Van pup tot assistent-directeur Ouderenzorg: een blitzcarrière voor blindengeleidehond Diaz

Van pup tot assistent-directeur Ouderenzorg: een blitzcarrière voor blindengeleidehond Diaz

Patricia Sabbe werkt sinds oktober 2002 bij OCMW Leuven als directeur van het Departement Ouderenzorg. Haar carrière startte ze op het departement Sociaal Recht van de rechtsfaculteit van de KU Leuven. Daar specialiseerde ze zich in het sociaal recht rond ouderen in de sociale zekerheid. Vervolgens deed Patricia negen jaar ervaring op als stafmedewerker ouderenbeleid van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG). Het stond dus in de sterren geschreven dat Patricia dat ouderenbeleid ook in de praktijk zou omzetten. Vandaag stroomlijnt ze dat beleid in onze woonzorgcentra, assistentiewoningen en lokale dienstencentra.

Patricia woont samen met haar man en heeft een zoon, Kobe, die zeven jaar oud is. Sinds kort heeft Patricia ook een nieuwe trouwe gezel, Diaz, een Golder Retriever die in maart 2015 drie kaarsjes mag uitblazen.

Blindengeleidehond Diaz vergezelt Patricia Sabbe sinds vorig jaar van en naar het werk en op weg naar vergaderingen. Intussen kent Diaz alle sites van OCMW Leuven op haar ‘pootje’ en is ze een graag geziene gast op vergaderingen, want als die te lang duren, wijst ze op haar manier op de klok.

Tijd voor een interview dus!

Ik zoek Patricia en Diaz op in hun bureau. Diaz ligt te rusten in haar mand. Ze voelt zich duidelijk op haar gemak op haar nieuwe werkplek.

Waarom heb je beslist om een blindengeleidehond te zoeken?

Patricia: Ik weet dat mijn zicht verder achteruitgaat en ik zie het niet zitten om met een witte stok over straat te lopen als ik niets meer zou zien. Bovendien is het onvoorspelbaar hoe snel mijn zicht achteruit zou gaan en is er een wachttijd voor een blindengeleidehond. Daarom heb ik drie jaar geleden de beslissing genomen om een blindengeleidehond aan te vragen. Achteraf beschouwd, was het niet slecht om die procedure op te starten nu ik nog een beetje kan zien. Toen ik nog maar pas een witte stok had, zag ik nog obstakels en kon ik die op tijd ontwijken. Mijn stok was toen mijn veiligheid, om eens te testen of ik de hindernissen wel goed had zien aankomen. Maar intussen is mijn zicht geëvolueerd en raakte ik meer dingen in plaats van er langs te lopen. Een blindengeleidehond is dan pro-actiever en veiliger.

Klikte het meteen tussen Diaz en jou?

Patricia: De mensen van het Belgisch Centrum voor Geleidehonden zijn Diaz eerst aan mij komen tonen. Ik moest daarvoor een hele screening ondergaan. Het BCG heeft een analyse gemaakt van mijn levensstijl, gezin, activiteiten, huis… Op basis van die analyse stellen ze je een match met een hond voor. Met die hond moet je dan op straat lopen en dan beoordelen ze hoe (on)zeker je bent. Na die twee uur vond ik Diaz wel een leuke hond, maar ik had nog geen band met haar.

Daarna ben ik twee weken met Diaz naar het opleidingscentrum van BCG in Tongeren geweest. Daar is onze band ontstaan. Het grappige is dat die klik er eerst bij Diaz is gekomen en pas nadien bij mij. Nadat Diaz daar twee nachten bij mij geslapen had, begreep ze dat ik haar baasje zou worden. Ze volgde me overal en luisterde onmiddellijk. Toen ze ’s morgens even buiten gelaten werd terwijl ik me nog aan het opmaken was, gaf ze onmiddellijk aan dat ze terug naar mij – haar baasje – wou. Dat heeft me toen zodanig geraakt dat die klik er toen ook bij mij gekomen is. Ik was een kattenliefhebster, ik wist niets van honden, ik kon het gedrag van een hond ook niet interpreteren. Maar het is Diaz die de eerste stap heeft gezet. Onze band groeit nog elke dag, het is een band van affectie en wederzijds vertrouwen.

