Een blinde studente klaagt een pizzarestaurant aan omdat ze niet naar binnen mocht met haar geleidehond

Bron: VTM Nieuws Laat
6 oktober 2003

(Hoofdpunten)
Birgit Van Mol:
Een blinde studente klaagt een pizzarestaurant aan omdat ze niet naar binnen  mocht met haar geleidehond.

(Nieuws zelf)
Birgit Van Mol:
Een blinde studente heeft een pizzaketen aangeklaagd.  Ze wou met vrienden  een pizza eten in hartje Brussel.  Dat kon, maar dan wel zonder haar  geleidehond.  Het personeel en de baas van het restaurant waren niet voor  reden vatbaar.

Het voorval is in strijd met de wet want voor blinden is een geleidehond een  noodzakelijk hulpmiddel en niet zomaar een gezelschapsdier.

Luc De Smet:
Ike en Annelies zijn onafscheidelijk en dat is noodgedwongen.  Annelies is  zo goed als blind en ziet door de ogen van Ike.  Zonder hond is Annelies  hulpeloos en daarom is het in de wet voorzien dat blindengeleidehonden ook op  plaatsen mogen waar gewone honden moeten buiten blijven.  Maar in Pizzahut  hadden ze dat niet zo begrepen.

Annelies:
Als hij niet binnen mag, mag ik niet binnen want zonder hem is het voor mij heel  moeilijk.  En ik vind het stom om een blindengeleidehond die mij overal  helpt, thuis te laten omdat een persoon dat niet zo willen.

Luc De Smet:
De hond mocht niet binnen en niemand was voor rede vatbaar.  Uiteindelijk  heeft Annelies klacht ingelegd bij de politie.  Pizzahut zegt dat de  bewakingscamera wel een hond maar geen blinde heeft gefilmd.

Annelies:
Wij moeten elke keer, maar dan ook elke keer uitleggen als wij een zaak  binnengaan, het maakt niet uit: een museum, een restaurant, een café, een  station (hoeft het zelfs nu niet meer, daar kennen ze het), vliegtuigen, alles  moeten wij altijd uitleggen wat een blindengeleidehond is en dat die binnenmag.

Luc De Smet:
Annelies studeert Geschiedenis en leeft zelfstandig dankzij de hond.  Maar  het is overleven tussen valkuilen.

Annelies:
Heel de dag door, van ’s morgens tot ’s avonds bijna, als ik de straat opga, zeg  ik tegen de mensen: “Sorry mensen, dit is een blindengeleidehond; daar moet je  afblijven, daar mag je geen geluidjes naar maken.  Ik ben ooit tegen een  paal gelopen omdat mensen mijn hond afleiden, en zo van die zaken.  En dan  ook nog in restaurants, constant, ik vind dat echt niet meer eerlijk”.

Luc De Smet:
Pizzahut zit met de zaak verveeld maar weigert voorlopig ieder commentaar.

***

Volksgezondheid weert honden uit restaurants, antidiscriminatiewet laat ze toe

Bron: Het Volk
7 oktober 2003

Geen pizza voor studente met blindenhond

Annelies Van den Brande, een 22-jarige slechtziende studente uit Lier, en haar  blindengeleidehond mochten gistermiddag niet binnen in de Pizzahut aan de Beurs  in Brussel. Van de diensters en de later bijgekomen filiaalmanager van Pizzahut,  mogen er geen dieren het restaurant in. Volgens Adelheid Byttebier (Agalev),  Vlaams minister van Gelijke Kansen, mag een blindengeleidehond wèl een  restaurant binnen. Dat staat zo in de antidiscriminatiewet. Alleen, er is ook  een wet op de volksgezondheid die zegt dat dieren niet in een restaurant binnen  mogen …

door Dirk MUSSCHOOT

Was de hond van Annelies Van den Brande als blindengeleidehond herkenbaar?
“Zeker weten”, zegt de VUB-studente verontwaardigd. “Hij droeg zijn harnas in  fluorescerende kleur en zijn sjaaltje, ze moeten niet zeggen dat het om een  gewone hond ging.”

Annelies is vastberaden. Met de antidiscriminatiewet in de hand legde ze een  klacht neer bij de Brusselse politie. Ze is van plan met haar klacht ook naar  het Centrum voor Gelijke Kansen en Discriminatie te trekken.

Volgens minister Byttebier moet ze dat zeker doen, want er zijn in ons land twee  wetten die elkaar tegenspreken. Er is de wet op de volksgezondheid die bepaalt  dat dieren niet toegelaten zijn in onder meer voedingszaken en restaurants, en  er is een Europese richtlijn, omgezet in de Belgische antidiscriminatiewet, die  onder meer zegt dat blinden met hun geleidehond niet kunnen worden geweigerd.  “Het is duidelijk dat hier een tegenstrijdigheid zit”, zegt minister Byttebier.  “Ik heb daarom ook gevraagd aan mijn federale collega van Volksgezondheid, Rudy  Demotte (PS), om hierover rond de tafel te zitten. Het eerste gesprek hierover  zal voor eind dit jaar zijn. Hoe meer mensen problemen melden die het gevolg  zijn van het conflict tussen die twee wetten, hoe groter de druk om die  conflictsituatie uit de weg te ruimen.”

