Resultaten van een kleine enquête onder doofblinden

Aanpassingen voorzieningen in huis

De hulp van gemeenten laat regelmatig te wensen over door weinig of geen inlevingsvermogen van ambtenaar.

Het e-mail contact is vaak te traag, telefonisch contact is voor een doofblinde vaak niet mogelijk.

Er is onbekendheid met doofblindheid daardoor worden aanpassingen geweigerd op gebied van homogene verlichting e.d.

Kostenbesparing staat voorop terwijl belang van doofblinde voorop dient te staan.

Voor een doofblinde is het moeilijk uitzoeken waar hij/zij recht op heeft. Het zou mooi zijn als er een Centraal punt is waar de doofblinde met de vragen naar toe kan.

Thuiszorg

De algemene klacht: Het is vaak te duur door de eigen bijdragen. Er zijn wisselende hulpen, dat werkt niet communicatie bevorderend.

Begeleidervoorziening

Het is belangrijk dat de begeleidervoorziening voor doofblinden bij de AWBZ blijft en niet naar de WMO gaat. Begeleiders voor doofblinden hebben een speciale opleiding nodig. Begeleiding van doofblinden kan niet gedaan worden door goedwillende vrijwilligers. Zie ook onderstaand filmpje over Erica van de Aker, een doofblinde vrouw.

De PGB-gebruikers zijn blij dat de zogenaamde ‘10-uurs maatregel PGB-Begeleiding’ van de baan is en dat daardoor in 2014 nog een PGB-BG verstrekt wordt. Er wordt gevreesd voor de overgang per 2015 van de functie Begeleiding voor mensen met een complexe aandoening en zorgvraag (zoals doofblinden) naar de gemeenten. Dan is het maar afwachten of je nog begeleiding krijgt, hoe hoog de eigen bijdrage zal zijn en of je de begeleiding nog via een PGB zelf kunt en mag inkopen. Er wordt erg gehecht aan vaste mensen die goed op de visueel-auditieve beperking ingespeeld zijn.

Doofblinde mensen die in een instelling verblijven, mogen geen gebruik maken van hun vertrouwde begeleiders. Dit is een groot probleem, want
a. Een nieuwe omgeving is voor doofblinde mensen heel ingrijpend.
b. Met nieuwe begeleiders vertrouwd raken kost tijd.
c. Zelden weten zorgverleners wat doofblindheid in de praktijk betekent.
d. Het is voor een doofblinde cliënt lastig om aan nieuwe mensen zelf uit te leggen wat hij/ zij nodig heeft. In een dergelijke situatie is iemand dus heel erg ontheemd. Het is gewoon noodzakelijk dat er dan een beroep kan worden op de eigen, vertrouwde begeleiders.

Bemiddeling communicatie

De doventolkvoorziening moet op één plaats geregeld zijn. Dus geen versnippering voor werk, school of privé-uren. Dit maakt het voor de doofblinde verwarrend, waar moet hij/zij de tolkuren aanvragen?

Tolken zijn voor doofblinden zeer noodzakelijk, een eerste levensbehoefte als het gaat om communicatie en sociale contacten.

De een heeft genoeg tolkuren terwijl de ander tekort heeft, gekeken zou moeten worden naar de behoeftes van de doofblinde. De slechthorende doofblinde zou zeer gebaat zijn bij ringleiding in openbare ruimten, werkplekken en vergadercentra. Op aanvraag zou standaard goede ringleiding beschikbaar moeten zijn.

Toegankelijkheid in verkeer

Mobiliteit in het verkeer, de openbare wegen, en zelfstandig reizen, is tegenwoordig een groot probleem. Bijvoorbeeld door paaltjes midden op fietspad of voetpad, shared spaces op verschillende kruisingen, onvoldoende overzicht. Fietsers die in hun mobieltje staren en geen oog hebben voor de medeweggebruiker: de dubbel zo brede met geleidehond of stok lopende doofblinde. De geleidelijn die niet logisch loopt. Constant veranderende chaotische situaties op stations. Voorbeeld: Utrecht CS. De OV-Chipkaart en OV-chip palen zijn ontoegankelijk voor de doofblinde, ze weten nooit zeker of ze juist in- of uit gecheckt zijn. Het Viziris abonnement die daar een oplossing voor bood is afgeschaft omdat het te duur zou zijn. Verkeersdeelnemers die de verkeersregels voor overstekende (doof)blinden negeren of niet kennen, zelfs op het zebrapad.

