“Liefde op het eerste woord” – Leo en Edith, van kindsbeen af blind, zijn twintig jaar getrouwd

Bron: Het Belang van Limburg
16 januari 1999

Leo Verpoorten werd geboren in Leopoldsburg.  “De dokters wisten meteen al  dat ik zo goed als blind was.  Mijn ouders mobiliseerden alles en iedereen  om daar nog iets aan te verhelpen maar dat mocht niet baten.  Ze hebben  mijn oog naar het schijnt kapot geopereerd.”

De pesterijen van zijn leeftijdsgenootjes ten spijt, vindt Leo dat hij een  gelukkige jeugd heeft gehad.  “Ik speelde met de meisjes ja.  (lacht)  Met mijn zussen wel te verstaan.”

Voor Edith Derison – “geboren in Kermt tegenover de kerk” – lag dat anders.

Tot het begin van de zomervakantie in 1963 was zij een kerngezond kind.   Maar op 3 augustus van dat jaar gebeurde ‘het’.  Ze herinnert zich nog dat  ze achter op de fiets zat bij haar zus, dat ze in volle vaart de Bolderberg  afreden toen een andere fietser vóór hen bruusk stopte en een botsing niet meer  te vermijden was.  “Ik was bewusteloos, schijnt het.  Maar op een  schrammetje op mijn knie na, hebben ze aan mij niks verkeerd gezien.”  Bij  het eerste onderzoek dacht de huisdokter aan een barst in de schedel.

Edith: “Wat zou het, reageerden ze in het hospitaal.  Een simpele kleine  hersenschudding heeft dat kind.  Even donker houden en het is zo genezen.”

“’s Anderendaags kwamen ma en pa mij bezoeken maar ze vonden me niet.   Omdat het wachten hem te lang duurde, is pa -bang- beginnen zoeken.  Hij  liep alle kamers binnen, tot de operatiezaal toe.  En daar laagt gij, gans  alleen, te sterven, zegt hij me nu soms nog.”

Edith zegt haar leven te danken aan de ambulancier die haar tegen een  waanzinnige snelheid naar Leuven vervoerde waar bleek dat zij een dubbele  schedelbreuk en een hersenbloeding had opgelopen.

Edith wijst op de weke plek waar toen, definitief, een stukje van haar schedel  moest worden weggenomen.  “Na de eerste operatie kon ik nog goed zien.   Na de tweede was ik blind.  Twintig jaar later hoorde ik van de oogarts dat  toen waarschijnlijk een oogzenuw werd overgesneden.”  Inmiddels zag zij  terug, vaag, het verschil tussen licht en donker.  “Maar méér dan een rode  gloed, als de zon op een voorwerp schijnt, heb ik nooit meer kunnen zien.”

Het eerste wat zij kreeg, in het ziekenhuis toen, was een pop.  “En toen ma  die ’s anderendaags op mijn nachtkastje vond, had die pop geen ogen meer.   Alle poppen die ik nadien nog heb gekregen, drukte ik de ogen uit.  Als ik  niet kan zien, gij ook niet, weet ik nog dat ik dacht.”  Bizar misschien,  zegt ze zelf, “maar dat was de enige negatieve reactie die ik sinds mijn  blindzijn heb gevoeld.  Ik was een blij kind.  ’t Zonneke van de zaal  noemden ze mij in Lourdes.”  Beiden liepen blindenschool.  Leo in  Woluwe, Edith in Ukkel.  En allebei studeerden ze telefonie.

“Wa’s datte??”

Edith roept en zoekt, onder tafel, naar de kop van Stefke die inmiddels langs  haar is komen zitten.  “Ziet ge’t.  Ik hoorde het.”  Ze tast met  twee vingers snel over de grond en stelt vast dat de kleine collie langs haar  voeten zijn kleine behoefte heeft gedaan.

“Buiten!”

Achterna gezeten door zijn bazin ijlt de kleine collie richting buitendeur.

“Gij ook Mobke.”

De dwergpoedel haast zich in dezelfde richting weg.

“Hij kon er ocharme ook niet aan doen”, zegt ze, “hij vraagt altijd om buiten te  mogen, maar door ons gebabbel heb ik dat niet gehoord.”

Volgens Leo gebeurt het zelden of nooit dat Edith kwaad is op de honden.   “Ze kijft soms harder op mij.”

Edith: “Da’s nie’ waar, lieve.”

Leo: “Da’s wel, sjoeke.”

Hij lacht.

Relatie

Leo had als puber, zegt hij, voor het andere geslacht geen belangstelling.

Edith (lachend): “Ik des te meer.”

