Van pup tot assistent-directeur Ouderenzorg: een blitzcarrière voor blindengeleidehond Diaz

Van pup tot assistent-directeur Ouderenzorg: een blitzcarrière voor blindengeleidehond Diaz

Patricia Sabbe werkt sinds oktober 2002 bij OCMW Leuven als directeur van het Departement Ouderenzorg. Haar carrière startte ze op het departement Sociaal Recht van de rechtsfaculteit van de KU Leuven. Daar specialiseerde ze zich in het sociaal recht rond ouderen in de sociale zekerheid. Vervolgens deed Patricia negen jaar ervaring op als stafmedewerker ouderenbeleid van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG). Het stond dus in de sterren geschreven dat Patricia dat ouderenbeleid ook in de praktijk zou omzetten. Vandaag stroomlijnt ze dat beleid in onze woonzorgcentra, assistentiewoningen en lokale dienstencentra.

Patricia woont samen met haar man en heeft een zoon, Kobe, die zeven jaar oud is. Sinds kort heeft Patricia ook een nieuwe trouwe gezel, Diaz, een Golder Retriever die in maart 2015 drie kaarsjes mag uitblazen.

Blindengeleidehond Diaz vergezelt Patricia Sabbe sinds vorig jaar van en naar het werk en op weg naar vergaderingen. Intussen kent Diaz alle sites van OCMW Leuven op haar ‘pootje’ en is ze een graag geziene gast op vergaderingen, want als die te lang duren, wijst ze op haar manier op de klok.

Tijd voor een interview dus!

Ik zoek Patricia en Diaz op in hun bureau. Diaz ligt te rusten in haar mand. Ze voelt zich duidelijk op haar gemak op haar nieuwe werkplek.

Waarom heb je beslist om een blindengeleidehond te zoeken?

Patricia: Ik weet dat mijn zicht verder achteruitgaat en ik zie het niet zitten om met een witte stok over straat te lopen als ik niets meer zou zien. Bovendien is het onvoorspelbaar hoe snel mijn zicht achteruit zou gaan en is er een wachttijd voor een blindengeleidehond. Daarom heb ik drie jaar geleden de beslissing genomen om een blindengeleidehond aan te vragen. Achteraf beschouwd, was het niet slecht om die procedure op te starten nu ik nog een beetje kan zien. Toen ik nog maar pas een witte stok had, zag ik nog obstakels en kon ik die op tijd ontwijken. Mijn stok was toen mijn veiligheid, om eens te testen of ik de hindernissen wel goed had zien aankomen. Maar intussen is mijn zicht geëvolueerd en raakte ik meer dingen in plaats van er langs te lopen. Een blindengeleidehond is dan pro-actiever en veiliger.

Klikte het meteen tussen Diaz en jou?

Patricia: De mensen van het Belgisch Centrum voor Geleidehonden zijn Diaz eerst aan mij komen tonen. Ik moest daarvoor een hele screening ondergaan. Het BCG heeft een analyse gemaakt van mijn levensstijl, gezin, activiteiten, huis… Op basis van die analyse stellen ze je een match met een hond voor. Met die hond moet je dan op straat lopen en dan beoordelen ze hoe (on)zeker je bent. Na die twee uur vond ik Diaz wel een leuke hond, maar ik had nog geen band met haar.

Daarna ben ik twee weken met Diaz naar het opleidingscentrum van BCG in Tongeren geweest. Daar is onze band ontstaan. Het grappige is dat die klik er eerst bij Diaz is gekomen en pas nadien bij mij. Nadat Diaz daar twee nachten bij mij geslapen had, begreep ze dat ik haar baasje zou worden. Ze volgde me overal en luisterde onmiddellijk. Toen ze ’s morgens even buiten gelaten werd terwijl ik me nog aan het opmaken was, gaf ze onmiddellijk aan dat ze terug naar mij – haar baasje – wou. Dat heeft me toen zodanig geraakt dat die klik er toen ook bij mij gekomen is. Ik was een kattenliefhebster, ik wist niets van honden, ik kon het gedrag van een hond ook niet interpreteren. Maar het is Diaz die de eerste stap heeft gezet. Onze band groeit nog elke dag, het is een band van affectie en wederzijds vertrouwen.

Hoe verliep de training met Diaz?

