Keuze van je geleidehondenschool

INLEIDING

De keuze voor een geleidehond en van je geleidehondenschool is een weloverwogen en persoonlijke beslissing. Waarom wil je een geleidehond? Welke verplaatsingen doe je nu(recreatie, boodschappen, beroep, studie, andere) en wat wil je méér, of wat wil je veranderen of verbeteren met een blindengeleidehond? Is deze visie realistisch? Kun je de volledige verantwoordelijkheid ook aan om een geleidehond te houden? Vooraleer je een aanvraag indient, zou je flink moeten nadenken over wat je precies wilt en verwacht van een geleidehond en natuurlijk kan je dan in die periode veel informatie inwinnen bij scholen en/of bij geleidehondgebruikers.

Al wie een geleidehond aanvraagt, moet er zich op voorhand reeds van bewust zijn dat een hond zowel voor- als nadelen heeft. Je hebt te maken met een levend wezen dat na zijn geleidewerk ook een gewone huishond zal zijn. Meestal komt er bij een (geleide)hond ook veel meer kijken dan je in eerste instantie denkt!

Probeer daarom op voorhand reeds zoveel mogelijk informatie te verzamelen rond geleidehonden en hondenrassen in het algemeen die als geleidehond worden gebruikt.

Informeer je over:
– de voor- en nadelen van een geleidehond;
– wat je van een geleidehond kan verwachten;
– wat je NIET van een geleidehond kan/mag verwachten;
– de geschiedenis en anatomie van de hond;
– de verzorging en medische zaken;
– het gedrag & de communicatie (hondentaal);
– de impact van een (geleide)hond op je budget.
– …

Bekijk of informeer ook best eens op voorhand of:
– je hond welkom is in huis/in je appartement (sommige verhuurders maken hier een probleem van, hoewel het niet zou mogen);
– je hond wel welkom zal zijn in je thuis-, school- en/of werkomgeving;
– je de hond in de buurt kan uitlaten en
– je de hond in de buurt los kan laten rennen op voorwaarde dat je de hond zijn veiligheid en gezondheid kunt garanderen. Let wel: Loslaten is leuk maar als het voor stadsbewoners niet kan, dan is dat geen reden om geen hond te nemen!

WELKE SCHOOL PAST HET BEST BIJ MIJ?/VOOR WELKE SCHOOL ZAL IK KIEZEN?

In België zijn er 10 geleidehondencentra, in Nederland zijn er dat 5 + 1 onafhankelijke belangenorganisatie. Elk centrum heeft zo wel zijn eigen opleidingsmethodes, en ook de criteria voor aspirant-geleidehondgebruikers zijn bij vele centra verschillend. Hieronder een aantal vragen die je voor jezelf of aan het opleidingscentrum kan stellen.

Belgische blindengeleidehondenscholen
Nederlandse blindengeleidehondenscholen

Algemeen

– Wat is de gemiddelde wachttijd?
– Wat moet ik allemaal in orde brengen alvorens ik op de wachtlijst kan komen?
– Moet ik ingeschreven zijn bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap en moet ik daar een goedkeuring van hebben, of is dat niet nodig?
– Kan ik als slechtziende persoon ook een geleidehond aanvragen?
– Ik heb naast mijn visuele handicap nog een andere handicap (auditief, motorisch, licht mentaal, …) of bijkomende problemen zoals b.v. evenwichtsstoornissen. Kan ik dan ook nog een blindengeleidehond aanvragen?
– In welke taal wordt de hond opgeleid (in België kan dit bijvoorbeeld Frans-, Engels- of Nederlandstalig zijn)? Kan dit op verzoek bijvoorbeeld gewijzigd worden?
– Vanaf en tot welke leeftijd kan ik een geleidehond aanvragen (als je bijvoorbeeld jonger dan 18 jaar bent of ouder dan 65, kan je niet bij alle centra terecht)?

School

– Tips:
* Vraag informatie en documentatie aan bij de school van je keuze.
* Ook gesprekken met geleidehondgebruikers zijn zeer waardevol.

