Leerlingen volgen les met blinddoek

Bron: Het Nieuwsblad
8 februari 2007

HEVERLEE

Minister Vandenbroucke wijst weg met de trom

Een 22-tal leerlingen van het eerste jaar secundair onderwijs aan het  Heilig-Hartinstituut in Heverlee heeft aan den lijve ondervonden hoe het is om  blind te zijn.  Een uur lang kregen ze een speciale les met een blinddoek  om.  De minister van Onderwijs was getuige.

Met je oren zie je meer” is de slogan van de nieuwe campagne van de vzw  Boodschap Zonder Naam (BZN).  Vorig jaar kwam de vzw nog met de campagne  “Geef eens een compliment op een onverwacht moment” op de proppen.  Met de  acties wil BZN aandacht besteden aan de menselijke communicatie.

“We willen vooral het kwalitatief luisteren opnieuw stimuleren”, zegt  coördinator Piet Jaspaert.  “De mensen moeten meer echt luisteren, voorbij  het woord, naar wat de anderen werkelijk willen zeggen.  Luisteren is  volgens mij de oplossing voor zowat alle problemen.  Met al het sms- en  e-mailverkeer komt dat dezer dagen te weinig aan bod.”

Nationale campagne

Dat luisteren zonder daarbij te kunnen zien niet gemakkelijk is ondervonden de  22 leerlingen van het Heilig-Hartinistituut tijdens een speciale les.   Geblinddoekt moesten ze de weg naar hun leslokaal vinden.  Ze konden  daarbij enkel afgaan op het tromgeroffel dat Vlaams minister voor Onderwijs  Frank Vandenbroucke (SP.A) maakte.  Vandenbroucke was voor de gelegenheid  afgereisd naar de school waar hij in een ver verleden nog als kleuter heeft  gezeten.  Hij volgde ook het verloop van de les.

Tijdens het eerste gedeelte van de les moesten de leerlingen geblinddoekt een  aantal opdrachten uitvoeren.  Dat verliep niet zonder slag of stoot maar  achteraf hadden ze heel wat om over na te kaarten.  Zo kwamen ze erachter  dat communicatie op heel wat verschillende manieren kan gebeuren: verbaal en  non-verbaal.  En dat een boodschap niet altijd overkomt zoals de zender het  bedoeld heeft.  “Maar als je goed samenwerkt en naar mekaar luistert, lukt  het wel”, merkt een leerling op.”

De actie in Heverlee maakte deel uit van de nationale campagne “Les Geven in het  donker”, een onderdeel van de actie van BZN.  Onderwijsminister  Vandenbroucke riep de scholen op om zelf iets op poten te zetten.  “Het is  een initiatief van BZN en het departement Onderwijs is op de kar gesprongen.   Ons onderwijsmagazine Klasse heeft de lessen uitgewerkt”, aldus de minister.

Laurens RASKIN

***

Kampse  leerlingen leren zien met vingers en met oren

Bron: Het Belang van Limburg
8 februari 2007

“Met je oren zie je meer”, klinkt de slogan waarmee Boodschap Zonder Naam en  Klasse dit jaar aansporen tot een warmere samenleving via actieve  luisterbereidheid.

In de Middenschool St-Michiel in Leopoldsburg gingen een 4-tal leerkrachten de  uitdaging aan.  Ze gaven een aangepaste les aan hun geblinddoekte  leerlingen.

Biologieleraar Hans Van Bragt liet zijn eerstejaars voelen hoe een menselijk en  dierlijk geraamte eruit ‘ziet’.  “De leerlingen waren geconcentreerd bezig  en hierdoor was het dan ook opvallend stiller”, vond de leraar.  “Wel  vermoeiend om enkel via je vingertoppen en je gehoor alle informatie op te  nemen.  Toch blij dat ik niet blind ben”, vertelt de 13-jarige Robin.

Ook in de les plastische opvoeding lagen voor enkele klassen de zwarte  blinddoeken klaar.  “Het was een toffe en zinvolle ervaring”, getuigt  tekenlerares Joske Vranken.