Patricia: Die training is verbazend vlot gegaan. Het leren stappen met haar ging heel gemakkelijk. Dan moet je heel dicht tegen de hond stappen, zodat die zonder slag of stoot tussen twee hindernissen tegelijk zou kunnen gaan. Dat heeft ze zo geleerd, zij is afgestemd op een bepaalde maximumbreedte tussen twee obstakels. Je mag ook niet te ver naar voren stappen, want dan leid ik haar in plaats van omgekeerd. Die afstand vond ik onmiddellijk, het was alsof we al 10 jaar zo naast elkaar liepen.

De instructies en de timing daarvan vragen wel veel concentratie; niet te vroeg naar rechts, niet te laat, want dan kiest ze zelf haar weg. Ja, Diaz is geen reactieve hond. Ze heeft een sterke eigen wil. Misschien daarmee dat die match zo goed geslaagd is. (lacht) Als we bijvoorbeeld hier in het Booghuys naar beneden gaan en ik geef haar niet op tijd een commando, dan slaat ze zelf rechts af om langs het stadspark te wandelen of gaat ze naar links om de tuin van het Booghuys op te zoeken. Ik moet haar op tijd bijsturen als ik dan naar een vergadering moet. Die afstemming moet ik nog leren. “Neen, Diaz, forward, we gaan nu niet naar het park”, zeg ik dan. Maar ja, hele zinnen begrijpt ze ook niet. Alleen de commando’s. Blindengeleidehonden kunnen maar een beperkt aantal woorden bijleren. Hoewel, nu ik eraan denk, de woorden ‘park’, ‘niet snuffelen en ‘thuis’ kent ze nu misschien al wel. (lacht)

Hoe weet Diaz precies wat je wilt, waar je naartoe wilt? Welke commando’s gebruik je dan?

Patricia: Ik moet haar altijd zeggen waar we naartoe gaan. Daarvoor hanteer ik verschillende commando’s: right, left, forward, back, go on, easy, stay right/left, follow, find the door, find the steps, find the rail (trapleuning met snuit aangeven), find the chair.
Daar is ze wel niet zo goed in: ‘find the chair’ (lacht). Lege stoelen aanduiden die onder een tafel geschoven zijn, is moeilijk voor haar. Die kan ze moeilijk lokaliseren of dan wijst ze me een onhandige stoel aan, vlak voor een projector bijvoorbeeld. Of bij de dokter heeft ze me ook eens eerst alle stoelen aangeduid die al bezet waren. Ach, ze kan het wel, Diaz is ook een hond, geen robot. Als ik haar een fout commando geef of een commando dat ze moeilijk kan opvolgen, moet ze dat ook weigeren. In het begin liepen we bijvoorbeeld op een voetpad en zei ik ‘forward’. Maar Diaz weigerde op het voetpad te blijven. Dat is dan wel even schrikken als ze dan zomaar de straat oploopt. Nadien besefte ik dat er een beetje verder een auto fout geparkeerd stond op het voetpad en dat ze die auto wou ontwijken. Voor die inschattingen moet ik volledig op haar vertrouwen. Dan stappen we plotseling het voetpad af en razen de auto’s voorbij op 20 cm van ons. Maar Diaz blijft
daar allemaal heel rustig onder.

In welke mate is Diaz ook een ‘gewone’ hond die speelt? Gaat Diaz mee op restaurant of op vakantie? Moet Diaz dan ook commando’s volgen?

Patricia: Beiden eigenlijk. Thuis is Diaz een gewone gezinshond, maar ook daar gelden strenge regels. Als ik haar daar een commando geef, dan moet ze dat ook uitvoeren. Daar moet ik strikt in zijn. Ook als ze haar harnas niet aan heeft, moeten we de basisregels van haar opvoeding handhaven. Maar thuis hoeft ze me niet te begeleiden. Diaz gaat ook mee op restaurant . Ik vermoed dat ze dat zelfs vaker doet dan een andere huishond. Die worden niet overal toegelaten. Ik neem ze eigenlijk overal mee naartoe: op restaurant, op café, naar feestjes, op vakantie, in hotels, in de taxi, in winkels…
Kobe is blij met een hond in huis, maar we hebben hem wel duidelijk moeten maken dat ik het baasje van Diaz ben en dat ze hoofdzakelijk bij mij moet zijn. Dat vindt hij wel jammer, zeker als Diaz op woensdagnamiddag op het werk is. Ja, hij moet zich ook een beetje aanpassen. Als ik Kobe naar school breng of hem ga halen geef ik Diaz commando’s en moet ik me concentreren op Diaz. Dat maakt het moeilijk om tegelijkertijd ook met Kobe te praten. Dat is wat zoeken. Soms gaat Kobe met de fiets naar school en dan moet hij stoppen aan een oversteekplaats. Maar dan wilt Diaz soms sneller stappen als Kobe met de fiets vertrekt en dan kan ik niet meer volgen. We moeten ons dus allemaal wat aanpassen.

