In haar rapport stelt GRIP vast dat inclusief onderwijs nog niet voldoende uitgebouwd is in Vlaanderen. Veel leerlingen met een handicap worden doorverwezen naar het buitengewoon onderwijs wanneer scholen vinden dat ze niet genoeg draagkracht hebben om hen op te vangen. In sommige gevallen worden kinderen zelfs vrijgesteld van de leerplicht waardoor zij geen enkele opleiding krijgen. Ook de vrees van onderwijsinstellingen dat een leerling later niet alle aspecten van een job zal kunnen uitvoeren, zorgt ervoor dat leerlingen nog vaak worden doorverwezen. “Tijdens het eerste oudercontact op de middelbare school kregen we de raad onze zoon naar een gespecialiseerd internaat te sturen. De school had zelfs al een internaat voor ons uitgezocht”, vertelt Annemie Anthonissen, wiens zoon autisme heeft. Annemie erkent wel dat veel leerkrachten die zich inzetten voor personen met een handicap, maar vraagt om meer ondersteuning door de overheid om inclusief onderwijs mogelijk te maken.

Een gewone job

De werkzaamheidsgraad van personen met een arbeidshandicap is in de periode 2007-2010 gedaald van 37,5% naar 33,5%. Het streefcijfer van de Vlaamse regering voor 2020 ligt echter dubbel zo hoog. Er gaan nog steeds zeer veel middelen naar de beschutte tewerkstelling in plaats van naar de gewone arbeidsplaatsen. Het VN-verdrag zegt echter dat elke persoon met een handicap het recht heeft om te werken in de gewone sector. GRIP vraagt zich af hoe de Vlaamse regering bedrijven kan opleggen die richtlijn te volgen wanneer ze er zelf niet in slaagt haar streefcijfers te halen. Patrick Luypaert vertelt over zijn ervaringen tijdens zijn zoektocht naar werk: “Omdat mijn school vreesde dat ik geen gewone job zou vinden, stelde ze voor dat ik zou werken in een beschutte werkplaats. Via Gespecialiseerde Trajectbegeleiding (GTB) begon ik toch met een zoektocht naar een kantoorjob in de reguliere sector. Negen maanden later kreeg ik een job aangeboden in mijn begeleidingscentrum en nu, tien jaar later, werk ik er voltijds als instructeur”. Patricks getuigenis bewijst dat de zoektocht naar een job niet altijd vruchteloos is, maar dat een gewone job vinden nog altijd niet evident is.

Te weinig ondersteuning

Het recht op ondersteuning en de financiering voor mensen met een handicap dreigt de verkeerde kant uit te gaan. Momenteel biedt de Vlaamse regering een PAB (Persoonlijk Assistentie Budget) aan, waarmee de persoon met een handicap persoonlijke assistenten kan aanwerven. In 2001 werd een decreet goedgekeurd voor het PGB (Persoonsgebonden Budget) dat de persoon toelaat ook gespecialiseerde of algemene voorzieningen aan te kopen. Dat decreet werd echter nog steeds niet uitgevoerd en dreigt vervangen te worden door het PVB (Persoonsvolgend budget). Het PVB maakt het voor de persoon met een handicap veel moeilijker om eigen voorzieningen op maat aan te kopen. De persoon in kwestie zal dan minder makkelijk zelf kunnen beslissen wie hij aanwerft of waar hij zijn voorzieningen aanschaft. Voornamelijk CD&V is voorstander van het PVB als vervanging voor het PGB. “Als ik een PGB had, zou ik een combinatie van hulp kunnen inkopen die precies past bij mijn noden. Zo zou ik kunnen verhuizen naar mijn geboortestreek. Dat dit niet kan, is een zware ontgoocheling. Zelfstandig leven is ook meer dan thuis zitten alleen”, zegt Eddy Herrebout, die een motorische beperking heeft. GRIP vraagt nadrukkelijk om de uitvoering van het PGB-decreet in plaats van het nieuwe PVB.

1106 geïnterneerden in gevangenissen

België werd in 2010 reeds op de vingers getikt voor zijn beleid inzake de behandeling van geïnterneerden. Geïnterneerden worden vaak in gevangenissen ondergebracht waar zij niet de behandeling krijgen die ze nodig hebben. Momenteel verblijven er 1106 geïnterneerden – 10% van de hele gevangenispopulatie – in de gevangenis. Dat cijfer komt niet terug in het Belgische rapport en daarom wil GRIP er de aandacht op vestigen. “Eens je in België als geïnterneerde in de gevangenis belandt, verdwijn je in de vergeetput”, zegt Femke Quagebeur, van de Liga voor Mensenrechten. GRIP vraagt onder andere een indijking van de instroom, een uitbreiding van de zorgteams en duidelijkheid over de twee psychiatrische forensische centra die in 2013 operationeel zouden moeten zijn.

