Bezoek Ganspoel, bezoek De Vrienden der Blinden en interview met Kris Bastiaensen

1. INLEIDING

Om in contact te komen met blinde personen, was het iets moeilijker. Ik heb via het internet Ganspoel kunnen contacteren. Dit was een school voor mensen met een visuele handicap. Op 17 februari heb ik er een bezoek gebracht waar ik veel uit heb geleerd. Via Chris Dierkx heb ik een telefoonnummer gekregen van een blinde man, André Geenen. Ik had een afspraak geregeld op 21 februari voor een interview. Na het gesprek mat André vond ik dat ik geen nieuwe informatie had gekregen. Hij gebruikte bijna geen hulpmiddelen, maar steunde nog volledig op zijn vrouw. Ik was teleurgesteld thuis gekomen en wilde een nieuwe afspraak met iemand die me meer informatie kon geven. Uiteindelijk had ik van André het emailadres gekregen van Kim Bols, ook een blinde. Mijn afspraak met haar ging uiteindelijk ook niet door omdat ze me wilde helpen zoeken naar een blinde met een geleidehond die bereid was een interview te doen met mij. Ze had mijn mailtje op een forum op het internet gezet. Ik heb ongelooflijk veel reactie gekregen waardoor ik heel hard verder werd geholpen.

Kort daarop belde Wini Segers me op om mee te gaan naar “De vrienden der blinden” een geleidehondenschool in Koksijde. Wini moest er op 8 april een pup gaan afleveren. Daar kon ik ook tegelijkertijd de hoofdinstructeur Kris Bastiaensen, een blinde met een geleidehond interviewen. Ik wilde weten hoe het aanvoelde om begeleid te worden door een hond en wat Kris zijn ervaringen waren. Ik wilde weten van Kris welke hulpmiddelen hij gebruikte, hoe hij het leven ziet als een blinde. Eenmaal daar mocht ik ook een parcours afleggen met Rikky, een geleidehond. Dit was voor mij een hele ervaring en maakte het makkelijker om mij in te leven in de wereld van een blinde.

Ook ben ik naar Ganspoel geweest in Huldenberg. Daar was een school voor kinderen met een visueel en/of meervoudige handicap. Door deze uitstap ben ik meer te weten gekomen over de werking van de school, het aanleren van braille, de kinderen zelf, het aangepaste gebouw en de aangepaste klasjes, de hulpmiddelen die ze gebruikten, …

Om mijn eindwerk nog verder aan te vullen heb ik het voorbije schooljaar artikels verzameld over het onderwerp doven en blinden. Het leek mij interessant om ook actuele informatie in mijn GIP te verwerken.

Door mijn veldwerk ben ik anders gaan kijken op het leven van doven en blinden. Mijn interesse die ik al had is nog groter geworden.

2. BEZOEK GANSPOEL

Ganspoel is een centrum in Huldenberg. Het zorgaanbod van Ganspoel zijn mensen met een visuele handicap en met een visueel meervoudige handicap. Zij proberen deze mensen op te vangen en verder te begeleiden. Ganspoel leert hen ook zoveel mogelijk zelfstandig te zijn, zodat zij meekunnen in deze wereld. Tegelijkertijd is het ook een school voor blinden en slechtzienden. De school helpt de kinderen voor te bereiden op het verder studeren in een hoger normaal secundair onderwijs, zodat zij meekunnen volgen in een normale klas.

Op 17 februari 2005 om 13.30u heb ik een bezoek gebracht aan Ganspoel. Ik mocht mee aansluiten met een aantal VOBO-cursisten. We worden ontvangen door de directrice, Gerd Loris, van de school. Als inleiding krijgen we een korte uitleg over de school zelf: voor wie en voor wat de school zich inzet.