Hoe verliep de training met Diaz?

Patricia: Die training is verbazend vlot gegaan. Het leren stappen met haar ging heel gemakkelijk. Dan moet je heel dicht tegen de hond stappen, zodat die zonder slag of stoot tussen twee hindernissen tegelijk zou kunnen gaan. Dat heeft ze zo geleerd, zij is afgestemd op een bepaalde maximumbreedte tussen twee obstakels. Je mag ook niet te ver naar voren stappen, want dan leid ik haar in plaats van omgekeerd. Die afstand vond ik onmiddellijk, het was alsof we al 10 jaar zo naast elkaar liepen.

De instructies en de timing daarvan vragen wel veel concentratie; niet te vroeg naar rechts, niet te laat, want dan kiest ze zelf haar weg. Ja, Diaz is geen reactieve hond. Ze heeft een sterke eigen wil. Misschien daarmee dat die match zo goed geslaagd is. (lacht) Als we bijvoorbeeld hier in het Booghuys naar beneden gaan en ik geef haar niet op tijd een commando, dan slaat ze zelf rechts af om langs het stadspark te wandelen of gaat ze naar links om de tuin van het Booghuys op te zoeken. Ik moet haar op tijd bijsturen als ik dan naar een vergadering moet. Die afstemming moet ik nog leren. “Neen, Diaz, forward, we gaan nu niet naar het park”, zeg ik dan. Maar ja, hele zinnen begrijpt ze ook niet. Alleen de commando’s. Blindengeleidehonden kunnen maar een beperkt aantal woorden bijleren. Hoewel, nu ik eraan denk, de woorden ‘park’, ‘niet snuffelen en ‘thuis’ kent ze nu misschien al wel. (lacht)

Hoe weet Diaz precies wat je wilt, waar je naartoe wilt? Welke commando’s gebruik je dan?

Patricia: Ik moet haar altijd zeggen waar we naartoe gaan. Daarvoor hanteer ik verschillende commando’s: right, left, forward, back, go on, easy, stay right/left, follow, find the door, find the steps, find the rail (trapleuning met snuit aangeven), find the chair.
Daar is ze wel niet zo goed in: ‘find the chair’ (lacht). Lege stoelen aanduiden die onder een tafel geschoven zijn, is moeilijk voor haar. Die kan ze moeilijk lokaliseren of dan wijst ze me een onhandige stoel aan, vlak voor een projector bijvoorbeeld. Of bij de dokter heeft ze me ook eens eerst alle stoelen aangeduid die al bezet waren. Ach, ze kan het wel, Diaz is ook een hond, geen robot. Als ik haar een fout commando geef of een commando dat ze moeilijk kan opvolgen, moet ze dat ook weigeren. In het begin liepen we bijvoorbeeld op een voetpad en zei ik ‘forward’. Maar Diaz weigerde op het voetpad te blijven. Dat is dan wel even schrikken als ze dan zomaar de straat oploopt. Nadien besefte ik dat er een beetje verder een auto fout geparkeerd stond op het voetpad en dat ze die auto wou ontwijken. Voor die inschattingen moet ik volledig op haar vertrouwen. Dan stappen we plotseling het voetpad af en razen de auto’s voorbij op 20 cm van ons. Maar Diaz blijft
daar allemaal heel rustig onder.

In welke mate is Diaz ook een ‘gewone’ hond die speelt? Gaat Diaz mee op restaurant of op vakantie? Moet Diaz dan ook commando’s volgen?

