Assistentiehonden worden toegestaan op alle voor het publiek toegankelijke plaatsen in België

Een stap vooruit

Persconferentie van 31 maart 2006

Vanochtend keurde de ministerraad het voorontwerp van wet goed betreffende de toegang van assistentiehonden tot de voor het publiek toegankelijke plaatsen.

Deze tekst gaat hand in hand met een samenwerkingsakkoord tussen de federale staat, de gewesten en de gemeenschappen:

– het voorontwerp van wet voert het principe in van de vrije toegang van assistentiehonden tot de voor het publiek toegankelijke plaatsen, vermeldt de uitzonderingen op dit principe en voorziet in strafrechtelijke sancties als de toegangsweigering onterecht is,
– het samenwerkingsakkoord bepaalt de praktische voorwaarden waarop assistentiehonden moeten worden toegelaten.

Dankzij deze teksten zullen gehandicapte personen zich makkelijker kunnen verplaatsen met een assistentiehond en dus beter kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven.

In het gezelschap van een assistentiehond kan een gehandicapte persoon zich vlotter verplaatsen, zonder hulp van derden, en verschillende dagelijkse handelingen zelfstandig uitvoeren.

De blindengeleidehonden zijn de meest bekende assistentiehonden.

Ook personen met een motorische handicap kunnen baat hebben bij een assistentiehond: de honden kunnen een deur openen, het licht aandoen, voorwerpen grijpen of steun bieden om een trekbeweging of verplaatsing te vergemakkelijken.

Sommige assistentiehonden hebben een signaalfunctie: zij vestigen de aandacht van hun slechthorende of dove baas op de verschillende geluiden die voorkomen in het dagdagelijks leven: telefoon, deurbel, brandalarm.

Tot slot worden assistentiehonden ook gebruikt om personen te helpen die lijden aan epilepsie.

Steeds meer honden worden opgeleid om personen met een handicap bij te staan.

Het was dan ook belangrijk voor gehandicapte personen om zich op zoveel mogelijk plaatsen te kunnen begeven in het gezelschap van hun assistentiehond.

Assistentiehonden worden dus voortaan toegestaan op de voor het publiek toegankelijke plaatsen: als de wet niet wordt nageleefd, geldt een boete van 26 tot 100 euro. Er zijn echter beperkingen aan dit principe, wanneer de hygiëne of de volksgezondheid in het gedrang zijn: de honden worden bijvoorbeeld niet toegestaan in de ontwaakzaal van een ziekenhuis.

Het samenwerkingsakkoord legt de grote lijnen vast van een gemeenschappelijke procedure voor de gewesten en de gemeenschappen, die:

– de centra voor de opleiding van assistentiehonden erkennen,
– de voorwaarden bepalen voor de erkenning van een assistentiehond,
– een attestdocument opstellen voor de persoon die gebruik maakt van een assistentiehond.

Voorts werd beslist dat een gemeenschappelijk logo moet worden aangebracht op de plaatsen waar assistentiehonden niet zijn toegestaan, op basis van de beperkende voorwaarden die vermeld staan in het voorontwerp van wet (een strijdige wettelijke bepaling of een gemotiveerd reglement wegens hygiënische voorschriften, volksgezondheid, veiligheid of een onmogelijke redelijke aanpassing).

U vindt dit logo in de persmap. Het geldt voor héél België en geeft aan dat assistentiehonden geen toegang krijgen. Als dit logo niet is aangebracht, is de verantwoordelijke van de openbare plaats verplicht de assistentiehonden toe te staan.

Na de bestudering van de teksten in de Raad van State moet het samenwerkingsakkoord worden ondertekend en goedgekeurd door de verschillende parlementen.

De ondertekenaars van het samenwerkingsakkoord verbinden zich ertoe het samenwerkingsakkoord daadwerkelijk toe te passen binnen de 9 maanden die volgen op de publicatie van de wet.

Na dit wetgevend parcours, zal België naar het voorbeeld van vele andere Europese landen, beschikken over de nodige wettelijke bepalingen om de mobiliteit en de zelfredzaamheid van personen met een handicap die gebruik maken van een assistentiehond te bevorderen.

De teksten maakten het voorwerp uit van uitgebreid overleg met de verenigingen voor personen met een handicap en de organisaties die instaan voor de opleiding van de honden.