Drie keer had zij een vaste relatie, telkens met een jongen met een lichte  handicap.  “Met één heb ik een jaar verkering gehad.  Maar zijn ouders  zagen mij niet zitten.”  “Later is hij me nog eens komen opzoeken, en wilde  hij me terug, maar dan zonder dat zijn ouders het wisten.  Ofwel rechtuit  ofwel niet, heb ik resoluut gezegd.”  Intussen was Edith beginnen  corresponderen met Leo, uit het Kamp.

Leo: “En eigenlijk, weten we nu, was het liefde op het eerste woord in de eerste  brief.”

Hun eerste ontmoeting leek die liefde nochtans meteen weer de grond in te boren.   Ze maakten een afspraakje op de bus, bij een uitstap van Licht en Liefde.

Leo: “Maar toen ik in Heppen opstapte en langs haar wilde gaan zitten, gaf ze  mij een por in mijn ribben.  Weg, zei ze, hier moet seffens een jongen van  ’t Kamp komen zitten.”

Edith: “Maar ik kóm van Leopoldsburg, zei hij stillekes.”

Op 15 augustus 1976, Edith weet het nog exact, gaven ze mekaar de eerste kus.   Op 15 juni 1978 trouwden ze voor de wet.  Negen dagen later voor de kerk.

Werk

Leo is sinds zijn vijfentwintigste centralist.  Edith was dat al vijf jaar  vroeger.  Sinds twee-en-een-half jaar zitten ze, samen, op de centrale van  het provinciehuis in Hasselt.  ’s Morgens stappen ze in de wagen van een  collega die hen komt oppikken.

“En ’s avonds komt een kameraad ons ophalen.  Van zijn werk in Diest rijdt  hij rechtstreeks door naar Hasselt.  Al twee jaar aan een stuk, zonder ooit  een uitvlucht te bedenken.  Dat is pas kameraadschap.”

– Of ze, als ze ’s avonds thuiskomen en weer samen zitten, mekaar niet even beu  zijn?
Edith lacht: “We geraken niet op mekaar uitgekeken.”

Ze hebben wel eens meningsverschillen, “zoals iedereen dat al eens heeft zeker.”

“Maar geen beeld én ook geen klank: dat kunnen wij niet hebben.”

“Nu zeg ik niks meer”, heeft Edith, lacht ze, al eens vaker gegromd.

“Maar vijf minuten later ben ik weer tegen hem aan het babbelen.  Sorry  voor daarnet lieve, zeg ik dan.  Och, reageert hij, haal toch geen ouwe  koeien uit de gracht.”

Ze lachen.

Leo: “Och: wij kunnen niet zonder mekaar.  Omdat wij ook zoveel kunnen doen  voor mekaar.”

Edith: “In kleine dingen meestal.  Bij het zoeken naar mijn medicamenten  bijvoorbeeld.  En als er in de koelkast een blik moet gepakt.  Leo  ziet, met zijn bril en een loupe, net genoeg om dat te herkennen.”

Wat Edith voor haar man kan doen?   Ze schatert: “Zijn loepe zoeken  bijvoorbeeld.  Hij is die altijd kwijt en vindt die nooit.  Ik wel.   Daar zitten we dikwijls om te lachen.”

Jaloers

Door hun fulltime job, hebben Edith en Leo het financieel niet slecht.  In  de woonst die ze lieten bouwen, is intussen een kleine zitplaats bijgezet.   Ze hebben een dubbele douche, een sprekende brailleprinter en een scanner die  gedrukte teksten fotografeert en automatisch omzet in braille.  “Alle  gedrukte brieven die we krijgen, kunnen we dus lezen.”  “Onmisbaar”, zegt  Leo die elke week van de pastoor de misteksten krijgt die Edith zondagmorgen –  zij is lector – in de kerk moet lezen.

Omdat Leo op bekend terrein ongeveer kan zien waar hij gaat, rijdt hij ’s zomers  met een elektrische machine zelf het gras af.

Edith kookt, bakt speculaas en maakt marsepein.  “Bij Kerstmis vorig jaar  heb ik vier gateaus gebakken.  En toen ons ma en onze pa een paar jaar  terug 46 jaar getrouwd waren, hebben Leo en ik het eten gemaakt voor 23 man.”   Het huis kuisen, doet Edith zelf.  “Maar een keer per week komt m’n  (schoon)zus alles eens goed onder handen nemen.”  Wassen doet ze ook.   En strijken.  “Maar dan wel een beetje langzamer dan een ander.  Mijn  zus is me pas nog komen helpen om de achterstand op te halen.”  Edith zit  avondenlang te naaien en te breien, voorzag de hele familie al van truien.

Als ’s avonds het nieuws op komt, of Familie, en Wittekerke, zit het koppel  gewoonlijk voor TV.  Leo gaat dan dicht genoeg – een halve meter – bij het  toestel zitten en kan dan ongeveer zien wat er op het scherm gebeurt.   “Alleen de ondertitels: die kan ik niet lezen.”  Hij vertelt zijn  echtgenote wat zich op de buis afspeelt.