Patricia: Beiden eigenlijk. Thuis is Diaz een gewone gezinshond, maar ook daar gelden strenge regels. Als ik haar daar een commando geef, dan moet ze dat ook uitvoeren. Daar moet ik strikt in zijn. Ook als ze haar harnas niet aan heeft, moeten we de basisregels van haar opvoeding handhaven. Maar thuis hoeft ze me niet te begeleiden. Diaz gaat ook mee op restaurant . Ik vermoed dat ze dat zelfs vaker doet dan een andere huishond. Die worden niet overal toegelaten. Ik neem ze eigenlijk overal mee naartoe: op restaurant, op café, naar feestjes, op vakantie, in hotels, in de taxi, in winkels…
Kobe is blij met een hond in huis, maar we hebben hem wel duidelijk moeten maken dat ik het baasje van Diaz ben en dat ze hoofdzakelijk bij mij moet zijn. Dat vindt hij wel jammer, zeker als Diaz op woensdagnamiddag op het werk is. Ja, hij moet zich ook een beetje aanpassen. Als ik Kobe naar school breng of hem ga halen geef ik Diaz commando’s en moet ik me concentreren op Diaz. Dat maakt het moeilijk om tegelijkertijd ook met Kobe te praten. Dat is wat zoeken. Soms gaat Kobe met de fiets naar school en dan moet hij stoppen aan een oversteekplaats. Maar dan wilt Diaz soms sneller stappen als Kobe met de fiets vertrekt en dan kan ik niet meer volgen. We moeten ons dus allemaal wat aanpassen.

Voelde Diaz zich ook snel welkom bij OCMW Leuven?

Patricia: Ja, ze voelde zich snel welkom. Ze gedraagt zich ook altijd correct. Intussen weten de meeste collega’s ook dat ze haar echt moeten negeren. Het is een natuurlijke reflex om haar ook aandacht te geven of haar bij naam te noemen, maar haar negeren is beter. Dan kan ze zich volledig concentreren op de commando’s en blijft ze ook rustiger tijdens vergaderingen. Als Diaz dan sociaal gedrag zou vertonen, zou ze de vergaderingen ophouden.

In welke opzichten maakt Diaz je werkdag gemakkelijker?

Patricia: Kleine verplaatsingen doe ik nog alleen, maar voor grotere verplaatsingen tussen onze sites gaat ze altijd mee. Voor mijn verplaatsingen van en naar het werk, naar vergaderingen in Brussel of in het UZ Leuven wijst Diaz me de weg. Maar ook voor kleine verplaatsingen die ik nog zelfstandig kan, gaat Diaz mee. Ik laat haar nooit alleen. Ook al heb ik haar hulp dan niet nodig, ik kan haar niet achterlaten. Ze is er dus altijd bij voor die momenten dat het wel nodig is.

Hoe weet Diaz dat jullie op het werk zijn, maar dat ze stil moet zijn omdat je in vergadering bent?

Patricia: Intussen weet Diaz al hoe het hier aan toegaat en hebben we onze vaste routines voor vergaderingen. Als we op een vergadering zijn, zeg ik haar dat ze moet gaan liggen. Dan doe ik haar harnas wel even uit, want sommige vergaderingen kunnen lang duren. Soms ligt ze dan zo goed te rusten, dat ik wel drie keer moet vragen om mee te vertrekken. Of dan snurkt ze of blaft ze in haar dromen. Als de vergadering te lang duurt, dan kijkt ze wel eens op om te zeggen dat het welletjes is geweest. Haar biologische klok laat het nooit afweten. Om 12 uur of 17 uur laat ze me weten dat het lang genoeg geduurd heeft. (lacht)

Aan die verplichte middagpauzes heb ik wel moeten wennen. Vroeger nam ik nooit een middagpauze. Nu moet ik wel even stoppen om haar uit te laten. Dat is wel vervelend, ik ervaar dat echt als een extra agendapunt. Ik moet dat ook letterlijk in mijn outlook-agenda schrijven. Maar goed, mijn gezondheid zal er ook wel baat bij hebben.

Zal Diaz ook langer moeten werken? Hebben blindengeleidehonden ook een pensioenleeftijd?