Voelde Diaz zich ook snel welkom bij OCMW Leuven?

Patricia: Ja, ze voelde zich snel welkom. Ze gedraagt zich ook altijd correct. Intussen weten de meeste collega’s ook dat ze haar echt moeten negeren. Het is een natuurlijke reflex om haar ook aandacht te geven of haar bij naam te noemen, maar haar negeren is beter. Dan kan ze zich volledig concentreren op de commando’s en blijft ze ook rustiger tijdens vergaderingen. Als Diaz dan sociaal gedrag zou vertonen, zou ze de vergaderingen ophouden.

In welke opzichten maakt Diaz je werkdag gemakkelijker?

Patricia: Kleine verplaatsingen doe ik nog alleen, maar voor grotere verplaatsingen tussen onze sites gaat ze altijd mee. Voor mijn verplaatsingen van en naar het werk, naar vergaderingen in Brussel of in het UZ Leuven wijst Diaz me de weg. Maar ook voor kleine verplaatsingen die ik nog zelfstandig kan, gaat Diaz mee. Ik laat haar nooit alleen. Ook al heb ik haar hulp dan niet nodig, ik kan haar niet achterlaten. Ze is er dus altijd bij voor die momenten dat het wel nodig is.

Hoe weet Diaz dat jullie op het werk zijn, maar dat ze stil moet zijn omdat je in vergadering bent?

Patricia: Intussen weet Diaz al hoe het hier aan toegaat en hebben we onze vaste routines voor vergaderingen. Als we op een vergadering zijn, zeg ik haar dat ze moet gaan liggen. Dan doe ik haar harnas wel even uit, want sommige vergaderingen kunnen lang duren. Soms ligt ze dan zo goed te rusten, dat ik wel drie keer moet vragen om mee te vertrekken. Of dan snurkt ze of blaft ze in haar dromen. Als de vergadering te lang duurt, dan kijkt ze wel eens op om te zeggen dat het welletjes is geweest. Haar biologische klok laat het nooit afweten. Om 12 uur of 17 uur laat ze me weten dat het lang genoeg geduurd heeft. (lacht)

Aan die verplichte middagpauzes heb ik wel moeten wennen. Vroeger nam ik nooit een middagpauze. Nu moet ik wel even stoppen om haar uit te laten. Dat is wel vervelend, ik ervaar dat echt als een extra agendapunt. Ik moet dat ook letterlijk in mijn outlook-agenda schrijven. Maar goed, mijn gezondheid zal er ook wel baat bij hebben.

Zal Diaz ook langer moeten werken? Hebben blindengeleidehonden ook een pensioenleeftijd?

Patricia: Blindengeleidehonden gaan ook op pensioen. Als ze te oud worden, dan wordt de
begeleiding voor hen te vermoeiend. Blindengeleidehonden hebben een gemiddelde ‘loopbaan’ van acht jaar. Dan heb je enkele keuzes: ofwel hou je de hond dan als gewoon huisdier en neem je er een nieuwe blindengeleidehond bij. Maar sommige honden hebben het daar moeilijk mee dat hun plaats ingenomen wordt door een nieuwe hond. De andere optie is opnieuw met een witte stok de straat op te gaan en pas een nieuwe blindengeleidehond in huis te nemen als de andere overleden is. Of je kan je oude hond dan aan een pleeggezin geven. Stiekem hoop ik dat Diaz dan een tweede carrière als rusthuishond kan uitbouwen. Maar dat zullen we dan moeten bekijken; hoe organiseer je dat praktisch en zal haar gezondheid dat toelaten? Daar denk ik nu liever nog niet aan. Ik weet al dat ik het daar moeilijk mee zal hebben, omdat ik erg aan haar gehecht zal zijn.

Heeft Diaz je al eens belazerd?