Schaduwrapport als wapen

Bart van Malderen (sp.a) ziet in het schaduwrapport van GRIP een wapen om het huidige beleid te controleren en bij te schaven. Het rapport kan dienen als inspiratiebron voor het parlement omdat het verder gaat dan de “eeuwige discussie” over wachtlijsten. Bovendien vertrekt het rapport vanuit de personen met een handicap zelf en niet vanuit beleidsmakers of regeringen. Hij zegt ook dat bijvoorbeeld een arbeidsmarkt die vlotter mensen toelaat goed is voor iedereen. Een arbeidsmarkt die openstaat voor personen met een handicap werpt automatisch minder barrières op en kan ook de impact van de vergrijzing verzachten.

Meer informatie:

Website GRIP: http://www.gripvzw.be

Bron: Dewereldmorgen, 2 december 2011

Delen
Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0Share on LinkedIn0Email this to someonePrint this page

 1. Waar blijft de eerste weervrouw in een rolstoel?18-07-2020 06:07:10
 2. Voor blinden en personen met autisme blijft lockdown duren01-07-2020 05:07:45
 3. “Ik voel me nu pas echt beperkt”20-05-2020 06:05:18
 4. “Ik ben blind en kan afstand van ‘social distancing’ niet inschatten”25-04-2020 07:04:39
 5. ‘Ontwijk zelf mensen met witte stok, want zij kunnen je niet waarnemen’23-04-2020 06:04:50
 6. Nieuwe EU-regels moeten leven gehandicapten makkelijker maken17-11-2018 08:11:22
 7. Steeds meer discriminatieklachten van mensen met een beperking13-06-2018 08:06:50
 8. Vaker discriminatie van gehandicapten en chronische zieken16-04-2018 07:04:58
 9. Nooit eerder zoveel klachten over discriminatie gehandicapten16-04-2018 07:04:55
 10. De samenleving maakt mij gehandicapt27-02-2018 09:02:07
 11. Ik ben blind en keek naar Taboe: ‘De maatschappij maakt van mijn blindheid een beperking’15-02-2018 11:02:57
 12. Mensen met een beperking? “Noem het zoals het is: handicap”24-01-2018 11:01:39
 13. ‘Zolang televisiemakers een handicap als angstaanjagend beschouwen, komen we nooit verder’19-01-2018 01:01:14
 14. ‘Mensen met beperking slechter af’23-12-2017 09:12:32
 15. VN-verdrag handicap nog onvoldoende geïmplanteerd in Nederland01-12-2017 09:12:06
 16. Advies aanvraag VN-verdrag handicap22-10-2017 10:10:35
 17. Brussels parlement neemt uitgebreidere anti-discriminatiewetgeving aan21-09-2017 02:09:30
 18. EU geeft mensen met beperking vlottere toegang tot smartphones, transport en gebouwen16-09-2017 07:09:12
 19. Mensen met een handicap moeten makkelijker toegang krijgen tot producten en diensten14-09-2017 10:09:26
 20. Nederland laat mensen met een beperking links liggen25-07-2017 02:07:41
 21. Houten – Doel: Iedereen kan meedoen05-07-2017 03:07:24
 22. Opbrengst “Blind voor 1 dag” editie 201705-07-2017 01:07:46
 23. Handicap blijft extra handicap24-06-2017 12:06:54
 24. Overheid moet beter inclusie van mensen met handicap opvolgen23-06-2017 10:06:19
 25. Mensen met een beperking kunnen onvoldoende participeren in de samenleving23-06-2017 05:06:58
 26. Inclusiespiegel Vlaanderen 201623-06-2017 03:06:02
 27. Resultaten crisiscommunicatie bij kwetsbare groepen online23-06-2017 08:06:03
 28. Meer klachten over discriminatie van gehandicapten18-06-2017 03:06:03
 29. De vijf belangrijkste knelpunten voor mensen met een beperking in Nederland15-06-2017 10:06:51
 30. Blinde man verklapt wat nou het ergst is aan blind zijn14-06-2017 05:06:16
 31. Column “Blind”14-06-2017 03:06:45
 32. Blind autoruiten wassen14-06-2017 03:06:56