We kregen materialen te zien waarmee de blinden werken in de klassen zoals het brailleschrift; de zes puntjes waarmee cijfers en letters mee worden gevormd. Het cubaritme; dit is een hulpmiddel om schriftelijk te leren rekenen. Houten en metalen latten met braille cijfers werden doorgegeven. Atlassen met een kartonachtig reliëf was ook een handig hulpmiddel. Zo wisten ze door middel van voelen hoe België er uit zag op kaart. Dit was een heel duur materiaal. De atlassen waren heel dik door het reliëf. Het reliëf was aangepast aan het krabben en voelen van de blinden en slechtzienden. Een soort plank die schuin werd opgesteld moest dienen als bureau in de klas. Het werd schuin opgesteld voor beter te kunnen zien. De plank zelf was bekleed met een speciaal soort materiaal zodat hun blad er niet afgleed en zodat ze dat daarop konden bevestigen. Het braillewoordenboek is een woordenboek geschreven in het braille en was opgesplitst in 12 delen/boeken omdat één deel/boek al een breedte had van ongeveer 10 cm. Ook al was het boek aan beide kanten bedrukt in braille.

Er werd ons ook verteld hoe het aanleren van braille in zijn werk gaat. Dit deed men eerst met zes pingpongballen in een eierdoos. Daarna een stuk hout met zes grote ronde, houten doppen. Dan een plank met zes spijkers. En uiteindelijk de zes puntjes zo groot als een vingertop. Na het bespreken van de materialen kregen we een rondleiding door het gebouw. Wat me meteen opviel waren de felgekleurde deuren in de gangen. Dit was voor de zwaar slechtzienden die zo aan de kleuren konden herkennen welk lokaal dit was. Ook hing aan elke deur een kenmerk van het lokaal zelf; bijvoorbeeld er hing een turnpantoffel voor de deur van het sportlokaal, een zwembroek hing voor de deur van het zwembad en een klaslokaal herkende je aan het legoblokje. Ook hing er aan elke klas nog een symbool voor welke klas het was. Bijvoorbeeld een spin of een ballon.

Af en toe zag je een kind met een begeleider die het kind doorheen het gebouw leidde om het gebouw zo goed mogelijk te leren kennen zodat ze binnenkort zelfstandig kan rondlopen in het gebouw. Ook was er de afspraak dat rechts in de gangen al de rolstoelen en ballen geplaatst werden zodat de linkerhelft van de gangen vrij gehouden werd voor blinde wandelaars. Ook de speelplaats was aangepast. Een felrode, rechthoekige lijn begrensde de speelplaats. De lijn was tegelijkertijd ook een hellend vlak. Daardoor wisten blinden en slechtzienden als ze voorbij dat hellend, rode vlak kwamen dat ze moesten oppassen voor muren.

Na de rondleiding mochten we ook eventjes een klasje bezoeken. Daar kwamen we voor het eerst in contact met kinderen met een visuele handicap. Een blind meisje van 11 jaar toonde ons de werking van een braillemachine. Zij had bijvoorbeeld op 2,5 maand het brailleschrift moeten leren lezen omdat ze plotseling blind was geworden. Ze was al heel behendig en kon al vlot een tekst in braille typen. Een andere jongen van 13 jaar liet ons een computer zien waarmee je het lettertype van een boek kan uitvergroten en de achtergrond ervan te veranderen in een andere kleur. Hij kon nog wel een beetje zien, maar bereidde zich al voor op de blindenwereld omdat hij binnen een paar jaar blind ging worden. De jongen wilde later verder studeren in het gewone secundaire onderwijs en probeert op deze manier zich voor te bereiden op de gewone school indien hij blind zou worden.

Wat mij ook opviel was dat elke leerling zich heel behendig kon voortbewegen in de klas. Eventjes later was het speeltijd, ik en de andere VOBO-studenten keken door het raam om te zien hoe de kinderen zich op de speelplaats begaven. Ze waren heel wat rustiger en wandelden met vriendjes rustig rond. Sommigen bewogen bijna niet. De kindjes die nog wel een beetje konden zien, speelden met een bal en pasten heel hard op voor andere kinderen.

