Een blinde studente klaagt een pizzarestaurant aan omdat ze niet naar binnen mocht met haar geleidehond

Bron: VTM Nieuws Laat
6 oktober 2003

(Hoofdpunten)
Birgit Van Mol:
Een blinde studente klaagt een pizzarestaurant aan omdat ze niet naar binnen  mocht met haar geleidehond.

(Nieuws zelf)
Birgit Van Mol:
Een blinde studente heeft een pizzaketen aangeklaagd.  Ze wou met vrienden  een pizza eten in hartje Brussel.  Dat kon, maar dan wel zonder haar  geleidehond.  Het personeel en de baas van het restaurant waren niet voor  reden vatbaar.

Het voorval is in strijd met de wet want voor blinden is een geleidehond een  noodzakelijk hulpmiddel en niet zomaar een gezelschapsdier.

Luc De Smet:
Ike en Annelies zijn onafscheidelijk en dat is noodgedwongen.  Annelies is  zo goed als blind en ziet door de ogen van Ike.  Zonder hond is Annelies  hulpeloos en daarom is het in de wet voorzien dat blindengeleidehonden ook op  plaatsen mogen waar gewone honden moeten buiten blijven.  Maar in Pizzahut  hadden ze dat niet zo begrepen.

Annelies:
Als hij niet binnen mag, mag ik niet binnen want zonder hem is het voor mij heel  moeilijk.  En ik vind het stom om een blindengeleidehond die mij overal  helpt, thuis te laten omdat een persoon dat niet zo willen.

Luc De Smet:
De hond mocht niet binnen en niemand was voor rede vatbaar.  Uiteindelijk  heeft Annelies klacht ingelegd bij de politie.  Pizzahut zegt dat de  bewakingscamera wel een hond maar geen blinde heeft gefilmd.

Annelies:
Wij moeten elke keer, maar dan ook elke keer uitleggen als wij een zaak  binnengaan, het maakt niet uit: een museum, een restaurant, een café, een  station (hoeft het zelfs nu niet meer, daar kennen ze het), vliegtuigen, alles  moeten wij altijd uitleggen wat een blindengeleidehond is en dat die binnenmag.

Luc De Smet:
Annelies studeert Geschiedenis en leeft zelfstandig dankzij de hond.  Maar  het is overleven tussen valkuilen.

Annelies:
Heel de dag door, van ’s morgens tot ’s avonds bijna, als ik de straat opga, zeg  ik tegen de mensen: “Sorry mensen, dit is een blindengeleidehond; daar moet je  afblijven, daar mag je geen geluidjes naar maken.  Ik ben ooit tegen een  paal gelopen omdat mensen mijn hond afleiden, en zo van die zaken.  En dan  ook nog in restaurants, constant, ik vind dat echt niet meer eerlijk”.

Luc De Smet:
Pizzahut zit met de zaak verveeld maar weigert voorlopig ieder commentaar.

***

Volksgezondheid weert honden uit restaurants, antidiscriminatiewet laat ze toe

Bron: Het Volk
7 oktober 2003

Geen pizza voor studente met blindenhond

Annelies Van den Brande, een 22-jarige slechtziende studente uit Lier, en haar  blindengeleidehond mochten gistermiddag niet binnen in de Pizzahut aan de Beurs  in Brussel. Van de diensters en de later bijgekomen filiaalmanager van Pizzahut,  mogen er geen dieren het restaurant in. Volgens Adelheid Byttebier (Agalev),  Vlaams minister van Gelijke Kansen, mag een blindengeleidehond wèl een  restaurant binnen. Dat staat zo in de antidiscriminatiewet. Alleen, er is ook  een wet op de volksgezondheid die zegt dat dieren niet in een restaurant binnen  mogen …

door Dirk MUSSCHOOT

Was de hond van Annelies Van den Brande als blindengeleidehond herkenbaar?
“Zeker weten”, zegt de VUB-studente verontwaardigd. “Hij droeg zijn harnas in  fluorescerende kleur en zijn sjaaltje, ze moeten niet zeggen dat het om een  gewone hond ging.”