***

“Geblinddoekt proefwerk maken is een verschrikkelijke ervaring”

Bron: Het Laatste Nieuws
10 februari 2007

BEERNEM

In de vierde klas van vrije basisschool De Zonnebloem bleef het afgelopen week  stikdonker.  De meisjes en jongens overtuigden juffrouw Christine om deel  te nemen aan de nationale campagne ‘Met je oren zie je meer!’ en kwamen  geblinddoekt naar school.  “We moesten geblinddoekt een proefwerk van  rekenen maken.  Mijn naam was goed gelukt, maar alles stond scheef en laag.   Ik zou niet blind willen zijn.  Het is verschrikkelijk”, zucht Maité Piret.   “Ik voelde me niet zo veilig en ben tegen een paal en een trap aangelopen”,  sakkert Mattiece David.  Na het proefwerkje trokken de vierdeklassers naar  de kleuterklas om te helpen met puzzelen, jasjes ophangen en blokkentorens  bouwen.  Voor een keer waren het de kleine kleuters die toonden hoe het  moest.  “Achteraf mochten de kinderen hun ervaringen verwoorden en, hoewel  het een spannende schooldag werd, was iedereen overtuigd van het belang van een  stel goede ogen”, besluit juffrouw Christine.

Dominiek DAVID

***

Campagne ‘Met je oren zie je meer’ van Boodschap zonder naam

Bron: Tertio
28 maart 2007

De jongste mediacampagne van Boodschap zonder Naam ‘Met je oren zie je meer’  spoort onze medemensen aan tot luisteren.  Zo wordt de samenleving weer wat  warmer, en dat is broodnodig volgens Stefaan Hublou.

De communicatiemaatschappij is de trotse moeder van een gamma blitse producten,  maar toch lijden haar bewoners wel eens aan contactarmoede.  Daarom is er  Boodschap zonder Naam (BZN), die jaarlijks met een campagne aantoont dat onze  samenleving met wat persoonlijke inzet vriendelijker kan worden.  Ze legt  dit jaar met de campagne ‘Met je oren zie je meer’ de nadruk op het luisteren  naar mensen.

Is luisteren dan zo belangrijk?  Of gaat het om een ongehoorde vorm van  geldverspilling?  Gedragswetenschappers wijzen alvast op de gunstige  werking die het oefenen van het gehoor meebrengt: je leert fijngevoeligheid,  tact, tederheid, geduld, samenhorigheid, verwondering en openheid.  Niet  luisteren ligt vaak aan de basis van veel problemen tussen individuen,  gemeenschappen en zelfs naties.  BZN wil met de campagne aantonen dat je  als luisteraar heel wat kan opsteken.  Daartoe is voor een multimediale  aanpak gekozen.  De sensibilisering gebeurt via televisie, kranten, radio  en affiches en de ludieke auditieve website: http://www.metjeorenziejemeer.be.  De  informatie op de site is beperkt, het gaat immers vooral om de individuele  oorervaring.

Op 7 februari vond in samenwerking met het ministerie van Onderwijs de actie  ‘Lesgeven in het donker’ plaats.  Zowel leerlingen als leerkrachten vonden  het een verrijkende ervaring.  De bedrijfswereld en het onderwijs  organiseren acties tot en met maart.

Leren luisteren is een zinvolle oefening.  Als schermgebruikers en  voertuigbestuurders zijn wij meer dan ooit aangewezen op het oog-zintuig.   Dat zintuig objectiveert en schept een afstand.  Het oor is evenwel het  sociale zintuig.  Dat is de reden waarom blinden vaak opgewektere personen  zijn dan dove mensen.

Psychotherapeut Michael Nichols schreef vorig jaar De kunst van het luisteren.   De oorspronkelijke titel luidt: The lost art of listening De verloren kunst van  het luisteren.  Vele mensen zijn op zoek naar een luisterend oor.  In  Vlaanderen alleen krijgt de telefonische hulplijn Tele-Onthaal per jaar ongeveer  200.000 oproepen.  Mensen bellen met diverse problemen naar de ‘106’:  onenigheid in het gezin, eenzaamheid, angsten, verliessituaties, enzovoort.   Vele bellers zijn gewoon blij even hun hart te kunnen luchten bij een rustig  luisterende medemens.

Aandachtig toehoren geldt niet alleen voor een medemens met problemen, maar ook  voor levenspartners, collega’s, ouders en kinderen.  Mensen spreken vaak  zonder te luisteren, en horen dikwijls toe zonder te begrijpen.  Nichols  gebruikt daarvoor een treffend beeld: het is alsof je het snoer van een lamp zou  doorsnijden, om vervolgens toch de stekker in het stopcontact te steken en te  hopen dat er licht komt.

