De blindengeleidehond: Hulp op straat en trouwe kameraad!

Als een blinde of ernstig slechtziende persoon ergens de weg wil vinden, heeft hij òf een begeleider nodig, òf een hulpmiddel. Het meest gebruikte hulpmiddel is de taststok. Blinden gebruiken een witte stok, ernstig slechtzienden een witte of een gele. Maar er bestaat ook nog een ander hulpmiddel, een levend met échte ogen: de blindengeleidehond!

Al duizenden jaren hebben mens en hond een heel speciale band. De hond is niet alleen een trouw gezelschapsdier, maar knapt ook tal van klusjes op. En van alle “werkhonden” spreekt de geleidehond wellicht het meest tot de verbeelding …

Hoe lang zijn er al geleidehonden?

Reeds in de oudheid vonden blinde mensen steun bij de hond. Eerst was hij gewoon een trouwe vriend van wie eenzaam of zelfs uitgestoten was. Maar spoedig werden ook de “leiderscapaciteiten” van de hond ontdekt.

Oude verhalen geven ons enkele voorbeelden. Zo komt in een dertiende-eeuwse biografie van de heilige Franciscus een blinde voor die zich “door een hondje leiden liet”. En aan het einde van de achttiende eeuw zou de blinde Joseph Reisinger zijn keeshond zo goed hebben afgericht, dat velen eraan twijfelden of de man wel echt blind was.

Maar de grote doorbraak van de geleidehond kwam toch pas na de Eerste Wereldoorlog, toen de Weense arts Sennfelder voorstelde om alle blinde oorlogsinvaliden een afgerichte hond te geven. Het eerste opleidingscentrum kwam in Oldenburg (Duitsland), waar in 1916 de eerste gediplomeerde geleidehond afstudeerde.

Wat zijn de pluspunten van een geleidehond?

Het is heel belangrijk dat een persoon met een visuele handicap zelfstandig uit de voeten kan, zonder voortdurend hulp te moeten vragen. Maar de straat wordt spijtig genoeg steeds drukker en gevaarlijker. Een geleidehond loodst zijn baasje veilig voorbij alle hindernissen en gevaren.

Ook met een witte stok kan de visueel gehandicapte zelfstandig zijn weg vinden. Maar een hond vraagt minder inspanning: de blinde of slechtziende hoeft niet meer elke seconde op zijn hoede te zijn. En hij heeft aan zo’n trouwe viervoeter natuurlijk ook aangenaam gezelschap. Bovendien wordt een blinde persoon met een hond minder vaak “aangestaard”: de aandacht van de mensen verlegt zich van de handicap naar het slimme dier. Dat betekent niet dat de blinde genegeerd wordt: integendeel, de hond is een ideale aanleiding voor een losse babbel.

Heeft elke blinde een geleidehond?

Slechts een minderheid van de blinden en ernstig slechtzienden heeft een geleidehond. Dat is logisch: ook bij de visueel gehandicapten (en hun huisgenoten) zijn er immers mensen die niet van honden houden of er bang voor zijn. Een geleidehondgebruiker heeft ook een goed oriëntatievermogen nodig, een behoorlijke conditie en voldoende durf. En hij moet zijn huisdier kunnen huisvesten en verzorgen. Want een hond is zeker geen hulpmiddel dat je na gebruik kunt wegbergen: hij vraagt veel verzorging en moet op vaste tijdstippen worden uitgelaten, ook als het regent, glad is of stormt.

Geen geleidehond hebben, is zeker niet onoverkomelijk voor blinden. Maar voor sommigen is de hond wel hun kostbaarste bezit.

Welke rassen komen in aanmerking, wat kan zo’n hond en hoe wordt hij opgeleid?

Er wordt gekozen voor rassen die mensvriendelijk, intelligent, werklustig en zachtaardig zijn. Vandaar dat de meeste geleidehonden labradors of golden retrievers zijn. In mindere mate worden ook andere rassen opgeleid, zoals Duitse herders en koningspoedels.

Denk niet dat de gebruiker zijn hond een willekeurige straatnaam in het oor fluistert en dat het dier dan automatisch naar het opgegeven adres stapt! Of dat een geleidehond zich altijd gehoorzaam en lief gedraagt. Toch is een goed getrainde geleidehond zeer betrouwbaar en kan hij verrassend veel.

Zijn eerste levensjaar brengt de hond in een pleeggezin door, waar hij streng wordt opgevoed. De eigenlijke opleiding gebeurt daarna in een speciaal trainingscentrum. Ze duurt gemiddeld acht à tien maanden. De hond wordt medisch gekeurd en het eerste wat hij leert, is in een rechte lijn lopen. De rest is een kwestie van langzaam en liefdevol opbouwen. Essentieel is dat de hond plezier heeft in de opleiding en het geleidewerk. Daarom wordt hij vooral beloond en aangemoedigd voor wat hij goed doet, in plaats van bestraft voor wat hij niet goed doet.