Stoplichten zouden standaard voorzien moeten worden van ratelklikkers met trilfuncties in heel Nederland. Als je een aanpassing in je eigen gemeente wil doorvoeren wijst de gemeente naar Provinciale Staten en vice versa. Er is geen duidelijkheid.

Zorginstellingen

Zorgprofessionals van Visio, Kentalis, re-integratiebedrijven, MEE moeten kunnen helpen, maar blijken soms niet in staat te zijn om de vraag van een doofblinde vanuit zijn/haar invalshoek te bekijken.

Zorgverzekering

Het kost veel moeite om bepaalde hulpmiddelen vergoed te krijgen, soms wordt dit geweigerd.
Er is onbegrip van de verzekeraar t.o.v. de behoeftes doofblinde.
Zorgverzekeraars kiezen vaak voor het goedkoopste hulpmiddel die niet voldoet aan de behoefte doofblinde.
De doofblinde heeft vaak meerdere hulpmiddelen zoals blindenstok, daisy-speler voor gesproken lectuur, computeraanpassingen (vergroting en/of spraak), elektronische handloep, hoorapparaten, solo apparatuur en ook een blindengeleidehond.

Mensen die doofblind zijn hebben ook veel baat bij geavanceerde hoortoestellen.

Het audiologisch centrum zorgt voor het ‘fine tunen’ van de hoorapparatuur. Dat ‘fine tunen’ kost nu eenmaal tijd en er is veel kennis voor nodig. Zaken die beiden bij o.a. audiciens steeds minder kunnen, omdat zorgverzekeraars erg scherpe contracten sluiten, wat een goede service vaak in de weg staat. Dat is jammer, want de doofblinde en ernstig slechthorenden zijn hiervan de dupe. Ook is er minder keuzevrijheid voor een audicien door de afgesloten contracten door de verschillende zorgverzekeraars.

In zijn algemeenheid is een progressieve en dubbele zintuiglijke beperking erg lastig. Het is mooi dat er hulpmiddelen zijn, maar het blijven hulpmiddelen. Horen en zien wordt maar zeer ten dele gecompenseerd en blijft dus moeilijk. Dat maakt horen/zien en adequaat reageren in gezelschap en vergaderingen moeilijk, en zelfstandig de weg vinden op onbekend terrein bijna onmogelijk voor de doofblinde.

Oplossingen zouden zijn: nog meer aandacht voor een inclusieve samenleving, dus o.a. zoals eerder geschreven: standaard ringleiding aanwezig in openbare ruimten. Handhaving webrichtlijnen en richtlijnen voor toegankelijke informatie, zodat onder andere nu vaak met spraak onleesbare PDF bestanden niet meer voorkomen dit geldt eveneens voor braillelezers die met brailleleesregel geen PDF bestanden kunnen lezen. Een grote wens is: overal logische gidslijnen, aangelegd volgens standaard regels, zodat je veilig je weg kunt vinden in drukke of vreemde verkeerssituaties en openbare wegen. Goed vindbare en voelbare (trillende) en sprekende oversteek voorzieningen en in liften zouden ook helpen! En zo is er nog veel meer te noemen.

Algemene tip: Werk als overheid, instelling, e.d. vooral goed en tijdig samen met gebruikersorganisaties zoals de Oogvereniging en doof/slechthorenden organisaties.