Na de pauze kregen we nog uitleg over de begeleiding in en rond de school. Om deze informatie nog aan te vullen toonde de directrice ons een film over de werking en de begeleiding van Ganspoel. Daarna was het tijd om naar huis te gaan. Ik vond deze dag zeer boeiend en ben blij dat ik deze ervaring mocht mee beleven. Ik wist nog niet veel van blinden alleen de theorie was mij bekend. Ik heb die dag ongelooflijk veel bijgeleerd. Dit was één van de interessantste ervaringen die ik in mijn veldwerk heb gehad. Hierbij wil ik dan ook de directrice, Gerd Loris, bedanken voor het leerrijke bezoek en ook mijn moeder die tijd heeft vrijgemaakt om mij naar Ganspoel te brengen.

3. BEZOEK “DE VRIENDEN DER BLINDEN” EN INTERVIEW MET KRIS BASTIAENSEN

Op vrijdag 8 april ben ik een bezoek gaan brengen aan “de vrienden der blinden”, een geleidehondenschool in Koksijde. Zij leren honden op voor blinde mensen te begeleiden. Ik had ook kunnen regelen dat ik de hoofdinstructeur Kris Bastiaensen, een blinde met een geleidehond, mocht interviewen. Ik kon meerijden met Wini Segers, een hondenfokster. Zij kwam me ophalen om 11.00u aan de Carrefour in Turnhout. Wini ging een puppy naar de school brengen. De pup werd dan ook later opgeleid voor geleidehond. Onderweg gingen we nog een koppel ophalen. Zij gingen mee om hun toekomstige hond, Challey te zien in opleiding. De vrouw was zwaar slechtziend en haar man was slechthorend.

Na lang rijden zijn we aangekomen bij “De Vrienden der Blinden”. Daar werden we hartelijk verwelkomd door Kris Bastiaensen. Hij had de hond Challey bij zich. Je zag aan het koppel dat ze hard genoten. Je hoorde ook dat ze heel hard uitkeken naar het moment dat Challey helemaal opgeleid was. Ze moesten nog zeven maanden wachten tot het zover was. Wat mij ook opviel was dat Kris zich heel behendig kon voortbewegen en dat hij nergens tegen liep. Terwijl hij ons bediende, keek ik aandachtig hoe hij dat deed. Even later kwam zijn vrouw binnen samen met nog een hond, Rikky. Rikky was een hele mooie Golden Retriever en was de geleidehond van Kris.

Voor het interview gingen Kris, Rikky en ik naar zijn bureau om rustig te kunnen praten. Eerst en vooral wilde ik te weten komen hoe hij blind was geworden omdat er vele oorzaken bestaan. Hij leed aan de ziekte maculaire pigmentatie degeneratie. Dat is een ziekte die er van de geboorte in zit maar die pas op latere leeftijd toeslaat. Het gezichtsveld gaat dan geleidelijk achteruit. Je kan het vergelijken met vlekken op het gezichtsveld waar hij niets meer door ziet. De vlekken zelf ziet hij niet. Als hij gewoon zijn ogen rechtdoor fixeert, loopt hij tegen de dingen die voor hem staan zoals een stoel, een hond door het feit dat het ding op dat moment in zo’n vlek valt. Ook wilde ik weten welke hulpmiddelen, buiten een geleidehond, hij gebruikte. Hij vertelde me dat hij een aangepaste computer had, die op spraak werkt en met vergroting. Er hangt ook een brailleprinter aan. Een TV-loep kan dingen vergroten zoals foto’s zodat hij die kan zien. Wat voor hem ook onmisbaar is, is een Euroscoop. Je kan dat vergelijken met een laptop maar dan werkt het volledig op braille. Ook had hij nog een reporter. Dat is een autonome scanner. Als hij bijvoorbeeld ’s morgens de post krijgt dan kan hij gebruik maken van mijn reporter. De reporter gaat dan de tekst beginnen voor te lezen.