Patricia: Blindengeleidehonden gaan ook op pensioen. Als ze te oud worden, dan wordt de
begeleiding voor hen te vermoeiend. Blindengeleidehonden hebben een gemiddelde ‘loopbaan’ van acht jaar. Dan heb je enkele keuzes: ofwel hou je de hond dan als gewoon huisdier en neem je er een nieuwe blindengeleidehond bij. Maar sommige honden hebben het daar moeilijk mee dat hun plaats ingenomen wordt door een nieuwe hond. De andere optie is opnieuw met een witte stok de straat op te gaan en pas een nieuwe blindengeleidehond in huis te nemen als de andere overleden is. Of je kan je oude hond dan aan een pleeggezin geven. Stiekem hoop ik dat Diaz dan een tweede carrière als rusthuishond kan uitbouwen. Maar dat zullen we dan moeten bekijken; hoe organiseer je dat praktisch en zal haar gezondheid dat toelaten? Daar denk ik nu liever nog niet aan. Ik weet al dat ik het daar moeilijk mee zal hebben, omdat ik erg aan haar gehecht zal zijn.

Heeft Diaz je al eens belazerd?

Patricia: Toen Diaz nog maar een weekje bij mij was, nam ik ze mee naar haar eerste familiefeest. Ik was toen aan het opscheppen hoe braaf Diaz wel is. Ik had haar leiband uitgedaan. Het was toch ook een beetje feest voor haar. Dat heeft ze toen wel heel letterlijk opgevat, want zonder dat iemand het in de gaten had, had Diaz een stuk taart gepikt. Ja, nu weet ik dat ik ze dan ook aan de leiband moet houden. Ze is wel goed opgevoed, maar als ze haar kans ziet, grijpt ze die ook. Dan geeft Diaz zelf aan dat het interview lang genoeg geduurd heeft. Ze staat recht, strekt haar poten en kijkt naar ons met een blik van ‘weet je nu niet genoeg?’. Goh, zo’n biologische vergaderklok, dat lijkt me praktisch!

Bedankt Patricia en Diaz voor dit interview!
Eef Peeters
Coördinator Communicatie – OCMW Leuven

Delen
Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0Share on LinkedIn0Email this to someonePrint this page