Delen
Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0Share on LinkedIn0Email this to someonePrint this page

 1. Jenny (42): “Nog steeds zie ik de man op wie ik verliefd werd”29-12-2022 07:12:33
 2. Lucas (21) heeft het Syndroom van Usher24-11-2022 04:11:25
 3. NL: Onderzoek naar bereikbaarheid politie voor mensen met beperking in horen en zien23-11-2022 06:11:08
 4. ‘Het is hard werken, maar ook gezellig’23-11-2022 06:11:27
 5. Deelkracht – Sociale Kaart Doofblindheid15-11-2022 03:11:47
 6. Leven op z’n kop04-11-2022 03:11:27
 7. Lorm, communiceren met iemand die doofblind is24-10-2022 05:10:31
 8. NL: Doofblind en supersportief21-09-2022 05:09:39
 9. ‘Zonder zien en horen, kan ik altijd nog ruiken en voelen’19-09-2022 06:09:11
 10. Via ‘coping met Usher’ professionals beter toegerust op ondersteuning gezinnen met syndroom van Usher17-09-2022 01:09:56
 11. Op de verjaardag van Noa wandelt Nederland voor Usher15-09-2022 05:09:55
 12. Usher? So what! Wat houdt je tegen?07-09-2022 12:09:40
 13. Handige hulpmiddelen voor doofblinden09-08-2022 02:08:16
 14. E-learning: Als ogen én oren het niet goed doen, wat doe je dan?08-08-2022 07:08:33
 15. Femke (48) wordt langzaam doof en blind, maar ziet nu meer dan ooit05-08-2022 12:08:47
 16. Leerlingen Peellandcollege zamelen met sponsorloop 8.300 euro in voor Usherstichting21-07-2022 06:07:57
 17. Fietsen om te blijven horen en zien: Wilte Jager uit Burgum haalt met een fietselfstedentocht geld op voor onderzoek naar zijn ziekte02-07-2022 05:07:55
 18. Slechtziende én slechthorende Wilte Jager fietst met kameraad Elfstedentocht op tandem voor onderzoek naar Ushersyndroom29-06-2022 05:06:40
 19. Je weg vinden als je ernstig slechthorend én slechtziend bent27-06-2022 07:06:06
 20. Sanne (38) is slechthorend en wordt over een paar jaar blind24-06-2022 05:06:57
 21. Niet horen. Niet zien. Niet zwijgen.23-06-2022 05:06:43
 22. Lucas wordt doof én blind | Je Zal Het Maar Hebben | NPO 3 TV26-05-2022 10:05:37
 23. Tim haalt 25 mille op voor onderzoek naar dochters ziekte: ‘Gefietst voor haar oortjes’03-05-2022 04:05:19
 24. Nieuw type Ushersyndroom ontdekt: USH IV26-04-2022 05:04:50
 25. Femke (48) wordt doof en blind: ‘ik dacht: zo zijn we niet getrouwd, letterlijk’16-04-2022 07:04:26
 26. Open huis bij dagbesteding voor doofblinden: “Sociaal isolement ligt op de loer”16-04-2022 05:04:17
 27. Schrijfster Femke Krijger schrijft boek over hoe het is om te leven met het syndroom van ‘Usher’12-04-2022 05:04:38
 28. Tim Schroeder en Richard Hubert zijn gestart met 2200 km fietsen voor Stichting Usher syndroom10-04-2022 05:04:34
 29. Tim stapt op de fiets naar Alicante voor de toekomst van zijn zieke dochter06-04-2022 11:04:58
 30. Veelbelovend onderzoek naar Ushersyndroom24-03-2022 07:03:40
 31. Tinne over het Syndroom van Usher01-03-2022 06:03:56
 32. Luistermagazine ‘Moet je horen’ bezoekt het Centrum voor doofblinden14-02-2022 05:02:27
 33. De wondere wereld van horen en zien – Lezing Erwin van Wijk over het Ushersyndroom14-02-2022 11:02:10