Het belangrijkste wat een geleidehond moet weten, is dat hij eigenlijk twee meter hoog is en één meter breed. Want als er bijvoorbeeld een tak laag over het trottoir hangt, kan de hond daar wel vlot onderdoor lopen, maar zal de blinde er met zijn hoofd tegenaan botsen. De geleidehond weet dat en houdt er altijd rekening mee!

Na de opleiding moet de hond stipt gehoorzamen aan een aantal vaste commando’s, zoals ‘zit’, ‘af’, ‘blijf’, ‘hier’, ‘sta’, ‘links’, ‘rechts’ en ‘vooraan’ (= loop voorop). Hij leert ook allerlei hulpcommando’s opvolgen. Als de blinde bijvoorbeeld een gebouw binnen wil of naar een andere verdieping moet, volstaat een commando als: ‘zoek de deur’ of ‘zoek de trap’. Verder zijn er nog correctiecommando’s: ‘rustig’ of ‘let op’, wanneer de hond wordt afgeleid.

Een geleidehond geeft ook de zijstraten aan, door op elke hoek te stoppen aan de rand van het trottoir. Bij elke stoeprand houdt hij even halt. Dat wordt hem geleerd door hem steeds terug te halen als hij zomaar verder loopt. Als er een hindernis op het trottoir staat, leert de hond er met een boog omheen te lopen.

De dressuur gaat voor 99 procent met de stem. Als een hond een fout maakt, is het meestal voldoende om een vermanende stem op te zetten. Maar in sommige gevallen moet de hond ongehoorzaam zijn. Als hij bijvoorbeeld het commando ‘links’ krijgt terwijl het daar vol geparkeerde auto’s staat, dan moet hij rechtdoor blijven lopen en pas naar links gaan als er geen auto’s meer staan. Dat wordt hem spelenderwijs geleerd. Zo kan de geleidehondenschool met een bakker die brood aan huis bezorgt, afspreken dat hij juist door moet rijden als er voor zijn bestelwagen een instructeur met een hond wil oversteken. Op die manier leert de hond dat hij moet wachten als hij voor het oversteken het commando ‘vooraan’ krijgt terwijl er toch verkeer aankomt.

Maar het eigen initiatief van de hond blijft beperkt. Gewoonlijk gaat het dier af op de commando’s van zijn baasje. Als die het niet meer weet, dan houdt het op. In straten zonder stoepranden wijst de hond niet zonder meer de weg. En bij het oversteken van de straat heeft de hond van nature moeite met het inschatten van de snelheid van naderende auto’s: de visueel gehandicapte moet dan zelf goed luisteren en vlot samenwerken met zijn hond.
Wat zijn de spelregels voor het baasje?

Een blinde of slechtziende die een geleidehond heeft, kan niet zomaar in het wilde weg wandelen. Sommigen nemen zelfs hun witte stok mee, om zich via boorden, muren of plantsoenen te oriënteren. Het baasje moet immers bepalen waar de wandeling naartoe gaat!

Niet alleen de hond krijgt een opleiding: de laatste drie weken komt ook de visueel gehandicapte naar de geleidehondenschool. Hij krijgt er de gelegenheid om vertrouwd te raken met de hond (en omgekeerd) en leert hoe hij met het dier moet omgaan.

Er wordt gekeken of het klikt tussen het baasje en de hond. De gebruiker moet ook gezag opbouwen. Want hoe goed de opleiding ook was, elke hond heeft een periode waarin hij zijn baas uitprobeert, bijvoorbeeld door veel te snuffelen, steeds stokjes te grijpen, naar andere honden te kijken of commando’s te negeren. Dat moet de gebruiker meteen corrigeren.

Het is niet gemakkelijk om de juiste hond bij de juiste man of vrouw te kiezen. Bij extremen ligt het simpel: een stoere vent geef je geen klein, zachtaardig hondje. Maar vooral in het midden is het moeilijk. Eerst wordt met de blinde gepraat om een indruk te krijgen van zijn karakter. Als er niet meteen een geschikte hond beschikbaar is, kan de wachttijd voor de aanvrager oplopen.

Na de drie weken gezamenlijke training in het centrum volgen er nog eens twee in de eigen omgeving van de visueel gehandicapte. Want het is natuurlijk in de eerste plaats dààr dat hij zich zonder problemen moet kunnen verplaatsen.

Mag je een geleidehond knuffelen?

Een ziende mag een geleidehond nooit helpen! Zeg je tegen de blinde: “Steek maar over, er komt niets aan”, dan is dat natuurlijk geen probleem. Maar neem nooit de hond bij zijn leiband of harnas! Je mag het dier ook niet aaien of naar hem fluiten. Dat leidt hem immers af van zijn werk. Misschien wordt hij dan op de duur wat slordig en een minder betrouwbare hulp voor zijn baas. Zelfs als een geleidehond zijn beugel niet aanheeft en lekker speelt of gewoon lui is, mogen vreemden hem niet aanraken.