Patricia: Toen Diaz nog maar een weekje bij mij was, nam ik ze mee naar haar eerste familiefeest. Ik was toen aan het opscheppen hoe braaf Diaz wel is. Ik had haar leiband uitgedaan. Het was toch ook een beetje feest voor haar. Dat heeft ze toen wel heel letterlijk opgevat, want zonder dat iemand het in de gaten had, had Diaz een stuk taart gepikt. Ja, nu weet ik dat ik ze dan ook aan de leiband moet houden. Ze is wel goed opgevoed, maar als ze haar kans ziet, grijpt ze die ook. Dan geeft Diaz zelf aan dat het interview lang genoeg geduurd heeft. Ze staat recht, strekt haar poten en kijkt naar ons met een blik van ‘weet je nu niet genoeg?’. Goh, zo’n biologische vergaderklok, dat lijkt me praktisch!

Bedankt Patricia en Diaz voor dit interview!
Eef Peeters
Coördinator Communicatie – OCMW Leuven

Delen
Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0Share on LinkedIn0Email this to someonePrint this page

 1. Honden met een missie: Dit is Purpose Dogs18-11-2019 05:11:08
 2. Taxi’s weigeren hulphond – Pauline van Heuven boos als vijf chauffeurs op het station haar in de kou laten staan13-11-2019 09:11:15
 3. Familie en vrienden verzamelen dopjes voor slechtziende Jolien (27)07-11-2019 07:11:53
 4. Els hoopt om van Sherlock blindengeleidehond te maken11-08-2019 05:08:12
 5. Herk-de-Stad – Leerlingen HerX houden dopjesactie voor geleidehonden24-07-2019 07:07:53
 6. Lille – Leerlingen De Springplank sparen 3,4 ton dopjes voor blindengeleidehond24-07-2019 07:07:35
 7. “Met de opbrengst kunnen we puppy’s opleiden tot geleidehonden”27-06-2019 05:06:28
 8. 3,4 ton dopjes voor blindengeleidehond25-06-2019 05:06:12
 9. Stichting Gebruikers Assistentiehonden (GA)25-05-2019 08:05:20
 10. Bachelorproef ervaringen met blindengeleidehonden15-05-2019 08:05:46
 11. Assistentiehond altijd welkom in horeca19-03-2019 06:03:44
 12. Geleidehond leert manieren in Ledeberg18-03-2019 07:03:10
 13. Geleidepaardje Dinky voelt zich al helemaal thuis16-03-2019 06:03:46
 14. “Dinky voelt zich al helemaal thuis”16-03-2019 06:03:34
 15. Voor het eerst wordt geleidehond-puppy in Gent opgevoed15-03-2019 07:03:17
 16. Video – Eerste blindengeleidepaardje van Europa krijgt eigen huisje én Instagramaccount: “Dinky voelt zich al helemaal thuis”14-03-2019 07:03:15
 17. “Ik mag me niet te hard aan een hond hechten”04-03-2019 08:03:56
 18. “De blindengeleidehonden die ik opvang, gaven me een nieuw doel in het leven”03-03-2019 08:03:20
 19. Agnes Van de Perre leidt assistentiehonden op26-01-2019 08:01:55
 20. KNGF: ‘toegang geleidehond nog steeds te vaak geweigerd’20-01-2019 06:01:06
 21. Geleidehond nog steeds niet overal welkom19-01-2019 07:01:58
 22. Dopjesdoel niet gehaald, maar dat is bijzaak22-12-2018 07:12:30
 23. Blinde Toos durft niet met hond door ‘knaltunnel’14-12-2018 06:12:44
 24. Chelsey en haar team zamelden op één maand tijd maar liefst 4.000 kilo dopjes in11-12-2018 10:12:14
 25. 836.425 dopjes voor het goede doel: “We moesten zelfs telmiddagen organiseren”08-12-2018 07:12:36
 26. “De liefde van dieren is onvoorwaardelijk”06-12-2018 08:12:04
 27. KLM weigert in Bilbao passagier met geleidehond mee te nemen06-12-2018 08:12:32
 28. Passagier met blindengeleidehond mag vliegtuig niet op06-12-2018 08:12:07
 29. Assistentiehonden en hun baasjes krijgen steun van Brussels gewest en Comeos05-12-2018 10:12:31