Bron: Belgische Confederatie voor Blinden en Slechtzienden, 31 maart 2006

Delen
Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0Share on LinkedIn0Email this to someonePrint this page

 1. Assistentiehonden en hun baasjes krijgen steun van Brussels gewest en Comeos05-12-2018 10:12:31
 2. Honden vaak niet welkom05-12-2018 09:12:42
 3. Assistentiehonden welkom in Senaat. Nu elders nog29-09-2017 06:09:43
 4. Honden niet toegelaten, zelfs de assistentiehond niet28-09-2017 08:09:35
 5. Senaat krijgt straks honden over de vloer26-09-2017 08:09:00
 6. Slechtziende vrouw mag hotel niet binnen met blindengeleidehond25-07-2017 02:07:51
 7. Waar kan ik de stickers ‘Assistentiehond welkom’ verkrijgen?15-06-2017 08:06:17
 8. Blindengeleidehond geweigerd in pitarestaurant14-06-2017 09:06:24
 9. Beringen – Campagne ‘assistentiehonden welkom’14-06-2017 03:06:13
 10. Vrouw met blindengeleidehond mag Panos niet in06-05-2017 08:05:42
 11. “Assistentiehond is wel welkom bij Panos”06-05-2017 08:05:01
 12. Blinde vrouw wordt niet geaccepteerd in winkel24-04-2016 06:04:33
 13. Assistentiehonden wél welkom in pizzeria14-03-2016 08:03:21
 14. Assistentiehonden welkom in stadsgebouwen08-01-2016 08:01:28
 15. Sint-Niklaas – Assistentiehonden ook welkom in stadsgebouwen07-01-2016 10:01:37
 16. Wetgeving blindengeleidehonden in België01-10-2015 04:10:16
 17. Assistentiehonden in publieke plaatsen01-10-2015 04:10:23
 18. Assistentiehonden: RvS beslist over nood aan samenwerkingsakkoord01-10-2015 04:10:23
 19. Nieuwe wet toegang assistentiehonden01-10-2015 04:10:23
 20. Assistentiehonden overal welkom in België01-10-2015 04:10:22
 21. Toegankelijkheid ziekenhuizen – Assistentiehonden in België01-10-2015 04:10:22
 22. Attestatie geleidehonden in België01-10-2015 04:10:22
 23. Toegankelijkheid publieke plaatsen voor gebruikers van een assistentiehond01-10-2015 04:10:22
 24. Assistentiehonden worden toegestaan op alle voor het publiek toegankelijke plaatsen in België01-10-2015 04:10:22
 25. Ministerraad: assistentiehonden mogen op publieke plaatsen01-10-2015 04:10:22
 26. Assistentiehonden mogen voortaan op publieke plaatsen01-10-2015 04:10:22
 27. Hulphonden mogen mee01-10-2015 04:10:22
 28. Aanvraag blindengeleidehond in België01-10-2015 04:10:22
 29. Nieuwe wet toegang assistentiehonden11-09-2015 08:09:42
 30. Assistentiehonden: RvS beslist over nood aan samenwerkingsakkoord11-09-2015 08:09:31
 31. Assistentiehonden in publieke plaatsen11-09-2015 08:09:15
 32. Hulphonden mogen mee11-09-2015 08:09:01
 33. Assistentiehonden mogen voortaan op publieke plaatsen11-09-2015 08:09:46
 34. Ministerraad: assistentiehonden mogen op publieke plaatsen11-09-2015 08:09:27
 35. Assistentiehonden worden toegestaan op alle voor het publiek toegankelijke plaatsen in België11-09-2015 08:09:12
 36. 20 MAART 2009. – Decreet houdende de toegankelijkheid van publieke plaatsen voor personen met een assistentiehond in België11-09-2015 08:09:56
 37. Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de regels inzake de attestatie van assistentiehonden, vermeld in artikel 4 van het decreet van 20 maart 2009 houdende de toegankelijkheid van publieke plaatsen voor personen met een assistentiehond in België11-09-2015 08:09:37
 38. Toegankelijkheid ziekenhuizen – Assistentiehonden in België11-09-2015 08:09:19
 39. Informatiebrochure11-09-2015 08:09:54
 40. Toegankelijkheid zwembaden & rouwkamers11-09-2015 08:09:20
 41. Toegankelijkheid ziekenhuizen11-09-2015 08:09:02
 42. Assistentiehonden overal welkom in België11-09-2015 08:09:32
 43. Blindengeleidehonden nog steeds oorzaak tot weigering toegang03-06-2015 08:06:12
 44. Assistentiehonden mogen mee in de klas!19-05-2015 02:05:02
 45. Blindengeleidehonden: niet voor iedereen, maar overal welkom07-05-2015 03:05:28