Is een geleidehond duur?

De opleiding van een geleidehond duurt lang, is arbeidsintensief en kost dan ook handenvol geld. Gelukkig kan de visueel gehandicapte tussenkomst krijgen van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (7.437 euro), op voorwaarde dat hij de aanvraag doet via Blindenzorg Licht en Liefde of een andere erkende instantie. Daarmee zijn nog niet alle kosten gedekt (de opleiding kost 10.500 tot 12.400 euro), maar de rest wordt opgevangen met vrijwilligerswerk en sponsoring.

Welke rol speelt Blindenzorg Licht en Liefde precies?

Blindenzorg Licht en Liefde leidt zelf geen geleidehonden op, maar is tussenpersoon. Wanneer de blinde via ons een aanvraag voor een hond heeft ingediend en wanneer die aanvraag is goedgekeurd, zoekt onze Sociale Dienst indien gewenst samen met de kandidaat naar een geschikt opleidingscentrum. Daarbij gaan we objectief tewerk. Eenmaal het centrum gekozen, blijven we de verdere evolutie volgen. Zijn er problemen, dan kan de visueel gehandicapte steeds bij ons terecht voor bemiddeling, ook wanneer de hond al bij hem is.

Verder vervult Blindenzorg Licht en Liefde een coördinerende rol tussen de Vlaamse hondencentra.

Welke andere soorten ‘hulphonden’ bestaan er?

Niet alleen blinden en slechtzienden laten zich bijstaan door een hond: er bestaan ook hulphonden voor motorisch gehandicapten en voor doven.

Een signaalhond voor doven legt bijvoorbeeld zijn poot op de knie van zijn baasje wanneer de deurbel gaat. Een hulphond voor motorisch gehandicapten voert allerlei opdrachten uit: zo neemt hij in de winkel boodschappen aan en geeft hij het geld aan de caissière. Zoals een geleidehond de ogen van zijn baasje vervangt, zo vervangen andere hulphonden de oren of de handen.
Ellen en Grace: Een onafscheidelijk duo

“Grace is nu een half jaar bij me en we kunnen al niet meer zonder mekaar!” Dat vertelt een enthousiaste Ellen Van der Sypt. In april 2001 mocht zij haar allereerste geleidehond in ontvangst nemen, een golden retriever. Ellen ziet nog een klein beetje, maar niet voldoende om zich zonder hulpmiddel te verplaatsen.

“Ik houd van honden”, zegt ze, “en droomde al lang van een geleidehond. Bij de Documentatiedienst van Blindenzorg Licht en Liefde kreeg ik de nodige lectuur, zodat ik de voor- en nadelen kon afwegen. Die balans viel positief uit. Het is heel belangrijk dat je bereid en in staat bent om voor je hond te zorgen. Dat doe ik met volle overgave.”

Het wachten op een geschikte viervoeter duurde twee jaar. In het opleidingscentrum kreeg Ellen les over alle facetten van haar hond. “Ik kan je verzekeren”, zegt ze, “dat visueel gehandicapten meer weten over de psychologie en de verzorging van hun huisdier dan negentig procent van de ziende hondenbezitters!”

Merkwaardig genoeg is het voor een slechtziende moeilijker om aan een geleidehond te wennen dan voor een blinde. “In het begin trok ik voortdurend tegen,” vertelt Ellen, “omdat ik zelf obstakels dacht te zien. Maar ik kan door mijn handicap geen afstanden inschatten en Grace wel, dus moest ik dat helemaal aan haar overlaten. Daarom kreeg ik in het trainingscentrum zelfs een blinddoek om!

Grace en ik vormen al een hecht team en leren nog voortdurend bij. Ik ben dol op haar, maar moet haar toch altijd streng in de hand blijven houden. Daarvoor gebruik ik mijn stem en lichaamstaal. Er is ook heel veel geduld nodig. Maar dankzij Grace is mijn mobiliteit enorm verbeterd!”

Dany en Indy: Samen sterk

Indy is de tweede geleidehond van Dany Putteman. De eerste, Sara, kwam in 1990 en was bijna negen jaar lang een grote hulp en een bron van plezier.

“Alleen al voor het sociaal contact zou je een hond nemen”, aldus Dany. “Geleidehonden zijn mooi, voorbijgangers smelten ervoor. Ze spreken je dan aan: ‘Hoe oud is hij, wat kan hij allemaal? En hij gaat toch niet bijten?’ En ineens beseffen ze dat praten met een visueel gehandicapte helemaal geen probleem is. Dankzij de hond is het ijs gebroken, wat met een witte stok veel moeilijker lukt.

