Euthanasie voor dove tweeling die niet blind wilde worden

VUB-arts Wim Distelmans: ‘Al meer dove en blinde patiënten kregen euthanasie’

De dove tweelingbroers Marc en Eddy Verbessem (45) vroegen en kregen euthanasie omdat toenemende blindheid hun lijden ondraaglijk maakte. ‘Hoewel het een primeur is, is dit niet uitzonderlijk’, zo weerlegt Wim Distelmans, de VUB-arts die de aanvraag begeleidde. ‘Euthanasie bij zulke niet terminale aandoeningen is niet uitzonderlijk.’

Twee jaar heeft de eeneiige tweeling Verbessem, die doof zijn geboren, aan hun aanvraag gewerkt. “Alle informatie over euthanasie hebben ze zelf opgezocht op internet. Ze lazen de woorden letter per letter”, zo getuigt hun broer Dirk in Het Laatste Nieuws. Marc en Eddy uit Putte waren dan wel doof geboren, ze bouwden samen een leven uit waarvan ze genoten, zo blijkt uit de getuigenissen van familie. De twee waren onafscheidelijk en slaagden erin ondanks hun doofheid een zelfstandig bestaan te leiden. Ze haalden een diploma, werkten samen en trokken samen in een appartement. Zag je de ene, dan zag je altijd en overal ook de andere.

Door hun aangeboren en ongeneeslijke aandoening trad vanaf hun dertigste echter ook gestaag maar zeker blindheid op. “De laatste twee jaren van hun leven waren de hel. Ze kenden de weg naar hun appartement uit het hoofd en telden het aantal stappen naar de buren en familie af. Een stok wilden ze niet – ‘Hey, wij zijn niet blind, hoor’ – maar eenmaal binnen leek het vuur in hun ogen te doven. Soms zaten ze daar maar. Ze hoorden niets meer en zagen haast niets meer. Welke levenskwaliteit heb je dan nog? Je kan mekaar nog ‘voelen’, en dan houdt het op”, aldus een familielid.

Ondraaglijk lijden

De Belgische wet voorziet in het recht om te sterven wanneer je die wens zelf kenbaar kunt maken en wanneer dokters ondraaglijk lijden vaststellen. Een ziekenhuis niet ver van Putte weigerde de aanvraag tot euthanasie van de broers omdat volgens de directie van dat ziekenhuis ‘doofheid en blindheid’ in dit geval niet onder ‘ondraaglijk lijden’ valt. De twee broers waren ook niet terminaal ziek en hadden geen fysieke pijn.

Toch is dat geen reden om hun vraag niet in te willigen, zo legt professor palliatieve geneeskunde Wim Distelmans uit. De VUB-arts was uiteindelijk degene die de aanvraag van de tweelingbroers begeleidde en aanwezig was toen ze overleden. Die euthanasie op een tweeling is een primeur in de wereld. Maar het specialistenteam aan het UZ Brussel benadrukt dat de dood van de broers helemaal niet in strijd is met de wet. Distelmans: “Dit verhaal krijgt veel aandacht omdat het om een tweeling gaat en de euthanasie gelijktijdig gebeurde. Mocht het iemand met dezelfde aandoening zijn die euthanasie vraagt omdat hij of zij doof en dan ook blind is, dan zou het niet opvallen. Zo zijn er wel al gevallen geweest.”

Zelfstandigheid verliezen

Maar wat zegt de wet? Om voor euthanasie in aanmerking te komen, moet je door een fysieke of psychische aandoening of door een ongeval ongeneeslijk ziek zijn. “Meestal zijn het mensen met terminale kankers die een aanvraag doen”, zegt Jacinta De Roeck, lid van de federale commissie euthanasie. Ook moet er sprake zijn van ondraaglijk lijden. Bij een terminale ziekte is dat doorgaans medisch vast te stellen en te staven. “De wet voorziet echter ook het recht op euthanasie wanneer de ongeneeslijke aandoening psychisch lijden ondraaglijk maakt. In dat geval moeten buiten de behandelende arts twee andere artsen een advies geven na zeer uitgebreid onderzoek. Dat geestelijk lijden is natuurlijk minder evident te bewijzen, maar het is uiteindelijk de patiënt die de artsen daarvan moet overtuigen. Dat hebben de broers gedaan. En uiteraard zijn hun aanvragen elk afzonderlijk behandeld. Het is enkel omdat het hun laatste wens was samen te mogen sterven dat de euthanasie op hen beiden op hetzelfde moment is gebeurd. Dat is een menselijke overweging geweest. De toekenning van de euthanasie is apart gebeurd”, zegt De Roeck.

