Onze redacteur op de lappen met een dove vrouw en een blinde man

Inhoudsopgave

Bron: Het Nieuwsblad
27 november 2004

“Als het vlees aanbrandt, ziet mijn vriendin  het wel”

Wie is nu de gelukkigste, de dove of de blinde?  Dat vraag ik mij nu al zo  lang af.  Waarom het hen zelf niet vragen?  Zo geschiedde.  In de  Watermolen van Temse hef ik het glas met Wesley (24) die blind werd toen hij  anderhalf jaar oud was en met Alena (28) die als doof meisje werd geboren in  Rusland.  Hij studeert management, zij is psychologe.  Het relaas van  een heel erg boeiende en vrolijke avond.

We hebben natuurlijk een doventolk nodig.  Want Wesley ziet de gebaren niet  die Alena toont.  Ik zie de gebaren wél, maar ik snap er geen jota van.   Dus huren we Wendy in, een professionele tolk, die gebaren en woorden door  elkaar weeft tot wonderlijke conversaties, en ervoor zorgt dat iedereen aan  tafel iedereen verstaat.

Wesley De Vylder kreeg oogkanker toen hij anderhalf jaar was.  Hij  herinnert zich niet dat hij ooit iets zag.

“Ik ben blij dat ik zo vroeg blind werd.  Ik weet dus niet wat ik mis.   Ik weet wel dat het gras groen is, en de hemel blauw, maar ik kan me daar niks  bij voorstellen natuurlijk.”

 

Alena Van Hende werd in Rusland geboren als kind van dove ouders.  Haar  echtgenoot is doof, haar dochtertje Daria (7) is geboren als horende, en blijkt  nu gehoorgestoord.

Wesley ging naar een school voor blinden tot het vierde middelbaar.  Een  mens moet tenslotte zijn braille leren beheersen.  Daarna zat hij in de  afdeling Latijn-Moderne Talen tussen de ziende jongeren.  “Niet  gemakkelijk, klasgenoten op die leeftijd waren niet erg sympathiek.”  Nu  studeert hij meertalig management assistent in Antwerpen, en hij voelt zich  gelukkiger dan ooit.  Alena ging al vanaf de kleuterschool naar speciaal  onderwijs voor doven.  Aan de universiteit van Sint-Petersburg studeerde ze  met een groep van 20 dove studenten.  Ze werd psychologe en werkt nu als  opvoedster bij dove kinderen in Gentbrugge.

Sms-vooruitgang

De dag dat er sms’jes konden worden verstuurd, was dat een nationale feestdag  voor de doven?

Alena:

“Haha, het begon bij de horenden die veel belden met hun gsm, en dat  was duur.  Toen plots de sms werd geboren, bleek dat stukken goedkoper.   Dankzij sms kan ik, ook met horenden, beter communiceren.  Tien jaar  geleden, toen er geen internet of sms bestonden, moesten we ons beter  organiseren hoor.  Ik herinner me dat ik in Rusland bij een vriendin  verbleef en daar wilde blijven slapen.  Ik moest het allemaal opschrijven  en aan een horende vragen om de buren van mijn dove ouders te bellen.  Die  buren kregen het telefoontje, belden aan bij mijn pa en ma, die door een  lichtflits zagen dat er werd aangebeld.  De buren schreven dan voor mijn  ouders neer dat ik ergens bleef logeren.  Het was een hele organisatie,  maar het lukte ook.  Nu sms ik gewoon vanuit Gent naar mijn ouders in  Rusland.  Een prettige vooruitgang toch.”

 

Wesley, ik mail met jou, en jij antwoordt me.  Hoe ontdek je als blinde  wat er in mijn mail staat?

Wesley:

“Toevallig is pc mijn grote hobby, dus dat vergemakkelijkt de zaken.   Mijn computer is verbonden met een toestel dat de teksten regel per regel in  braille omzet.  Ik kan dus met mijn vingers alles lezen wat op het scherm  verschijnt.  Wanneer je mij een sms stuurt, kan ik die via infraroodstralen  naar mijn computer forwarden, en dan kan ik die ook lezen met mijn vingers.   Ik kan natuurlijk ook aan een ziende persoon vragen om de sms-boodschap voor te  lezen.  Maar ja, als mijn vriendin me iets stuurt, wil ik niet altijd dat  anderen meelezen hé!  (lacht)”

 

Ik zag tijdens een fuif voor doven dat jongelui die vijftig meter van elkaar  verwijderd stonden, gewoon aan het converseren waren met hun vingers en handen.   Lijkt me gemakkelijk.  Tenzij je aan het roddelen bent …

Alena:

“Ja, da’s gemakkelijk.  Wij kunnen ook door het venster met  elkaar praten.  Je staat in een leefgroep, en in de gang staat een collega  die de gebarentaal beheerst, dan kunnen we elkaar vlug iets zeggen.  Als ik  op een feest iets discreet wil vertellen, zonder ik mij met mijn gesprekspartner  af in een aparte ruimte.  De groep respecteert zoiets.”