 1. Prins Laurent trapt nieuwe campagne Belgisch Centrum voor Geleidehonden af25-10-2020 07:10:00
 2. Prins Laurent steunt zoektocht naar pleeggezinnen voor geleidehonden25-10-2020 07:10:14
 3. Woezel volgde een opleiding tot geleidehond en toen gebeurde er iets onverwachts …21-07-2020 07:07:12
 4. Op bezoek bij Wonka, blindengeleidehond in wording12-06-2020 04:06:52
 5. Van pup naar held als blindengeleidehond24-01-2020 07:01:15
 6. Een geleidehond opvoeden voor een ander23-01-2020 07:01:26
 7. Geleidehond leert manieren in Ledeberg18-03-2019 07:03:10
 8. Voor het eerst wordt geleidehond-puppy in Gent opgevoed15-03-2019 07:03:17
 9. “Ik mag me niet te hard aan een hond hechten”04-03-2019 08:03:56
 10. “De liefde van dieren is onvoorwaardelijk”06-12-2018 08:12:04
 11. Twintig blindengeleidehonden krijgen nieuw baasje17-11-2018 08:11:32
 12. Frank en hond Simba onafscheidelijk duo29-10-2018 07:10:09
 13. Dertig mensen op wachtlijst voor blindengeleidehond29-04-2018 07:04:45
 14. Omdat ze bijna blind is, kreeg Patricia (50) hulphond Diaz30-03-2018 06:03:39
 15. Minder lang wachten op minder dure honden01-01-2018 08:01:44
 16. Nieuw boek Marina Defauw steunt blindengeleidehonden18-11-2017 12:11:35
 17. “Binnen blijven is geen optie voor mij”13-10-2017 07:10:53
 18. Annelies traint blindengeleidehonden16-06-2017 12:06:37
 19. Vrouw moet blindengeleidehond afstaan15-06-2017 07:06:16
 20. Er is een groot tekort aan blindengeleidehonden15-06-2017 07:06:13
 21. Tuinbouwschool overhandigt eerste blindengeleidehond15-06-2017 07:06:51
 22. Overhandiging 13 blindengeleidehonden15-06-2017 07:06:23
 23. Okra Schulen bezoekt opleidingscentrum voor blindengeleidehonden15-06-2017 07:06:47
 24. Kiwanis steunt opleiding geleidehonden15-06-2017 07:06:05
 25. Bommetjes door leerlingen leiden tot sterfte en paniek bij huisdieren15-06-2017 02:06:16
 26. Nieuwe huisvesting en kennels voor Belgisch Centrum Geleidehonden14-06-2017 09:06:06
 27. Werken voor een goed doel: het Belgisch Centrum voor Geleidehonden14-06-2017 09:06:02
 28. Blindengeleidehond Xpencer herstelt langzaam van zijn hernia14-06-2017 09:06:47
 29. Van pup tot assistent-directeur Ouderenzorg: een blitzcarrière voor blindengeleidehond Diaz11-06-2017 10:06:01
 30. “25.000 euro voor één geleidehond”27-04-2017 04:04:18
 31. ‘Met Mattice aan m’n zij ben ik veel mobieler’27-04-2017 07:04:13
 32. Frans Martens (60) is puppypleegouder van blindengeleidehonden23-02-2017 11:02:55
 33. Blindengeleidehond Xpencer komt niet meer naar huis11-02-2017 09:02:29
 34. “Ik voel opnieuw mijn handicap”06-12-2016 09:12:05
 35. Blindengeleidehond Xpencer plots verlamd02-12-2016 12:12:59
 36. Hondenzegening in de Sint-Rochuskapel24-08-2016 09:08:57
 37. Blind, actief en zelfstandig17-07-2016 08:07:06
 38. Groot tekort aan blindengeleidehonden27-04-2016 09:04:19
 39. Geleidehond Xpencer aan het werk in Antwerpen01-03-2016 08:03:56
 40. Frans leidt zevende blindengeleidehond op19-01-2016 08:01:07
 41. Nieuwe huisvesting en kennels voor Belgisch Centrum Geleidehonden27-11-2015 05:11:42
 42. ‘We vormen met zijn drietjes een fijne roedel’20-11-2015 08:11:29
 43. Tienen – Kiwanis steunt goede doelen09-10-2015 08:10:50
 44. Centrum voor Geleidehonden verhuist naar voormalig hotel04-10-2015 08:10:03
 45. Belgisch Centrum voor Geleidehonden opent in voormalig hotel Beukenhof03-10-2015 09:10:12
 46. Limburgse hond en baasje winnen Britain’s Got Talent02-06-2015 06:06:15
 47. Ons huiswerk bracht 10.700,00 euro op voor het goede doel!29-05-2015 07:05:25
