Hulphonden: Toegelaten in de Oranjezaal

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

Datum 14 september 2015

Betreft Beantwoording Kamervragen TK-lid Bergkamp (D66)

Hierbij bied ik u, mede namens de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de antwoorden aan op de schriftelijke vragen die zijn gesteld door het lid Bergkamp (2015Z14926) over de toegankelijkheid van de Oranjezaal voor slechtzienden en slechthorenden.

De minister voor Wonen en Rijksdienst,

drs. S.A. Blok

Vragen van het lid Bergkamp (D66) aan de minister voor Wonen en Rijksdienst en de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de toegankelijkheid van de Oranjezaal voor slechtzienden en slechthorenden (ingezonden 24 augustus 2015)

Vraag 1

Klopt het dat voor het bezoek aan de Oranjezaal geen speciale voorzieningen zijn voor slechtzienden en slechthorenden? 1)

Vraag 2

Waarom moeten gebarentolken, die feitelijk geen deelnemer zijn aan een rondleiding, toch een eigen ticket reserveren? Hoe is dit voor vergelijkbare (publieke) bezienswaardigheden geregeld, bijvoorbeeld de rijksmusea, Paleis Soestdijk, Paleis Het Loo en Huis Doorn?

Vraag 3

Waarom zijn geleidehonden niet toegestaan bij een bezoek aan de Oranjezaal? Hoe is dit voor vergelijkbare (publieke) bezienswaardigheden geregeld, bijvoorbeeld de rijksmusea, Paleis Soestdijk,

Paleis Het Loo en Huis Doorn?

Vraag 4

Bent u bereid te kijken of er toch nog niet iets gedaan kan worden aan de toegankelijkheid voor slechthorenden en slechtzienden van de Oranjezaal, zodat ook deze groepen in de gelegenheid worden gesteld om deze bijzondere ruimte te bezoeken, bijvoorbeeld door speciaal voor belangstellenden uit deze groepen een beperkt aantal afzonderlijke rondleiding te organiseren? Zo nee, waarom niet?

Antwoord vragen 1 t/m 4

Paleis Huis ten Bosch is geen museum, maar een woon- en werkpaleis waarvan de Oranjezaal gedurende twee maanden wordt opengesteld voor het publiek. Voor een bezoek aan de Oranjezaal geldt dat, om klimaat- en veiligheidstechnische reden, een beperkt aantal personen tegelijkertijd een rondleiding kunnen genieten. Voor iedereen, dus ook voor begeleiders van hulpbehoevenden, geldt dat zij een gratis ticket moeten aanvragen. Doordat er meer dan één kaart per boeking (maximaal vier) gereserveerd kan worden, bestaat er voor mensen met een handicap de mogelijkheid om een entreekaart te reserveren voor hun begeleiding.

Bij een bezoek aan de Oranjezaal krijgt het publiek een rondleiding van een professionele gids. Voorafgaand aan het bezoek wordt het publiek attent gemaakt op verschillende websites waar uitgebreide informatie te vinden is over de Oranjezaal. Daarnaast is tijdens de rondleiding ook schriftelijk materiaal beschikbaar. Voor mensen in een rolstoel is de Oranjezaal ook te bezichtigen. Er zijn eventueel extra rolstoelen beschikbaar voor mensen die slecht ter been zijn en de mogelijkheid bestaat om gebruik te maken van het invalidetoilet. Naar aanleiding van deze Kamervragen zijn, ondanks de kwetsbaarheid van de zaal in combinatie met de beperkte fysieke ruimte, hulphonden toegestaan. De toegankelijkheid voor mensen met een handicap is hiermee gewaarborgd.

Als stichting zijn Rijksmusea zelfstandige organisaties die zelf hun eigen prijs en toegankelijkheidsbeleid bepalen. Bij rijksmusea als Paleis het Loo, Paleis Soestdijk en Huis Doorn worden hulphonden ook toegelaten tot het museum. De toegankelijkheid voor mensen met een handicap is voor een bezoek aan Paleis Soestdijk en Paleis het Loo gewaarborgd. Huis Doorn is, zoals staat vermeld op de website van het museum, niet toegankelijk voor mensen in een rolstoel. Voor begeleiders van mensen met een handicap geldt voor een rijksmuseum als bijvoorbeeld Paleis het Loo dat zij de reguliere entreeprijs betalen bij een bezoek aan het museum.