Wesley:

“Met roddelen moet ik ook opletten hoor, want er kan iemand  achter mij staan.  Ik heb op school ooit over een leraar staan praten, tot  iemand mij vertelde dat de man aan het meeluisteren was.”

 

Hoe belangrijk is een stem voor de blinde medemens?

Wesley:

“Ik probeer uit de stemmen af te leiden hoe de mensen zijn.  Is  iemand betrouwbaar of niet?  Heeft iemand te veel gedronken?  Neen, ik  ben niet het type dat uitgebreid gaat voelen aan zijn gesprekspartners, jammer  hé, met deze drie vrouwen rond mij.  Mail je mij morgen een beschrijving,  Rudi?  Een handdruk vertelt me al veel over de mensen.  Of ze groot  zijn, of klein, dik of dun.  Jij moet me vertellen of ze blond of bruin  zijn, maar daar kan ik me toch niks bij voorstellen.  Op school durf ik al  eens ‘per ongeluk’ tegen een meisje te lopen, als ik hoor dat ze in de buurt  loopt.  Dat kan deugd doen hé?”

 

Ondertussen zijn er een paar borden met hapjes gekomen.  Fotografe Lies  vertelt Wesley waar zijn glas staat, en ze vertelt hem welke sausjes waar staan  op tafel.  Zonder problemen snoept Wesley van de bitterballen en de  scampi’s.

Kijken doven naar Clouseau of naar K3?

Alena:

“Clouseau ken ik niet, maar K3, daar is mijn dochtertje gek op.   Onder doven wordt weinig gepraat over die groepen.  Maar ik trok naar de 3  Biggetjes met mijn kleine, en er was een doventolk, ik heb hard mee gelachen.   Mijn dochter was zelfs verbaasd.  “Waarom lach jij mama?  Jij verstaat  ze toch niet?” zei ze.”

 

Blinden kijken

Wesley, kijk, … euh sorry, luister jij naar televisie ’s avonds?

Wesley:

“Je moet niet beschaamd zijn om te term kijken te gebruiken hoor.   Ik kijk ook of het licht uit is als ik ga slapen.  Ik weet het, iedereen  vraagt zich af hoe een blinde weet of het licht uit of aan is.  Het komt  eropaan de stand van de schakelaars uit het hoofd te kennen.  Op tv kijk ik  naar de informatieve programma’s.  Ik heb een vriendin die wél ziet.   Ik wil niet asociaal zijn hé, dus luister ik wel eens mee naar een feuilleton of  een film.  Ik ga soms naar toneel, en dan fluistert iemand naast mij wel in  mijn oor wanneer er iets visueels gebeurt dat ik moet weten.  Ik ben  supporter van Club Brugge, maar ik ga niet naar een match.  Ik volg hen in  de pers.”

 

Ik zie op de tram of de trein doven soms heel druk gesticuleren tijdens hun  conversatie.  Ik voel me dan een beetje verveeld omdat ik naar hun gesprek  zit te staren, al begrijp ik er niks van.

Alena:

“Toen ik jong was, en met vriendinnen op de bus zat, vonden we het  soms vervelend dat de mensen naar ons keken.  We dachten dat ze lachten met  ons.  Nu weten de mensen zoveel meer.  Ik trek het me niet aan wanneer  iemand zit te kijken.  Het kan ook interesse betekenen, je moet de zaken  positief bekijken.  Dank dat je het mooi vindt, denk ik dan.”

Wesley:

“Daar heb ik geen last van hoor, van mensen die me aanstaren  (lacht).”

 

Loop jij met een hond of met een stok over straat?

Wesley:

“Meestal met een witte stok.  Natuurlijk ook aan de arm van  mijn moeder of mijn vriendin Nathalie.  Een geleidehond is niks voor mij.   Moet die naast mij zitten in de klas?  Ik behelp me met de stok, en met  mensen die een handje helpen waar nodig.  Trouwens, je hebt zo een hond dan  tien jaar als trouwe gezel, en op een dag gaat dat beest dood.  Het lijkt  me bijzonder veel pijn te doen, als je geleidehond sterft.  Dat wil ik niet  meemaken hoor.”

 

Hoe reageert de wereld op een blinde jongeman met een witte stok?

Wesley:

“De meeste mensen doen normaal.  Er zijn natuurlijk mensen die  denken dat wij ook niet horen.  Dan hoor ik in Antwerpen vrouwen krijsen  van ‘ocharme dat blind manneke, kom we zullen u een beetje helpen’.  Alsof  ik een debiel ben.  Er zijn ook de mensen die me straal negeren als ik de  weg niet vind.  Ik hoor dat ze er zijn, maar ze lopen weg.  Uiteraard  zijn er ook kwelgeesten en kwajongens die vrijwillig voor mijn stok komen lopen  om me te pesten.  Maar de meeste mensen hebben de beste bedoelingen.”

 

Leuke verrassing

Je ziet zelden doven die intens contact hebben met horenden.  Sluiten ze  zich niet te veel op in hun eigen kringetje?