Distelmans kan vanwege het beroepsgeheim niet ingaan op de details van de procedure bij de broers Verbessem, maar bevestigt. “Iedere aanvraag wordt afzonderlijk onderzocht en het is de patiënt die bepaalt wat voor hem of haar ondraaglijk lijden is. Natuurlijk zijn er veel blinde en dove mensen die niet ervaren dat ze zodanig lijden dat ze er een eind aan willen maken. Maar de wet voorziet het recht om te sterven bij wie dat wel zo is. Wie fysieke pijn lijdt, kan in vele gevallen nog medisch geholpen worden. Maar het verlies van zelfstandigheid, in dit geval gehoor en zicht, kan niet bestreden worden.”

Wie vragen heeft over levensbeëindiging, kan terecht op de website http://www.ulteam.be

14-01-2013, p.6

Delen
Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0Share on LinkedIn0Email this to someonePrint this page

 1. “Waarom mag ik niet sterven?”16-11-2018 07:11:42
 2. Als ik blind word, wil ik niet meer leven15-11-2018 09:11:42
 3. ‘Het geeft me rust nu het in huis is’22-04-2018 10:04:51
 4. Verlamde en blinde Italiaanse dj moest naar Zwitserland voor waardige dood18-06-2017 05:06:16
 5. Video: Eeneiige tweeling pleegt samen euthanasie12-09-2015 09:09:14
 6. Ook doofblinde mensen hebben rechten12-09-2015 09:09:55
 7. “Belgische wet is veel te soepel”12-09-2015 09:09:13
 8. ‘Tweeling deelde een doodswens’12-09-2015 09:09:47
 9. “Aan elke voorwaarde voldaan”12-09-2015 09:09:32
 10. Kwart meer Belgen kiest voor euthanasie12-09-2015 09:09:15
 11. Tweeling leed aan meerdere ongeneeslijke kwalen12-09-2015 09:09:58
 12. Broers (45) plegen samen euthanasie12-09-2015 09:09:39
 13. “Zo’n verzoek komt zelden voor”12-09-2015 09:09:08
 14. Waar ligt de grens en wie trekt ze?12-09-2015 09:09:52
 15. Wim Distelmans (VUB) – “Ik verzeker u: niémand wil graag dood”12-09-2015 09:09:35
 16. Tweelingbroers kiezen samen voor euthanasie12-09-2015 09:09:10
 17. Euthanasie voor dove tweeling die niet blind wilde worden12-09-2015 09:09:40
 18. Stop met ongevraagde betutteling12-09-2015 09:09:24
 19. Het leed van de wereld – Joël De Ceulaer12-09-2015 09:09:08
 20. “Eeneiige tweelingen doen alles samen”12-09-2015 09:09:50
 21. Tweelingbroers kiezen voor euthanasie12-09-2015 09:09:34
 22. “Onze wetgeving creëert een soort recht op zelfdoding”12-09-2015 09:09:15
 23. “Elke week kreeg ik een brief van hen: Wij willen dood”12-09-2015 09:09:59
 24. Gepland afscheid van tweelingbroers12-09-2015 09:09:43
 25. De cultuur van de dood grijpt om zich heen12-09-2015 09:09:28
 26. ‘Euthanasieklinieken zijn een fout signaal’12-09-2015 09:09:12
 27. Tweeling leed aan meerdere ongeneeslijke kwalen12-09-2015 09:09:49
 28. Tweelingbroers kiezen samen voor euthanasie12-09-2015 09:09:32
 29. Samen uit, samen thuis. Tot in de dood12-09-2015 09:09:12
 30. “Pijn kan je bestrijden, verlies van zelfstandigheid niet”12-09-2015 09:09:53
 31. “De tweeling voldeed aan alle voorwaarden voor euthanasie”12-09-2015 09:09:33
 32. Alleen maar blind en toch euthanasie?14-05-2014 08:05:04
 33. Ondenkbaar dat vrouw alleen door blindheid zo leed07-10-2013 08:10:00
 34. Bejaarde kreeg hulp bij zelfdoding om blindheid05-10-2013 02:10:25
 35. Blindheid is reden genoeg voor hulp bij zelfdoding05-10-2013 02:10:42

Laatst bijgewerkt op 12 september 2015 – 09:04