Annelies is vastberaden. Met de antidiscriminatiewet in de hand legde ze een  klacht neer bij de Brusselse politie. Ze is van plan met haar klacht ook naar  het Centrum voor Gelijke Kansen en Discriminatie te trekken.

Volgens minister Byttebier moet ze dat zeker doen, want er zijn in ons land twee  wetten die elkaar tegenspreken. Er is de wet op de volksgezondheid die bepaalt  dat dieren niet toegelaten zijn in onder meer voedingszaken en restaurants, en  er is een Europese richtlijn, omgezet in de Belgische antidiscriminatiewet, die  onder meer zegt dat blinden met hun geleidehond niet kunnen worden geweigerd.  “Het is duidelijk dat hier een tegenstrijdigheid zit”, zegt minister Byttebier.  “Ik heb daarom ook gevraagd aan mijn federale collega van Volksgezondheid, Rudy  Demotte (PS), om hierover rond de tafel te zitten. Het eerste gesprek hierover  zal voor eind dit jaar zijn. Hoe meer mensen problemen melden die het gevolg  zijn van het conflict tussen die twee wetten, hoe groter de druk om die  conflictsituatie uit de weg te ruimen.”

Bij Pizzahut weigerde men gisteren elk commentaar op dit voorval.

***

Twee  wetten spreken elkaar tegen over het toelaten van honden in restaurants

Bron: Het Nieuwsblad
7 oktober 2003

Pizzahut weigert blindengeleidehond

Annelies Van den Brande, een 22-jarige slechtziende studente uit Lier, en haar  blindengeleidehond zijn gistermiddag de toegang ontzegd tot een filiaal van  restaurant Pizzahut aan de Beurs in Brussel. Van de diensters en de later  bijgekomen filiaalmanager van Pizzahut mogen er geen dieren het restaurant in.  Volgens Adelheid Byttebier (Agalev), Vlaams minister van Gelijke Kansen, mag een  blindengeleidehond wèl een restaurant binnen. Dat staat zo in de  antidiscriminatiewet. Alleen, er is ook een wet op de volksgezondheid die zegt  dat dieren niet in een restaurant binnen mogen.

Was de hond van Annelies Van den Brande als blindengeleidehond herkenbaar?   “Zeker weten”, zegt de VUB-studente verontwaardigd. “Hij droeg zijn harnas in  fluorescerende kleur en zijn sjaaltje, ze moeten niet zeggen dat het om een  gewone hond ging.”

Annelies is vastberaden. Met de antidiscriminatiewet in de hand diende ze een  klacht in bij de Brusselse politie. Ze is van plan met haar klacht ook naar het  Centrum voor Gelijke Kansen en Discriminatie te trekken.

Volgens minister Byttebier moet ze dat zeker doen, want er zijn in ons land twee  wetten die elkaar tegenspreken. Er is de wet op de volksgezondheid, die bepaalt  dat dieren niet toegelaten zijn in onder meer voedingszaken en restaurants, en  er is een Europese richtlijn, omgezet in de Belgische antidiscriminatiewet, die  onder meer zegt dat blinden met hun geleidehond niet kunnen worden geweigerd.  “Het is duidelijk dat hier een tegenstrijdigheid zit”, zegt minister Byttebier.  “Ik heb daarom ook gevraagd aan mijn federale collega van Volksgezondheid, Rudy  Demotte (PS), hierover rond de tafel te zitten. Het eerste gesprek hierover zal  voor eind dit jaar zijn. Hoe meer mensen problemen melden die het gevolg zijn  van het conflict tussen die twee wetten, hoe groter de druk om die  conflictsituatie uit de weg te ruimen.”

Bij Pizzahut weigerde men gisteren elk commentaar op dit voorval.