 30. Honden vaak niet welkom05-12-2018 09:12:42
 31. Blinde Audrey (22) neemt lied op met Udo21-11-2018 07:11:44
 32. Blinde Audrey neemt lied op met Udo19-11-2018 07:11:27
 33. Twintig blindengeleidehonden krijgen nieuw baasje17-11-2018 08:11:32
 34. Van dop tot blindengeleidehond | Gelderland helpt17-11-2018 08:11:08
 35. “Geleidehonden moeten toestemming geven voor hun taak”17-11-2018 07:11:00
 36. Ontex verzamelt ton plastic dopjes12-11-2018 07:11:36
 37. Tienen – Dopjes inzamelen voor Chelsey08-11-2018 06:11:02
 38. Blinde Audrey brengt samen met Udo song uit05-11-2018 06:11:37
 39. Persbericht Single “Blind vertrouwen”31-10-2018 06:10:19
 40. Frank en hond Simba onafscheidelijk duo29-10-2018 07:10:09
 41. “Flesdopjes beter inzamelen dan verbieden”28-10-2018 06:10:30
 42. Saskia over haar blindengeleidehond Julie: ‘Door haar heb ik mijn vrijheid weer terug!’16-10-2018 09:10:40
 43. Hoe worden blindengeleidehonden opgeleid?15-10-2018 04:10:24
 44. Gelukkigerwijspad04-10-2018 08:10:07
 45. Tussenkomst nodig voor assistentiehond? Lang wachten en weinig kans op slagen18-09-2018 05:09:31
 46. Meer kennels, kortere wachtlijst05-09-2018 07:09:28
 47. Raf, de vreemdste leerling van de klas04-09-2018 06:09:11
 48. Blindengeleidehond Simba op bezoek in Arbeidscentrum Gavere04-09-2018 06:09:51
 49. Knuffelen is juist goed voor een hulphond29-08-2018 12:08:18
 50. Dinky op bezoek in Brugge17-08-2018 11:08:38
 51. Sven & Anke: Monique is zielsgelukkig met Dinky het blindengeleidepaard16-08-2018 03:08:17
 52. “Dinky en ik zijn nu al beste vrienden”16-08-2018 06:08:18
 53. “Met Dinky, in huis voel ik me net Pippi Langkous”16-08-2018 06:08:36
 54. Monique heeft geen hond, maar een blindengeleidepaardje16-08-2018 06:08:56
 55. Monique krijgt allereerste blindengeleidepaardje van Europa14-08-2018 10:08:39
 56. “Over vijf jaar leiden we 150 pups op”29-07-2018 06:07:11
 57. Wichelse prof start kweekprogramma voor ‘perfecte assistentiehonden’29-07-2018 06:07:28
 58. 150 assistentiehonden per jaar dankzij zeven superpups28-07-2018 05:07:26
 59. Starling bevallen van nieuwe generatie assistentiehonden27-07-2018 05:07:27
 60. UGent-professor zoekt naar perfecte assistentiehond en gaat die zelf kweken09-07-2018 07:07:01
 61. ‘Starling’ start nieuwe generatie assistentiehonden in Vlaanderen29-06-2018 06:06:50
 62. Leerlingen Biotechnicum sparen plastic dopjes voor blindengeleidehonden07-06-2018 06:06:12
 63. Hulphonden schrikken zich een hoedje van tijgers in Blijdorp06-06-2018 11:06:40
 64. Aangifte tegen taxichauffeur die geleidehond weigerde31-05-2018 08:05:37
 65. Nieuwe regels voor plastic brengen ‘dopjesactie’ voor blindengeleidehonden in gevaar30-05-2018 06:05:09
 66. Toegankelijkheid assistentiehonden getest in Oude IJsselstreek17-05-2018 11:05:48
 67. In actie voor toegankelijkheid hulphond: ‘Als ik een supermarkt niet in kan, hoe kan ik dan mijn boodschappen doen?’15-05-2018 06:05:10
 68. Sint-Niklaas – 2 ton plastic dopjes op Grote Markt29-04-2018 07:04:16
 69. Hier is Annemiek – D-Day: De kennismaking met nieuwe blindengeleidehond29-04-2018 07:04:09
 70. Dertig mensen op wachtlijst voor blindengeleidehond29-04-2018 07:04:45
 71. Sticker toont dat blindengeleidehonden welkom zijn in Kortrijkse winkels en horecazaken25-04-2018 04:04:15
 72. Annemiek is slechtziend en heeft een geleidehond25-04-2018 08:04:22