Veel mensen vinden het lastig dat ze tijdens een gesprek met een visueel gehandicapte geen oogcontact hebben. Ook dat wordt anders met een geleidehond erbij: de blik van Indy vervangt de mijne.

Maar de medaille heeft ook een keerzijde. Soms krijgt Indy ineens een snoepje toegestopt of een warme wafel … Mensen aaien hem zonder dat ik het weet, fluiten of proberen hem te lokken. Dat leidt de hond af, zorgt voor misverstanden en kan heel gevaarlijk zijn. Soms laat ik toe dat iemand mijn hond aanraakt, maar ze moeten het mij in elk geval eerst vragen!”

In Engeland weet bijna iedereen wat een geleidehond precies doet. Bij ons is zijn taak nog niet zo bekend, wat af en toe voor misverstanden en onbegrip zorgt. Soms wordt hem de toegang tot een gebouw geweigerd. Al heb ik daar persoonlijk niet van te klagen. Alleen de taxichauffeurs willen wel eens dwarsliggen.

Van zeer groot belang is de kwaliteit van de honden. Als mijn hond in het restaurant zou blaffen of rondlopen, zou ik het logisch vinden dat hij geweigerd wordt. Zowel de opleidingscentra als de gebruikers van geleidehonden hebben een grote verantwoordelijkheid. Maar daar zijn ze zich meestal heel goed van bewust!”

Dwaallichtjes

In de Verenigde Staten is hij al enorm populair en binnenkort zou hij ook bij ons te koop zijn: i-Cybie of de interactieve, altijd zindelijke robothond. Hij is 28 centimeter hoog, 36 lang en in zijn buikje zitten 16 motoren. i-Cybie loopt, geeft een pootje en reageert via stemherkenning op de commando’s van zijn baasje. Ook bezit hij emotionele intelligentie: hij onderscheid angst, boosheid, blijdschap en verdriet. Bovendien kan dit mormeltje muren herkennen en obstakels ontwijken. Daardoor zal hij bijvoorbeeld wel tot op de rand van de tafel lopen, maar er niet afvallen. Het ijzeren beestje zou zo’n 300 euro (goed 12.000 frank) kosten. Van een geleidehondmodel is voorlopig nog geen sprake. Waarschijnlijk zullen daar wel wat meer motortjes voor nodig zijn. Maar de opplooibare geleidehond lijkt ineens geen pure fictie meer.

Nog in de Verenigde Staten krijgt de klassieke geleidehond concurrentie van … de pony! In Boston is namelijk de Guide Horse Foundation opgericht: een centrum dat minipaardjes opricht om blinden door het verkeer te loodsen. Let wel: de visueel gehandicapte gaat niet op de pony zitten, maar houdt hem aan de leiband. Het gaat om heel kleine pony’s en naar verluidt zijn ze nog intelligenter dan honden. Maar voorlopig blijven blindengeleidepony’s nog een curiosum. In de vaktijdschriften vonden we nog geen vergelijkende studie. Op straat zul je met een pony wel beter opvallen dan met een hond; maar wat als je ergens binnen wilt gaan?

Jan DEWITTE

Bron: VeBeS (Vereniging van Blinden en Slechtzienden Licht en Liefde vzw), De Blindenbode, Oktober 2001

Delen
Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0Share on LinkedIn0Email this to someonePrint this page