Tot nog toe is het koppel elk jaar met vakantie geweest, “altijd begeleid door  iemand van de familie of een kennis.”  Dit jaar zal het niet er van komen,  omdat ze buiten een zwembad hebben gebouwd.  “We wilden niet altijd  iedereen nalopen als we eens graag gingen zwemmen.  Het is plezant ook voor  de kinderen van de familie en de buren hebben al makkelijker een reden om eens  binnen te springen.”

“Amai: gij kunt het u nogal permitteren, zeggen sommige mensen dan.  Ze  zijn jaloers ja.  En dat gebeurt meer.  Ge moest eens weten hoeveel  mensen ons benijden dat wij zo goed onze plan kunnen trekken.”  “Maar wij  hebben dan ook geen auto eh”, gaan ze ook nu in de verdediging.  “Als gij  die verkoopt en te voet gaat, kunt gij u ook zo’n zwembad permitteren.”

Spijt

Het stoort Edith dat zij – wat zij zelf noemt – zo struis is.  “Als kind  was ik nochtans schoon slank.”

Ze denkt dat het door de pillen is gekomen die ze twee jaar lang heeft moeten  slikken “om weer te kunnen zien”, dat ze geleidelijk aan corpulent is geworden.

Kijk eens: wat een dikke, hoort ze kinderen soms roepen.  “Maar hen neem ik  dat niet kwalijk.  Zij zijn rechtuit en ze weten niet beter.”

Dat af en toe ook volwassenen opmerkingen in die zin fluisteren, doet haar pijn.

“Allez, wat is dat voor onzin, zeggen vrienden dan, gij moogt er gerust zijn.   En dan zal ik dat maar aannemen eh (lachje).”

Dat ze beiden blind zijn, hangt hen niet echt meer als een schaduw boven het  leven.  “Omdat we al zolang niet beter meer weten.  Plots blind worden  als ge dertig of veertig zijt, dat is pas erg.”

Edith heeft God al wel eens gevraagd, zegt ze, “waarom ik het ben die niet kan  zien.”

“Gewoonlijk geef ik dan zelf ook het antwoord: Gij vond waarschijnlijk dat ik  die handicap beter kon dragen dan iemand anders.”

Daar heeft ze vrede mee.

“Veel erger dan dat we blind zijn, is dat we geen kinderen hebben”, zegt ze  plots.

“We hebben er nochtans alles voor gedaan.  In ’89 zijn we naar dokters  beginnen lopen.  Ik heb pillen gepakt, poeders geslikt; ze hebben  inplantingen willen doen, eitjes uitgehaald.  Op twee weken tijd kreeg ik  53 inspuitingen om een eisprong te forceren.”

“Iedereen, zelfs de bazen op het werk, hebben zich ingezet opdat wij een kind  zouden krijgen, reden met mij naar het ziekenhuis als het bloed weer moest  gecontroleerd.”

Ze waren een goed half jaar met die ‘voorbereidingen’ bezig, toen Edith in de  keuken een val deed en een bloeding kreeg.  In het ziekenhuis bleek dat zij  drie maanden in verwachting was.

“Niemand had daar ook maar één moment aan gedacht.  Was ik toen niet  gevallen, dan was ons kindje nu negen jaar.”

Sindsdien wil het niet meer lukken.  Voor adoptie maakt het blinde koppel,  hebben zij ondervonden, geen kans.  Eén instelling had hen nochtans enige  hoop gelaten.

Leo: “Maar als we van hen een kind zouden krijgen, zou het blind zijn.”

Edith: “En dat zou het allemaal nog zwaarder maken.  Dan nog zou ik het  moeten afstaan om het naar het instituut te laten gaan.  Dat wil ik niet.”

Verdere pogingen tot adoptie hebben ze niet meer ondernomen.

Edith: “De tegenkantingen die ge zult krijgen en de teleurstellingen die ge zult  oplopen, zullen voor u te zwaar zijn, heeft Leo gezegd.  Eh, lieve?”

Die knikt.  “Da’s zeker sjoeke.”

“Hoewel: als ze morgen zeggen: ge krijgt binnen een half jaar een baby, dan  pakken we die met twee handen aan.”

Leo (scherp): “In plaats van het in een zak op straat te zetten, dat ze het dan  naar hier brengen, verdomme.”

Ze weten dat het waarschijnlijk bij een droom zal blijven.

Edith zucht: “We moeten zómaar door.  En trouwens: ik heb ons Stefke toch.   En ons Mobke.”