 46. Video: Geleidehond mag niet in restaurant02-05-2015 01:05:46
 47. Blinde mag restaurant niet in met assistentiehond02-05-2015 08:05:41
 48. Halse politie opent onderzoek01-05-2015 07:05:16
 49. Reactie lokale politie Halle (weigeren blindengeleidehond Xappa)30-04-2015 08:04:06
 50. Blinde met assistentiehond geweigerd in restaurant te Halle30-04-2015 02:04:57
 51. Brugge – Geleidehonden weer toegelaten in koffiezaak19-03-2015 09:03:53
 52. Geen koffie voor jongeman met blindengeleidehond15-03-2015 09:03:58
 53. Assistentiehonden in opleiding mogen ook overal binnen10-03-2015 04:03:32
 54. Assistentiehond in opleiding geweigerd10-03-2015 04:03:08
 55. UZ Gent makkelijker toegankelijk voor personen met een beperking17-09-2014 08:09:02
 56. Personen met een assistentiehond overal welkom26-08-2014 05:08:13
 57. Personen met een assistentiehond overal welkom29-06-2014 06:06:07
 58. Mijn assistentiehond is welkom16-05-2014 02:05:03
 59. Nu wel welkom met geleidehond in indoorspeeltuin14-01-2014 04:01:08
 60. Dentergem – Blindengeleidehond niet welkom in speeltuin10-01-2014 09:01:01
 61. Blindengeleidehond is welkom bij de slager23-12-2013 12:12:39
 62. Celstraf voor wie persoon met assistentiehond toegang weigert19-06-2013 07:06:37
 63. Assistentiehonden geen bezwaar12-05-2012 05:05:09
 64. Ook assistentiehonden in opleiding bij gastgezin welkom op Brusselse openbare plaatsen26-04-2012 04:04:10
 65. Assistentiehonden in spe mogen voortaan op café09-03-2012 06:03:02
 66. Weinig ‘lokale’ racismeklachten16-01-2012 07:01:59
 67. Vlaams Belang wil ‘meldpunt weigering geleidehonden’12-06-2011 07:06:12
 68. Blind meisje mag niet binnen in taverne met blindengeleidehond05-06-2011 05:06:05
 69. Geleidehond toegestaan op openbare plaatsen05-06-2011 04:06:05
 70. Assistentiehonden welkom in elk commissariaat05-06-2011 03:06:17
 71. Stad spoort horeca aan geleidehonden binnen te laten05-06-2011 03:06:24
 72. Assistentiehonden vaak niet welkom05-06-2011 03:06:59
 73. Sint-Niklase middenstand vlot toegankelijk voor mensen met assistentiehond05-06-2011 03:06:11
 74. Hulphond mag op café en restaurant05-06-2011 03:06:32
 75. Blindengeleidehonden mogen voortaan op strand05-06-2011 03:06:03
 76. Weigeren blindengeleidehond is strafbaar05-06-2011 02:06:27
 77. “Open die deur voor mijn hond’05-06-2011 02:06:45
 78. Roosdaal lanceert actie “Assistentiehond”05-06-2011 02:06:26
 79. Blindengeleidehond mee op café of kroegbaas riskeert proces05-06-2011 02:06:09
 80. Leuven verwelkomt assistentiehonden05-06-2011 02:06:50
 81. Zelfklever voor blinden “Assistentiehond welkom”05-06-2011 02:06:04
 82. Assistentiehonden welkom in Scherpenheuvel-Zichem05-06-2011 02:06:44
 83. Assistentiehonden welkom in Beerse05-06-2011 02:06:03
 84. Geleidehonden met baasje warm onthaald in Mechelen05-06-2011 02:06:51
 85. Mechelen verwelkomt “assistentiehonden”05-06-2011 02:06:38
 86. Stickeractie moet van Mechelen05-06-2011 02:06:01
 87. Hond in sporthal05-06-2011 02:06:31
 88. Hulpeloos zonder hond05-06-2011 02:06:18
 89. Geleidehonden straks ook in cinema en in de kerk?05-06-2011 02:06:10
 90. Vrijgeleide voor geleidehond05-06-2011 02:06:55
 91. Geleidehonden moeten geen muilkorf meer dragen op trein05-06-2011 02:06:59
 92. Ziekenhuis laat bij hoge uitzondering een hond toe05-06-2011 02:06:34
 93. Blinde moet hulpje buitenlaten05-06-2011 02:06:31
 94. ‘Meneer, heeft u die hond écht nodig?’05-06-2011 02:06:44
 95. “Niemand heeft last van Bobby”05-06-2011 02:06:46
 96. Sociale huurwoning – Blindengeleidehond geen probleem05-06-2011 02:06:39
 97. Blinde Hasselaar wil niet uit appartement05-06-2011 02:06:26
 98. Verbetering in ondersteuning van personen met een handicap27-05-2011 01:05:52

Laatst bijgewerkt op 1 oktober 2015 – 16:04