 1. Honden met een missie: Dit is Purpose Dogs18-11-2019 05:11:08
 2. Taxi’s weigeren hulphond – Pauline van Heuven boos als vijf chauffeurs op het station haar in de kou laten staan13-11-2019 09:11:15
 3. Familie en vrienden verzamelen dopjes voor slechtziende Jolien (27)07-11-2019 07:11:53
 4. Els hoopt om van Sherlock blindengeleidehond te maken11-08-2019 05:08:12
 5. Herk-de-Stad – Leerlingen HerX houden dopjesactie voor geleidehonden24-07-2019 07:07:53
 6. Lille – Leerlingen De Springplank sparen 3,4 ton dopjes voor blindengeleidehond24-07-2019 07:07:35
 7. “Met de opbrengst kunnen we puppy’s opleiden tot geleidehonden”27-06-2019 05:06:28
 8. 3,4 ton dopjes voor blindengeleidehond25-06-2019 05:06:12
 9. Stichting Gebruikers Assistentiehonden (GA)25-05-2019 08:05:20
 10. Bachelorproef ervaringen met blindengeleidehonden15-05-2019 08:05:46
 11. Assistentiehond altijd welkom in horeca19-03-2019 06:03:44
 12. Geleidehond leert manieren in Ledeberg18-03-2019 07:03:10
 13. Geleidepaardje Dinky voelt zich al helemaal thuis16-03-2019 06:03:46
 14. “Dinky voelt zich al helemaal thuis”16-03-2019 06:03:34
 15. Voor het eerst wordt geleidehond-puppy in Gent opgevoed15-03-2019 07:03:17
 16. Video – Eerste blindengeleidepaardje van Europa krijgt eigen huisje én Instagramaccount: “Dinky voelt zich al helemaal thuis”14-03-2019 07:03:15
 17. “Ik mag me niet te hard aan een hond hechten”04-03-2019 08:03:56
 18. “De blindengeleidehonden die ik opvang, gaven me een nieuw doel in het leven”03-03-2019 08:03:20
 19. Agnes Van de Perre leidt assistentiehonden op26-01-2019 08:01:55
 20. KNGF: ‘toegang geleidehond nog steeds te vaak geweigerd’20-01-2019 06:01:06
 21. Geleidehond nog steeds niet overal welkom19-01-2019 07:01:58
 22. Dopjesdoel niet gehaald, maar dat is bijzaak22-12-2018 07:12:30
 23. Blinde Toos durft niet met hond door ‘knaltunnel’14-12-2018 06:12:44
 24. Chelsey en haar team zamelden op één maand tijd maar liefst 4.000 kilo dopjes in11-12-2018 10:12:14
 25. 836.425 dopjes voor het goede doel: “We moesten zelfs telmiddagen organiseren”08-12-2018 07:12:36
 26. “De liefde van dieren is onvoorwaardelijk”06-12-2018 08:12:04
 27. KLM weigert in Bilbao passagier met geleidehond mee te nemen06-12-2018 08:12:32
 28. Passagier met blindengeleidehond mag vliegtuig niet op06-12-2018 08:12:07
 29. Assistentiehonden en hun baasjes krijgen steun van Brussels gewest en Comeos05-12-2018 10:12:31
 30. Honden vaak niet welkom05-12-2018 09:12:42
 31. Blinde Audrey (22) neemt lied op met Udo21-11-2018 07:11:44
 32. Blinde Audrey neemt lied op met Udo19-11-2018 07:11:27
 33. Twintig blindengeleidehonden krijgen nieuw baasje17-11-2018 08:11:32
 34. Van dop tot blindengeleidehond | Gelderland helpt17-11-2018 08:11:08
 35. “Geleidehonden moeten toestemming geven voor hun taak”17-11-2018 07:11:00
 36. Ontex verzamelt ton plastic dopjes12-11-2018 07:11:36
 37. Tienen – Dopjes inzamelen voor Chelsey08-11-2018 06:11:02
 38. Blinde Audrey brengt samen met Udo song uit05-11-2018 06:11:37
 39. Persbericht Single “Blind vertrouwen”31-10-2018 06:10:19
 40. Frank en hond Simba onafscheidelijk duo29-10-2018 07:10:09
 41. “Flesdopjes beter inzamelen dan verbieden”28-10-2018 06:10:30
 42. Saskia over haar blindengeleidehond Julie: ‘Door haar heb ik mijn vrijheid weer terug!’16-10-2018 09:10:40
 43. Hoe worden blindengeleidehonden opgeleid?15-10-2018 04:10:24
 44. Gelukkigerwijspad04-10-2018 08:10:07
 45. Tussenkomst nodig voor assistentiehond? Lang wachten en weinig kans op slagen18-09-2018 05:09:31
 46. Meer kennels, kortere wachtlijst05-09-2018 07:09:28
 47. Raf, de vreemdste leerling van de klas04-09-2018 06:09:11
 48. Blindengeleidehond Simba op bezoek in Arbeidscentrum Gavere04-09-2018 06:09:51
 49. Knuffelen is juist goed voor een hulphond29-08-2018 12:08:18
 50. Dinky op bezoek in Brugge17-08-2018 11:08:38
 51. Sven & Anke: Monique is zielsgelukkig met Dinky het blindengeleidepaard16-08-2018 03:08:17