Na het interview kreeg ik een demonstratie van de hulpmiddelen die hij had opgesomd. Er waren echt dingen bij die ik nog nooit had gezien. Ik ga ze verwerken in mijn theoretisch deel omdat ik het wel belangrijk vind dat men weet dat die dingen bestaan en wat ze doen.

Na de demonstratie kreeg ik een rondleiding in de kennel zelf. Ze hadden op het moment vijf honden in opleiding. Het was er zeer netjes en de honden zagen er ook heel verzorgd uit. Zij kamden en trimden de honden zelf. Kris wilde mij voor doen hoe het was om met een geleidehond te lopen. Er was een heel parcours aangelegd. Wanneer Kris de beugel van Rikky aandeed, veranderde de hond op slag. Hij leek aan de grond vastgenageld te zijn. Hij verroerde zich niet. Voor Kris de beugel aandeed, was Rikky een heel speelse hond gelijk alle anderen honden. Ik vond dit heel indrukwekkend. Terwijl Kris en Rikky het parcours aflegde, vertelde Kris me waarom Rikky elke keer stopte. Zo stopte de hond voor een kruispunt, zodat de blinde de richting zelf kan kiezen. Ook week hij mooi van de kegels af die in de weg stonden voor zijn baasje. De hindernissen legde hij zonder enige moeite af. Zo stopte Rikky voor een verhoging, een afdaling, een trap en ook wanneer er een verandering was van grondtegels, dus wanneer een rode grond overging in een grijze grond. Kris gaf telkens het teken met zijn blindenstok wanneer hij mocht doorgaan en welke richting hij moest volgen.

Toen was het mijn beurt. Kris blinddoekte me en gaf me een blindenstok. Ik moest het parcours eerst proberen af te leggen met enkel een stok als hulpmiddel. Dit was heel moeilijk, moeilijker dan ik dacht. Ik geraakte bijna niet vooruit. Kris liet me beseffen dat blinde mensen het erg moeilijk hebben om ergens te geraken en dat men er erg lang over doet. Na enkele meters mocht ik de blinddoek afzetten. Het was tijd om heel mijn vertrouwen in de hond Rikky te leggen. Ik moest hem met mijn linkerhand heel losjes vasthouden en mijn elleboog heel dicht tegen mijn lichaam houden. In mijn rechterhand kreeg ik opnieuw de stok om vast te houden. Ik werd weer geblinddoekt en we begonnen. Ik was nog veel te voorzichtig in mijn stappen. Het was moeilijk om een keer begeleid te worden door een hond. Ik vond dat Rikky snel stapte, maar de hond volgde een gewoon tempo. Hij bracht me veilig tot naar het einde van het parcours.

Kris beweerde dat het moeilijk was om je evenwicht te houden als je rechtdoor ging met een geleidehond. Dus liet hij me een aantal meter rechtdoor lopen. En inderdaad, ik verloor dikwijls mijn evenwicht. Ik kon niet op één lijn lopen. Wanneer ik mocht stoppen had ik de neiging om de hond heel hard te knuffelen. Ik was heel dankbaar dat hij mij veilig had vervoerd. Dit was een unieke ervaring. Ik kon er nu wel in komen wat voor een goede band blinden hebben met hun honden. Ik was blij dat ik dit gevoel even mocht voelen.

Eerst wilde ik blindengeleidehonden niet bespreken omdat ik dacht dat dit niet haalbaar was voor mijn veldwerk. Door het telefoontje van Wini Segers kreeg ik onverwacht de kans om mee te gaan naar een geleidehondenschool. Daardoor kreeg ik het idee om geleidehonden als een extra puntje te bespreken in mijn theoretisch deel. Ik ben blij dat ik deze ervaring gehad heb omdat ik me zo nog beter kan inleven in de gedachten van een blinde hoe het moet zijn om in deze wereld te leven.