Bij Pizzahut weigerde men gisteren elk commentaar op dit voorval.

***

Twee  wetten spreken elkaar tegen over het toelaten van honden in restaurants

Bron: Het Nieuwsblad
7 oktober 2003

Pizzahut weigert blindengeleidehond

Annelies Van den Brande, een 22-jarige slechtziende studente uit Lier, en haar  blindengeleidehond zijn gistermiddag de toegang ontzegd tot een filiaal van  restaurant Pizzahut aan de Beurs in Brussel. Van de diensters en de later  bijgekomen filiaalmanager van Pizzahut mogen er geen dieren het restaurant in.  Volgens Adelheid Byttebier (Agalev), Vlaams minister van Gelijke Kansen, mag een  blindengeleidehond wèl een restaurant binnen. Dat staat zo in de  antidiscriminatiewet. Alleen, er is ook een wet op de volksgezondheid die zegt  dat dieren niet in een restaurant binnen mogen.

Was de hond van Annelies Van den Brande als blindengeleidehond herkenbaar?   “Zeker weten”, zegt de VUB-studente verontwaardigd. “Hij droeg zijn harnas in  fluorescerende kleur en zijn sjaaltje, ze moeten niet zeggen dat het om een  gewone hond ging.”

Annelies is vastberaden. Met de antidiscriminatiewet in de hand diende ze een  klacht in bij de Brusselse politie. Ze is van plan met haar klacht ook naar het  Centrum voor Gelijke Kansen en Discriminatie te trekken.

Volgens minister Byttebier moet ze dat zeker doen, want er zijn in ons land twee  wetten die elkaar tegenspreken. Er is de wet op de volksgezondheid, die bepaalt  dat dieren niet toegelaten zijn in onder meer voedingszaken en restaurants, en  er is een Europese richtlijn, omgezet in de Belgische antidiscriminatiewet, die  onder meer zegt dat blinden met hun geleidehond niet kunnen worden geweigerd.  “Het is duidelijk dat hier een tegenstrijdigheid zit”, zegt minister Byttebier.  “Ik heb daarom ook gevraagd aan mijn federale collega van Volksgezondheid, Rudy  Demotte (PS), hierover rond de tafel te zitten. Het eerste gesprek hierover zal  voor eind dit jaar zijn. Hoe meer mensen problemen melden die het gevolg zijn  van het conflict tussen die twee wetten, hoe groter de druk om die  conflictsituatie uit de weg te ruimen.”

Bij Pizzahut weigerde men gisteren elk commentaar op dit voorval.

Dirk MUSSCHOOT

***

Rechtszaak wegens weigeren hulphond is sinds kort mogelijk

Bron: De Morgen
7 oktober 2003

Blind of niet, honden zijn verboden in de pizza hut

Toen Annelies Van Den Brande, studente aan de VUB, gisteren samen met vier  vrienden een pizza wou gaan eten in de Pizza Hut op het Brusselse Beursplein,  liep het verkeerd.  Van Den Brande is slechtziend en heeft een  blindengeleidehond.  Maar de manager van het restaurant gooide het meisje  met hond en al buiten.  Van Den Brande overweegt nu gerechtelijke stappen.   Sinds kort kunnen weigeraars van hulphonden namelijk voor de rechtbank worden  gesleept.
Annelies VDB was gisterenavond nog maar nauwelijks bedaard.  Zo boos was  ze.  ‘Iemand kwam me zeggen dat mijn hond niet binnen mocht.  Ik vroeg  naar de manager en toen we bij hem werden gebracht, zei hij dat dieren verboden  waren in zijn zaak’ vertelt Annelies.  ‘Mijn argument dat het hier om een  blindengeleidehond ging en dat die wettelijk gezien wel binnen mag in een  restaurant, veegde hij van tafel.  Hij zei dat het hem allemaal niet  interesseerde, blind of niet, honden kwamen er niet in.  De hond van vdb  droeg nochtans een gareel en het meisje toonde ook het bewijspasje dat het wel  degelijk om een blindengeleidehond ging.  Maar het mocht niet baten.   Het meisje stapte prompt naar de politie om een klacht in te dienen.  De  politie maakte een proces-verbaal op.  Annelies vdb overwoog gisterenavond  ook verdere juridische stappen.

Bij Pizza Hut zelf reageerden ze gisterenavond opvallend voorzichtig.   ‘Honden zijn nu éénmaal verboden’ klinkt het.  Dat het om een  blindengeleidehond ging, zegt de verantwoordelijke ‘niet te hebben gezien’.   Van een bewijspasje heeft hij naar eigen zeggen ook niets gemerkt.
Zowel bij de Brailleliga als bij de vzw Hachiko, een organisatie die  assistentiehonden opleidt, zijn ze formeel.  Het weigeren van  assistentiehonden dus die door een erkende organisatie opgeleid zijn en mensen  met een visuele of andere handicap helpen, is wel degelijk strafbaar.