 73. Ruud en Uday – Onderweg naar Rotterdam25-04-2018 08:04:58
 74. Video – Snuggere blindengeleidehond begeleidt zijn baasje altijd recht de hondenwinkel binnen23-04-2018 09:04:44
 75. “Zamel je mee met ons plastic dopjes in?”07-04-2018 07:04:29
 76. Video: Blindengeleidepaard Dinky maakt eerste wandeling met nieuw baasje in Tongeren05-04-2018 06:04:10
 77. Maak kennis met Dinky, het blindengeleidepaard05-04-2018 05:04:51
 78. Omdat ze bijna blind is, kreeg Patricia (50) hulphond Diaz30-03-2018 06:03:39
 79. Blinde vader in tranen na voorval met geleidehond op de trein: “Ik voelde me waardeloos”30-03-2018 06:03:10
 80. Torfsfonds – Vrienden der blinden28-03-2018 08:03:06
 81. Ook Diergaarde Blijdorp wil hulphonden toelaten27-03-2018 07:03:41
 82. Blindengeleidehonden welkom in Artis: ‘Het is voor hem ook een uitje’27-03-2018 08:03:45
 83. Waarom kan ik nog steeds niet met mijn geleidehond naar Blijdorp?27-03-2018 08:03:19
 84. Uber loopt tegen rechtszaak aan na weigering blindengeleidehond21-03-2018 01:03:30
 85. Vol bewondering25-02-2018 05:02:50
 86. Paardje als blindengeleidehond24-02-2018 08:02:14
 87. Een paard als ‘blindenhond’24-02-2018 08:02:30
 88. Dinky, het blindengeleidepaard24-02-2018 08:02:48
 89. “Na drie blindengeleidehonden probeer ik het met een paard”24-02-2018 08:02:05
 90. Minipaard Dinky krijgt opleiding tot geleidehond24-02-2018 08:02:37
 91. Europese primeur: blindengeleidepaard binnenkort in België22-02-2018 01:02:34
 92. Maak kennis met Monique (42) en Dinky, haar blindengeleidepaard22-02-2018 09:02:27
 93. Tongers paard wordt Europa’s eerste blindengeleidepaard21-02-2018 10:02:29
 94. Europese primeur: Brugse vrouw krijgt een blindengeleide­paardje21-02-2018 02:02:35
 95. Blinde man is bang voor honden en krijgt dus een geleidepaard07-02-2018 08:02:26
 96. Video: Tongerse tv-vedette gaat met de pony naar de supermarkt07-02-2018 08:02:08
 97. Bijna blinde Drontenaar kan na een jaar eindelijk haar hulphond in armen sluiten02-02-2018 07:02:27
 98. ‘Gebruikers assistentiehonden worden vaak geweigerd’18-01-2018 11:01:15
 99. Opbrengst dopjesactie Vrienden der Blinden 201717-01-2018 10:01:45
 100. Geleidehond redt blinde vrouw niet één maar twee keer in één nacht14-01-2018 10:01:01
 101. Viblo Leieland spaart 13.500 kilo dopjes13-01-2018 10:01:22
 102. Minder lang wachten op minder dure honden01-01-2018 08:01:44
 103. Wordt dit het jaar van mensen met een beperking in China?28-12-2017 10:12:07
 104. KNGF Geleidehonden – Eindstand dopjesactie KNGF 201722-12-2017 08:12:20
 105. Deinze – Leerlingen Viblo schenken puppy voor slechtzienden21-12-2017 08:12:46
 106. De mooiste geleidehond van Nederland16-12-2017 09:12:47
 107. Blindengeleidehond: Voordelen en nadelen bij het geleidewerk08-12-2017 09:12:59
 108. Blindengeleidehond met zeebenen krijgt onderscheiding07-12-2017 08:12:39
 109. Het blijft vaak een gevecht om je hond mee te mogen nemen02-12-2017 09:12:36
 110. Politie Geel-Laakdal-Meerhout zamelt 140 kg dopjes in voor geleidehonden02-12-2017 09:12:00
 111. Politiezone Geel-Laakdal-Meerhout zamelt 140 kg dopjes in voor Belgisch Centrum voor Geleidehonden23-11-2017 11:11:50
 112. Oudenaarde – Dopjes sparen voor blindengeleidehonden20-11-2017 07:11:34
 113. Geleidehond en eigenaar niet welkom in hotel of moeten bijbetalen19-11-2017 09:11:47
 114. Esther Landaal praat over geleidehonden18-11-2017 10:11:26