 52. “Dinky en ik zijn nu al beste vrienden”16-08-2018 06:08:18
 53. “Met Dinky, in huis voel ik me net Pippi Langkous”16-08-2018 06:08:36
 54. Monique heeft geen hond, maar een blindengeleidepaardje16-08-2018 06:08:56
 55. Monique krijgt allereerste blindengeleidepaardje van Europa14-08-2018 10:08:39
 56. “Over vijf jaar leiden we 150 pups op”29-07-2018 06:07:11
 57. Wichelse prof start kweekprogramma voor ‘perfecte assistentiehonden’29-07-2018 06:07:28
 58. 150 assistentiehonden per jaar dankzij zeven superpups28-07-2018 05:07:26
 59. Starling bevallen van nieuwe generatie assistentiehonden27-07-2018 05:07:27
 60. UGent-professor zoekt naar perfecte assistentiehond en gaat die zelf kweken09-07-2018 07:07:01
 61. ‘Starling’ start nieuwe generatie assistentiehonden in Vlaanderen29-06-2018 06:06:50
 62. Leerlingen Biotechnicum sparen plastic dopjes voor blindengeleidehonden07-06-2018 06:06:12
 63. Hulphonden schrikken zich een hoedje van tijgers in Blijdorp06-06-2018 11:06:40
 64. Aangifte tegen taxichauffeur die geleidehond weigerde31-05-2018 08:05:37
 65. Nieuwe regels voor plastic brengen ‘dopjesactie’ voor blindengeleidehonden in gevaar30-05-2018 06:05:09
 66. Toegankelijkheid assistentiehonden getest in Oude IJsselstreek17-05-2018 11:05:48
 67. In actie voor toegankelijkheid hulphond: ‘Als ik een supermarkt niet in kan, hoe kan ik dan mijn boodschappen doen?’15-05-2018 06:05:10
 68. Sint-Niklaas – 2 ton plastic dopjes op Grote Markt29-04-2018 07:04:16
 69. Hier is Annemiek – D-Day: De kennismaking met nieuwe blindengeleidehond29-04-2018 07:04:09
 70. Dertig mensen op wachtlijst voor blindengeleidehond29-04-2018 07:04:45
 71. Sticker toont dat blindengeleidehonden welkom zijn in Kortrijkse winkels en horecazaken25-04-2018 04:04:15
 72. Annemiek is slechtziend en heeft een geleidehond25-04-2018 08:04:22
 73. Ruud en Uday – Onderweg naar Rotterdam25-04-2018 08:04:58
 74. Video – Snuggere blindengeleidehond begeleidt zijn baasje altijd recht de hondenwinkel binnen23-04-2018 09:04:44
 75. “Zamel je mee met ons plastic dopjes in?”07-04-2018 07:04:29
 76. Video: Blindengeleidepaard Dinky maakt eerste wandeling met nieuw baasje in Tongeren05-04-2018 06:04:10
 77. Maak kennis met Dinky, het blindengeleidepaard05-04-2018 05:04:51
 78. Omdat ze bijna blind is, kreeg Patricia (50) hulphond Diaz30-03-2018 06:03:39
 79. Blinde vader in tranen na voorval met geleidehond op de trein: “Ik voelde me waardeloos”30-03-2018 06:03:10
 80. Torfsfonds – Vrienden der blinden28-03-2018 08:03:06
 81. Ook Diergaarde Blijdorp wil hulphonden toelaten27-03-2018 07:03:41
 82. Blindengeleidehonden welkom in Artis: ‘Het is voor hem ook een uitje’27-03-2018 08:03:45
 83. Waarom kan ik nog steeds niet met mijn geleidehond naar Blijdorp?27-03-2018 08:03:19
 84. Uber loopt tegen rechtszaak aan na weigering blindengeleidehond21-03-2018 01:03:30
 85. Vol bewondering25-02-2018 05:02:50
 86. Paardje als blindengeleidehond24-02-2018 08:02:14
 87. Een paard als ‘blindenhond’24-02-2018 08:02:30
 88. Dinky, het blindengeleidepaard24-02-2018 08:02:48
 89. “Na drie blindengeleidehonden probeer ik het met een paard”24-02-2018 08:02:05
 90. Minipaard Dinky krijgt opleiding tot geleidehond24-02-2018 08:02:37
 91. Europese primeur: blindengeleidepaard binnenkort in België22-02-2018 01:02:34
 92. Maak kennis met Monique (42) en Dinky, haar blindengeleidepaard22-02-2018 09:02:27
 93. Tongers paard wordt Europa’s eerste blindengeleidepaard21-02-2018 10:02:29
 94. Europese primeur: Brugse vrouw krijgt een blindengeleide­paardje21-02-2018 02:02:35
 95. Blinde man is bang voor honden en krijgt dus een geleidepaard07-02-2018 08:02:26
 96. Video: Tongerse tv-vedette gaat met de pony naar de supermarkt07-02-2018 08:02:08
 97. Bijna blinde Drontenaar kan na een jaar eindelijk haar hulphond in armen sluiten02-02-2018 07:02:27
 98. ‘Gebruikers assistentiehonden worden vaak geweigerd’18-01-2018 11:01:15
 99. Opbrengst dopjesactie Vrienden der Blinden 201717-01-2018 10:01:45