Alena:

“Mochten meer horenden de gebarentaal kennen, dan zouden wij meer  contact hebben met hen.  In de Verenigde Staten is gebarentaal veel meer  verspreid onder de mensen.  In openbare diensten is er bijna overal iemand  die gebarentaal beheerst.  Toen ik een paar jaar geleden in België  arriveerde, werd ik in de dovenschool plots geconfronteerd met horende collega’s  die ook gebarentaal spreken.  Dat was een leuke verrassing.  Hier kan  ik dus een goede relatie hebben met sommige horenden, omdat ze mijn taal  spreken.”

 

Maar ik kan met jou geen pint gaan pakken, want ik ken de gebarentaal niet.

Alena:

“Wij kunnen wél op de lappen, maar dan moeten we de hele avond  schrijven met elkaar.”

 

Heb jij mijn doktersgeschrift al eens gezien?  Dat kan jij nooit lezen!

Alena:

“Je zal moeten leren schoon schrijven.”

Wesley:

“Haha, nu horen we de Rudi niet meer hoor, hij wordt er  stilletjes van.”

Alena:

“Stel dat ik met jou op stap ben tussen een hele bende horende  vrienden van jou, en stel dat je gebarentaal kent, dan moet je de hele avond  zitten tolken tussen je vrienden en mij.  En als we met zijn tweeën zijn en  je kent géén gebarentaal, dan kom je met dat heen- en weer geschrijf moeilijk  tot een diepgaande conversatie.  Daarom dat doven veel met elkaar omgaan.   Het is niet zo evident, om met de horenden om te gaan zonder praktische  problemen.  In de dovenwereld kan ik voluit communiceren en voel ik me  thuis.”

 

Heb jij veel blinde vrienden?

Wesley:

“Niet echt.  Vroeger op school natuurlijk wel, maar de jongste  jaren niet meer.  Ik hou ook niet zo van al te veel omgaan met alleen  blinden.  Fuiven voor blinden” reizen voor blinden …  ik zit liever  onder normale mensen.  Enfin, ziende mensen, ik gebruik het woord normale  mensen niet graag, alsof wij hier abnormaal zouden zijn …  Ik vind ook  dat een relatie van twee blinden niet de beste oplossing vormt.  Eén  partner die niet ziet, vind ik meer dan genoeg.  Als ik niet zie dat het  vlees aanbrandt, ziet mijn vriendin het wel.  Nathalie is mijn ogen.   Mijn moeder ook soms natuurlijk.”

 

Jouw dochtertje heeft verminderd gehoor, ben je niet bang dat ze helemaal  doof wordt?

Alena:

“Neen hoor.  Mocht ze doof worden, dat zal dat geen verschil  uitmaken.  Ze woont nu bij een dove mama, ook mijn man is doof.  Op  school draagt ze een hoorapparaat, maar in haar vrije tijd zet ze dat apparaat  af.”

 

Een vraag die ik niet goed durf te stellen …  Wie is nu best af van  jullie?  Wil de blinde doof worden, of wil de dove liever blind zijn?

Wesley:

“Tja, lang geleden waren we op school met blinden én doven, en dan  hadden we het er soms over.  Ik wil zeker niet van handicap verwisselen met  Alena.  Het lijkt me moeilijk om geen gesprek te kunnen voeren zoals ik nu  doe, of om geen muziek te kunnen horen.”

Alena:

(lacht) “Ik kan moeilijk vergelijken.  Maar ik kan me niet  voorstellen dat ik de schoonheid van de gebarentaal en van gelaatsuitdrukkingen  zou missen.  Uiteraard mis ik zaken.  Soms zou ik eens voor vijf  minuten willen horen, om te weten wat muziek is.  Dan zou ik snappen hoe  mijn horende vrienden daarop reageren.”

Wesley:

“Ja, ik zou ook wel eens vijf minuutjes de kleuren willen zien  natuurlijk.  Maar in een rolstoel zitten, dat lijkt me nog erger dan blind  te zijn.  Overal hulp moeten vragen om met je kar op een trein of in een  auto te geraken, dat overal moeten meesleuren …  En jij Rudi, wat zou  liefst zijn?  Doof of blind?”

 

Bassen via de vloer

Wie interviewt hier wie?  Wat een moeilijke vraag.  In een eerste  impuls kies ik voor doof.  Maar door jou zie ik dat een blinde ook vrolijk  kan leven.

Alena, wat hoor jij op een fuif van doven?

Alena:

“Ik voel de bassen via de vloer.  Daar wordt op gedanst.   Ik ben geen goede danser.  Ik ben niet beschaamd hoor, maar ik dans  onhandig.  Af en toe is er wel eens een horende die me uitnodigt op de  dansvloer, maar die moet dan wel de dans leiden hé.  Mijn man is ook doof,  maar hij danst uitstekend!”

 

Hoor jij beter dan anderen, omdat je niet ziet?