Onmisbaar

Eigenlijk vonden de meeste mensen, zegt Edith, dat zij met een hond niks konden  aanvangen.  “Tot Bobbie is gekomen.  Dat was een hondje van mijn broer  die hier samen met mijn schoonzus en hun zoontje een tijdje heeft ingewoond.   Bobbie ging ’s avonds altijd met Leo wandelen.  Op een goeie morgen liep  hij hem zelfs na tot aan de bus.”

Leo: “Toen ik opstapte, zat Bobbie al langs de chauffeur.  Ik wist er geen  raad mee en heb hem weer op straat gezet.”  Toen hij een uur later vanop  het werk met die boodschap naar huis belde, ging zijn schoonbroer naar de hond  op zoek.

Edith: “En hij vond hem bij de halte, wachtend op de volgende bus.”

Leo heeft een hondenhok gebouwd.  “En Bobbieke is zestien jaar mogen  worden, stierf aan onze voeten.”  Dan kwam Lassie, die ziek werd.  “De  veearts heeft al het mogelijke gedaan maar hij is toch jong gestorven.”

Teddieke dan: een kleine poedel die ze zeven jaar hebben vertroeteld.

Edith: “Het beestje is aan bloedkanker gestorven.  Daar heb ik lang om  getreurd.  Nu komt er geen hond meer in huis, hebben we toen gezegd.”   Een week later liep Mobke al door de keuken.  En voor zijn verjaardag drie  maanden geleden, heeft Leo van zijn echtgenote Stefke gekregen.

“Ik kon er niet zonder”, zegt hij.  “Ik vond het zo leeg om thuis te komen  zonder dat iemand mij tegenkwam.”

Het wordt even stil in huis.  En dan klinkt buiten een licht gejank, een  geroffel en secondenlang heftig getimmer van pootjes ook tegen het lage glas van  de deur.

“Och” -Edith staat recht – “die twee zitten nog buiten.”

Dwars door de donkere kamer heen stapt de vrouw richting deur waar zij de knop  van het licht omdraait.  “Ons klein mannen moeten toch kunnen zien waar ze  lopen.”  Het hondenduo komt binnen, springt ettelijke keren speels tegen  ‘des meesteres’ benen.  “Om haar te zeggen dat ze er zijn”, zegt Leo.   Terwijl Edith met een handdoek één voor één de poten van Stefke droog wrijft,  zit Mobke, op de tweede mat, stokstijf te wachten.

Als Edith dan de kleine poedel onder handen neemt, is het Stef die broederlijk  zit toe te kijken.

“Ik kuis niet voor niks”, roept Edith de keffende leukerds nog na als die kop  aan staart uitgelaten richting keuken hollen.

“Als mijne lieve zijn voeten moet vegen, moe’de gellie dat ook …”

Ghislain TRUYERS

Delen
Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0Share on LinkedIn0Email this to someonePrint this page