Dirk MUSSCHOOT

***

Rechtszaak wegens weigeren hulphond is sinds kort mogelijk

Bron: De Morgen
7 oktober 2003

Blind of niet, honden zijn verboden in de pizza hut

Toen Annelies Van Den Brande, studente aan de VUB, gisteren samen met vier  vrienden een pizza wou gaan eten in de Pizza Hut op het Brusselse Beursplein,  liep het verkeerd.  Van Den Brande is slechtziend en heeft een  blindengeleidehond.  Maar de manager van het restaurant gooide het meisje  met hond en al buiten.  Van Den Brande overweegt nu gerechtelijke stappen.   Sinds kort kunnen weigeraars van hulphonden namelijk voor de rechtbank worden  gesleept.
Annelies VDB was gisterenavond nog maar nauwelijks bedaard.  Zo boos was  ze.  ‘Iemand kwam me zeggen dat mijn hond niet binnen mocht.  Ik vroeg  naar de manager en toen we bij hem werden gebracht, zei hij dat dieren verboden  waren in zijn zaak’ vertelt Annelies.  ‘Mijn argument dat het hier om een  blindengeleidehond ging en dat die wettelijk gezien wel binnen mag in een  restaurant, veegde hij van tafel.  Hij zei dat het hem allemaal niet  interesseerde, blind of niet, honden kwamen er niet in.  De hond van vdb  droeg nochtans een gareel en het meisje toonde ook het bewijspasje dat het wel  degelijk om een blindengeleidehond ging.  Maar het mocht niet baten.   Het meisje stapte prompt naar de politie om een klacht in te dienen.  De  politie maakte een proces-verbaal op.  Annelies vdb overwoog gisterenavond  ook verdere juridische stappen.

Bij Pizza Hut zelf reageerden ze gisterenavond opvallend voorzichtig.   ‘Honden zijn nu éénmaal verboden’ klinkt het.  Dat het om een  blindengeleidehond ging, zegt de verantwoordelijke ‘niet te hebben gezien’.   Van een bewijspasje heeft hij naar eigen zeggen ook niets gemerkt.
Zowel bij de Brailleliga als bij de vzw Hachiko, een organisatie die  assistentiehonden opleidt, zijn ze formeel.  Het weigeren van  assistentiehonden dus die door een erkende organisatie opgeleid zijn en mensen  met een visuele of andere handicap helpen, is wel degelijk strafbaar.

‘De wetgeving hieromtrent is vrij recentelijk nog aangepast’ stelt Chantal  Pringier van de Brailleliga.  ‘Dieren zijn volgens de wetgeving op de  voedingsmiddelenhygiëne verboden in lokalen waarin voedingswaren worden  verkocht.  Maar in diezelfde wet uit 1997 wordt heel uitdrukkelijk een  uitzondering gemaakt voor assistentiehonden.  Die mogen dus wel binnen.   De hond moet natuurlijk wel een gareel dragen en het baasje kan worden gevraagd  het bewijspasje te tonen’.

Sinds begin dit jaar is er nog een nieuwe regeling bijgekomen die het weigeren  van hulphonden afdwingbaar maakt.  ‘De wet uit 1997 zei wel dat weigeren  niet mocht, maar dat was niet voldoende’ stelt Caroline Thienpont van de vzw  Hachiko.  ‘Met klachten over weigeren van toegang werd maar weinig gedaan.   Het kwam nooit tot een echte rechtszaak’.

Nu kan het echter wel.  De voormalige regeringscommissaris voor Sociale  Zekerheid, Greet van Gool, en de voormalige minister van Sociale Zaken, Frank  Vandenbroucke (beiden spa) hebben er begin dit jaar voor gezorgd dat de  toegankelijkheid ook afdwingbaar werd.  De kwestie werd geregeld in de  wet-Mahoux, de antidiscriminatiewet.  Sindsdien is iemand weigeren met een  assistentiehond dus discriminatie en kan de weigeraar worden vervolgd.  ‘De  wet zegt dat niemand de toegang kan worden geweigerd op basis van ras, kleur,  sekse of handicap.  Een hulphond wordt gezien als een verlengstuk van de  persoon met een handicap.  De hond weigeren is dus de persoon weigeren en  bijgevolg strafbaar’.

Sinds de nieuwe regeling zijn er nog geen dergelijke rechtszaken geweest.   Thienpont: ‘Daarvoor is de regeling nog te nieuw.  Voor wie de stap wil  zetten, zijn er drie mogelijkheden.  De politie kan het pv doorsturen naar  het parket, maar dat kan de zaak seponeren.  De persoon in kwestie kan ook  een klacht indienen bij de onderzoeksrechter met burgerlijke partijstelling of  de weigeraar rechtstreeks vorderen voor een de strafrechter.  In beide  gevallen moet er dus een zaak worden gestart.  Dit zou dus de eerste keer  kunnen zijn dat het tot een rechtszaak komt’.