‘De wetgeving hieromtrent is vrij recentelijk nog aangepast’ stelt Chantal  Pringier van de Brailleliga.  ‘Dieren zijn volgens de wetgeving op de  voedingsmiddelenhygiëne verboden in lokalen waarin voedingswaren worden  verkocht.  Maar in diezelfde wet uit 1997 wordt heel uitdrukkelijk een  uitzondering gemaakt voor assistentiehonden.  Die mogen dus wel binnen.   De hond moet natuurlijk wel een gareel dragen en het baasje kan worden gevraagd  het bewijspasje te tonen’.

Sinds begin dit jaar is er nog een nieuwe regeling bijgekomen die het weigeren  van hulphonden afdwingbaar maakt.  ‘De wet uit 1997 zei wel dat weigeren  niet mocht, maar dat was niet voldoende’ stelt Caroline Thienpont van de vzw  Hachiko.  ‘Met klachten over weigeren van toegang werd maar weinig gedaan.   Het kwam nooit tot een echte rechtszaak’.

Nu kan het echter wel.  De voormalige regeringscommissaris voor Sociale  Zekerheid, Greet van Gool, en de voormalige minister van Sociale Zaken, Frank  Vandenbroucke (beiden spa) hebben er begin dit jaar voor gezorgd dat de  toegankelijkheid ook afdwingbaar werd.  De kwestie werd geregeld in de  wet-Mahoux, de antidiscriminatiewet.  Sindsdien is iemand weigeren met een  assistentiehond dus discriminatie en kan de weigeraar worden vervolgd.  ‘De  wet zegt dat niemand de toegang kan worden geweigerd op basis van ras, kleur,  sekse of handicap.  Een hulphond wordt gezien als een verlengstuk van de  persoon met een handicap.  De hond weigeren is dus de persoon weigeren en  bijgevolg strafbaar’.

Sinds de nieuwe regeling zijn er nog geen dergelijke rechtszaken geweest.   Thienpont: ‘Daarvoor is de regeling nog te nieuw.  Voor wie de stap wil  zetten, zijn er drie mogelijkheden.  De politie kan het pv doorsturen naar  het parket, maar dat kan de zaak seponeren.  De persoon in kwestie kan ook  een klacht indienen bij de onderzoeksrechter met burgerlijke partijstelling of  de weigeraar rechtstreeks vorderen voor een de strafrechter.  In beide  gevallen moet er dus een zaak worden gestart.  Dit zou dus de eerste keer  kunnen zijn dat het tot een rechtszaak komt’.

Cathy GALLE

***

Pizzahut weigert blinde met hond

Bron: Het Volk
7 oktober 2003

De slechtziende Annelies Van den Brande (22) uit Lier, diende gisteren een  klacht in tegen Pizzahut.  Ze mocht gisteren het pizzarestaurant aan de  Beurs in Brussel niet binnen met haar geleidehond.  De manager wou geen  dieren in zijn zaak.  Dat staat haaks op de antidiscriminatiewet, die zegt  dat blinden met hun geleidehond niet kunnen worden geweigerd.  Alleen, er  is ook de wet op de volksgezondheid, die bepaalt dat dieren niét toegelaten zijn  in restaurants.

***

Blinde  vrouw mag Pizzahut niet binnen met geleidehond

Bron: Het Laatste Nieuws
7 oktober 2003

Annelies Van den Brande, een 22-jarige slechtziende studente uit Lier, diende  gisteren een klacht in tegen Pizzahut.  Ze mocht gisteren het  pizzarestaurant aan de Beurs in Brussel niet binnen met haar blindengeleidehond.   De manager wou geen dieren in zijn zaak.  Maar dat staat haaks op de  antidiscriminatiewet, die zegt dat blinden met hun geleidehond niet kunnen  worden geweigerd.  Alleen, er is ook de wet op de volksgezondheid, die  bepaalt dat dieren niét toegelaten zijn in restaurants.

Vlaams minister van Gelijke Kansen, Adelheid Byttebier, geeft Annelies overschot  van gelijk met haar klacht: “Hoe meer mensen hun problemen melden, des te  vlugger we die tegenstrijdigheid tussen de twee wetten kunnen opruimen.”

***

Voorstel om geleidehonden overal toe te laten

Bron: De Standaard
8 oktober 2003

Naar aanleiding van berichten over een fastfoodrestaurant dat een vrouw met een  geleidehond niet binnenliet, dienen de SP.A-kamerleden Greet Van Gool en Daan  Schalck een wetsvoorstel in waardoor mensen met een geleidehond nergens de  toegang kan worden ontzegd.  Dat is op basis van de antidiscriminatiewet nu  al onwettig.  Maar omdat dat er niet uitdrukkelijk in staat, dienen Van  Gool en Schalck hun voorstel in.