Wesley:

“Neen, ik hoor niet beter, maar ik ben meer afgestemd op mijn  gehoor, en zal me daar dus op concentreren.  Ik voel ook beter, met mijn  vingertoppen vooral, want braille lezen is niet zo eenvoudig.  Je moet eens  het verschil tussen de geldbiljetten proberen voelen.  Niet evident hoor.   De eurobiljetten zijn gelukkig handiger dan de oude biljetten van Belgische  franken.  Nieuwe biljetten zijn nog te doen, maar als ze al een beetje  gebruikt zijn, is het soms echt moeilijk voor ons om de waarde te voelen.   Ik laat mijn cursussen op school omzetten naar braille.  Ik kan u  verzekeren dat ik tegen het einde van de examens geen bolleke braille meer kan  zien of ruiken.  (lacht) Een blinde kan niet diagonaal lezen, wij moeten  regel per regel lezen, en dat maakt het er niet eenvoudiger op.”

 

Hoe belangrijk is de doventolk?

Alena:

“Heel belangrijk.  Als dove maak je soms heel snel gebaren.   Het is belangrijk dat je iemand bij je hebt die alle nuances van het gesprek kan  weergeven aan de horende.  Wendy die hier nu bij ons zit is niet alleen  tolk, ze is ook een collega.  Ze kent me dus door en door en kan mijn  gebaren heel vlot aflezen en naar jullie toe vertalen.”

 

Als hier aan een andere tafel een Braziliaanse dove zou zitten.  Kan jij  daar dan mee praten?

Alena:

“Niet echt diepgaand.  We zouden internationale gebaren kunnen  uitwisselen.  We zouden wel verstaan wat we bedoelen.  Maar elke taal  heeft zijn gebaren.  Mijn Nederlands of Russisch en zijn Portugees zouden  enorme verschillen vertonen.”

 

Hoe lees jij een boek, Wesley?  Met de vingertoppen over de  braillebollekes of luister je naar een cd?

Wesley:

“Een roman in braille lezen is heel erg vermoeiend.  Het is ook  een heel dik boek, moeilijk om een bibliotheek mee vol te zetten.  Ik moet  al genoeg braille lezen voor mijn school en op mijn pc.  Ik luister dus  naar romans.  Die worden ingelezen door vrijwilligers.  Je moet daar  een beetje geluk mee hebben.  Als een Limburger een boek voorleest, lijkt  het drie keer zo lang te duren.  (lacht) En soms heb je West-Vlaamse  stemmen die echt hun dialect niet kunnen verstoppen wanneer ze een boek  voorlezen.  Dat is wel grappig.  Sommige mensen lezen zo eentonig dat  je echt in slaap valt terwijl je een roman beluistert.  Een warme,  aangename stem met intonatie kan een roman heel mooi vertellen.  Over een  brailleroman doe ik ongeveer 4 weken, als ik naar dezelfde roman luister, heb ik  hem op een week gelezen.  Wij huren die cassettes of cd’s met romans.   Uiteraard zijn we altijd een beetje achterop.  Wanneer jij een boek koopt  in de winkel, zal ik het pas een jaar later kunnen horen.”

 

Emoties via mimiek

Welke boeken worden ingelezen?

Wesley:

“Men kijkt een beetje rond welke boeken er veel worden gekocht door  jullie die wél kunnen zien, en die zullen dan ook het gemiddelde blinde publiek  wel boeien hé.”

 

Hoe belangrijk zijn gelaatsuitdrukkingen voor een dove?

Alena:

“Heel belangrijk.  Wijzelf tonen vlugger onze emoties met onze  mimiek, en we zien bij andere mensen hoe ze zich voelen.  We proberen de  lichaamstaal te lezen.  Gelaatsuitdrukkingen vormen een onderdeel van de  grammatica van gebarentaal.  Via de mimiek kunnen we ook de intonatie van  ons gesprek verduidelijken.”

Wesley:

“Er is een belangrijke vraag die je nog niet hebt gesteld.”

 

Laat maar komen …

Wesley:

“Of ik op een dag zou willen zien voor altijd.  Ik heb geen  ogen meer, het zal mij dus niet overkomen.  Maar ik kan me niet voorstellen  dat ik ooit nog wil zien.  Neen, nooit.  Ik ben het altijd gewoon  geweest zoals ik nu leef, en ik ben gelukkig.  Ik heb er geen zin in, om  plots te moeten leven mét ogen.”

 

Alena:

“Ik begrijp Wesley.  Ik betwijfel of ik morgen wel echt wil  horen voor altijd.  Leren praten, leren geluiden onderscheiden, …   ik leef al 28 jaar zonder geluiden, het hoeft niet voor mij.  Ik wil morgen  niet plots tot de horenden behoren.”

 

Ik dank jullie voor dit gesprek, en stel voor dat we de doodvermoeide tolk nog  een glas inschenken.