Cathy GALLE

***

Pizzahut weigert blinde met hond

Bron: Het Volk
7 oktober 2003

De slechtziende Annelies Van den Brande (22) uit Lier, diende gisteren een  klacht in tegen Pizzahut.  Ze mocht gisteren het pizzarestaurant aan de  Beurs in Brussel niet binnen met haar geleidehond.  De manager wou geen  dieren in zijn zaak.  Dat staat haaks op de antidiscriminatiewet, die zegt  dat blinden met hun geleidehond niet kunnen worden geweigerd.  Alleen, er  is ook de wet op de volksgezondheid, die bepaalt dat dieren niét toegelaten zijn  in restaurants.

***

Blinde  vrouw mag Pizzahut niet binnen met geleidehond

Bron: Het Laatste Nieuws
7 oktober 2003

Annelies Van den Brande, een 22-jarige slechtziende studente uit Lier, diende  gisteren een klacht in tegen Pizzahut.  Ze mocht gisteren het  pizzarestaurant aan de Beurs in Brussel niet binnen met haar blindengeleidehond.   De manager wou geen dieren in zijn zaak.  Maar dat staat haaks op de  antidiscriminatiewet, die zegt dat blinden met hun geleidehond niet kunnen  worden geweigerd.  Alleen, er is ook de wet op de volksgezondheid, die  bepaalt dat dieren niét toegelaten zijn in restaurants.

Vlaams minister van Gelijke Kansen, Adelheid Byttebier, geeft Annelies overschot  van gelijk met haar klacht: “Hoe meer mensen hun problemen melden, des te  vlugger we die tegenstrijdigheid tussen de twee wetten kunnen opruimen.”

***

Voorstel om geleidehonden overal toe te laten

Bron: De Standaard
8 oktober 2003

Naar aanleiding van berichten over een fastfoodrestaurant dat een vrouw met een  geleidehond niet binnenliet, dienen de SP.A-kamerleden Greet Van Gool en Daan  Schalck een wetsvoorstel in waardoor mensen met een geleidehond nergens de  toegang kan worden ontzegd.  Dat is op basis van de antidiscriminatiewet nu  al onwettig.  Maar omdat dat er niet uitdrukkelijk in staat, dienen Van  Gool en Schalck hun voorstel in.

***

SP.A-wetsvoorstel wil overal vrije toegang voor geleidehonden

Bron: Het Laatste Nieuws
8 oktober 2003

BRUSSEL

SP.A-kamerleden Daan Schalck en Greet Van Gool dienen een wetsvoorstel in dat  ervoor moet zorgen dat mensen met een geleidehond nergens nog de toegang  geweigerd wordt.

Aanleiding is het recente incident met een blindengeleidehond in een filiaal van  Pizza Hut tegenover de Brusselse Beurs.  Het personeel daar weigerde de  blinde studente Annelies Van den Brande (22) en haar hond de toegang tot het  restaurant.  “Als algemene regel bij Pizza Hut geldt dat honden om  hygiënische redenen niet toegelaten worden in het restaurant”, zegt  marketingdirectrice Chantal Hanot.  “Een duidelijke uitzondering op deze  regel zijn blindengeleidehonden die als dusdanig identificeerbaar zijn.  We  betreuren het voorval en onderzoeken wat er precies is misgelopen.  We  hebben de bewakingsvideo reeds bekeken en ook het personeel ondervraagd.   Er zijn evenwel nog geen conclusies”.

SP.A-politici Schalck en Van Gool willen met het voorstel dit soort ‘incidenten’  in de toekomst vermijden.  “Ons wetsvoorstel moet niet alleen de toegang  tot restaurants regelen, maar ook de toelating op andere plaatsen, zoals trams  en bussen.  Wie daar een geleidehond weigert, ontneemt een blinde of  slechtziende zijn of haar mobiliteit”.