***

SP.A-wetsvoorstel wil overal vrije toegang voor geleidehonden

Bron: Het Laatste Nieuws
8 oktober 2003

BRUSSEL

SP.A-kamerleden Daan Schalck en Greet Van Gool dienen een wetsvoorstel in dat  ervoor moet zorgen dat mensen met een geleidehond nergens nog de toegang  geweigerd wordt.

Aanleiding is het recente incident met een blindengeleidehond in een filiaal van  Pizza Hut tegenover de Brusselse Beurs.  Het personeel daar weigerde de  blinde studente Annelies Van den Brande (22) en haar hond de toegang tot het  restaurant.  “Als algemene regel bij Pizza Hut geldt dat honden om  hygiënische redenen niet toegelaten worden in het restaurant”, zegt  marketingdirectrice Chantal Hanot.  “Een duidelijke uitzondering op deze  regel zijn blindengeleidehonden die als dusdanig identificeerbaar zijn.  We  betreuren het voorval en onderzoeken wat er precies is misgelopen.  We  hebben de bewakingsvideo reeds bekeken en ook het personeel ondervraagd.   Er zijn evenwel nog geen conclusies”.

SP.A-politici Schalck en Van Gool willen met het voorstel dit soort ‘incidenten’  in de toekomst vermijden.  “Ons wetsvoorstel moet niet alleen de toegang  tot restaurants regelen, maar ook de toelating op andere plaatsen, zoals trams  en bussen.  Wie daar een geleidehond weigert, ontneemt een blinde of  slechtziende zijn of haar mobiliteit”.

EH

***

Nieuw  wetsvoorstel: Geleidehonden overal toegelaten

Bron: Website Greet van Gool
14 oktober 2003

Nieuw wetsvoorstel: Geleidehonden overal toegelaten

In enkele kranten wordt melding gemaakt van de weigering van een  fastfoodrestaurant om een jonge vrouw met haar geleidehond toe te laten tot de  zaak.  “Totaal onwettig”, reageren Kamerleden Greet Van Gool en Daan  Schalck.  Maar om alle onduidelijkheden uit de weg te ruimen, dienen zij  een apart wetsvoorstel in dat specifiek geldt voor geleide- en  assistentiehonden.

Geleidehonden overal toegelaten (in opmaak)
(ingediend op 7 oktober door Greet van Gool en Daan Schalck)

Sinds maart 2003 is de antidiscriminatiewet van kracht.  Deze wet was het  werk van Van Gool, in haar toenmalige hoedanigheid van Regeringscommissaris voor  Sociale Zekerheid.  “De correcte toepassing van deze wet verbiedt  dergelijke weigeringen, ook al worden geleidehonden op zich niet speciaal in de  wet vernoemd.  Dat heb ik tijdens vorige legislatuur in de bevoegde  parlementscommissie ook herhaaldelijk geantwoord op vragen daaromtrent.”    Om elke onduidelijkheid weg te nemen, dienen Van Gool en Schalck een  wetsvoorstel in dat specifiek handelt over het toelaten van assistentie- en  geleidehonden.  Het wetsvoorstel is een herwerkte versie van een vroeger  wetsvoorstel uit 2002 van Daan Schalck.

“Dit wetsvoorstel regelt niet  alleen de toegang tot bijvoorbeeld restaurants, maar moet ook de toelating op  andere plaatsen -bijvoorbeeld trams en bussen -regelen.  Want wie daar  een geleidehond weigert, ontneemt een blinde of slechtziende zijn of haar  mobiliteit.”    Ondanks herhaald aandringen werd het oude wetsvoorstel van Schalck om welke  reden dan ook nooit geagendeerd door de toenmalige voorzitter van de  Kamercommissie Sociale Zaken.  “Door het nu licht te herwerken en opnieuw  in te dienen, willen we aantonen dat het ons menens is met het laten toepassen  van de antidiscriminatiewet.  Willen we een samenleving waarin iedereen  gelijke kansen heeft, dan moeten we elke discriminatie keihard aanpakken.”

Delen
Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0Share on LinkedIn0Email this to someonePrint this page