 48. VTM Nieuws Tekort geleidehonden10-03-2015 09:03:23
 49. Robin (zoon van Monique) & blindengeleidehond Xena10-03-2015 09:03:55
 50. Pascal met geleidehond Gizzy10-03-2015 09:03:57
 51. Opleider blindengeleidehond gratis op bus10-03-2015 09:03:25
 52. Melissa maakt kalender ten voordele van het Belgisch Centrum voor Geleidehonden10-03-2015 08:03:43
 53. Joyce De Ceulaerde10-03-2015 08:03:15
 54. BCG-puppydag op Karrewiet10-03-2015 05:03:54
 55. Back on Stage schenkt 3000 euro aan Belgisch Centrum voor Geleidehonden08-10-2014 09:10:08
 56. 100ste blindengeleidehond29-09-2014 12:09:19
 57. Prins Laurent overhandigt 100e hond opgeleid door het Belgisch Centrum voor Geleidehonden28-09-2014 03:09:10
 58. DE PLUIM. Belgisch Centrum voor Geleidehonden10-09-2014 08:09:07
 59. Cheque voor Centrum voor Blindengeleidehonden19-08-2014 10:08:16
 60. Intratuin overhandigt cheque 2.500 euro aan vzw Belgisch Centrum voor Geleidehonden15-08-2014 11:08:01
 61. Belgisch Centrum voor Geleidehonden in de krant29-07-2014 10:07:01
 62. School sponsort geleidehonden met pennen04-06-2014 07:06:02
 63. Leerlingen van domein Speelhof recycleren al hun oude pennen en steunt het BCG30-05-2014 07:05:14
 64. Hond als hulp28-05-2014 06:05:40
 65. Zutendaals theater schenkt cheque aan Belgisch Centrum voor Geleidehonden23-05-2014 06:05:12
 66. Zutendaals theater schenkt cheque aan Belgisch Centrum voor Geleidehonden15-05-2014 09:05:03
 67. School geleidehonden viert erkenning03-05-2014 12:05:05
 68. Nieuws van 3M – Grote Gift18-12-2013 01:12:48
 69. BCG op 2de plaats “Grote Gift 2013”17-12-2013 04:12:25
 70. Hasseltse handelaars en horeca heten assistentiehonden welkom17-07-2013 02:07:26
 71. Video: Presentatie Belgisch Centrum voor Geleidehonden vzw04-07-2013 05:07:26
 72. Peer: Blindengeleidehond Xack aan de deur gezet bij frituur17-01-2013 08:01:37
 73. Dank voor de klantvriendelijkheid10-10-2012 04:10:17
 74. Flessendopjes sparen voor Louis05-10-2012 06:10:56
 75. Honderdste geleidehond en gebruiker gevierd27-07-2012 08:07:33
 76. Video: Reportage over Kim & geleidehond Olly21-03-2012 12:03:01
 77. Hoe wordt een hond een blindengeleidehond?09-02-2012 05:02:52
 78. ‘Vuurwerk is ramp voor geleidehonden’27-12-2011 03:12:53
 79. Vandaag staat de geleidehond in de schijnwerpers05-06-2011 05:06:50
 80. “Ik wou geleidehond die geen haar verliest”05-06-2011 05:06:39
 81. Belgisch Centrum voor Geleidehonden viert 20-jarig bestaan05-06-2011 05:06:08
 82. Motards steunen blindengeleidehonden05-06-2011 05:06:34
 83. Blinden met honden naar parlement05-06-2011 05:06:46
 84. LDD steunt centrum voor blindengeleidehonden05-06-2011 05:06:04
 85. Foncé weigert klant met blindengeleidehond05-06-2011 05:06:29
 86. “De wereld is mooi dankzij Olly”05-06-2011 05:06:38
 87. Pleeggezinnen coachen blindengeleidehonden05-06-2011 05:06:58
 88. “Dankzij mijn hond kan ik weer zelfstandig zijn”05-06-2011 05:06:30
 89. Assistentiehonden mogen voortaan overal binnen05-06-2011 04:06:05
 90. Franni begeleidt Jul op wandeltocht door Haspengouw05-06-2011 04:06:33
 91. Dany krijgt nieuwe blindengeleidehond05-06-2011 04:06:29
 92. Frank Pletinck krijgt eerste blindengeleidehond05-06-2011 04:06:10
 93. Nieuw jasje voor blindengeleidepups05-06-2011 04:06:00
 94. Geleidehond Enka gaat met pensioen05-06-2011 04:06:39
 95. Blindengeleidehonden blij met 1.200 wandelaars Partnerwalk05-06-2011 04:06:07
 96. “Het is een perfect paar”05-06-2011 03:06:52
 97. De Portrettentrekker – Gert Basteleus05-06-2011 03:06:17
 98. Herder Franni stapt met blind baasje mee in hondenwandeling05-06-2011 03:06:05