Sanne BAUWERAERTS

Bron: Verslag veldwerk Sanne Bauweraerts, Schooljaar 2004 – 2005

Delen
Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0Share on LinkedIn0Email this to someonePrint this page

 1. Els hoopt om van Sherlock blindengeleidehond te maken11-08-2019 05:08:12
 2. Bachelorproef ervaringen met blindengeleidehonden15-05-2019 08:05:46
 3. Blinde Audrey (22) neemt lied op met Udo21-11-2018 07:11:44
 4. Blinde Audrey neemt lied op met Udo19-11-2018 07:11:27
 5. Blinde Audrey brengt samen met Udo song uit05-11-2018 06:11:37
 6. Persbericht Single “Blind vertrouwen”31-10-2018 06:10:19
 7. Meer kennels, kortere wachtlijst05-09-2018 07:09:28
 8. Raf, de vreemdste leerling van de klas04-09-2018 06:09:11
 9. Sticker toont dat blindengeleidehonden welkom zijn in Kortrijkse winkels en horecazaken25-04-2018 04:04:15
 10. Torfsfonds – Vrienden der blinden28-03-2018 08:03:06
 11. “Jij was steeds mijn rechterhand, ook al liep je aan mijn linkerkant”29-07-2017 10:07:42
 12. Video: Mechelaar schrijft prachtig lied voor zijn overleden hond Cazan26-07-2017 11:07:35
 13. iTip: Kies je favoriete kleurfilter18-06-2017 12:06:49
 14. Reclamefilmpje Vrienden der Blinden15-06-2017 03:06:29
 15. Vzw Vrienden der Blinden bouwt nieuwe kennel15-06-2017 08:06:37
 16. Beersel – De vrienden der blinden Koksijde op de Woefdag in Huizingen14-06-2017 03:06:30
 17. “Zij hielpen onze zoon, nu is het onze beurt”27-02-2017 10:02:58
 18. Vrienden der Blinden breidt kennelgebouw uit09-12-2016 06:12:44
 19. Vrienden der Blinden op Woefdag17-07-2016 08:07:47
 20. Dodentocht voor blindengeleidehond09-05-2016 07:05:12
 21. Blindengeleidehonden op bezoek in lagere school Klein Seminarie23-06-2015 10:06:17
 22. 1250 euro voor de geleidehond van Steven16-06-2015 09:06:55
 23. Dag van de Blindengeleidehond in de kijker gezet02-05-2015 08:05:09
 24. Mathilde bezoekt Vrienden der Blinden28-04-2015 02:04:39
 25. Erik en Sanne en hun project voor blinden10-03-2015 06:03:41
 26. De ene hond is de andere niet19-10-2014 10:10:03
 27. Lily Rose maakt het al te bont15-10-2014 05:10:09
 28. Buitenlandse Zaken bootst evacuatie naar België na (met slechtziende Hilaire)03-10-2014 09:10:07
 29. Senioren van Genendijk voor de 5de keer naar zee15-09-2014 08:09:35
 30. Blinde vrouw niet welkom in speeltuin11-01-2014 10:01:18
 31. Buddy: één hond voor twee slechtzienden!21-12-2013 01:12:07
 32. “Hij had beter ook wat geld in onze brievenbus gestopt”11-12-2013 04:12:00
 33. Lego zet studie voort aan zee27-09-2013 06:09:54
 34. Politie Brasschaat neemt afscheid van golden retriever Lego24-09-2013 05:09:23
 35. Video: Aspirant-geleidehond Basiel in de lift07-07-2013 10:07:20
 36. Geleidehond is nieuwe bewoner van Kinderboerderij27-04-2013 07:04:25
 37. Half miljoen nodig voor nieuwe kennels26-04-2013 06:04:38
 38. Video: Myriam met haar geleidehond Ferre14-01-2013 08:01:09