 34. Simone is moeder én heeft Usher waardoor ze slecht kan horen en zien: ‘Pluk de dag’24-01-2022 06:01:21
 35. Dilemma: doof of blind?13-01-2022 06:01:58
 36. Deurnese Lynn (15) heeft syndroom van Usher en start actie voor meer onderzoek naar ziekte04-01-2022 05:01:00
 37. Ushersyndroom – Nieuw onderzoek: gentherapietesten met extra grote vectoren op mininetvliezen15-12-2021 01:12:32
 38. Sarah’s dochter Mirthe is doofblind en gehandicapt24-11-2021 06:11:20
 39. ‘Yonathan communiceerde meer dan wij doorhadden’19-11-2021 07:11:02
 40. Leven in een stille wereld12-11-2021 07:11:54
 41. ‘Dankzij mijn begeleiders kan ik zelfstandig blijven wonen’06-11-2021 11:11:40
 42. Joyce heeft het Ushersyndroom en wordt langzaam doof en blind: ‘Ik stel niets meer uit omdat ik weet dat ik nu moet genieten’01-11-2021 11:11:56
 43. Hulpmiddelen voor mensen met doofblindheid01-11-2021 06:11:24
 44. Margriet opent Kalorama Centrum voor doofblinden26-10-2021 08:10:56
 45. Prinses Margriet opent nieuwbouw Kalorama Centrum voor doofblinden26-10-2021 04:10:04
 46. Prinses Margriet bezoekt Visio Het Loo Erf op World Sight Day15-10-2021 04:10:35
 47. Prinses Margriet bezoekt expertisecentrum voor slechtzienden15-10-2021 06:10:07
 48. Prinses Margriet opent Kalorama Centrum voor doofblinden door leggen laatste steen07-10-2021 05:10:52
 49. ‘Het moeilijkste was dat Job zelf niet snapte dat hij zou sterven. Daarvoor was zijn begrip te laag’04-10-2021 10:10:30
 50. Margriet opent Kalorama Centrum voor doofblinden30-09-2021 11:09:50
 51. Joyce wordt langzaam doof en blind: ‘Ik dacht dit is een grap’29-09-2021 03:09:02
 52. Joyce wordt langzaam blind en doof: ‘Mijn missie is om te laten zien wat nog wel kan’18-09-2021 05:09:46
 53. Ushersyndroom: wat is het en kun je er iets tegen doen?16-09-2021 08:09:06
 54. Joyce (37) wordt langzamerhand volledig doof en blind03-09-2021 05:09:33
 55. Kamperen in de achtertuin met doofblinde mensen21-08-2021 06:08:52
 56. Kalorama: nieuw Centrum voor doofblinden is klaar, nog vijf bouwjaren en drie nieuwe gebouwen te gaan12-08-2021 07:08:52
 57. “Ons zoontje is doof en wordt blind. Het is iedere keer afscheid nemen van iets.”30-07-2021 05:07:49
 58. ‘s Nachts zwemmen en overdag een dutje21-07-2021 07:07:50
 59. Wil jij ook dat die mooie ontmoetingen bij de Contactgroep Ushersyndroom blijven bestaan?09-07-2021 06:07:26
 60. Bartiméus en Pento combineren expertise en service01-07-2021 07:07:44
 61. Ziezo-online: Oog & Oor – Communicatie! Hoe is dat als je niet goed ziet EN hoort?26-06-2021 11:06:44
 62. Doofblind: ‘Als de wereld niet verder reikt dan je beide armen’25-06-2021 04:06:16
 63. Cliënten breien en haken kunst voor aandacht voor doofblindheid24-06-2021 01:06:59
 64. Bern Dam (53) uit Spanbroek wordt langzaam blind en doof. ’Ik heb lang nodig gehad om te leren loslaten’22-06-2021 01:06:41
 65. Nieuw hulpmiddel helpt mensen met aangeboren doofblindheid communiceren17-06-2021 02:06:28
 66. Webshop “Love Ush” live!15-06-2021 05:06:17
 67. Laagdrempelige gratis e-learning over doofblindheid11-05-2021 06:05:44