EH

***

Nieuw  wetsvoorstel: Geleidehonden overal toegelaten

Bron: Website Greet van Gool
14 oktober 2003

Nieuw wetsvoorstel: Geleidehonden overal toegelaten

In enkele kranten wordt melding gemaakt van de weigering van een  fastfoodrestaurant om een jonge vrouw met haar geleidehond toe te laten tot de  zaak.  “Totaal onwettig”, reageren Kamerleden Greet Van Gool en Daan  Schalck.  Maar om alle onduidelijkheden uit de weg te ruimen, dienen zij  een apart wetsvoorstel in dat specifiek geldt voor geleide- en  assistentiehonden.

Geleidehonden overal toegelaten (in opmaak)
(ingediend op 7 oktober door Greet van Gool en Daan Schalck)

Sinds maart 2003 is de antidiscriminatiewet van kracht.  Deze wet was het  werk van Van Gool, in haar toenmalige hoedanigheid van Regeringscommissaris voor  Sociale Zekerheid.  “De correcte toepassing van deze wet verbiedt  dergelijke weigeringen, ook al worden geleidehonden op zich niet speciaal in de  wet vernoemd.  Dat heb ik tijdens vorige legislatuur in de bevoegde  parlementscommissie ook herhaaldelijk geantwoord op vragen daaromtrent.”    Om elke onduidelijkheid weg te nemen, dienen Van Gool en Schalck een  wetsvoorstel in dat specifiek handelt over het toelaten van assistentie- en  geleidehonden.  Het wetsvoorstel is een herwerkte versie van een vroeger  wetsvoorstel uit 2002 van Daan Schalck.

“Dit wetsvoorstel regelt niet  alleen de toegang tot bijvoorbeeld restaurants, maar moet ook de toelating op  andere plaatsen -bijvoorbeeld trams en bussen -regelen.  Want wie daar  een geleidehond weigert, ontneemt een blinde of slechtziende zijn of haar  mobiliteit.”    Ondanks herhaald aandringen werd het oude wetsvoorstel van Schalck om welke  reden dan ook nooit geagendeerd door de toenmalige voorzitter van de  Kamercommissie Sociale Zaken.  “Door het nu licht te herwerken en opnieuw  in te dienen, willen we aantonen dat het ons menens is met het laten toepassen  van de antidiscriminatiewet.  Willen we een samenleving waarin iedereen  gelijke kansen heeft, dan moeten we elke discriminatie keihard aanpakken.”

Delen
Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0Share on LinkedIn0Email this to someonePrint this page