 33. “België moet tandje bijsteken voor integratie mensen met een handicap”13-06-2017 02:06:19
 34. Videoverhalen “Zonder grenzen”12-06-2017 04:06:45
 35. Blinden en slechtzienden en hun “bijzondere” activiteiten10-04-2017 01:04:21
 36. “België moet tandje bijsteken voor integratie mensen met een handicap”02-01-2017 06:01:50
 37. ROC mocht blinde vrouw niet afwijzen27-07-2016 08:07:55
 38. Toegankelijkheid voor mensen met beperking geborgd14-07-2016 06:07:28
 39. Nieuw beleid nodig voor mensen met oogaandoening02-06-2016 07:06:39
 40. Wetgeving tegen discriminatie van personen met handicap uitgebreid15-04-2016 10:04:48
 41. ‘Ook invalide moet Senaat in kunnen’13-04-2016 06:04:10
 42. Nieuwe e-module intercultureel werken in de zorg Amsterdam01-04-2016 09:04:45
 43. In Polen vechten visueel gehandicapten voor hun rechten01-04-2016 08:04:49
 44. Historische dag: Tweede Kamer stemt in met VN-verdrag21-01-2016 09:01:57
 45. Kamerdebat VN-Verdrag Rechten voor mensen met een beperking15-01-2016 10:01:33
 46. KNGF Geleidehonden geeft Tweede Kamer sleutel ratificatie VN-verdrag12-01-2016 11:01:52
 47. Behandel mensen met een beperking niet langer apart15-12-2015 09:12:56
 48. VN-verdrag voor mensen met een beperking11-12-2015 07:12:51
 49. Daar zijn geen woorden voor03-10-2015 08:10:17
 50. Overheid nog werk inzake rechten van personen met een handicap01-10-2015 05:10:54
 51. ‘We zijn nog altijd tweederangsburgers’01-10-2015 05:10:54
 52. Contactpersoon voor gehandicapten in alle federale kabinetten en administraties01-10-2015 05:10:54
 53. Ieder(in) stelt zich voor!01-10-2015 05:10:53
 54. Plasterk ‘vergeet’ mensen met handicap in actieplan01-10-2015 05:10:53
 55. Ieder(in) nieuwe koepelorganisatie van mensen met een beperking of chronische ziekte01-10-2015 05:10:53
 56. ‘België schendt VN-regels voor gehandicapten’01-10-2015 05:10:53
 57. Ieder(In) en Platform VG presenteren PR-Team NL voor iedereen01-10-2015 05:10:53
 58. Nederlander: ‘Buurman of collega met handicap geen probleem’01-10-2015 05:10:53
 59. De schaduw van ‘de Rechten van Personen met een Handicap’01-10-2015 05:10:53
 60. Je rechten als persoon met een handicap01-10-2015 05:10:53
 61. Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap01-10-2015 05:10:25
 62. ‘Gemeente Rotterdam discrimineert blind echtpaar’01-10-2015 04:10:26
 63. iedereeNModel: Wie je ook bent, je kan een voorbeeld zijn!01-10-2015 04:10:26
 64. Georgia Venetakis (27), Meldert01-10-2015 04:10:26
 65. Leefwereld: Exclusief diner met een kus van de kelner01-10-2015 04:10:26
 66. Actrice mag nachtclub niet in met blindenstok01-10-2015 04:10:26
 67. Wetgeving Gelijke kansen / Gelijke rechten01-10-2015 04:10:28
 68. Discriminatiewetgeving in België01-10-2015 04:10:11
 69. Wetgeving discriminatie en gelijke rechten in België01-10-2015 04:10:43
 70. Honderden rolstoelen palmen Europese wijk in Brussel in01-10-2015 07:10:20
 71. “Willen actief deelnemen aan maatschappij, niet geleefd worden”01-10-2015 07:10:48
 72. Scheiden: Ouderlijk gezag en een beperking hebben23-07-2015 12:07:08
 73. Beperking geen belemmering bij voogdijzaken16-07-2015 02:07:02
 74. Maak kennis met Mentor Support!07-07-2015 07:07:27
 75. ‘Zorgkinderen kunnen ook naar reguliere kinderopvang’26-06-2015 05:06:42
 76. Zo voelt het als je een beperking hebt25-06-2015 08:06:33
 77. Minister Peeters ontmoet blinden en slechtzienden in Middelheimpark23-06-2015 08:06:48