Rudi MOERAERT

Delen
Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0Share on LinkedIn0Email this to someonePrint this page

 1. De Lion-Francout Prijs 2019 toegekend aan de heer Frédéric Storme06-10-2019 06:10:26
 2. Elke dag wat minder zien. Maar toch niet bang zijn voor het zwarte gat23-09-2019 05:09:38
 3. NCB viert dankbaar haar 95-jarig bestaan31-08-2019 05:08:51
 4. Sprookjesachtig spektakel08-06-2019 06:06:32
 5. Slechtziende Maaike kan lezen dankzij de OrCam04-06-2019 06:06:18
 6. Aan tafel bij Monique Van den Abbeel: “Ik probeer liefst speciale dingen uit”30-04-2019 06:04:41
 7. Elk weekend start met een moedige/mooie/machtige medemens30-04-2019 06:04:25
 8. Het verlangen naar zicht blijft26-04-2019 06:04:33
 9. Coole kunst kijkers09-04-2019 09:04:28
 10. Marina is blind, maar rent, fietst, rijdt paard en filmt alles31-03-2019 08:03:56
 11. Loredana is slechtziend en heeft een dochtertje: ‘Mijn handicap kon me niet tegenhouden om mama te worden’20-03-2019 07:03:00
 12. Week Brailleliga 2019 – TV spot AUDIODESCRIPTIE19-03-2019 06:03:07
 13. Overleven en ontspannen08-03-2019 09:03:52
 14. Danielle (40) lijdt aan Retitinis Pigmentosa (RP): ‘Ik word langzaam blind’11-02-2019 08:02:46
 15. “Ik weet dat het raar overkomt, maar die zonnebril is nodig”12-01-2019 07:01:07
 16. Wat ziet iemand die blind is als hij droomt?05-01-2019 07:01:09
 17. ‘Spijtig dat ik mijn broertje niet heb kunnen zien’26-12-2018 07:12:53
 18. Bartiméus erkend als expertiseorganisatie Zintuiglijk Gehandicapten11-12-2018 07:12:18
 19. Slechtziend, wat nu? Het verhaal van Ed @ Koninklijke Visio08-12-2018 07:12:07
 20. Een blinde kleinzoon: na de schrik, genieten van zijn boeiende ontwikkeling27-11-2018 07:11:53
 21. ‘Ik zou haar zo graag zien, al was het maar één keer!’24-11-2018 11:11:25
 22. ‘Koen voelde zich enorm schuldig na die crash’24-11-2018 11:11:20
 23. Nieuwe EU-regels moeten leven gehandicapten makkelijker maken17-11-2018 08:11:22
 24. Mijn kind heeft een oogaandoening16-11-2018 07:11:02
 25. Hoe leeft een gezin met blinde ouders en ziende kinderen?16-11-2018 07:11:48
 26. Inspirerend verhaal over Hein die door een klimongeluk blind werd16-11-2018 07:11:05
 27. “Blinden worden een beetje vergeten”16-11-2018 07:11:57
 28. “Waarom mag ik niet sterven?”16-11-2018 07:11:42
 29. Als ik blind word, wil ik niet meer leven15-11-2018 09:11:42
 30. Mads (6) is geboren zonder ogen en Sparta’s grootste fan27-10-2018 06:10:23
 31. Winteruur: laat je niet verrassen!26-10-2018 06:10:22
 32. Vernieuwd kinderdagverblijf ‘Woluland’ geopend25-10-2018 05:10:19
 33. Nieuwe crèche voor dove en blinde kinderen geopend19-10-2018 04:10:37
 34. Den Bosch – Hoe is het om blind te zijn? ‘Ik schrok van die auto die een peut gas gaf’15-10-2018 09:10:59
 35. Leven met een visuele beperking: “Het is alsof ik altijd door een smalle buis kijk”15-10-2018 09:10:00
 36. Karin (48) ziet door een oogziekte nog maar 3% en wordt uiteindelijk blind12-10-2018 05:10:03
 37. ‘Ik mocht thuis hulp vragen, maar moest het altijd eerst zelf proberen’11-10-2018 06:10:19
 38. De Lion-Francout Prijs 2018 toegekend aan de heer Tom Van Peer30-09-2018 06:09:07
 39. Roxana is volledig blind en moeder: ‘ondanks mijn beperking heb ik nooit getwijfeld’29-09-2018 07:09:42
 40. “Het blind zijn zou ik niet aankunnen”19-09-2018 06:09:06
 41. Blinde stadsbeiaardier wint prestigieuze prijs16-09-2018 06:09:43
 42. Ran (42) wordt langzaam blind maar blijft baas van haar bedrijf16-09-2018 06:09:39
 43. “De beiaard maakt me vrolijk, deze erkenning doet extra deugd”14-09-2018 05:09:27
 44. Ondanks visuele beperking tilt Tom Van Peer beiaardkunst naar hoog niveau!10-09-2018 09:09:02
 45. Slechtziende Gerard Uilenberg: ‘Van de krant lezen krijg ik een zwarte neus’20-07-2018 06:07:08
 46. Steeds meer discriminatieklachten van mensen met een beperking13-06-2018 08:06:50
 47. Vlog 34. Blind voor 1 feestje – Blind voor 1 dag12-06-2018 06:06:22
 48. ‘Ik ben blind, maar verder is alles goed’16-05-2018 08:05:12