 1. De Lion-Francout Prijs 2019 toegekend aan de heer Frédéric Storme06-10-2019 06:10:26
 2. Elke dag wat minder zien. Maar toch niet bang zijn voor het zwarte gat23-09-2019 05:09:38
 3. NCB viert dankbaar haar 95-jarig bestaan31-08-2019 05:08:51
 4. Sprookjesachtig spektakel08-06-2019 06:06:32
 5. Slechtziende Maaike kan lezen dankzij de OrCam04-06-2019 06:06:18
 6. Aan tafel bij Monique Van den Abbeel: “Ik probeer liefst speciale dingen uit”30-04-2019 06:04:41
 7. Elk weekend start met een moedige/mooie/machtige medemens30-04-2019 06:04:25
 8. Het verlangen naar zicht blijft26-04-2019 06:04:33
 9. Coole kunst kijkers09-04-2019 09:04:28
 10. Marina is blind, maar rent, fietst, rijdt paard en filmt alles31-03-2019 08:03:56
 11. Loredana is slechtziend en heeft een dochtertje: ‘Mijn handicap kon me niet tegenhouden om mama te worden’20-03-2019 07:03:00
 12. Week Brailleliga 2019 – TV spot AUDIODESCRIPTIE19-03-2019 06:03:07
 13. Overleven en ontspannen08-03-2019 09:03:52
 14. Danielle (40) lijdt aan Retitinis Pigmentosa (RP): ‘Ik word langzaam blind’11-02-2019 08:02:46
 15. “Ik weet dat het raar overkomt, maar die zonnebril is nodig”12-01-2019 07:01:07
 16. Wat ziet iemand die blind is als hij droomt?05-01-2019 07:01:09
 17. ‘Spijtig dat ik mijn broertje niet heb kunnen zien’26-12-2018 07:12:53
 18. Bartiméus erkend als expertiseorganisatie Zintuiglijk Gehandicapten11-12-2018 07:12:18
 19. Slechtziend, wat nu? Het verhaal van Ed @ Koninklijke Visio08-12-2018 07:12:07
 20. Een blinde kleinzoon: na de schrik, genieten van zijn boeiende ontwikkeling27-11-2018 07:11:53
 21. ‘Ik zou haar zo graag zien, al was het maar één keer!’24-11-2018 11:11:25
 22. ‘Koen voelde zich enorm schuldig na die crash’24-11-2018 11:11:20
 23. Nieuwe EU-regels moeten leven gehandicapten makkelijker maken17-11-2018 08:11:22
 24. Mijn kind heeft een oogaandoening16-11-2018 07:11:02
 25. Hoe leeft een gezin met blinde ouders en ziende kinderen?16-11-2018 07:11:48
 26. Inspirerend verhaal over Hein die door een klimongeluk blind werd16-11-2018 07:11:05
 27. “Blinden worden een beetje vergeten”16-11-2018 07:11:57
 28. “Waarom mag ik niet sterven?”16-11-2018 07:11:42
 29. Als ik blind word, wil ik niet meer leven15-11-2018 09:11:42
 30. Mads (6) is geboren zonder ogen en Sparta’s grootste fan27-10-2018 06:10:23
 31. Winteruur: laat je niet verrassen!26-10-2018 06:10:22
 32. Vernieuwd kinderdagverblijf ‘Woluland’ geopend25-10-2018 05:10:19
 33. Nieuwe crèche voor dove en blinde kinderen geopend19-10-2018 04:10:37
 34. Den Bosch – Hoe is het om blind te zijn? ‘Ik schrok van die auto die een peut gas gaf’15-10-2018 09:10:59
 35. Leven met een visuele beperking: “Het is alsof ik altijd door een smalle buis kijk”15-10-2018 09:10:00
 36. Karin (48) ziet door een oogziekte nog maar 3% en wordt uiteindelijk blind12-10-2018 05:10:03
 37. ‘Ik mocht thuis hulp vragen, maar moest het altijd eerst zelf proberen’11-10-2018 06:10:19
 38. De Lion-Francout Prijs 2018 toegekend aan de heer Tom Van Peer30-09-2018 06:09:07
 39. Roxana is volledig blind en moeder: ‘ondanks mijn beperking heb ik nooit getwijfeld’29-09-2018 07:09:42
 40. “Het blind zijn zou ik niet aankunnen”19-09-2018 06:09:06
 41. Blinde stadsbeiaardier wint prestigieuze prijs16-09-2018 06:09:43
 42. Ran (42) wordt langzaam blind maar blijft baas van haar bedrijf16-09-2018 06:09:39
 43. “De beiaard maakt me vrolijk, deze erkenning doet extra deugd”14-09-2018 05:09:27
 44. Ondanks visuele beperking tilt Tom Van Peer beiaardkunst naar hoog niveau!10-09-2018 09:09:02
 45. Slechtziende Gerard Uilenberg: ‘Van de krant lezen krijg ik een zwarte neus’20-07-2018 06:07:08
 46. Steeds meer discriminatieklachten van mensen met een beperking13-06-2018 08:06:50
 47. Vlog 34. Blind voor 1 feestje – Blind voor 1 dag12-06-2018 06:06:22
 48. ‘Ik ben blind, maar verder is alles goed’16-05-2018 08:05:12
 49. ‘Het geeft me rust nu het in huis is’22-04-2018 10:04:51