 1. Prins Laurent trapt nieuwe campagne Belgisch Centrum voor Geleidehonden af25-10-2020 07:10:00
 2. Prins Laurent steunt zoektocht naar pleeggezinnen voor geleidehonden25-10-2020 07:10:14
 3. Woezel volgde een opleiding tot geleidehond en toen gebeurde er iets onverwachts …21-07-2020 07:07:12
 4. Op bezoek bij Wonka, blindengeleidehond in wording12-06-2020 04:06:52
 5. Van pup naar held als blindengeleidehond24-01-2020 07:01:15
 6. Een geleidehond opvoeden voor een ander23-01-2020 07:01:26
 7. Geleidehond leert manieren in Ledeberg18-03-2019 07:03:10
 8. Voor het eerst wordt geleidehond-puppy in Gent opgevoed15-03-2019 07:03:17
 9. “Ik mag me niet te hard aan een hond hechten”04-03-2019 08:03:56
 10. “De liefde van dieren is onvoorwaardelijk”06-12-2018 08:12:04
 11. Twintig blindengeleidehonden krijgen nieuw baasje17-11-2018 08:11:32
 12. Frank en hond Simba onafscheidelijk duo29-10-2018 07:10:09
 13. Dertig mensen op wachtlijst voor blindengeleidehond29-04-2018 07:04:45
 14. Omdat ze bijna blind is, kreeg Patricia (50) hulphond Diaz30-03-2018 06:03:39
 15. Minder lang wachten op minder dure honden01-01-2018 08:01:44
 16. Nieuw boek Marina Defauw steunt blindengeleidehonden18-11-2017 12:11:35
 17. “Binnen blijven is geen optie voor mij”13-10-2017 07:10:53
 18. Annelies traint blindengeleidehonden16-06-2017 12:06:37
 19. Vrouw moet blindengeleidehond afstaan15-06-2017 07:06:16
 20. Er is een groot tekort aan blindengeleidehonden15-06-2017 07:06:13
 21. Tuinbouwschool overhandigt eerste blindengeleidehond15-06-2017 07:06:51
 22. Overhandiging 13 blindengeleidehonden15-06-2017 07:06:23
 23. Okra Schulen bezoekt opleidingscentrum voor blindengeleidehonden15-06-2017 07:06:47
 24. Kiwanis steunt opleiding geleidehonden15-06-2017 07:06:05
 25. Bommetjes door leerlingen leiden tot sterfte en paniek bij huisdieren15-06-2017 02:06:16
 26. Nieuwe huisvesting en kennels voor Belgisch Centrum Geleidehonden14-06-2017 09:06:06
 27. Werken voor een goed doel: het Belgisch Centrum voor Geleidehonden14-06-2017 09:06:02
 28. Blindengeleidehond Xpencer herstelt langzaam van zijn hernia14-06-2017 09:06:47
 29. Van pup tot assistent-directeur Ouderenzorg: een blitzcarrière voor blindengeleidehond Diaz11-06-2017 10:06:01
 30. “25.000 euro voor één geleidehond”27-04-2017 04:04:18
 31. ‘Met Mattice aan m’n zij ben ik veel mobieler’27-04-2017 07:04:13
 32. Frans Martens (60) is puppypleegouder van blindengeleidehonden23-02-2017 11:02:55
 33. Blindengeleidehond Xpencer komt niet meer naar huis11-02-2017 09:02:29
 34. “Ik voel opnieuw mijn handicap”06-12-2016 09:12:05
 35. Blindengeleidehond Xpencer plots verlamd02-12-2016 12:12:59
 36. Hondenzegening in de Sint-Rochuskapel24-08-2016 09:08:57
 37. Blind, actief en zelfstandig17-07-2016 08:07:06
 38. Groot tekort aan blindengeleidehonden27-04-2016 09:04:19
 39. Geleidehond Xpencer aan het werk in Antwerpen01-03-2016 08:03:56
 40. Frans leidt zevende blindengeleidehond op19-01-2016 08:01:07
 41. Nieuwe huisvesting en kennels voor Belgisch Centrum Geleidehonden27-11-2015 05:11:42
 42. ‘We vormen met zijn drietjes een fijne roedel’20-11-2015 08:11:29
 43. Tienen – Kiwanis steunt goede doelen09-10-2015 08:10:50
 44. Centrum voor Geleidehonden verhuist naar voormalig hotel04-10-2015 08:10:03
 45. Belgisch Centrum voor Geleidehonden opent in voormalig hotel Beukenhof03-10-2015 09:10:12
 46. Limburgse hond en baasje winnen Britain’s Got Talent02-06-2015 06:06:15
 47. Ons huiswerk bracht 10.700,00 euro op voor het goede doel!29-05-2015 07:05:25