 78. Instemming plan van aanpak VN-verdrag gehandicapten16-06-2015 09:06:41
 79. Europees parlement keurt resolutie over rechten van personen met een handicap goed16-06-2015 06:06:43
 80. Kabinet stemt in met plan van aanpak VN-verdrag rechten van personen met een handicap13-06-2015 07:06:44
 81. Een onzichtbare minderheid03-06-2015 08:06:34
 82. Mensen met beperking nog altijd op grote schaal uitgesloten21-05-2015 06:05:27
 83. Campagne voor gelijke positie gehandicapten trapt af bij de VARA16-05-2015 01:05:18
 84. “Europa werkt mee aan participatie mensen met een beperking”09-05-2015 07:05:55
 85. Horizon College Hoorn discrimineerde blind meisje08-04-2015 06:04:16
 86. Jongeren met en zonder beperking maken clip10-03-2015 08:03:07
 87. Inleven in wereld van blinden – Campagne visuele handicap – VTM Nieuws10-03-2015 08:03:52
 88. Inleven in wereld van blinden – Campagne visuele handicap – VRT Nieuws10-03-2015 08:03:24
 89. Hoe omgaan met blinden?10-03-2015 08:03:20
 90. Gelijke kansen en diversiteitsplan van de Vlaamse Overheid toegelicht en besproken in het parlement25-02-2015 08:02:58
 91. ‘Ik heb een droom’ (door Vincent Bijlo)24-02-2015 07:02:30
 92. Waarom praten mensen op kleinerende wijze tegen mensen met een handicap?09-02-2015 08:02:15
 93. Twee CD&V-raadsleden in OCMW voor de prijs van één04-01-2015 09:01:02
 94. Gehandicapte wordt te veel uitgesloten06-10-2014 08:10:11
 95. België moet meer werk maken van inclusie van personen met een handicap04-10-2014 10:10:02
 96. Inclusieve samenleving27-06-2014 12:06:02
 97. Inclusie in Vlaanderen: Ja, maar niet teveel16-01-2014 04:01:06
 98. Paus over problemen van mensen met een handicap14-01-2014 12:01:48
 99. 3 generaties Deel 329-09-2013 07:09:30
 100. 3 generaties Deel 120-09-2013 04:09:47
 101. “Een handicap kan ook een cadeau zijn”16-09-2013 05:09:24
 102. Grote belangstelling voor allereerste uitreiking Handi-Awards19-05-2013 06:05:19
 103. “Hoog tijd voor een nieuwslezer in rolstoel01-06-2012 07:06:28
 104. Bisdom Breda start project voor meer integratie van mensen met beperking16-01-2012 06:01:30
 105. “Wij komen vaak achteraan”05-06-2011 01:06:24
 106. Bij de jeugdbeweging05-06-2011 01:06:11
 107. Biografie van Gerrie Henderson Elbrink05-06-2011 01:06:11
 108. Als het kind maar een naam heeft – Wat heet anders?05-06-2011 12:06:18
 109. Uit het dagboek – Monique en Robin05-06-2011 12:06:14
 110. Humor slijpt de scherpe kantjes van verdriet05-06-2011 11:06:50
 111. Al twintig jaar actief voor slechtzienden05-06-2011 11:06:08
 112. Évacuez ces îles!05-06-2011 11:06:04
 113. Ontruim het eiland05-06-2011 10:06:18
 114. Lede werkt aan integratie van gehandicapten05-06-2011 10:06:40
 115. Integratie op de arbeidsmarkt05-06-2011 10:06:27
 116. Integratie in het onderwijs05-06-2011 10:06:07
 117. Integration in the education system05-06-2011 10:06:34
 118. Integration on the labour market05-06-2011 10:06:03
 119. Integratiedoelstellingen rond blinde en slechtziende personen05-06-2011 10:06:38
 120. Integratie van gehandicapten05-06-2011 10:06:49
 121. Stijlvol schrijven over mensen met een handicap05-06-2011 10:06:23
 122. Charter voor integratie van gehandicapten05-06-2011 10:06:10
 123. Slechte start, verrassend goed leven05-06-2011 10:06:05
 124. Europa heeft 12 miljoen euro veil voor integratie gehandicapten29-05-2011 12:05:50

Laatst bijgewerkt op 22 maart 2020 – 17:22