 49. ‘Het geeft me rust nu het in huis is’22-04-2018 10:04:51
 50. Vaker discriminatie van gehandicapten en chronische zieken16-04-2018 07:04:58
 51. Nooit eerder zoveel klachten over discriminatie gehandicapten16-04-2018 07:04:55
 52. Van je beperking je kracht maken – Esther Crombag (43)03-04-2018 12:04:12
 53. Ferry is blind en vlogt volop: ‘Ik weet nooit of ik goede beelden heb’28-03-2018 08:03:01
 54. ‘Blind, maar ik wilde niet minder zijn dan anderen’24-03-2018 08:03:41
 55. “Mensen proeven niet meer, ze eten met hun ogen”22-03-2018 09:03:29
 56. Kortrijk – Nieuw dagcentrum Blindenzorg Licht en Liefde14-03-2018 08:03:16
 57. Koken als een chef als blinde, het is mogelijk (Brailleliga)14-03-2018 08:03:51
 58. “Met trucjes worden blinden topchefs”13-03-2018 08:03:43
 59. ‘Soms zie ik mijn droom weer zoals vroeger, een fijne ervaring’05-03-2018 08:03:53
 60. “Dit vergroot contact van bewoners met buitenwereld”28-02-2018 08:02:28
 61. Woonzorgcentrum Oleyck krijgt schenking voor slechtziende bewoners27-02-2018 09:02:06
 62. De samenleving maakt mij gehandicapt27-02-2018 09:02:07
 63. Toos (65) ging aan de drank toen haar zoon blind werd22-02-2018 09:02:49
 64. Ik ben blind en keek naar Taboe: ‘De maatschappij maakt van mijn blindheid een beperking’15-02-2018 11:02:57
 65. De blinden van ‘Taboe’: “Zelfmedelijden is erger dan een handicap”14-02-2018 08:02:48
 66. Emotionele getuigenissen tijdens nieuwste aflevering ‘Taboe’: “Al dertig jaar blind, en verdriet wordt steeds groter”12-02-2018 11:02:57
 67. Taboe > Omgaan met een visuele beperking12-02-2018 07:02:35
 68. Taboe > Kinderen krijgen12-02-2018 07:02:58
 69. Eén > Taboe > Taboe met audiodescriptie12-02-2018 07:02:40
 70. Taboe > De droefheid is altijd dichtbij12-02-2018 07:02:02
 71. Eén > Taboe > Wat is geluk?12-02-2018 07:02:37
 72. Eén > Taboe > Het beste uit de zaalshow van aflevering 4 (blinden en slechtzienden)11-02-2018 10:02:27
 73. “Ik had op een blind date gehoopt”: Philippe Gebeuls lacht met blinden en slechtzienden11-02-2018 10:02:46
 74. Zeist – Raadsleden als blinden door centrum11-02-2018 09:02:49
 75. Nederlands icoon van onderwijs doofblinden, Jan van Dijk, overleden27-01-2018 08:01:26
 76. Mensen met een beperking? “Noem het zoals het is: handicap”24-01-2018 11:01:39
 77. ‘Zolang televisiemakers een handicap als angstaanjagend beschouwen, komen we nooit verder’19-01-2018 01:01:14
 78. Comédienne Lies Lefever: “Kinderen hebben geen perfectie nodig. Ze hebben gewoon een moeder nodig”16-01-2018 09:01:23
 79. “Zij speelde Sinterklaas, ik zwarte piet”14-01-2018 10:01:12
 80. Uitgegleden en vergeefs gereanimeerd14-01-2018 10:01:26
 81. Lies Lefever overleden – “Lies Lefever zal ons vooral bijblijven als een moedig iemand” (artiestenbureau)13-01-2018 10:01:38
 82. “Liesje, je hebt ons een mooie tijd cadeau gedaan”13-01-2018 10:01:57
 83. “Altijd die grapjes, altijd die glimlach…”13-01-2018 10:01:35
 84. Vrienden en familie halen herinneringen op bij rouwregister Lies Lefever13-01-2018 10:01:02
 85. Lies Lefever werd nog tevergeefs gereanimeerd na ongelukkige val in keuken12-01-2018 09:01:24
 86. Man van Lies Lefever trof haar nog levend aan in keuken12-01-2018 09:01:06
 87. Geen kwaad opzet bij overlijden comédienne Lies Lefever11-01-2018 05:01:22
 88. De tranen van een clown11-01-2018 04:01:57
 89. Kamagurka: “Aan de grond genageld”11-01-2018 02:01:28
 90. Geubels: “Lies was fantastische madam”11-01-2018 02:01:51
 91. Video: Parket over dood Lies Lefever11-01-2018 02:01:12
 92. Martin Heylen over dood Lies Lefever: “Ze wist uit drama altijd iets positiefs te halen”11-01-2018 02:01:12
 93. Lies Lefever (1980-2018): het manusje-van-alles dat overal even graag werd gezien11-01-2018 02:01:30
 94. Parket onderzoekt de zaak, maar alles wijst op ongeval11-01-2018 02:01:36
 95. “Verschrikkelijk, Lies was warme, lieve, positieve vrouw”11-01-2018 02:01:30
 96. Comédienne Lies Lefever (37) onverwacht overleden11-01-2018 02:01:32