 99. Africhters blindengeleidehonden reizen voortaan gratis met De Lijn05-06-2011 03:06:35
 100. “Zonder hond heb ik geen ogen”05-06-2011 03:06:05
 101. Elf honden krijgen blinde baas05-06-2011 03:06:46
 102. Claire Lijnen test Bumper uit05-06-2011 03:06:49
 103. “Olly opende mijn wereld”05-06-2011 03:06:42
 104. Willy Van Thielen krijgt nieuwe blindengeleidehond05-06-2011 03:06:20
 105. Te weinig geld voor geleidehonden05-06-2011 03:06:23
 106. Vier pleegouders voor blindengeleidehonden05-06-2011 03:06:10
 107. Vierhonderd honden wandelen rond Hern05-06-2011 03:06:33
 108. Geleidehonden op bezoek in het Vlaams parlement05-06-2011 03:06:44
 109. Lionsclub Twee Neten sponsort opleiding voor blindengeleidehonden05-06-2011 03:06:43
 110. “Hond is mijn zicht maar ik moet de weg wijzen”05-06-2011 03:06:56
 111. Kiwanis schenkt blindengeleidehond Kasper aan Inge05-06-2011 03:06:15
 112. Een blinde studente klaagt een pizzarestaurant aan omdat ze niet naar binnen mocht met haar geleidehond05-06-2011 03:06:47
 113. “Quest is al vijf jaar mijn rechterhand”05-06-2011 03:06:26
 114. Blinde liefde tussen Leen en haar hond05-06-2011 03:06:08
 115. BV’s zetten zich in voor blindengeleidehonden05-06-2011 02:06:32
 116. Kris en Izar zijn onafscheidelijk duo05-06-2011 02:06:28
 117. Blindengeleidehonden worden met sticker verwelkomd in Zottegemse winkels05-06-2011 02:06:45
 118. “Nieuwe toekomst met Gizzy”05-06-2011 02:06:20
 119. Kleuters vasten voor geleidehond05-06-2011 02:06:45
 120. Groot tekort aan blindengeleidehonden05-06-2011 02:06:01
 121. “Ben geeft me vrijheid”05-06-2011 02:06:40
 122. “We gaan zelfs met de hond naar het toilet”05-06-2011 02:06:20
 123. De blindengeleidehond: Hulp op straat en trouwe kameraad!05-06-2011 02:06:28
 124. “Dankzij mijn geleidehond Enka bloeide mijn wereld weer open”05-06-2011 02:06:49
 125. Centrum geleidehonden krijgt 10.000 dollar05-06-2011 02:06:03
 126. Dany Putteman heeft een blindelings vertrouwen in zijn hond05-06-2011 02:06:36
 127. “Intens gelukkig met mijn hond”05-06-2011 02:06:31
 128. Tuinwijk05-06-2011 02:06:05
 129. Geleidehond als beschermengel05-06-2011 02:06:37
 130. “Geen respect voor blinde”05-06-2011 02:06:39
 131. “Boekentassen zijn echte obstakels”05-06-2011 02:06:57
 132. Mariëtte en Winny, een onafscheidelijk paar05-06-2011 02:06:35
 133. Een trouwe begeleider voor Nathalie05-06-2011 02:06:19
 134. Dany is trouwe gezel kwijt05-06-2011 02:06:47
 135. Gewend te gehoorzamen05-06-2011 02:06:28
 136. Africhten geleidehond kost half miljoen05-06-2011 02:06:55
 137. De pendelaar met witte stok – Hond leidt blinde Adeline Valkenborg door hindernissenparcours05-06-2011 02:06:40
 138. 2.300 km fietsen om slechtzienden te steunen05-06-2011 02:06:10
 139. Blinden en slechtzienden in kijker op familiedag05-06-2011 02:06:17
 140. Loes wijst de weg05-06-2011 02:06:13
 141. “Mijn hond is mijn vrijheid”05-06-2011 02:06:58
 142. Labradors in hondenweer05-06-2011 02:06:40
 143. Automobilisten hebben te weinig respect voor blinden05-06-2011 02:06:19
 144. “Een geleidehond maakt de blinde onafhankelijk”05-06-2011 02:06:06
 145. Puppy’s nemen trein als blindengeleiders in spe05-06-2011 02:06:49
 146. Blinde Leen Opsteyn uit Lanaken is moeder van vijf kinderen05-06-2011 11:06:43
 147. Blind koppel Karla Van Eyck en Dany Putteman leiden gelukkig gezinsleven05-06-2011 10:06:55
 148. “Door lift trappen vermijden”29-05-2011 12:05:07
 149. VUB-restaurant in het nieuw29-05-2011 12:05:51

Laatst bijgewerkt op 11 juni 2017 – 22:26