 100. Geleidehond redt blinde vrouw niet één maar twee keer in één nacht14-01-2018 10:01:01
 101. Viblo Leieland spaart 13.500 kilo dopjes13-01-2018 10:01:22
 102. Minder lang wachten op minder dure honden01-01-2018 08:01:44
 103. Wordt dit het jaar van mensen met een beperking in China?28-12-2017 10:12:07
 104. KNGF Geleidehonden – Eindstand dopjesactie KNGF 201722-12-2017 08:12:20
 105. Deinze – Leerlingen Viblo schenken puppy voor slechtzienden21-12-2017 08:12:46
 106. De mooiste geleidehond van Nederland16-12-2017 09:12:47
 107. Blindengeleidehond: Voordelen en nadelen bij het geleidewerk08-12-2017 09:12:59
 108. Blindengeleidehond met zeebenen krijgt onderscheiding07-12-2017 08:12:39
 109. Het blijft vaak een gevecht om je hond mee te mogen nemen02-12-2017 09:12:36
 110. Politie Geel-Laakdal-Meerhout zamelt 140 kg dopjes in voor geleidehonden02-12-2017 09:12:00
 111. Politiezone Geel-Laakdal-Meerhout zamelt 140 kg dopjes in voor Belgisch Centrum voor Geleidehonden23-11-2017 11:11:50
 112. Oudenaarde – Dopjes sparen voor blindengeleidehonden20-11-2017 07:11:34
 113. Geleidehond en eigenaar niet welkom in hotel of moeten bijbetalen19-11-2017 09:11:47
 114. Esther Landaal praat over geleidehonden18-11-2017 10:11:26
 115. Nieuw boek Marina Defauw steunt blindengeleidehonden18-11-2017 12:11:35
 116. Jeroen Meus verzamelt ook dopjes t.v.v. BCG Tongeren16-11-2017 09:11:18
 117. Kopjesactie … euh dopjesactie tvv Belgisch Centrum voor Geleidehonden16-11-2017 09:11:53
 118. De cyclus van de dopjes15-11-2017 12:11:27
 119. Chanda’s B’day08-11-2017 11:11:04
 120. Brugge – Tudor trots op eerste dopjesbox01-11-2017 09:11:53
 121. “Binnen blijven is geen optie voor mij”13-10-2017 07:10:53
 122. Mechelen – Stad zamelt 5 ton dopjes in12-10-2017 08:10:01
 123. Video: 5 ton flessendopjes voor blindengeleidehonden09-10-2017 09:10:46
 124. Open dag geleidehondenschool Herman Jansen07-10-2017 09:10:10
 125. KNGF Geleidehonden – Aanvragen welkomststickers06-10-2017 08:10:03
 126. Sint-Katelijne-Waver: Plastic dopjes voor blindengeleidehonden06-10-2017 08:10:34
 127. `Een witte stok schrikt af, een hond is lief’05-10-2017 09:10:47
 128. Mijn passie: Nikki Bronsvoort heeft van haar hobby haar werk gemaakt04-10-2017 10:10:16
 129. Hond Junta kan er na de zegen weer even tegen04-10-2017 09:10:03
 130. Dopjesactie BCG – Stand september 201702-10-2017 08:10:59
 131. Assistentiehonden welkom in Senaat. Nu elders nog29-09-2017 06:09:43
 132. Honden niet toegelaten, zelfs de assistentiehond niet28-09-2017 08:09:35
 133. Sint-Genesius-Rode – Kleuters OLV Rode kregen blindengeleidehonden op bezoek27-09-2017 10:09:25
 134. Blindengeleidehond op bezoek in school van Kozen27-09-2017 10:09:56
 135. Making of video afgeleidehond I KNGF Geleidehonden27-09-2017 09:09:51
 136. Ben en KNGF Geleidehonden maken smartphonegebruikers bewust van ‘tijdelijke blindheid’ in het verkeer27-09-2017 09:09:06
 137. Campagne Ben, KNGF wijst op afleiding door smartphone in verkeer27-09-2017 09:09:44
 138. Senaat krijgt straks honden over de vloer26-09-2017 08:09:00
 139. Oneindigheidssymbool met flessendopjes25-09-2017 08:09:19
 140. Kinderen leggen 32 miljoen dopjes voor een puppy25-09-2017 08:09:46
 141. Blindengeleidehondenschool Genk – Overhandiging 3 honden (september 2017)18-09-2017 11:09:57
 142. Koksijde – Finalistes Miss Coast Belgium zamelen dopjes in15-09-2017 07:09:14
 143. Cindy werkt bij centrum voor blindengeleidehonden05-09-2017 09:09:53
 144. Afstandelijke moeder zorgt voor betere geleidehond09-08-2017 10:08:39
 145. KNGF Geleidehonden zoekt gastgezinnen zoals familie Teeuw31-07-2017 08:07:58
 146. Video: Met de blindengeleidehond op de kansel30-07-2017 11:07:09
 147. “Jij was steeds mijn rechterhand, ook al liep je aan mijn linkerkant”29-07-2017 10:07:42
 148. Video: Mechelaar schrijft prachtig lied voor zijn overleden hond Cazan26-07-2017 11:07:35
 149. Slechtziende vrouw mag hotel niet binnen met blindengeleidehond25-07-2017 02:07:51