– Waar bevindt het opleidingscentrum zich?
– Hoe bereikbaar is deze school?
– Hoe lang bestaat de geleidehondenschool al en hoe is deze ontstaan?
– Welke doelstellingen streeft de school na?
– Welke ervaring/reputatie heeft de geleidehondenschool?
– Geeft de school ook een tijdschrift of magazine uit waarop ik mij kan abonneren? Bestaat deze informatie dan enkel in gewoondruk of ook in een aangepaste leesvorm (in grootdruk, in braille, in Daisy-formaat, via e-mail, …)?
– Welke criteria zijn er voor aspirant-geleidehondgebruikers?
– Kan er iets gezegd worden over het aantal mensen en/of mijn plaats op de wachtlijst?
– Kan ik de school komen bezoeken of hoe kan ik kennismaken met het bestuur en de medewerkers van de school?
– Zijn er evenementen, activiteiten of opendeurdagen waarop ik vrijwilligers, puppypleeggezinnen, (aspirant)-geleidehondgebruikers, personeelsleden, trainers/instructeurs en andere betrokkenen kan ontmoeten?
– Kan ik eens met een geleidehond van een gebruiker of een geleidehond in opleiding proeflopen?
– Hoe verliep het eerste contact met de school?
– Hoeveel geleidehondgebruikers telt de school reeds?
– Is de geleidehondenschool erkend door de Internationale Federatie van Geleidehondenscholen en/of doorAssistance Dogs Europe (externe link)?
– Op welke manier wordt de geleidehond toegewezen? Gebeurt dat door een matching met het baasje wanneer de hond bijna is opgeleid, of door een toewijzing wanneer de hond nog in het nest, het pleeggezin of in het begin van zijn opleiding zit?
– Kan ik het opleidingsproces van de hond volgen (bezoek aan het pleeggezin en de school)?

Honden

– Welke rassen worden voor het opleiden gebruikt? Waarom?
– Wordt er ook met rassen gewerkt die minder problemen geven voor mensen die een allergie hebben?
– Kan er op verzoek ook een ander hondenras voor mij opgeleid worden?
– Kan mijn eigen huishond opgeleid worden als geleidehond? Waarom wel/niet en welke voorwaarden hangen hier eventueel aan vast?
– Hoeveel honden studeren er gemiddeld per jaar af?
– Waar komen de puppies vandaan (gekregen of aangekocht bij geleidehondenscholen in het buitenland, gekregen van of aangekocht bij mensen die honden kweken met een stamboom, gekweekt volgens een eigen fokprogramma, gekregen van of aangekocht bij particulieren, gekregen van of aangekocht bij een asiel)?
– Heeft de school een eigen fokprogramma?
– Hoe, wanneer en door wie worden geleidehonden geselecteerd voor hun opleiding?
– Krijg ik inspraak in het soort geleidehond dat ik kan krijgen (ras, geslacht, kleur, karakter, looptempo enz.)?
Opmerking: Bij sommige scholen bestaat de kans dat je wachttijd dan langer wordt.
– Wanneer wordt een geleidehond afgekeurd en wat gebeurt er met deze geleidehonden?
– Wat gebeurt er indien een geleidehond, die mij al werd toegewezen, (plots) afgekeurd wordt of sterft in het pleeggezin of tijdens zijn opleiding?
– Kan de hond overweg met andere honden of (huis)dieren?
– Wat moet een hond allemaal leren in een puppypleeggezin? Hoe worden deze mensen geselecteerd?
– Worden de honden gecastreerd/gesteriliseerd en zo ja, wanneer/op welke leeftijd dan?
– Waarop en door wie wordt een aspirant-geleidehond medisch gekeurd?
– Worden er standaard röntgenfoto’s gemaakt van de gewrichten van de hond? Zo ja, van welke gewrichten?
– Welke inentingen heeft mijn hond gekregen en wanneer moeten deze herhaald worden?
– Is mijn hond behandeld voor vlooien en teken en met welk product?

Mobiliteit

– Wat wordt er van mij verwacht op oriëntatie- en mobiliteitsgebied? Moet ik bijvoorbeeld oriëntatie- en mobiliteitstraining gevolgd hebben?
– Moet ik met een witte stok kunnen lopen als ik een geleidehond aanvraag?
– Speelt het een rol dat ik wel een witte stok gebruik maar geen tiktechniek voor blinden beheers of gebruik?
– Moet ik later mijn lange witte stok nog aanwenden in combinatie met de geleidehond? Zo ja, wat is de functie hier dan van (om via de stok extra commando’s aan de hond te kunnen geven en/of voor het nog voelen van (hoogte)obstakels en andere hindernissen en/of voor de veiligheid en/of voor de zichtbaarheid, …)?
– Indien een stok nog wel nodig is, wat voor soort stok moet ik dan gebruiken in combinatie met een hond: een symboolstokje, een lange witte stok of een (houten) steunstok?
– Moet ik als aspirant-geleidehondgebruiker oefenen met de DogSim?
Opmerking: Een visuele functiebeperking leidt soms tot een verminderde mobiliteit. Blinden of slechtzienden maken gebruik van een taststok of geleidehond voor hun mobiliteit. De DogSim wordt ingezet voor of tijdens het leerproces van mobiliteit met behulp van een geleidehond. De steeds aanwezige gedachte en drijfveer achter dit product is het vergroten van de individuele bewegingsvrijheid van de mens met een visuele functiebeperking.
– Moet ik zelf de weg weten of weet de hond de weg in mijn plaats?
– Ziet de hond kleuren zodat ik zelf niet meer zo hard moet opletten bij stoplichten?
– Kan de hond contrasten, niveau- en materiaalverschillen, hoeken etc. op straat zien en aangeven?
– Kan de hond de snelheid van het aankomende verkeer inschatten wanneer ik een straat wil oversteken?
– Is de hond getraind om roltrappen op en af te lopen?