 50. Vaker discriminatie van gehandicapten en chronische zieken16-04-2018 07:04:58
 51. Nooit eerder zoveel klachten over discriminatie gehandicapten16-04-2018 07:04:55
 52. Van je beperking je kracht maken – Esther Crombag (43)03-04-2018 12:04:12
 53. Ferry is blind en vlogt volop: ‘Ik weet nooit of ik goede beelden heb’28-03-2018 08:03:01
 54. ‘Blind, maar ik wilde niet minder zijn dan anderen’24-03-2018 08:03:41
 55. “Mensen proeven niet meer, ze eten met hun ogen”22-03-2018 09:03:29
 56. Kortrijk – Nieuw dagcentrum Blindenzorg Licht en Liefde14-03-2018 08:03:16
 57. Koken als een chef als blinde, het is mogelijk (Brailleliga)14-03-2018 08:03:51
 58. “Met trucjes worden blinden topchefs”13-03-2018 08:03:43
 59. ‘Soms zie ik mijn droom weer zoals vroeger, een fijne ervaring’05-03-2018 08:03:53
 60. “Dit vergroot contact van bewoners met buitenwereld”28-02-2018 08:02:28
 61. Woonzorgcentrum Oleyck krijgt schenking voor slechtziende bewoners27-02-2018 09:02:06
 62. De samenleving maakt mij gehandicapt27-02-2018 09:02:07
 63. Toos (65) ging aan de drank toen haar zoon blind werd22-02-2018 09:02:49
 64. Ik ben blind en keek naar Taboe: ‘De maatschappij maakt van mijn blindheid een beperking’15-02-2018 11:02:57
 65. De blinden van ‘Taboe’: “Zelfmedelijden is erger dan een handicap”14-02-2018 08:02:48
 66. Emotionele getuigenissen tijdens nieuwste aflevering ‘Taboe’: “Al dertig jaar blind, en verdriet wordt steeds groter”12-02-2018 11:02:57
 67. Taboe > Omgaan met een visuele beperking12-02-2018 07:02:35
 68. Taboe > Kinderen krijgen12-02-2018 07:02:58
 69. Eén > Taboe > Taboe met audiodescriptie12-02-2018 07:02:40
 70. Taboe > De droefheid is altijd dichtbij12-02-2018 07:02:02
 71. Eén > Taboe > Wat is geluk?12-02-2018 07:02:37
 72. Eén > Taboe > Het beste uit de zaalshow van aflevering 4 (blinden en slechtzienden)11-02-2018 10:02:27
 73. “Ik had op een blind date gehoopt”: Philippe Gebeuls lacht met blinden en slechtzienden11-02-2018 10:02:46
 74. Zeist – Raadsleden als blinden door centrum11-02-2018 09:02:49
 75. Nederlands icoon van onderwijs doofblinden, Jan van Dijk, overleden27-01-2018 08:01:26
 76. Mensen met een beperking? “Noem het zoals het is: handicap”24-01-2018 11:01:39
 77. ‘Zolang televisiemakers een handicap als angstaanjagend beschouwen, komen we nooit verder’19-01-2018 01:01:14
 78. Comédienne Lies Lefever: “Kinderen hebben geen perfectie nodig. Ze hebben gewoon een moeder nodig”16-01-2018 09:01:23
 79. “Zij speelde Sinterklaas, ik zwarte piet”14-01-2018 10:01:12
 80. Uitgegleden en vergeefs gereanimeerd14-01-2018 10:01:26
 81. Lies Lefever overleden – “Lies Lefever zal ons vooral bijblijven als een moedig iemand” (artiestenbureau)13-01-2018 10:01:38
 82. “Liesje, je hebt ons een mooie tijd cadeau gedaan”13-01-2018 10:01:57
 83. “Altijd die grapjes, altijd die glimlach…”13-01-2018 10:01:35
 84. Vrienden en familie halen herinneringen op bij rouwregister Lies Lefever13-01-2018 10:01:02
 85. Lies Lefever werd nog tevergeefs gereanimeerd na ongelukkige val in keuken12-01-2018 09:01:24
 86. Man van Lies Lefever trof haar nog levend aan in keuken12-01-2018 09:01:06
 87. Geen kwaad opzet bij overlijden comédienne Lies Lefever11-01-2018 05:01:22
 88. De tranen van een clown11-01-2018 04:01:57
 89. Kamagurka: “Aan de grond genageld”11-01-2018 02:01:28
 90. Geubels: “Lies was fantastische madam”11-01-2018 02:01:51
 91. Video: Parket over dood Lies Lefever11-01-2018 02:01:12
 92. Martin Heylen over dood Lies Lefever: “Ze wist uit drama altijd iets positiefs te halen”11-01-2018 02:01:12
 93. Lies Lefever (1980-2018): het manusje-van-alles dat overal even graag werd gezien11-01-2018 02:01:30
 94. Parket onderzoekt de zaak, maar alles wijst op ongeval11-01-2018 02:01:36
 95. “Verschrikkelijk, Lies was warme, lieve, positieve vrouw”11-01-2018 02:01:30
 96. Comédienne Lies Lefever (37) onverwacht overleden11-01-2018 02:01:32
 97. ‘Lies Lefever toch niet. Van alle mensen op aarde, toch niet zij’11-01-2018 02:01:57