 115. Nieuw boek Marina Defauw steunt blindengeleidehonden18-11-2017 12:11:35
 116. Jeroen Meus verzamelt ook dopjes t.v.v. BCG Tongeren16-11-2017 09:11:18
 117. Kopjesactie … euh dopjesactie tvv Belgisch Centrum voor Geleidehonden16-11-2017 09:11:53
 118. De cyclus van de dopjes15-11-2017 12:11:27
 119. Chanda’s B’day08-11-2017 11:11:04
 120. Brugge – Tudor trots op eerste dopjesbox01-11-2017 09:11:53
 121. “Binnen blijven is geen optie voor mij”13-10-2017 07:10:53
 122. Mechelen – Stad zamelt 5 ton dopjes in12-10-2017 08:10:01
 123. Video: 5 ton flessendopjes voor blindengeleidehonden09-10-2017 09:10:46
 124. Open dag geleidehondenschool Herman Jansen07-10-2017 09:10:10
 125. KNGF Geleidehonden – Aanvragen welkomststickers06-10-2017 08:10:03
 126. Sint-Katelijne-Waver: Plastic dopjes voor blindengeleidehonden06-10-2017 08:10:34
 127. `Een witte stok schrikt af, een hond is lief’05-10-2017 09:10:47
 128. Mijn passie: Nikki Bronsvoort heeft van haar hobby haar werk gemaakt04-10-2017 10:10:16
 129. Hond Junta kan er na de zegen weer even tegen04-10-2017 09:10:03
 130. Dopjesactie BCG – Stand september 201702-10-2017 08:10:59
 131. Assistentiehonden welkom in Senaat. Nu elders nog29-09-2017 06:09:43
 132. Honden niet toegelaten, zelfs de assistentiehond niet28-09-2017 08:09:35
 133. Sint-Genesius-Rode – Kleuters OLV Rode kregen blindengeleidehonden op bezoek27-09-2017 10:09:25
 134. Blindengeleidehond op bezoek in school van Kozen27-09-2017 10:09:56
 135. Making of video afgeleidehond I KNGF Geleidehonden27-09-2017 09:09:51
 136. Ben en KNGF Geleidehonden maken smartphonegebruikers bewust van ‘tijdelijke blindheid’ in het verkeer27-09-2017 09:09:06
 137. Campagne Ben, KNGF wijst op afleiding door smartphone in verkeer27-09-2017 09:09:44
 138. Senaat krijgt straks honden over de vloer26-09-2017 08:09:00
 139. Oneindigheidssymbool met flessendopjes25-09-2017 08:09:19
 140. Kinderen leggen 32 miljoen dopjes voor een puppy25-09-2017 08:09:46
 141. Blindengeleidehondenschool Genk – Overhandiging 3 honden (september 2017)18-09-2017 11:09:57
 142. Koksijde – Finalistes Miss Coast Belgium zamelen dopjes in15-09-2017 07:09:14
 143. Cindy werkt bij centrum voor blindengeleidehonden05-09-2017 09:09:53
 144. Afstandelijke moeder zorgt voor betere geleidehond09-08-2017 10:08:39
 145. KNGF Geleidehonden zoekt gastgezinnen zoals familie Teeuw31-07-2017 08:07:58
 146. Video: Met de blindengeleidehond op de kansel30-07-2017 11:07:09
 147. “Jij was steeds mijn rechterhand, ook al liep je aan mijn linkerkant”29-07-2017 10:07:42
 148. Video: Mechelaar schrijft prachtig lied voor zijn overleden hond Cazan26-07-2017 11:07:35
 149. Slechtziende vrouw mag hotel niet binnen met blindengeleidehond25-07-2017 02:07:51
 150. Festivalhond gezicht van campagne centrum voor geleidehonden25-07-2017 08:07:35
 151. Afgekeurde blindengeleidehond: Oorzaken en toekomst21-07-2017 08:07:37
 152. Dionne leert lopen met blindengeleidehond19-07-2017 01:07:51
 153. Blindengeleidehondenschool Genk: Interview in Woef01-07-2017 09:07:11
 154. Pony’s mogen binnenkort blinde mensen begeleiden28-06-2017 07:06:58
 155. Minipaard haalt was uit machine voor slechtziend baasje27-06-2017 04:06:56
 156. Voorstelling “De Antwerpse Hulphonden VZW”24-06-2017 07:06:06
 157. Wennen aan geleidehond met ‘hond op wieltjes’20-06-2017 08:06:05