 150. Festivalhond gezicht van campagne centrum voor geleidehonden25-07-2017 08:07:35
 151. Afgekeurde blindengeleidehond: Oorzaken en toekomst21-07-2017 08:07:37
 152. Dionne leert lopen met blindengeleidehond19-07-2017 01:07:51
 153. Blindengeleidehondenschool Genk: Interview in Woef01-07-2017 09:07:11
 154. Pony’s mogen binnenkort blinde mensen begeleiden28-06-2017 07:06:58
 155. Minipaard haalt was uit machine voor slechtziend baasje27-06-2017 04:06:56
 156. Voorstelling “De Antwerpse Hulphonden VZW”24-06-2017 07:06:06
 157. Wennen aan geleidehond met ‘hond op wieltjes’20-06-2017 08:06:05
 158. Nieuwe methode helpt toekomst als geleidehond te voorspellen18-06-2017 09:06:15
 159. Prins Maurits en prinses Marilène over hun nieuwe bijzondere gezinslid18-06-2017 04:06:15
 160. Puppypleeggezinnen verbeteren de wereld18-06-2017 04:06:07
 161. Super Sonic beugel maakt verkeer veiliger voor blinden18-06-2017 03:06:45
 162. Panda, het blindengeleidepaard18-06-2017 02:06:40
 163. Gemeenschap helpt blinde vrouw die spaargeld uitgaf aan zieke blindengeleidenpony18-06-2017 02:06:48
 164. iTip: Kies je favoriete kleurfilter18-06-2017 12:06:49
 165. Genk – Drie viervoeters begeleiden voortaan slechtziende baasjes17-06-2017 12:06:17
 166. De gelukkigste blinde van Roden16-06-2017 06:06:57
 167. Annelies traint blindengeleidehonden16-06-2017 12:06:37
 168. Dankzij Koert botsen baasje Rian en pup Wessel nergens tegenaan15-06-2017 11:06:42
 169. Video: Opvang voor blindengeleidehond Potus15-06-2017 09:06:36
 170. Verlaagd btw-tarief voor levering assistentiehonden15-06-2017 08:06:55
 171. Verenigingen voeren stickeractie voor assistentiehonden15-06-2017 08:06:01
 172. ‘Gooi geen vuurwerk naar honden en baasjes’15-06-2017 08:06:36
 173. Gebruikers Assistentiehonden wint zaak tegen Artis15-06-2017 08:06:02
 174. Enschedese waarschuwt: ‘Hulphond kan trauma oplopen door knalvuurwerk’15-06-2017 08:06:29
 175. Vuurwerk groot probleem voor blindengeleidehond15-06-2017 08:06:58
 176. VR laat je blindengeleidehonden waarderen15-06-2017 08:06:36
 177. Scholen krijgen vuurwerkvoorlichting van KNGF Geleidehonden15-06-2017 08:06:50
 178. Match made in heaven: zo vindt een geleidehond zijn perfecte baasje15-06-2017 08:06:18
 179. Waar kan ik de stickers ‘Assistentiehond welkom’ verkrijgen?15-06-2017 08:06:17
 180. Geven we aan een geleidehond of aan Aziatische kinderen?15-06-2017 08:06:00
 181. Geleidehonden in de natuur15-06-2017 08:06:13
 182. Is de Rottweiler ongeschikt als blindengeleidehond?15-06-2017 08:06:53
 183. Hond volgt Spaanse les bij CVO1315-06-2017 08:06:27
 184. De komst van een blindengeleidehond kan je leven verrijken15-06-2017 08:06:54
 185. Schokkend: zo gaan mensen écht met blinden en hun geleidehond om15-06-2017 08:06:50
 186. Paul: “M’n blindengeleidehond is mijn beste vriend geworden”15-06-2017 08:06:19
 187. Internet in de ban van geleidehond die poseert voor tekenaar15-06-2017 08:06:15
 188. Geleidehonden staan centraal bij Australische GP15-06-2017 08:06:35
 189. Eigenaren geleidehonden beschermd door nieuwe Tsjechische wet15-06-2017 08:06:11
 190. De Doorloper | Gerda Brakke15-06-2017 07:06:01
 191. Dieven brengen geleidehond terug met excuusbriefje15-06-2017 07:06:04
 192. Vrouw moet blindengeleidehond afstaan15-06-2017 07:06:16
 193. Er is een groot tekort aan blindengeleidehonden15-06-2017 07:06:13
 194. Tuinbouwschool overhandigt eerste blindengeleidehond15-06-2017 07:06:51
 195. Overhandiging 13 blindengeleidehonden15-06-2017 07:06:23
 196. Okra Schulen bezoekt opleidingscentrum voor blindengeleidehonden15-06-2017 07:06:47
 197. Kiwanis steunt opleiding geleidehonden15-06-2017 07:06:05
 198. Vijfde leerjaar Driehoeven steunt school voor blindengeleidehonden15-06-2017 07:06:09
 199. Koppel slaapt klok rond op ijsbed voor Warmste Week15-06-2017 07:06:37
 200. Geleidehondenschool en Adviesraad Handicap voeren actie15-06-2017 07:06:20

Laatst bijgewerkt op 28 februari 2019 – 14:38