 97. ‘Lies Lefever toch niet. Van alle mensen op aarde, toch niet zij’11-01-2018 02:01:57
 98. Maureen (45) moest haar baan opgeven door een progressieve oogziekte11-01-2018 07:01:30
 99. Visio De Vlasborch in Vught11-01-2018 07:01:08
 100. Esther Crombag – INTERVIEW @ Leadership Experience03-01-2018 11:01:41
 101. ‘Mensen met beperking slechter af’23-12-2017 09:12:32
 102. Breda – Complex voor blinden en slechtzienden aan Valkenierslaan21-12-2017 08:12:05
 103. Hechtel-Eksel – Ruim 170 gasten dineren als blinden14-12-2017 09:12:37
 104. Probeer te genieten en wees dankbaar voor wat je wel hebt’13-12-2017 09:12:11
 105. Pieter van der Horst: „Ik zie letters en daartussen gaten”13-12-2017 09:12:05
 106. Hoe slechtzienden de drukte van de stad ervaren06-12-2017 10:12:35
 107. VN-verdrag handicap nog onvoldoende geïmplanteerd in Nederland01-12-2017 09:12:06
 108. Radio509 live op het Oogcongres in de Jaarbeurs Utrecht22-11-2017 12:11:24
 109. Blinde spreker leidt ondernemers in de Moerdijkzaal door de duisternis15-11-2017 12:11:50
 110. ‘Je kunt in Nederland heel makkelijk beroepsblinde worden’13-11-2017 09:11:05
 111. ‘Lichaamsbeweging en verbetering van zicht meest effectief bij valpreventie’08-11-2017 09:11:41
 112. Speciaal café voor blinden en slechtzienden: “Hier helpen wij elkaar”06-11-2017 08:11:41
 113. Camping Karen & James – Bezoek van jongeren met visuele beperking02-11-2017 08:11:06
 114. Lunch in het donker02-11-2017 08:11:25
 115. Zicht op scherp: We draaien weer op winteruur27-10-2017 12:10:28
 116. Sint-Truiden – Voorzitster Stedelijke Adviesraad voor Mensen met een Beperking krijgt eerbetoon23-10-2017 10:10:45
 117. Advies aanvraag VN-verdrag handicap22-10-2017 10:10:35
 118. De Lion-Francout Prijs 2017 toegekend aan de Heer Julius Schellens18-10-2017 09:10:16
 119. Iris (19): ‘Het is alsof je door een wc-rol kijkt’16-10-2017 08:10:03
 120. Syenna op het terras15-10-2017 08:10:29
 121. Marina (12): ‘Ik laat zien dat ik alles kan’15-10-2017 08:10:50
 122. Marina (12): ‘Hoe mijn ouders eruitzien, weet ik niet’14-10-2017 08:10:12
 123. Wie durft er blind de Coolsingel over?14-10-2017 07:10:22
 124. Max (11): ‘Alles wat anderen ook doen’14-10-2017 07:10:55
 125. Blindemanstocht valt Bruls niet licht13-10-2017 07:10:20
 126. Leiden trapt af met bewustwordingsactie voor overstekende blinden en slechtzienden13-10-2017 07:10:28
 127. #VraagMaarRaak ofwel Q&A Scheel kijken met kunstogen! Zou ik willen zien?13-10-2017 07:10:22
 128. Blind oversteken in Leidse binnenstad13-10-2017 07:10:38
 129. Gerdi Verbeet vond blind oversteken linke soep en doodeng13-10-2017 05:10:52
 130. Wethouder steekt geblinddoekt druk Leids zebrapad over13-10-2017 05:10:57
 131. Timme (8): ‘Soms moet het gewoon even anders’13-10-2017 08:10:58
 132. Sanne (18): ‘Ik bedacht slimme trucjes’13-10-2017 08:10:26
 133. Lynn Daeghsels over vier missies van de Brailleliga13-10-2017 08:10:22
 134. Met taststok door Beetsterzwaag11-10-2017 11:10:53
 135. Voorbijgangers ervaren leven met handicap10-10-2017 08:10:43
 136. Woning op maat voor gehandicapten met visuele beperking09-10-2017 06:10:37
 137. Procter & Gamble maakt advertenties toegankelijker voor blinde en dove consumenten03-10-2017 07:10:12
 138. Update: Maarten: “Ik werd blind, waarom?”01-10-2017 08:10:25
 139. Vlog 3. EHBO – Enkele hulpmiddelen bij oogproblemen22-09-2017 08:09:29
 140. Brussels parlement neemt uitgebreidere anti-discriminatiewetgeving aan21-09-2017 02:09:30
 141. Vlog 1. Hier isss… Annemiek18-09-2017 09:09:08
 142. EU geeft mensen met beperking vlottere toegang tot smartphones, transport en gebouwen16-09-2017 07:09:12
 143. Mensen met een handicap moeten makkelijker toegang krijgen tot producten en diensten14-09-2017 10:09:26
 144. Het beste van Camping Karen en James – Jongeren met een visuele beperking14-09-2017 09:09:29
 145. Jared Leto maandenlang ‘blind’ door het leven08-09-2017 12:09:19
 146. Slechtziende Guido Kesler helpt bij Visio nu lotgenoten06-09-2017 09:09:02