 158. Nieuwe methode helpt toekomst als geleidehond te voorspellen18-06-2017 09:06:15
 159. Prins Maurits en prinses Marilène over hun nieuwe bijzondere gezinslid18-06-2017 04:06:15
 160. Puppypleeggezinnen verbeteren de wereld18-06-2017 04:06:07
 161. Super Sonic beugel maakt verkeer veiliger voor blinden18-06-2017 03:06:45
 162. Panda, het blindengeleidepaard18-06-2017 02:06:40
 163. Gemeenschap helpt blinde vrouw die spaargeld uitgaf aan zieke blindengeleidenpony18-06-2017 02:06:48
 164. iTip: Kies je favoriete kleurfilter18-06-2017 12:06:49
 165. Genk – Drie viervoeters begeleiden voortaan slechtziende baasjes17-06-2017 12:06:17
 166. De gelukkigste blinde van Roden16-06-2017 06:06:57
 167. Annelies traint blindengeleidehonden16-06-2017 12:06:37
 168. Dankzij Koert botsen baasje Rian en pup Wessel nergens tegenaan15-06-2017 11:06:42
 169. Video: Opvang voor blindengeleidehond Potus15-06-2017 09:06:36
 170. Verlaagd btw-tarief voor levering assistentiehonden15-06-2017 08:06:55
 171. Verenigingen voeren stickeractie voor assistentiehonden15-06-2017 08:06:01
 172. ‘Gooi geen vuurwerk naar honden en baasjes’15-06-2017 08:06:36
 173. Gebruikers Assistentiehonden wint zaak tegen Artis15-06-2017 08:06:02
 174. Enschedese waarschuwt: ‘Hulphond kan trauma oplopen door knalvuurwerk’15-06-2017 08:06:29
 175. Vuurwerk groot probleem voor blindengeleidehond15-06-2017 08:06:58
 176. VR laat je blindengeleidehonden waarderen15-06-2017 08:06:36
 177. Scholen krijgen vuurwerkvoorlichting van KNGF Geleidehonden15-06-2017 08:06:50
 178. Match made in heaven: zo vindt een geleidehond zijn perfecte baasje15-06-2017 08:06:18
 179. Waar kan ik de stickers ‘Assistentiehond welkom’ verkrijgen?15-06-2017 08:06:17
 180. Geven we aan een geleidehond of aan Aziatische kinderen?15-06-2017 08:06:00
 181. Geleidehonden in de natuur15-06-2017 08:06:13
 182. Is de Rottweiler ongeschikt als blindengeleidehond?15-06-2017 08:06:53
 183. Hond volgt Spaanse les bij CVO1315-06-2017 08:06:27
 184. De komst van een blindengeleidehond kan je leven verrijken15-06-2017 08:06:54
 185. Schokkend: zo gaan mensen écht met blinden en hun geleidehond om15-06-2017 08:06:50
 186. Paul: “M’n blindengeleidehond is mijn beste vriend geworden”15-06-2017 08:06:19
 187. Internet in de ban van geleidehond die poseert voor tekenaar15-06-2017 08:06:15
 188. Geleidehonden staan centraal bij Australische GP15-06-2017 08:06:35
 189. Eigenaren geleidehonden beschermd door nieuwe Tsjechische wet15-06-2017 08:06:11
 190. De Doorloper | Gerda Brakke15-06-2017 07:06:01
 191. Dieven brengen geleidehond terug met excuusbriefje15-06-2017 07:06:04
 192. Vrouw moet blindengeleidehond afstaan15-06-2017 07:06:16
 193. Er is een groot tekort aan blindengeleidehonden15-06-2017 07:06:13
 194. Tuinbouwschool overhandigt eerste blindengeleidehond15-06-2017 07:06:51
 195. Overhandiging 13 blindengeleidehonden15-06-2017 07:06:23
 196. Okra Schulen bezoekt opleidingscentrum voor blindengeleidehonden15-06-2017 07:06:47
 197. Kiwanis steunt opleiding geleidehonden15-06-2017 07:06:05
 198. Vijfde leerjaar Driehoeven steunt school voor blindengeleidehonden15-06-2017 07:06:09
 199. Koppel slaapt klok rond op ijsbed voor Warmste Week15-06-2017 07:06:37
 200. Geleidehondenschool en Adviesraad Handicap voeren actie15-06-2017 07:06:20

Laatst bijgewerkt op 11 juni 2017 – 22:26