Vraag 5

Hoe verhouden deze regels zich tot de bepalingen en doelstellingen van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap, waarvan de Tweede Kamer de ratificatiewetten binnenkort zal behandelen?

Antwoord vraag 5

Er is een verschil tussen toegankelijkheid en het treffen van een redelijke aanpassing in een individueel geval. Bij toegankelijkheid gaat het om het preventief (dus los van de behoefte van een persoon in een concrete situatie) treffen van “algemene” voorzieningen of het verwijderen van obstakels. Het vergroten van de toegankelijkheid van een gebouw heeft tot gevolg dat zo’n gebouw toegankelijk wordt voor veel meer mensen. Op grond van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (verder: VN-verdrag) moet worden gewerkt aan verbetering van toegankelijkheid.

De Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (Wgbh/cz) verplicht in artikel 2 tot het verrichten van een redelijke aanpassing in een concreet geval, tenzij deze onevenredig belastend is.

Na ratificatie van het VN-verdrag en inwerkingtreding van de wijziging van de Wgbh/cz is die verplichting tot het verrichten van een redelijke aanpassing ook van toepassing op het terrein van goederen en diensten. Wat als passend en redelijk kan worden beschouwd, dient per concreet geval te worden getoetst en is helemaal afhankelijk van de concrete omstandigheden van het geval.

Vraag 6

Deelt u de mening dat de overheid zelf het goede voorbeeld moet geven met betrekking tot de verplichtingen die uit het VN-verdrag voortvloeien? Zo nee, waarom niet?

Antwoord vraag 6

Ja

1) bezoekdeoranjezaal.nl

Bron: Vera Bergkamp, Twitter-bericht van 14 september 2015
Bron: https://www.rijksoverheid.nl/, 14 september 2015

Delen
Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0Share on LinkedIn0Email this to someonePrint this page