Training van de hond

– Vanaf welke leeftijd kan een geleidehond in training gaan?
– Hoe lang duurt de gemiddelde training en waarvan hangt die duurtijd af?
– Waaruit bestaat zo’n training?
– Kan men de hond, op verzoek van het toekomstig baasje, tijdens of na de opleiding specifieke of extra commando’s of dingen aanleren?
– Op welke manier/via welke methode wordt de hond opgeleid (clickermethode, positieve bekrachtiging, gebruik van slip- en/of wurgketting, …)?
– Gebeurt de opleiding door vrijwilligers of door (betaalde) professioneel opgeleide trainers en instructeurs?
– Waar en hoe hebben de trainers/instructeurs het opleiden van blindengeleidehonden geleerd?
– Hoeveel trainers/instructeurs zijn er en hoeveel honden leiden die per jaar gemiddeld op?
– Hoeveel (jaar) ervaring hebben de trainers/instructeurs van het centrum?
– Kan er iets gezegd worden over de kwaliteit van de opgeleide honden?
– Wordt er bij de opleiding van de hond gebruik gemaakt van een aangepast oefenparcours of wordt er meteen geoefend in echte situaties? Wat zijn de voor- en nadelen hiervan?

Opleiding met de hond en aflevering

En dan is het langverwachte moment daar … er is een geleidehond voor je gevonden en je kan in opleiding gaan! Je zal wellicht nog een boel vragen hebben …

– Kan er wat meer verteld worden over de hond die voor mij is opgeleid? Heeft de hond bijvoorbeeld ook minpuntjes en zoja, welke (b.v. blaffen, vreten, snel afgeleid zijn, niet routevast, allergie, …)?
– Hoe lang op voorhand kan ik weten wanneer ik in opleiding mag?
– Wordt er bij een aflevering rekening gehouden met mijn werk-, school- en/of leefomstandigheden, zodat ik bijvoorbeeld eerder of later in opleiding kan gaan?
– Wat voor soort opleiding krijg ik met mijn hond (thuistraining, training op school of een combinatie van beiden)? En waarom wordt er voor die bepaalde opleidingsmethode gekozen?
– Heeft er een wenweekend plaats met de hond voor of tijdens de opleiding?
– Hoeveel dagen of weken duurt de instructieperiode samen met mijn hond?
– Bestaat deze “class” (opleiding/stage geleidehondgebruiker met geleidehond) uit theorie, praktijklessen of uit beiden?
– Wat mag ik verwachten van een class? Zit ik daar alleen/met anderen in een huis/studio/appartement, …? En wat gebeurt er dan allemaal?
– Wat gebeurt er op vrije momenten of ’s avonds tijdens de opleiding?
– Kan ik de hond in het weekend mee naar huis nemen en wat mag ik dan al doen of juist nog niet doen?
– Kan ik voor, tijdens of na de instructieperiode ook een schriftelijke samenvatting in aangepaste leesvorm krijgen van hetgeen ik zal leren of geleerd heb tijdens de class?
– Is het aangewezen dat ik voor de instructieperiode boeken of andere documentatie doorneem? Zoja, welke hondenlectuur is dan aanbevolen en waar en hoe kan ik deze bekomen?
– Welke commando’s kent de hond?
– Hoe worden de commando’s aan de hond gegeven? Via de stem en/of via hand- en voetgebaren en/of via een stok?
– Welke vaardigheden bezit de geleidehond wanneer hij afgeleverd wordt?
– Is er materiaal dat ik mee kan krijgen na de instructieperiode en zo ja, wat dan precies (voeding, voerbakken, verzorgingsmateriaal, speeltjes, halsband, riem, mand, fluitje, belletje, matje, …)?
– Biedt de school een contract aan waarin een aantal zaken worden bepaald die moeten worden nageleefd?
– Kan ik ook contact krijgen met het puppypleeggezin waar mijn hond heeft vertoefd? Zo ja, hoe en wanneer dan?

Nazorg

Als jij en je hond dan eindelijk in je thuis-, school- of werkomgeving aan de slag zijn, kan er – hoe goed de hond ook opgeleid mag zijn – toch nog wel eens wat mis gaan. Informeer je daarom ook over hoe en wanneer er door je school nazorg wordt verstrekt.