 1. Honden met een missie: Dit is Purpose Dogs18-11-2019 05:11:08
 2. Taxi’s weigeren hulphond – Pauline van Heuven boos als vijf chauffeurs op het station haar in de kou laten staan13-11-2019 09:11:15
 3. Familie en vrienden verzamelen dopjes voor slechtziende Jolien (27)07-11-2019 07:11:53
 4. Els hoopt om van Sherlock blindengeleidehond te maken11-08-2019 05:08:12
 5. Herk-de-Stad – Leerlingen HerX houden dopjesactie voor geleidehonden24-07-2019 07:07:53
 6. Lille – Leerlingen De Springplank sparen 3,4 ton dopjes voor blindengeleidehond24-07-2019 07:07:35
 7. “Met de opbrengst kunnen we puppy’s opleiden tot geleidehonden”27-06-2019 05:06:28
 8. 3,4 ton dopjes voor blindengeleidehond25-06-2019 05:06:12
 9. Stichting Gebruikers Assistentiehonden (GA)25-05-2019 08:05:20
 10. Bachelorproef ervaringen met blindengeleidehonden15-05-2019 08:05:46
 11. Assistentiehond altijd welkom in horeca19-03-2019 06:03:44
 12. Geleidehond leert manieren in Ledeberg18-03-2019 07:03:10
 13. Geleidepaardje Dinky voelt zich al helemaal thuis16-03-2019 06:03:46
 14. “Dinky voelt zich al helemaal thuis”16-03-2019 06:03:34
 15. Voor het eerst wordt geleidehond-puppy in Gent opgevoed15-03-2019 07:03:17
 16. Video – Eerste blindengeleidepaardje van Europa krijgt eigen huisje én Instagramaccount: “Dinky voelt zich al helemaal thuis”14-03-2019 07:03:15
 17. “Ik mag me niet te hard aan een hond hechten”04-03-2019 08:03:56
 18. “De blindengeleidehonden die ik opvang, gaven me een nieuw doel in het leven”03-03-2019 08:03:20
 19. Agnes Van de Perre leidt assistentiehonden op26-01-2019 08:01:55
 20. KNGF: ‘toegang geleidehond nog steeds te vaak geweigerd’20-01-2019 06:01:06
 21. Geleidehond nog steeds niet overal welkom19-01-2019 07:01:58
 22. Dopjesdoel niet gehaald, maar dat is bijzaak22-12-2018 07:12:30
 23. Blinde Toos durft niet met hond door ‘knaltunnel’14-12-2018 06:12:44
 24. Chelsey en haar team zamelden op één maand tijd maar liefst 4.000 kilo dopjes in11-12-2018 10:12:14
 25. 836.425 dopjes voor het goede doel: “We moesten zelfs telmiddagen organiseren”08-12-2018 07:12:36
 26. “De liefde van dieren is onvoorwaardelijk”06-12-2018 08:12:04
 27. KLM weigert in Bilbao passagier met geleidehond mee te nemen06-12-2018 08:12:32
 28. Passagier met blindengeleidehond mag vliegtuig niet op06-12-2018 08:12:07
 29. Assistentiehonden en hun baasjes krijgen steun van Brussels gewest en Comeos05-12-2018 10:12:31
 30. Honden vaak niet welkom05-12-2018 09:12:42
 31. Blinde Audrey (22) neemt lied op met Udo21-11-2018 07:11:44
 32. Blinde Audrey neemt lied op met Udo19-11-2018 07:11:27
 33. Twintig blindengeleidehonden krijgen nieuw baasje17-11-2018 08:11:32
 34. Van dop tot blindengeleidehond | Gelderland helpt17-11-2018 08:11:08
 35. “Geleidehonden moeten toestemming geven voor hun taak”17-11-2018 07:11:00
 36. Ontex verzamelt ton plastic dopjes12-11-2018 07:11:36
 37. Tienen – Dopjes inzamelen voor Chelsey08-11-2018 06:11:02
 38. Blinde Audrey brengt samen met Udo song uit05-11-2018 06:11:37
 39. Persbericht Single “Blind vertrouwen”31-10-2018 06:10:19
 40. Frank en hond Simba onafscheidelijk duo29-10-2018 07:10:09
 41. “Flesdopjes beter inzamelen dan verbieden”28-10-2018 06:10:30
 42. Saskia over haar blindengeleidehond Julie: ‘Door haar heb ik mijn vrijheid weer terug!’16-10-2018 09:10:40
 43. Hoe worden blindengeleidehonden opgeleid?15-10-2018 04:10:24
 44. Gelukkigerwijspad04-10-2018 08:10:07
 45. Tussenkomst nodig voor assistentiehond? Lang wachten en weinig kans op slagen18-09-2018 05:09:31
 46. Meer kennels, kortere wachtlijst05-09-2018 07:09:28
 47. Raf, de vreemdste leerling van de klas04-09-2018 06:09:11
 48. Blindengeleidehond Simba op bezoek in Arbeidscentrum Gavere04-09-2018 06:09:51
 49. Knuffelen is juist goed voor een hulphond29-08-2018 12:08:18
 50. Dinky op bezoek in Brugge17-08-2018 11:08:38
 51. Sven & Anke: Monique is zielsgelukkig met Dinky het blindengeleidepaard16-08-2018 03:08:17