Kortom, luistervaardigheid is een niet direct zichtbare, maar centrale  sluitsteen in het leven van mensen.  Als er niet naar ons wordt geluisterd,  zitten we opgesloten in de eenzaamheid van onze eigen harten.  Uit  onderzoek blijkt dat eenzaamheid geregeld aanleiding geeft tot depressie, en dat  is een risicofactor op weg naar zelfdoding.

De eerste van de tien tips die minister Inge Vervotte vorige zomer liet  verspreiden onder de titel ‘Fit in je hoofd, goed in je vel’ is precies ‘Praat  erover’.  Ook in onze tijd is het mogelijk een eeuwenoud geheim in te  schakelen: het Wonder van het Woord.  De Hebreeën noemden dat fenomeen ‘dabar’:  het woord dat leven geeft, dat energie en elan geeft, dat verfrist en opwekt.   Om dat typisch menselijke wonder zijn werk te laten doen, is goed luisteren een  vereiste.

Het valt op dat de psychologie vaak verwijst naar waarden en attitudes die niet  veel verschillen van de christelijke waarden.  Het gezin waarin de ouders  tijd maken voor hun kinderen bijvoorbeeld.  Het zaad van het luistertalent  wordt in de kindertijd gezaaid, door de kwaliteit van de relatie tussen ouders  en kind.  Ouders die luisteren, geven hun kinderen het gevoel waardevol te  zijn.  Zo bouwen ze een sterke identiteit op.  Aandachtig beluisterd  worden voedt bovendien het zelfrespect.  Het kind dat niet wordt gehoord,  wordt later ‘uit vorm gezogen’ door de wensen, zorgen en angsten van anderen.

De kunst van het luisteren vereist vooral ‘empathie’.  Dat is het vermogen  zich in te leven in de gevoelens van de ander.  Zoals de meeste talenten is  het gedeeltelijk bepaald vanaf de geboorte.  Zo is empathie de eigenschap  waarin mannen het meest van vrouwen verschillen: vrouwen zijn daar ongeveer  dertig procent sterker in.  Bedrijven hebben dat begrepen en zelfs de  politie heeft vrouwen in dienst als ‘woordvoersters’.

Het vermogen tot luisteren is zo vitaal dat iedereen, man en vrouw, jong en oud,  er baat bij heeft dat te oefenen.  Want ook al zijn bepaalde talenten  ingeboren of geslachtsgebonden, een mens kan in zijn leven nog veel leren.

* Stefaan Hublou is historicus.

Stefaan HUBLOU

Delen
Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0Share on LinkedIn0Email this to someonePrint this page