 48. VTM Nieuws Tekort geleidehonden10-03-2015 09:03:23
 49. Robin (zoon van Monique) & blindengeleidehond Xena10-03-2015 09:03:55
 50. Pascal met geleidehond Gizzy10-03-2015 09:03:57
 51. Opleider blindengeleidehond gratis op bus10-03-2015 09:03:25
 52. Melissa maakt kalender ten voordele van het Belgisch Centrum voor Geleidehonden10-03-2015 08:03:43
 53. Joyce De Ceulaerde10-03-2015 08:03:15
 54. BCG-puppydag op Karrewiet10-03-2015 05:03:54
 55. Back on Stage schenkt 3000 euro aan Belgisch Centrum voor Geleidehonden08-10-2014 09:10:08
 56. 100ste blindengeleidehond29-09-2014 12:09:19
 57. Prins Laurent overhandigt 100e hond opgeleid door het Belgisch Centrum voor Geleidehonden28-09-2014 03:09:10
 58. DE PLUIM. Belgisch Centrum voor Geleidehonden10-09-2014 08:09:07
 59. Cheque voor Centrum voor Blindengeleidehonden19-08-2014 10:08:16
 60. Intratuin overhandigt cheque 2.500 euro aan vzw Belgisch Centrum voor Geleidehonden15-08-2014 11:08:01
 61. Belgisch Centrum voor Geleidehonden in de krant29-07-2014 10:07:01
 62. School sponsort geleidehonden met pennen04-06-2014 07:06:02
 63. Leerlingen van domein Speelhof recycleren al hun oude pennen en steunt het BCG30-05-2014 07:05:14
 64. Hond als hulp28-05-2014 06:05:40
 65. Zutendaals theater schenkt cheque aan Belgisch Centrum voor Geleidehonden23-05-2014 06:05:12
 66. Zutendaals theater schenkt cheque aan Belgisch Centrum voor Geleidehonden15-05-2014 09:05:03
 67. School geleidehonden viert erkenning03-05-2014 12:05:05
 68. Nieuws van 3M – Grote Gift18-12-2013 01:12:48
 69. BCG op 2de plaats “Grote Gift 2013”17-12-2013 04:12:25
 70. Hasseltse handelaars en horeca heten assistentiehonden welkom17-07-2013 02:07:26
 71. Video: Presentatie Belgisch Centrum voor Geleidehonden vzw04-07-2013 05:07:26
 72. Peer: Blindengeleidehond Xack aan de deur gezet bij frituur17-01-2013 08:01:37
 73. Dank voor de klantvriendelijkheid10-10-2012 04:10:17
 74. Flessendopjes sparen voor Louis05-10-2012 06:10:56
 75. Honderdste geleidehond en gebruiker gevierd27-07-2012 08:07:33
 76. Video: Reportage over Kim & geleidehond Olly21-03-2012 12:03:01
 77. Hoe wordt een hond een blindengeleidehond?09-02-2012 05:02:52
 78. ‘Vuurwerk is ramp voor geleidehonden’27-12-2011 03:12:53
 79. Vandaag staat de geleidehond in de schijnwerpers05-06-2011 05:06:50
 80. “Ik wou geleidehond die geen haar verliest”05-06-2011 05:06:39
 81. Belgisch Centrum voor Geleidehonden viert 20-jarig bestaan05-06-2011 05:06:08
 82. Motards steunen blindengeleidehonden05-06-2011 05:06:34
 83. Blinden met honden naar parlement05-06-2011 05:06:46
 84. LDD steunt centrum voor blindengeleidehonden05-06-2011 05:06:04
 85. Foncé weigert klant met blindengeleidehond05-06-2011 05:06:29
 86. “De wereld is mooi dankzij Olly”05-06-2011 05:06:38
 87. Pleeggezinnen coachen blindengeleidehonden05-06-2011 05:06:58
 88. “Dankzij mijn hond kan ik weer zelfstandig zijn”05-06-2011 05:06:30
 89. Assistentiehonden mogen voortaan overal binnen05-06-2011 04:06:05
 90. Franni begeleidt Jul op wandeltocht door Haspengouw05-06-2011 04:06:33
 91. Dany krijgt nieuwe blindengeleidehond05-06-2011 04:06:29
 92. Frank Pletinck krijgt eerste blindengeleidehond05-06-2011 04:06:10
 93. Nieuw jasje voor blindengeleidepups05-06-2011 04:06:00
 94. Geleidehond Enka gaat met pensioen05-06-2011 04:06:39
 95. Blindengeleidehonden blij met 1.200 wandelaars Partnerwalk05-06-2011 04:06:07
 96. “Het is een perfect paar”05-06-2011 03:06:52
 97. De Portrettentrekker – Gert Basteleus05-06-2011 03:06:17
 98. Herder Franni stapt met blind baasje mee in hondenwandeling05-06-2011 03:06:05