 52. “Dinky en ik zijn nu al beste vrienden”16-08-2018 06:08:18
 53. “Met Dinky, in huis voel ik me net Pippi Langkous”16-08-2018 06:08:36
 54. Monique heeft geen hond, maar een blindengeleidepaardje16-08-2018 06:08:56
 55. Monique krijgt allereerste blindengeleidepaardje van Europa14-08-2018 10:08:39
 56. “Over vijf jaar leiden we 150 pups op”29-07-2018 06:07:11
 57. Wichelse prof start kweekprogramma voor ‘perfecte assistentiehonden’29-07-2018 06:07:28
 58. 150 assistentiehonden per jaar dankzij zeven superpups28-07-2018 05:07:26
 59. Starling bevallen van nieuwe generatie assistentiehonden27-07-2018 05:07:27
 60. UGent-professor zoekt naar perfecte assistentiehond en gaat die zelf kweken09-07-2018 07:07:01
 61. ‘Starling’ start nieuwe generatie assistentiehonden in Vlaanderen29-06-2018 06:06:50
 62. Leerlingen Biotechnicum sparen plastic dopjes voor blindengeleidehonden07-06-2018 06:06:12
 63. Hulphonden schrikken zich een hoedje van tijgers in Blijdorp06-06-2018 11:06:40
 64. Aangifte tegen taxichauffeur die geleidehond weigerde31-05-2018 08:05:37
 65. Nieuwe regels voor plastic brengen ‘dopjesactie’ voor blindengeleidehonden in gevaar30-05-2018 06:05:09
 66. Toegankelijkheid assistentiehonden getest in Oude IJsselstreek17-05-2018 11:05:48
 67. In actie voor toegankelijkheid hulphond: ‘Als ik een supermarkt niet in kan, hoe kan ik dan mijn boodschappen doen?’15-05-2018 06:05:10
 68. Sint-Niklaas – 2 ton plastic dopjes op Grote Markt29-04-2018 07:04:16
 69. Hier is Annemiek – D-Day: De kennismaking met nieuwe blindengeleidehond29-04-2018 07:04:09
 70. Dertig mensen op wachtlijst voor blindengeleidehond29-04-2018 07:04:45
 71. Sticker toont dat blindengeleidehonden welkom zijn in Kortrijkse winkels en horecazaken25-04-2018 04:04:15
 72. Annemiek is slechtziend en heeft een geleidehond25-04-2018 08:04:22
 73. Ruud en Uday – Onderweg naar Rotterdam25-04-2018 08:04:58
 74. Video – Snuggere blindengeleidehond begeleidt zijn baasje altijd recht de hondenwinkel binnen23-04-2018 09:04:44
 75. “Zamel je mee met ons plastic dopjes in?”07-04-2018 07:04:29
 76. Video: Blindengeleidepaard Dinky maakt eerste wandeling met nieuw baasje in Tongeren05-04-2018 06:04:10
 77. Maak kennis met Dinky, het blindengeleidepaard05-04-2018 05:04:51
 78. Omdat ze bijna blind is, kreeg Patricia (50) hulphond Diaz30-03-2018 06:03:39
 79. Blinde vader in tranen na voorval met geleidehond op de trein: “Ik voelde me waardeloos”30-03-2018 06:03:10
 80. Torfsfonds – Vrienden der blinden28-03-2018 08:03:06
 81. Ook Diergaarde Blijdorp wil hulphonden toelaten27-03-2018 07:03:41
 82. Blindengeleidehonden welkom in Artis: ‘Het is voor hem ook een uitje’27-03-2018 08:03:45
 83. Waarom kan ik nog steeds niet met mijn geleidehond naar Blijdorp?27-03-2018 08:03:19
 84. Uber loopt tegen rechtszaak aan na weigering blindengeleidehond21-03-2018 01:03:30
 85. Vol bewondering25-02-2018 05:02:50
 86. Paardje als blindengeleidehond24-02-2018 08:02:14
 87. Een paard als ‘blindenhond’24-02-2018 08:02:30
 88. Dinky, het blindengeleidepaard24-02-2018 08:02:48
 89. “Na drie blindengeleidehonden probeer ik het met een paard”24-02-2018 08:02:05
 90. Minipaard Dinky krijgt opleiding tot geleidehond24-02-2018 08:02:37
 91. Europese primeur: blindengeleidepaard binnenkort in België22-02-2018 01:02:34
 92. Maak kennis met Monique (42) en Dinky, haar blindengeleidepaard22-02-2018 09:02:27
 93. Tongers paard wordt Europa’s eerste blindengeleidepaard21-02-2018 10:02:29
 94. Europese primeur: Brugse vrouw krijgt een blindengeleide­paardje21-02-2018 02:02:35
 95. Blinde man is bang voor honden en krijgt dus een geleidepaard07-02-2018 08:02:26
 96. Video: Tongerse tv-vedette gaat met de pony naar de supermarkt07-02-2018 08:02:08
 97. Bijna blinde Drontenaar kan na een jaar eindelijk haar hulphond in armen sluiten02-02-2018 07:02:27
 98. ‘Gebruikers assistentiehonden worden vaak geweigerd’18-01-2018 11:01:15
 99. Opbrengst dopjesactie Vrienden der Blinden 201717-01-2018 10:01:45