 1. Den Bosch – Hoe is het om blind te zijn? ‘Ik schrok van die auto die een peut gas gaf’15-10-2018 09:10:59
 2. “Het blind zijn zou ik niet aankunnen”19-09-2018 06:09:06
 3. Vlog 34. Blind voor 1 feestje – Blind voor 1 dag12-06-2018 06:06:22
 4. Zeist – Raadsleden als blinden door centrum11-02-2018 09:02:49
 5. Hoe slechtzienden de drukte van de stad ervaren06-12-2017 10:12:35
 6. Jeugd HAC ’63 ervaart hoe het is te trainen zonder zicht20-10-2017 10:10:52
 7. Wie durft er blind de Coolsingel over?14-10-2017 07:10:22
 8. Blindemanstocht valt Bruls niet licht13-10-2017 07:10:20
 9. Leiden trapt af met bewustwordingsactie voor overstekende blinden en slechtzienden13-10-2017 07:10:28
 10. Blind oversteken in Leidse binnenstad13-10-2017 07:10:38
 11. Gerdi Verbeet vond blind oversteken linke soep en doodeng13-10-2017 05:10:52
 12. Hoe toegankelijk is de Groningse binnenstad? De Rook en Kuik op pad als blinden13-10-2017 05:10:33
 13. Wethouder steekt geblinddoekt druk Leids zebrapad over13-10-2017 05:10:57
 14. Met taststok door Beetsterzwaag11-10-2017 11:10:53
 15. Voorbijgangers ervaren leven met handicap10-10-2017 08:10:43
 16. Koen dompelt zich onder in de leefwereld van Kiara27-09-2017 09:09:39
 17. Jared Leto maandenlang ‘blind’ door het leven08-09-2017 12:09:19
 18. Assen – Raadsleden kruipen in huid invaliden07-07-2017 11:07:27
 19. Everon Jackson Hooi moest leren blind te zijn07-07-2017 12:07:06
 20. Blind voor 1 Dag – Bekijk de blog van Marion29-06-2017 06:06:45
 21. Blind voor 1 dag 21 juni 201727-06-2017 08:06:09
 22. Hoe is het om blind te zijn? Kaj en Bobbie testen het27-06-2017 08:06:46
 23. Team EyeOpener – Blind voor 1 dag26-06-2017 07:06:28
 24. Sander aan de Wiel is 24 uur lang blind23-06-2017 07:06:49
 25. Blind voor 1 dag – Team Eyeopener23-06-2017 07:06:03
 26. Blind voor 1 dag23-06-2017 07:06:45
 27. Agnes is voor één dag net zo blind als vriendin Ria23-06-2017 07:06:11
 28. Blind voor 1 dag: ‘Iedereen praat door elkaar. Zo irritant!’22-06-2017 01:06:09
 29. Giphart en Van Zanen blind voor een dag: “Erg beangstigend”22-06-2017 11:06:57
 30. Medewerkers ’t Bouwhuis verkopen ijsjes voor collega met retinitis pigmentosa22-06-2017 07:06:29
 31. Even blind door het leven voor zoontje en lotgenoten22-06-2017 07:06:00
 32. Modeontwerper doet Blind challenge voor inspiratie22-06-2017 07:06:53
 33. Nederlanders gaan ‘blind voor een dag’21-06-2017 10:06:09
 34. Ramen zemen makkelijk? Niet als je blind bent21-06-2017 10:06:42
 35. ‘Als ze me loslaat, weet ik niet waar ik naartoe moet’21-06-2017 10:06:25
 36. Bart is voor één dag blind en het valt hem ‘vies tegen’21-06-2017 10:06:05
 37. Blind voor 1 dag, team Microsoft steunt het Oogfonds21-06-2017 10:06:42
 38. Blind & EYE21-06-2017 10:06:21
 39. Blind met Dedicon op stap21-06-2017 10:06:03
 40. PvdA en CU geblinddoekt op gemeentehuis18-06-2017 04:06:24
 41. Op fakbartocht met een blindenstok18-06-2017 03:06:15
 42. Beringen – Kinderen beleven een dagje als andersvaliden18-06-2017 03:06:16
 43. Gordon is even blind18-06-2017 02:06:40
 44. Leven met een handicap: Een ziende wordt blind gegidst18-06-2017 01:06:49
 45. Raadsleden Aalten leren van blinden, doven en autisten15-06-2017 12:06:53
 46. Blindgang voor gevorderden14-06-2017 09:06:13
 47. ‘Blinde’ Jim Bakkum wandelt door Haarlem14-06-2017 04:06:25
 48. Blind oversteken valt niet mee14-06-2017 03:06:41
 49. Ik schrik me dood13-06-2017 04:06:56
 50. Kinderen worden even blind22-02-2017 02:02:40
 51. Schepen wandelt ‘blind’ door de Brusselse binnenstad: “Traject van normaal twee minuten”28-01-2017 09:01:06
 52. Nieuwsbrief Low Vision International november 201518-11-2015 08:11:15
 53. LVI – Nieuwsbrief november 201502-11-2015 04:11:00
 54. Stekene – Scholieren ervaren hoe het is om blind te zijn16-10-2015 06:10:39
 55. Oog voor blinden16-10-2015 07:10:58
 56. Staatssecretaris Klijnsma ondervindt hoe het is om blind te zijn16-10-2015 07:10:01
 57. Nieuwsbrief Koba Vision oktober 201415-09-2015 10:09:32