 98. Maureen (45) moest haar baan opgeven door een progressieve oogziekte11-01-2018 07:01:30
 99. Visio De Vlasborch in Vught11-01-2018 07:01:08
 100. Esther Crombag – INTERVIEW @ Leadership Experience03-01-2018 11:01:41
 101. ‘Mensen met beperking slechter af’23-12-2017 09:12:32
 102. Breda – Complex voor blinden en slechtzienden aan Valkenierslaan21-12-2017 08:12:05
 103. Hechtel-Eksel – Ruim 170 gasten dineren als blinden14-12-2017 09:12:37
 104. Probeer te genieten en wees dankbaar voor wat je wel hebt’13-12-2017 09:12:11
 105. Pieter van der Horst: „Ik zie letters en daartussen gaten”13-12-2017 09:12:05
 106. Hoe slechtzienden de drukte van de stad ervaren06-12-2017 10:12:35
 107. VN-verdrag handicap nog onvoldoende geïmplanteerd in Nederland01-12-2017 09:12:06
 108. Radio509 live op het Oogcongres in de Jaarbeurs Utrecht22-11-2017 12:11:24
 109. Blinde spreker leidt ondernemers in de Moerdijkzaal door de duisternis15-11-2017 12:11:50
 110. ‘Je kunt in Nederland heel makkelijk beroepsblinde worden’13-11-2017 09:11:05
 111. ‘Lichaamsbeweging en verbetering van zicht meest effectief bij valpreventie’08-11-2017 09:11:41
 112. Speciaal café voor blinden en slechtzienden: “Hier helpen wij elkaar”06-11-2017 08:11:41
 113. Camping Karen & James – Bezoek van jongeren met visuele beperking02-11-2017 08:11:06
 114. Lunch in het donker02-11-2017 08:11:25
 115. Zicht op scherp: We draaien weer op winteruur27-10-2017 12:10:28
 116. Sint-Truiden – Voorzitster Stedelijke Adviesraad voor Mensen met een Beperking krijgt eerbetoon23-10-2017 10:10:45
 117. Advies aanvraag VN-verdrag handicap22-10-2017 10:10:35
 118. De Lion-Francout Prijs 2017 toegekend aan de Heer Julius Schellens18-10-2017 09:10:16
 119. Iris (19): ‘Het is alsof je door een wc-rol kijkt’16-10-2017 08:10:03
 120. Syenna op het terras15-10-2017 08:10:29
 121. Marina (12): ‘Ik laat zien dat ik alles kan’15-10-2017 08:10:50
 122. Marina (12): ‘Hoe mijn ouders eruitzien, weet ik niet’14-10-2017 08:10:12
 123. Wie durft er blind de Coolsingel over?14-10-2017 07:10:22
 124. Max (11): ‘Alles wat anderen ook doen’14-10-2017 07:10:55
 125. Blindemanstocht valt Bruls niet licht13-10-2017 07:10:20
 126. Leiden trapt af met bewustwordingsactie voor overstekende blinden en slechtzienden13-10-2017 07:10:28
 127. #VraagMaarRaak ofwel Q&A Scheel kijken met kunstogen! Zou ik willen zien?13-10-2017 07:10:22
 128. Blind oversteken in Leidse binnenstad13-10-2017 07:10:38
 129. Gerdi Verbeet vond blind oversteken linke soep en doodeng13-10-2017 05:10:52
 130. Wethouder steekt geblinddoekt druk Leids zebrapad over13-10-2017 05:10:57
 131. Timme (8): ‘Soms moet het gewoon even anders’13-10-2017 08:10:58
 132. Sanne (18): ‘Ik bedacht slimme trucjes’13-10-2017 08:10:26
 133. Lynn Daeghsels over vier missies van de Brailleliga13-10-2017 08:10:22
 134. Met taststok door Beetsterzwaag11-10-2017 11:10:53
 135. Voorbijgangers ervaren leven met handicap10-10-2017 08:10:43
 136. Woning op maat voor gehandicapten met visuele beperking09-10-2017 06:10:37
 137. Procter & Gamble maakt advertenties toegankelijker voor blinde en dove consumenten03-10-2017 07:10:12
 138. Update: Maarten: “Ik werd blind, waarom?”01-10-2017 08:10:25
 139. Vlog 3. EHBO – Enkele hulpmiddelen bij oogproblemen22-09-2017 08:09:29
 140. Brussels parlement neemt uitgebreidere anti-discriminatiewetgeving aan21-09-2017 02:09:30
 141. Vlog 1. Hier isss… Annemiek18-09-2017 09:09:08
 142. EU geeft mensen met beperking vlottere toegang tot smartphones, transport en gebouwen16-09-2017 07:09:12
 143. Mensen met een handicap moeten makkelijker toegang krijgen tot producten en diensten14-09-2017 10:09:26
 144. Het beste van Camping Karen en James – Jongeren met een visuele beperking14-09-2017 09:09:29
 145. Jared Leto maandenlang ‘blind’ door het leven08-09-2017 12:09:19
 146. Slechtziende Guido Kesler helpt bij Visio nu lotgenoten06-09-2017 09:09:02
 147. Tips voor slechtziende senioren in thuisomgeving25-08-2017 07:08:24