 39. Portret achter het nieuws: Blindengeleidehond Lego18-12-2012 12:12:20
 40. Steun nodig voor blindengeleidehond27-11-2012 07:11:46
 41. Video: Rudolf Stevens zingt tvv Vrienden der Blinden te Koksijde09-10-2012 04:10:36
 42. CD ten voordele van Vrienden der blinden: Rudolf Stevens zingt lied over zijn geleidehond28-09-2012 03:09:37
 43. Vrienden der Blinden schenken honderdste geleidehond weg04-06-2012 07:06:52
 44. Video: Met de klas op bezoek bij de Vrienden der Blinden03-05-2012 05:05:04
 45. Vrienden der Blinden danken handelaars Zeelaan27-04-2012 06:04:05
 46. Video: Instructeur Hilaire in de basisschool van Beerst26-03-2012 04:03:34
 47. “Dagelijks traject met Zita”24-02-2012 10:02:10
 48. Blinde man en nieuwe geleidehond aangereden13-01-2012 06:01:47
 49. GPS en golden retriever leiden Pros overal heen03-01-2012 05:01:33
 50. Unieke samenwerking in Roedelhof18-10-2011 07:10:54
 51. ‘Ik ben mijn beste vriend verloren’07-06-2011 07:06:43
 52. Mieke is gastvrouw voor blindengeleidehond Lumos05-06-2011 05:06:54
 53. Gildenhuis zamelt geld in voor Isidoor05-06-2011 05:06:49
 54. “Sammy weer te vertrouwen”05-06-2011 05:06:50
 55. Kortrijkse brug dé schrik van honden05-06-2011 05:06:17
 56. Baasje blindengeleidehond deelt pralines uit05-06-2011 05:06:42
 57. Blinde Jos heeft na 2 jaar weer geleidehond05-06-2011 05:06:00
 58. Hond die blindengeleidehond aanviel, geplaatst in asiel05-06-2011 05:06:34
 59. Honden van doof koppel vallen blindenhond aan05-06-2011 05:06:27
 60. Blindengeleidehond in paniek05-06-2011 05:06:44
 61. Theofiel tevreden met nieuwe hond05-06-2011 04:06:30
 62. “Niet leuk om afhankelijk te zijn”05-06-2011 04:06:42
 63. Ter Bruyninghe leert jongeren omgaan met dieren05-06-2011 04:06:37
 64. Vluchtmisdrijf na aanrijden blindengeleidehond05-06-2011 03:06:08
 65. ‘Blindengeleidehond kost 17.500 euro’05-06-2011 03:06:49
 66. “Beauty heeft van mij een ander mens gemaakt”05-06-2011 03:06:43
 67. René heeft nieuw maatje05-06-2011 03:06:44
 68. School van zoon geeft papa blindengeleidehond05-06-2011 03:06:51
 69. Blindengeleidehond veroorzaakt taalheibel05-06-2011 03:06:27
 70. “Met Darius is het leven minder vermoeiend”05-06-2011 03:06:55
 71. Bezoek Ganspoel, bezoek De Vrienden der Blinden en interview met Kris Bastiaensen05-06-2011 03:06:29
 72. De hond is de baas05-06-2011 03:06:41
 73. Mijn hond, mijn vrijheid – Achilles met Simba05-06-2011 03:06:48
 74. Wolvertem spaart voor hond voor blind koppel05-06-2011 02:06:16
 75. Nieuwe vleugel voor “Vrienden der blinden” in gebruik05-06-2011 02:06:38
 76. Geld voor centrum blindenhonden05-06-2011 02:06:26
 77. CMU steunt opleidingscentrum voor blindengeleidehonden05-06-2011 02:06:06
 78. Blindenhond verdwaalt op vernieuwde markt05-06-2011 02:06:13
 79. Twaalf honden trainen per jaar05-06-2011 02:06:41
 80. Blind koppel trekt zich uit de slag05-06-2011 10:06:17

Laatst bijgewerkt op 1 oktober 2015 – 15:14