 100. Geleidehond redt blinde vrouw niet één maar twee keer in één nacht14-01-2018 10:01:01
 101. Viblo Leieland spaart 13.500 kilo dopjes13-01-2018 10:01:22
 102. Minder lang wachten op minder dure honden01-01-2018 08:01:44
 103. Wordt dit het jaar van mensen met een beperking in China?28-12-2017 10:12:07
 104. KNGF Geleidehonden – Eindstand dopjesactie KNGF 201722-12-2017 08:12:20
 105. Deinze – Leerlingen Viblo schenken puppy voor slechtzienden21-12-2017 08:12:46
 106. De mooiste geleidehond van Nederland16-12-2017 09:12:47
 107. Blindengeleidehond: Voordelen en nadelen bij het geleidewerk08-12-2017 09:12:59
 108. Blindengeleidehond met zeebenen krijgt onderscheiding07-12-2017 08:12:39
 109. Het blijft vaak een gevecht om je hond mee te mogen nemen02-12-2017 09:12:36
 110. Politie Geel-Laakdal-Meerhout zamelt 140 kg dopjes in voor geleidehonden02-12-2017 09:12:00
 111. Politiezone Geel-Laakdal-Meerhout zamelt 140 kg dopjes in voor Belgisch Centrum voor Geleidehonden23-11-2017 11:11:50
 112. Oudenaarde – Dopjes sparen voor blindengeleidehonden20-11-2017 07:11:34
 113. Geleidehond en eigenaar niet welkom in hotel of moeten bijbetalen19-11-2017 09:11:47
 114. Esther Landaal praat over geleidehonden18-11-2017 10:11:26
 115. Nieuw boek Marina Defauw steunt blindengeleidehonden18-11-2017 12:11:35
 116. Jeroen Meus verzamelt ook dopjes t.v.v. BCG Tongeren16-11-2017 09:11:18
 117. Kopjesactie … euh dopjesactie tvv Belgisch Centrum voor Geleidehonden16-11-2017 09:11:53
 118. De cyclus van de dopjes15-11-2017 12:11:27
 119. Chanda’s B’day08-11-2017 11:11:04
 120. Brugge – Tudor trots op eerste dopjesbox01-11-2017 09:11:53
 121. “Binnen blijven is geen optie voor mij”13-10-2017 07:10:53
 122. Mechelen – Stad zamelt 5 ton dopjes in12-10-2017 08:10:01
 123. Video: 5 ton flessendopjes voor blindengeleidehonden09-10-2017 09:10:46
 124. Open dag geleidehondenschool Herman Jansen07-10-2017 09:10:10
 125. KNGF Geleidehonden – Aanvragen welkomststickers06-10-2017 08:10:03
 126. Sint-Katelijne-Waver: Plastic dopjes voor blindengeleidehonden06-10-2017 08:10:34
 127. `Een witte stok schrikt af, een hond is lief’05-10-2017 09:10:47
 128. Mijn passie: Nikki Bronsvoort heeft van haar hobby haar werk gemaakt04-10-2017 10:10:16
 129. Hond Junta kan er na de zegen weer even tegen04-10-2017 09:10:03
 130. Dopjesactie BCG – Stand september 201702-10-2017 08:10:59
 131. Assistentiehonden welkom in Senaat. Nu elders nog29-09-2017 06:09:43
 132. Honden niet toegelaten, zelfs de assistentiehond niet28-09-2017 08:09:35
 133. Sint-Genesius-Rode – Kleuters OLV Rode kregen blindengeleidehonden op bezoek27-09-2017 10:09:25
 134. Blindengeleidehond op bezoek in school van Kozen27-09-2017 10:09:56
 135. Making of video afgeleidehond I KNGF Geleidehonden27-09-2017 09:09:51
 136. Ben en KNGF Geleidehonden maken smartphonegebruikers bewust van ‘tijdelijke blindheid’ in het verkeer27-09-2017 09:09:06
 137. Campagne Ben, KNGF wijst op afleiding door smartphone in verkeer27-09-2017 09:09:44
 138. Senaat krijgt straks honden over de vloer26-09-2017 08:09:00
 139. Oneindigheidssymbool met flessendopjes25-09-2017 08:09:19
 140. Kinderen leggen 32 miljoen dopjes voor een puppy25-09-2017 08:09:46
 141. Blindengeleidehondenschool Genk – Overhandiging 3 honden (september 2017)18-09-2017 11:09:57
 142. Koksijde – Finalistes Miss Coast Belgium zamelen dopjes in15-09-2017 07:09:14
 143. Cindy werkt bij centrum voor blindengeleidehonden05-09-2017 09:09:53
 144. Afstandelijke moeder zorgt voor betere geleidehond09-08-2017 10:08:39
 145. KNGF Geleidehonden zoekt gastgezinnen zoals familie Teeuw31-07-2017 08:07:58
 146. Video: Met de blindengeleidehond op de kansel30-07-2017 11:07:09
 147. “Jij was steeds mijn rechterhand, ook al liep je aan mijn linkerkant”29-07-2017 10:07:42
 148. Video: Mechelaar schrijft prachtig lied voor zijn overleden hond Cazan26-07-2017 11:07:35
 149. Slechtziende vrouw mag hotel niet binnen met blindengeleidehond25-07-2017 02:07:51