 1. Hulphonden schrikken zich een hoedje van tijgers in Blijdorp06-06-2018 11:06:40
 2. Toegankelijkheid assistentiehonden getest in Oude IJsselstreek17-05-2018 11:05:48
 3. In actie voor toegankelijkheid hulphond: ‘Als ik een supermarkt niet in kan, hoe kan ik dan mijn boodschappen doen?’15-05-2018 06:05:10
 4. Ook Diergaarde Blijdorp wil hulphonden toelaten27-03-2018 07:03:41
 5. Blindengeleidehonden welkom in Artis: ‘Het is voor hem ook een uitje’27-03-2018 08:03:45
 6. Waarom kan ik nog steeds niet met mijn geleidehond naar Blijdorp?27-03-2018 08:03:19
 7. ‘Gebruikers assistentiehonden worden vaak geweigerd’18-01-2018 11:01:15
 8. Het blijft vaak een gevecht om je hond mee te mogen nemen02-12-2017 09:12:36
 9. Geleidehond en eigenaar niet welkom in hotel of moeten bijbetalen19-11-2017 09:11:47
 10. KNGF Geleidehonden – Aanvragen welkomststickers06-10-2017 08:10:03
 11. “Hygiëne mag geen reden zijn om een assistentiehond te weigeren”04-10-2017 02:10:18
 12. Gebruikers Assistentiehonden wint zaak tegen Artis15-06-2017 08:06:02
 13. Onwetendheid vaak oorzaak van ontoegankelijke horeca voor geleidehond15-06-2017 04:06:45
 14. Hulphonden ook welkom in openbare ruimte15-06-2017 03:06:29
 15. Hallo Nederland – Weigering met geleidehond15-06-2017 02:06:38
 16. Weigeren van hulphond Lobbes was ‘misverstand’15-06-2017 02:06:54
 17. Slechtziende Maikel geweigerd bij Burger King om geleidehond15-06-2017 02:06:36
 18. Mogelijk boete voor horeca die hulphond weigeren15-06-2017 02:06:16
 19. Maikels blindengeleidehond werd geweigerd in een fastfoodrestaurant15-06-2017 02:06:53
 20. Jamie’s Italian revancheert zich na weigeren hulphond15-06-2017 02:06:32
 21. Een blindengeleidehond in je zaak weigeren?15-06-2017 02:06:57
 22. Hulphonden 123 keer geweigerd: ‘Van tandartsen tot dierentuinen’15-06-2017 02:06:28
 23. Assistentiehond moet welkom zijn in de ontbijtzaal13-06-2017 09:06:53
 24. Amsterdam pakt weigeren van hulphonden aan13-06-2017 08:06:51
 25. ‘Stichting Gebruikers Assistentiehonden is hard nodig’13-06-2017 04:06:09
 26. Geleidehondenbazen ervaren hotels als minst toegankelijk23-08-2016 07:08:36
 27. Assistentiehonden mogen volgens wet geen toegang meer geweigerd worden.29-06-2016 12:06:16
 28. Hulphonden niet langer geweigerd, dankzij Helma14-04-2016 08:04:56
 29. Nieuwe Hygiënecode: hulphond mag wel restaurant in13-01-2016 10:01:32
 30. ‘Vaker toegelaten dan geweigerd’12-01-2016 11:01:44
 31. Blinde tóch welkom bij Jamie: Goedmaaketentje12-01-2016 08:01:09
 32. Weigeren van hulphond Lobbes was ‘misverstand’11-01-2016 10:01:12
 33. Jamie’s Italian: Excuses i.v.m. weigeren blindengeleidehond11-01-2016 03:01:10
 34. Hulphond geweigerd bij zaak Jamie Oliver11-01-2016 09:01:27
 35. Wetgeving Blindengeleidehonden in Nederland01-10-2015 04:10:09
 36. Hulphonden: Toegelaten in de Oranjezaal15-09-2015 07:09:23
 37. Slechtziende weer welkom in Hooge Meeren06-08-2015 05:08:12
 38. Winkelcentrum ontzegt blinde vrouw toegang06-08-2015 08:08:14
 39. ‘Geleidehond en baas nog te vaak geweigerd in openbare gelegenheden’03-08-2015 05:08:09
 40. Geleidehond en baas nog te vaak geweigerd03-08-2015 05:08:41
 41. Beantwoording Kamervragen over weigeren blindengeleidehond door HEMA09-07-2015 07:07:59
 42. Meldpunt toegangsweigeringen met assistentiehond28-06-2015 03:06:05
 43. Website Stichting Gebruikers Assistentiehonden online03-03-2015 09:03:51
 44. NL Aanvraag geleidehond08-12-2014 07:12:26
 45. Eerste keer blindengeleidehond mee op Aida cruise15-06-2014 04:06:02
 46. Wet Toegankelijkheid hulphonden21-12-2013 09:12:39
 47. Wetsvoorstel verwacht voor toegang hulphond tot openbare ruimten05-11-2013 06:11:11
 48. Wetswijziging voor toegang hulphond tot openbare ruimten01-11-2013 07:11:08
 49. Motie Ouwehand/Bergkamp: mensen met hulp- en/of geleidehond toegang tot openbare gelegenheden31-10-2013 09:10:32
 50. Helma Verhoeven uit Cuijk liep 250 km voor toegankelijkheid hulphonden11-09-2013 06:09:55
 51. Rotterdam – Geweigerd met geleidehond in Ikaziaziekenhuis09-09-2013 02:09:25
 52. Blindengeleidehond niet welkom bij Almeerse drogist13-08-2013 11:08:44
 53. Nachtwacht voelen zit er niet in09-08-2013 07:08:37
 54. Buitengezet door blindengeleidehond27-07-2012 03:07:02
 55. Video: Hok voor geleidehond bij nierdialyse21-03-2012 12:03:09
 56. ‘Hulphond soms niet welkom bij winkels’26-11-2011 07:11:54
 57. Hok voor geleidehond bij nierdialyse05-06-2011 04:06:22
 58. Geleidehond geweigerd in restaurant05-06-2011 03:06:43
 59. Chinees laat geleidehond niet binnen05-06-2011 02:06:00
 60. Blindengeleidehond Nina is welkom in kerk05-06-2011 02:06:48
 61. ‘Ogen van blinde’ niet altijd welkom05-06-2011 02:06:59

Laatst bijgewerkt op 28 januari 2016 – 07:27