 147. Tips voor slechtziende senioren in thuisomgeving25-08-2017 07:08:24
 148. Video: Brandweer regelt sneeuw voor mevrouw Van Aarem17-08-2017 03:08:34
 149. Nederland laat mensen met een beperking links liggen25-07-2017 02:07:41
 150. Kunnen blinde mensen ook hooggevoelig zijn?22-07-2017 12:07:21
 151. Gertjan’s VLOG 3 | Brailleleesregel gekoppeld met mijn iPhone14-07-2017 10:07:58
 152. Oogpatiëntenorganisaties willen intensiever gaan samenwerken11-07-2017 08:07:46
 153. Je bent blind of slechtziend als je …07-07-2017 12:07:25
 154. Everon Jackson Hooi moest leren blind te zijn07-07-2017 12:07:06
 155. Blinde Britse veteraan krijgt nieuwe medailles na verlies op toilet06-07-2017 08:07:23
 156. Houten – Doel: Iedereen kan meedoen05-07-2017 03:07:24
 157. Opbrengst “Blind voor 1 dag” editie 201705-07-2017 01:07:46
 158. “Elk pakje is een herinnering. Maar we moeten vooruit”03-07-2017 07:07:24
 159. Charissa Kalloe – De 10 voordelen van blind of slechtziend zijn30-06-2017 09:06:09
 160. Blinde Gertjan stelt zichzelf even voor!28-06-2017 08:06:02
 161. TV-spot Blindenzorg Licht en Liefde27-06-2017 11:06:36
 162. Blind voor 1 dag 21 juni 201727-06-2017 08:06:09
 163. Hoe is het om blind te zijn? Kaj en Bobbie testen het27-06-2017 08:06:46
 164. Team EyeOpener – Blind voor 1 dag26-06-2017 07:06:28
 165. Handicap blijft extra handicap24-06-2017 12:06:54
 166. Overheid moet beter inclusie van mensen met handicap opvolgen23-06-2017 10:06:19
 167. Mensen met een beperking kunnen onvoldoende participeren in de samenleving23-06-2017 05:06:58
 168. Inclusiespiegel Vlaanderen 201623-06-2017 03:06:02
 169. Resultaten crisiscommunicatie bij kwetsbare groepen online23-06-2017 08:06:03
 170. Sander aan de Wiel is 24 uur lang blind23-06-2017 07:06:49
 171. Blind voor 1 dag – Team Eyeopener23-06-2017 07:06:03
 172. Blind voor 1 dag23-06-2017 07:06:45
 173. Agnes is voor één dag net zo blind als vriendin Ria23-06-2017 07:06:11
 174. Een Andere Kijk – Reportage van slechtziende Leticia en Jan22-06-2017 07:06:07
 175. Giphart en Van Zanen blind voor een dag: “Erg beangstigend”22-06-2017 11:06:57
 176. Even blind door het leven voor zoontje en lotgenoten22-06-2017 07:06:00
 177. Modeontwerper doet Blind challenge voor inspiratie22-06-2017 07:06:53
 178. Nederlanders gaan ‘blind voor een dag’21-06-2017 10:06:09
 179. ‘Als ze me loslaat, weet ik niet waar ik naartoe moet’21-06-2017 10:06:25
 180. Bart is voor één dag blind en het valt hem ‘vies tegen’21-06-2017 10:06:05
 181. Blind voor 1 dag, team Microsoft steunt het Oogfonds21-06-2017 10:06:42
 182. Blind & EYE21-06-2017 10:06:21
 183. Blind met Dedicon op stap21-06-2017 10:06:03
 184. In jezelf investeren om vooruit te komen20-06-2017 07:06:11
 185. Vughtse Stichting Robert Coppes neemt woonvormen over van Visio de Vlasborch18-06-2017 05:06:39
 186. Verlamde en blinde Italiaanse dj moest naar Zwitserland voor waardige dood18-06-2017 05:06:16
 187. Slechtzienden geven elkaar tips en steun in Lopiks Dorpshuis18-06-2017 04:06:38
 188. PvdA en CU geblinddoekt op gemeentehuis18-06-2017 04:06:24
 189. Paus probeert bijna blind meisje te genezen met handoplegging18-06-2017 04:06:17
 190. Op deze manier vinden ook blinde kinderen hun chocolade eieren in de tuin18-06-2017 04:06:09
 191. Nynke (15): “God heeft een plan met mijn blindheid”18-06-2017 03:06:11
 192. Mijn kind is zeer slechtziend18-06-2017 03:06:29
 193. Minister en sterrenchef brunchen als slechtzienden18-06-2017 03:06:59
 194. Moeder maakt bucketlist voor dochter met oogziekte18-06-2017 03:06:33
 195. ‘Rosa’ uit Thuis even in voetsporen van televisiedochter op Leuvense markt18-06-2017 03:06:28
 196. Marrit Postma: ‘Ik zal zelf niet met de kinderwagen lopen’18-06-2017 03:06:26
 197. Meer klachten over discriminatie van gehandicapten18-06-2017 03:06:03
 198. Op fakbartocht met een blindenstok18-06-2017 03:06:15
 199. Maarten: “Ik werd blind, waarom?”18-06-2017 03:06:45
 200. Blind, Happy and Free18-06-2017 03:06:37

Laatst bijgewerkt op 5 juni 2011 – 11:49