 150. Festivalhond gezicht van campagne centrum voor geleidehonden25-07-2017 08:07:35
 151. Afgekeurde blindengeleidehond: Oorzaken en toekomst21-07-2017 08:07:37
 152. Dionne leert lopen met blindengeleidehond19-07-2017 01:07:51
 153. Blindengeleidehondenschool Genk: Interview in Woef01-07-2017 09:07:11
 154. Pony’s mogen binnenkort blinde mensen begeleiden28-06-2017 07:06:58
 155. Minipaard haalt was uit machine voor slechtziend baasje27-06-2017 04:06:56
 156. Voorstelling “De Antwerpse Hulphonden VZW”24-06-2017 07:06:06
 157. Wennen aan geleidehond met ‘hond op wieltjes’20-06-2017 08:06:05
 158. Nieuwe methode helpt toekomst als geleidehond te voorspellen18-06-2017 09:06:15
 159. Prins Maurits en prinses Marilène over hun nieuwe bijzondere gezinslid18-06-2017 04:06:15
 160. Puppypleeggezinnen verbeteren de wereld18-06-2017 04:06:07
 161. Super Sonic beugel maakt verkeer veiliger voor blinden18-06-2017 03:06:45
 162. Panda, het blindengeleidepaard18-06-2017 02:06:40
 163. Gemeenschap helpt blinde vrouw die spaargeld uitgaf aan zieke blindengeleidenpony18-06-2017 02:06:48
 164. iTip: Kies je favoriete kleurfilter18-06-2017 12:06:49
 165. Genk – Drie viervoeters begeleiden voortaan slechtziende baasjes17-06-2017 12:06:17
 166. De gelukkigste blinde van Roden16-06-2017 06:06:57
 167. Annelies traint blindengeleidehonden16-06-2017 12:06:37
 168. Dankzij Koert botsen baasje Rian en pup Wessel nergens tegenaan15-06-2017 11:06:42
 169. Video: Opvang voor blindengeleidehond Potus15-06-2017 09:06:36
 170. Verlaagd btw-tarief voor levering assistentiehonden15-06-2017 08:06:55
 171. Verenigingen voeren stickeractie voor assistentiehonden15-06-2017 08:06:01
 172. ‘Gooi geen vuurwerk naar honden en baasjes’15-06-2017 08:06:36
 173. Gebruikers Assistentiehonden wint zaak tegen Artis15-06-2017 08:06:02
 174. Enschedese waarschuwt: ‘Hulphond kan trauma oplopen door knalvuurwerk’15-06-2017 08:06:29
 175. Vuurwerk groot probleem voor blindengeleidehond15-06-2017 08:06:58
 176. VR laat je blindengeleidehonden waarderen15-06-2017 08:06:36
 177. Scholen krijgen vuurwerkvoorlichting van KNGF Geleidehonden15-06-2017 08:06:50
 178. Match made in heaven: zo vindt een geleidehond zijn perfecte baasje15-06-2017 08:06:18
 179. Waar kan ik de stickers ‘Assistentiehond welkom’ verkrijgen?15-06-2017 08:06:17
 180. Geven we aan een geleidehond of aan Aziatische kinderen?15-06-2017 08:06:00
 181. Geleidehonden in de natuur15-06-2017 08:06:13
 182. Is de Rottweiler ongeschikt als blindengeleidehond?15-06-2017 08:06:53
 183. Hond volgt Spaanse les bij CVO1315-06-2017 08:06:27
 184. De komst van een blindengeleidehond kan je leven verrijken15-06-2017 08:06:54
 185. Schokkend: zo gaan mensen écht met blinden en hun geleidehond om15-06-2017 08:06:50
 186. Paul: “M’n blindengeleidehond is mijn beste vriend geworden”15-06-2017 08:06:19
 187. Internet in de ban van geleidehond die poseert voor tekenaar15-06-2017 08:06:15
 188. Geleidehonden staan centraal bij Australische GP15-06-2017 08:06:35
 189. Eigenaren geleidehonden beschermd door nieuwe Tsjechische wet15-06-2017 08:06:11
 190. De Doorloper | Gerda Brakke15-06-2017 07:06:01
 191. Dieven brengen geleidehond terug met excuusbriefje15-06-2017 07:06:04
 192. Vrouw moet blindengeleidehond afstaan15-06-2017 07:06:16
 193. Er is een groot tekort aan blindengeleidehonden15-06-2017 07:06:13
 194. Tuinbouwschool overhandigt eerste blindengeleidehond15-06-2017 07:06:51
 195. Overhandiging 13 blindengeleidehonden15-06-2017 07:06:23
 196. Okra Schulen bezoekt opleidingscentrum voor blindengeleidehonden15-06-2017 07:06:47
 197. Kiwanis steunt opleiding geleidehonden15-06-2017 07:06:05
 198. Vijfde leerjaar Driehoeven steunt school voor blindengeleidehonden15-06-2017 07:06:09
 199. Koppel slaapt klok rond op ijsbed voor Warmste Week15-06-2017 07:06:37
 200. Geleidehondenschool en Adviesraad Handicap voeren actie15-06-2017 07:06:20

Laatst bijgewerkt op 5 juni 2011 – 15:04