Je kunt je afvragen:
– Heeft er na de opleiding nog nazorg plaats?
– Zo ja, hoe gebeurt deze nazorg dan (telefonisch, via e-mail, persoonlijk bij de geleidehondgebruiker thuis of in de school)?
– Hoe vaak krijg ik nazorg en hoe lang wordt dit op voorhand meegedeeld?
– Komt er af en toe iemand van de school langs, ook als ik niet om bijstand vraag?
– Zijn er kosten verbonden aan nazorg?
– Kan ik beroep doen op de school voor bijkomende ondersteuning betreffende het werken van en/of met de hond, voedings- en gezondheidsadvies, eventuele gedragsproblemen, het aanleren van nieuwe routes, enz.?
– Biedt de school een goede ondersteuning bij een calamiteit zoals een ernstige ziekte of een operatie?
– Kan ik in noodgevallen ook in het weekend, op feestdagen of tijdens vakantieperiodes beroep doen op iemand van het centrum?
– Kan de school voor opvang zorgen wanneer ik geopereerd moet worden, op reis ga enz.?
– Biedt de school de mogelijkheid om af en toe andere gebruikers van de school te ontmoeten en/of om met hen op een andere manier in contact te treden?

CONCLUSIE

Vraag maar raak aan je school en vertel echt alles waarmee je zit, wat je je afvraagt en blijf er zeker niet mee zitten! Nadat je alle antwoorden vergaard hebt, kan je een balans opmaken van wat je wilt doen: Wil je al dan niet een geleidehond aanvragen en zo ja, waar en wanneer zal je dat dan het beste doen? Indien je de voor jouw geschikte school hebt gekozen, kan je je inschrijven op de wachtlijst en dan kan het wachten beginnen! Veel succes alvast met de wachttijd!!!

Wens je via e-mail in contact te komen met andere (aspirant-)geleidehondgebruikers, gastgezinnen en/of andere betrokkenen? Dan kan je je ook inschrijven op de geleidehondenmailgroep.

Delen
Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0Share on LinkedIn0Email this to someonePrint this page

 1. Knuffelen is juist goed voor een hulphond29-08-2018 12:08:18
 2. Blindengeleidehond: Voordelen en nadelen bij het geleidewerk08-12-2017 09:12:59
 3. Afstandelijke moeder zorgt voor betere geleidehond09-08-2017 10:08:39
 4. Afgekeurde blindengeleidehond: Oorzaken en toekomst21-07-2017 08:07:37
 5. Nazorg baas met blindengeleidehond door instructeur23-03-2016 08:03:55
 6. Blindengeleidehond: Laten loslopen21-12-2015 09:12:47
 7. Blindengeleidehond: Welke commando’s kent hij?09-12-2015 02:12:24
 8. Een blindengeleidehond op pensioen10-09-2015 11:09:30
 9. Misverstanden rond blindengeleidehonden10-09-2015 11:09:15
 10. Openbaar vervoer met een blindengeleidehond07-09-2015 01:09:09
 11. Hoe gedraagt een blindengeleidehond zich?04-08-2015 01:08:20
 12. Opleiding van blindengeleidehond met baas28-07-2015 08:07:39
 13. Blindengeleidehond: Informatie- en contactuitwisseling20-07-2015 01:07:17
 14. Criteria geleidehondgebruikers: Wanneer krijg je zo’n hond?16-07-2015 08:07:55
 15. Een blindengeleidehond is geen robot21-02-2015 01:02:32
 16. Een blindengeleidehond op school03-10-2014 06:10:06
 17. Geschiedenis van blindengeleidehonden30-09-2014 07:09:16
 18. Een blindengeleidehond op de werkvloer21-09-2014 01:09:05
 19. Schooltraining van een blindengeleidehond12-09-2014 08:09:05
 20. Blindengeleidehonden en de trauma’s van vuurwerk09-09-2014 08:09:03
 21. Een blindengeleidehond is ook een huishond03-09-2014 08:09:08
 22. Puppypleeggezin voor een toekomstige blindengeleidehond31-08-2014 11:08:03
 23. Verschillende soorten assistentiehonden27-08-2014 02:08:11
 24. Matching: de juiste blindengeleidehond voor de juiste baas26-08-2014 01:08:03
 25. Wat kan een blindengeleidehond en wat kan hij niet?19-08-2014 11:08:02
 26. Kostenplaatje blindengeleidehonden in Vlaanderen19-08-2014 09:08:40
 27. Een geleidehond mag niet geaaid of afgeleid worden18-08-2014 09:08:06
 28. Voor- en nadelen van een blindengeleidehond31-05-2014 05:05:05
 29. Keuze van je geleidehondenschool02-08-2013 06:08:21
 30. Blindengeleidehond wordt goedkoper05-06-2011 02:06:44
 31. Info rond geleidehonden29-05-2011 07:05:05
 32. Terminologie van assistentiehonden29-05-2011 07:05:08

Laatst bijgewerkt op 16 juli 2018 – 18:09