 99. Africhters blindengeleidehonden reizen voortaan gratis met De Lijn05-06-2011 03:06:35
 100. “Zonder hond heb ik geen ogen”05-06-2011 03:06:05
 101. Elf honden krijgen blinde baas05-06-2011 03:06:46
 102. Claire Lijnen test Bumper uit05-06-2011 03:06:49
 103. “Olly opende mijn wereld”05-06-2011 03:06:42
 104. Willy Van Thielen krijgt nieuwe blindengeleidehond05-06-2011 03:06:20
 105. Te weinig geld voor geleidehonden05-06-2011 03:06:23
 106. Vier pleegouders voor blindengeleidehonden05-06-2011 03:06:10
 107. Vierhonderd honden wandelen rond Hern05-06-2011 03:06:33
 108. Geleidehonden op bezoek in het Vlaams parlement05-06-2011 03:06:44
 109. Lionsclub Twee Neten sponsort opleiding voor blindengeleidehonden05-06-2011 03:06:43
 110. “Hond is mijn zicht maar ik moet de weg wijzen”05-06-2011 03:06:56
 111. Kiwanis schenkt blindengeleidehond Kasper aan Inge05-06-2011 03:06:15
 112. Een blinde studente klaagt een pizzarestaurant aan omdat ze niet naar binnen mocht met haar geleidehond05-06-2011 03:06:47
 113. “Quest is al vijf jaar mijn rechterhand”05-06-2011 03:06:26
 114. Blinde liefde tussen Leen en haar hond05-06-2011 03:06:08
 115. BV’s zetten zich in voor blindengeleidehonden05-06-2011 02:06:32
 116. Kris en Izar zijn onafscheidelijk duo05-06-2011 02:06:28
 117. Blindengeleidehonden worden met sticker verwelkomd in Zottegemse winkels05-06-2011 02:06:45
 118. “Nieuwe toekomst met Gizzy”05-06-2011 02:06:20
 119. Kleuters vasten voor geleidehond05-06-2011 02:06:45
 120. Groot tekort aan blindengeleidehonden05-06-2011 02:06:01
 121. “Ben geeft me vrijheid”05-06-2011 02:06:40
 122. “We gaan zelfs met de hond naar het toilet”05-06-2011 02:06:20
 123. De blindengeleidehond: Hulp op straat en trouwe kameraad!05-06-2011 02:06:28
 124. “Dankzij mijn geleidehond Enka bloeide mijn wereld weer open”05-06-2011 02:06:49
 125. Centrum geleidehonden krijgt 10.000 dollar05-06-2011 02:06:03
 126. Dany Putteman heeft een blindelings vertrouwen in zijn hond05-06-2011 02:06:36
 127. “Intens gelukkig met mijn hond”05-06-2011 02:06:31
 128. Tuinwijk05-06-2011 02:06:05
 129. Geleidehond als beschermengel05-06-2011 02:06:37
 130. “Geen respect voor blinde”05-06-2011 02:06:39
 131. “Boekentassen zijn echte obstakels”05-06-2011 02:06:57
 132. Mariëtte en Winny, een onafscheidelijk paar05-06-2011 02:06:35
 133. Een trouwe begeleider voor Nathalie05-06-2011 02:06:19
 134. Dany is trouwe gezel kwijt05-06-2011 02:06:47
 135. Gewend te gehoorzamen05-06-2011 02:06:28
 136. Africhten geleidehond kost half miljoen05-06-2011 02:06:55
 137. De pendelaar met witte stok – Hond leidt blinde Adeline Valkenborg door hindernissenparcours05-06-2011 02:06:40
 138. 2.300 km fietsen om slechtzienden te steunen05-06-2011 02:06:10
 139. Blinden en slechtzienden in kijker op familiedag05-06-2011 02:06:17
 140. Loes wijst de weg05-06-2011 02:06:13
 141. “Mijn hond is mijn vrijheid”05-06-2011 02:06:58
 142. Labradors in hondenweer05-06-2011 02:06:40
 143. Automobilisten hebben te weinig respect voor blinden05-06-2011 02:06:19
 144. “Een geleidehond maakt de blinde onafhankelijk”05-06-2011 02:06:06
 145. Puppy’s nemen trein als blindengeleiders in spe05-06-2011 02:06:49
 146. Blinde Leen Opsteyn uit Lanaken is moeder van vijf kinderen05-06-2011 11:06:43
 147. Blind koppel Karla Van Eyck en Dany Putteman leiden gelukkig gezinsleven05-06-2011 10:06:55
 148. “Door lift trappen vermijden”29-05-2011 12:05:07
 149. VUB-restaurant in het nieuw29-05-2011 12:05:51

Laatst bijgewerkt op 5 juni 2011 – 15:04