 148. Video: Brandweer regelt sneeuw voor mevrouw Van Aarem17-08-2017 03:08:34
 149. Nederland laat mensen met een beperking links liggen25-07-2017 02:07:41
 150. Kunnen blinde mensen ook hooggevoelig zijn?22-07-2017 12:07:21
 151. Gertjan’s VLOG 3 | Brailleleesregel gekoppeld met mijn iPhone14-07-2017 10:07:58
 152. Oogpatiëntenorganisaties willen intensiever gaan samenwerken11-07-2017 08:07:46
 153. Je bent blind of slechtziend als je …07-07-2017 12:07:25
 154. Everon Jackson Hooi moest leren blind te zijn07-07-2017 12:07:06
 155. Blinde Britse veteraan krijgt nieuwe medailles na verlies op toilet06-07-2017 08:07:23
 156. Houten – Doel: Iedereen kan meedoen05-07-2017 03:07:24
 157. Opbrengst “Blind voor 1 dag” editie 201705-07-2017 01:07:46
 158. “Elk pakje is een herinnering. Maar we moeten vooruit”03-07-2017 07:07:24
 159. Charissa Kalloe – De 10 voordelen van blind of slechtziend zijn30-06-2017 09:06:09
 160. Blinde Gertjan stelt zichzelf even voor!28-06-2017 08:06:02
 161. TV-spot Blindenzorg Licht en Liefde27-06-2017 11:06:36
 162. Blind voor 1 dag 21 juni 201727-06-2017 08:06:09
 163. Hoe is het om blind te zijn? Kaj en Bobbie testen het27-06-2017 08:06:46
 164. Team EyeOpener – Blind voor 1 dag26-06-2017 07:06:28
 165. Handicap blijft extra handicap24-06-2017 12:06:54
 166. Overheid moet beter inclusie van mensen met handicap opvolgen23-06-2017 10:06:19
 167. Mensen met een beperking kunnen onvoldoende participeren in de samenleving23-06-2017 05:06:58
 168. Inclusiespiegel Vlaanderen 201623-06-2017 03:06:02
 169. Resultaten crisiscommunicatie bij kwetsbare groepen online23-06-2017 08:06:03
 170. Sander aan de Wiel is 24 uur lang blind23-06-2017 07:06:49
 171. Blind voor 1 dag – Team Eyeopener23-06-2017 07:06:03
 172. Blind voor 1 dag23-06-2017 07:06:45
 173. Agnes is voor één dag net zo blind als vriendin Ria23-06-2017 07:06:11
 174. Een Andere Kijk – Reportage van slechtziende Leticia en Jan22-06-2017 07:06:07
 175. Giphart en Van Zanen blind voor een dag: “Erg beangstigend”22-06-2017 11:06:57
 176. Even blind door het leven voor zoontje en lotgenoten22-06-2017 07:06:00
 177. Modeontwerper doet Blind challenge voor inspiratie22-06-2017 07:06:53
 178. Nederlanders gaan ‘blind voor een dag’21-06-2017 10:06:09
 179. ‘Als ze me loslaat, weet ik niet waar ik naartoe moet’21-06-2017 10:06:25
 180. Bart is voor één dag blind en het valt hem ‘vies tegen’21-06-2017 10:06:05
 181. Blind voor 1 dag, team Microsoft steunt het Oogfonds21-06-2017 10:06:42
 182. Blind & EYE21-06-2017 10:06:21
 183. Blind met Dedicon op stap21-06-2017 10:06:03
 184. In jezelf investeren om vooruit te komen20-06-2017 07:06:11
 185. Vughtse Stichting Robert Coppes neemt woonvormen over van Visio de Vlasborch18-06-2017 05:06:39
 186. Verlamde en blinde Italiaanse dj moest naar Zwitserland voor waardige dood18-06-2017 05:06:16
 187. Slechtzienden geven elkaar tips en steun in Lopiks Dorpshuis18-06-2017 04:06:38
 188. PvdA en CU geblinddoekt op gemeentehuis18-06-2017 04:06:24
 189. Paus probeert bijna blind meisje te genezen met handoplegging18-06-2017 04:06:17
 190. Op deze manier vinden ook blinde kinderen hun chocolade eieren in de tuin18-06-2017 04:06:09
 191. Nynke (15): “God heeft een plan met mijn blindheid”18-06-2017 03:06:11
 192. Mijn kind is zeer slechtziend18-06-2017 03:06:29
 193. Minister en sterrenchef brunchen als slechtzienden18-06-2017 03:06:59
 194. Moeder maakt bucketlist voor dochter met oogziekte18-06-2017 03:06:33
 195. ‘Rosa’ uit Thuis even in voetsporen van televisiedochter op Leuvense markt18-06-2017 03:06:28
 196. Marrit Postma: ‘Ik zal zelf niet met de kinderwagen lopen’18-06-2017 03:06:26
 197. Meer klachten over discriminatie van gehandicapten18-06-2017 03:06:03
 198. Op fakbartocht met een blindenstok18-06-2017 03:06:15
 199. Maarten: “Ik werd blind, waarom?”18-06-2017 03:06:45
 200. Blind, Happy and Free18-06-2017 03:06:37

Laatst bijgewerkt op 5 juni 2011 – 10:10