 58. Heemstede – Complimenten voor wethouder Van de Stadt22-04-2015 01:04:48
 59. Voelen, luisteren, tasten en proeven in de duisternis en toch overdag22-04-2015 12:04:22
 60. Met een blinddoek de stad door09-04-2015 07:04:35
 61. Nieuwsbrief Optelec België maart 201519-03-2015 08:03:13
 62. Lunchen zonder te zien11-03-2015 03:03:19
 63. Kok met visuele handicap10-03-2015 08:03:35
 64. Fantasten in het duister10-03-2015 06:03:51
 65. Een “blinde” wandeling voor zienden10-03-2015 06:03:49
 66. Burgemeester kookt “blind” een Turkse maaltijd10-03-2015 05:03:58
 67. Cercle speelt geblinddoekt torbal26-02-2015 09:02:58
 68. Tom Aerts heeft maar één oog22-01-2015 08:01:10
 69. Blindheidssimulatie creëert negatief beeld over blinde personen16-01-2015 11:01:03
 70. Sally-Jane Van Horenbeeck: “Zelfs ik ben blinde Peggy wat beu”09-12-2014 08:12:54
 71. Peggy uit Thuis: “Ik heb mijn portie nu wel gehad”04-12-2014 10:12:52
 72. Run to Walk doet ervaren wat sporten met een beperking is23-09-2014 07:09:06
 73. Neerpeltse ontneemt Q-Musicpresentator 24 uur het zicht (video)05-09-2014 10:09:22
 74. “Blind tikkertje spelen is niet simpel”20-08-2014 08:08:08
 75. Mol – Leerlingen maken kennis met handicaps07-04-2014 10:04:02
 76. Kinderen leren omgaan met slechtziende mensen14-02-2014 07:02:15
 77. Themakoffer laat je beperking ervaren05-02-2014 01:02:35
 78. Winkeliers zien donkere kant van visuele beperking05-02-2014 12:02:56
 79. Mensen met een handicap zijn niet “raar”02-02-2014 10:02:02
 80. “J.R. in Dallas is ook slechterik”10-12-2013 06:12:00
 81. Bedolven onder de kritiek omdat ze “Peggy” wil helpen04-12-2013 09:12:39
 82. Blinde persoon in tv-serie “THUIS”23-11-2013 06:11:31
 83. Kleuters van BS het Kompas zijn even ‘blind’25-04-2013 06:04:31
 84. Video: Rick is … voor 1 dag blind10-03-2013 06:03:38
 85. Gehandicapten geven informatie op school04-04-2012 03:04:57
 86. Oostende: Politici op de tast door de stad14-09-2011 07:09:20
 87. Maurice leert bib-bezoekers zijn wereld kennen07-06-2011 06:06:39
 88. Jeugd verkent bib als blinde07-06-2011 06:06:27
 89. Leerlingen staren zich blind07-06-2011 05:06:57
 90. Jan Bardi fietst geblinddoekt Alpe d’Huez af07-06-2011 04:06:23
 91. Blinde Bardi verkent Bokrijk07-06-2011 04:06:56
 92. Bardi’s blinde rijparcours06-06-2011 06:06:43
 93. Tentoonstelling laat je kennismaken met de leefwereld van blinden en slechtzienden05-06-2011 01:06:24
 94. ‘Onvoorstelbaar wat je nog kan met een handicap’05-06-2011 01:06:22
 95. Burgemeester Termont kookt zonder kijken05-06-2011 01:06:43
 96. Elio Di Rupo blind voor één dag05-06-2011 01:06:07
 97. Training in het donker05-06-2011 12:06:40
 98. Leerlingen volgen les met blinddoek05-06-2011 12:06:00
 99. Politici op de tast05-06-2011 12:06:22
 100. Wandeling te Duffel voor blinden en slechtzienden05-06-2011 12:06:02
 101. Uitgetest: Het handicapparcours van Brussel Stad05-06-2011 12:06:34
 102. Leerlingen ’t Kofschip zijn blind voor één dag05-06-2011 11:06:39
 103. Ontmoetingsdag brengt meer begrip voor handicaps05-06-2011 11:06:41
 104. De eenzaamheid van een uurtje leven in duisternis05-06-2011 11:06:17
 105. Leerlingen shoppen met slechtzienden05-06-2011 11:06:44
 106. “Wat is het beangstigend in het donker!”05-06-2011 11:06:24
 107. Even in de huid van een blinde05-06-2011 10:06:30
 108. In de huid van gehandicapten05-06-2011 10:06:03
 109. Studenten en mindervaliden leven week samen05-06-2011 10:06:46
 110. “Blind water inschenken is niet gemakkelijk, ik heb nogal veel gemorst”05-06-2011 10:06:06
 111. Jongeren in de wereld van blinden05-06-2011 10:06:53
 112. Leerlingen beleven blinde wereld05-06-2011 10:06:19
 113. Leerlingen worden één dag blind05-06-2011 10:06:52
 114. Anders zien met blinden05-06-2011 10:06:35
 115. Wandelles leert lopen met stok29-05-2011 12:05:23
 116. Politici ‘gehandicapt’28-05-2011 03:05:50
 117. Blind date met de avondspits in Brussel28-05-2011 02:05:29
 118. Leerlingen met handicap bootsen in huis van Pede dagelijks leven na27-05-2011 12:05:06

Laatst bijgewerkt op 5 juni 2011 – 12:51