 68. Documentaire ‘Onzichtbaar & Onhoorbaar’07-05-2021 03:05:27
 69. Nieuwe e-learning: Als ogen én oren het niet goed doen, wat doe je dan?26-04-2021 07:04:16
 70. DB-connect lanceert laagdrempelige e-learning over doofblindheid22-04-2021 04:04:51
 71. Hoe gaat het met de minigenen USH2C (Ushersyndroom)?22-04-2021 12:04:37
 72. Uit het zicht, een portret over Nikki de Plunder (15) met het syndroom van Usher22-04-2021 12:04:53
 73. Martine (slechtziend en slechthorend) vraagt begrip22-04-2021 05:04:34
 74. Genetische pleister ‘remt’ blindheid in patiënten met Ushersyndroom15-04-2021 05:04:11
 75. Honderdjarige op Bartiméus – Eeuwfeest voor meneer Kraak (doofblind)13-04-2021 05:04:48
 76. Op stap met vlogger Desi: de anderhalve-meter-samenleving met een visuele beperking09-04-2021 06:04:47
 77. Voor de goede verstaander heeft de doofblinde zo veel te vertellen09-04-2021 06:04:42
 78. ‘Met juiste ondersteuning kunnen doofblinden goed communiceren’09-04-2021 06:04:22
 79. Joyce (35) wordt langzaam doof én blind: ‘Drie jaar na de diagnose stortte ik in, ik was op’09-04-2021 06:04:04
 80. Als doofblindenbegeleider ben je echt van betekenis09-04-2021 06:04:46
 81. Joyce wordt langzaam blind én doof: ‘Grootste angst is dat ik mijn kinderen niet meer kan zien’09-04-2021 06:04:29
 82. Joyce wordt doof én blind: ‘Van continu vechten word je alleen maar moe’09-04-2021 06:04:16
 83. Joyce vertelt over het Ushersyndroom, dat haar langzaam blind en doof maakt09-04-2021 05:04:55
 84. Het zoontje van Carolien (42) heeft het Usher-syndroom: ‘Ik heb levenshaast, voor hem’09-04-2021 05:04:40
 85. Eenvoudige aanrakingen geven belangrijke informatie aan doofblinden09-04-2021 05:04:53
 86. Communicatie met doofblinden met een verstandelijke beperking09-04-2021 05:04:06
 87. Hoe kalmeert een ouder een dove en blinde baby?09-04-2021 05:04:53
 88. Doofblinde Ina (76) is bang dat ze door de Floriade haar thuishulp verliest09-04-2021 05:04:39
 89. Communiceren over corona – doofblind en verstandelijk beperkt09-04-2021 05:04:08
 90. Lucas wordt doof én blind | Je Zal Het Maar Hebben09-04-2021 05:04:53
 91. Machteld (43) heeft het Ushersyndroom, waardoor zij langzaam doof en blind wordt09-04-2021 05:04:05
 92. Slechtziende Peter (Ushersyndroom) kan weer (even) autorijden dankzij Over Winnaars09-04-2021 05:04:50
 93. Syndroom van Usher in de 5 uur show09-04-2021 05:04:00
 94. Lotte (30) heeft het Ushersyndroom: ‘Ik wil niet leven alsof ik doodga’09-04-2021 05:04:48
 95. Positieve kracht Peter in Over Winnaars bewonderenswaardig09-04-2021 05:04:28
 96. Geraakt! (over Finn met het Ushersyndroom)09-04-2021 05:04:10
 97. Blind of doof? Maar wat als je beiden wordt?09-04-2021 05:04:55
 98. Genetische pleister ‘remt’ blindheid in patiënten met Usher-syndroom – Leidse ProQR bouwt onderzoek Radboudumc verder uit09-04-2021 05:04:30
 99. Wie heeft het licht uit gedaan?!09-04-2021 05:04:06
 100. Doofblinde Jeff: Ik wil inspireren. Ik zie mezelf niet als iemand met beperkingen09-04-2021 05:04:51
 101. Verhaal over doofblinde Joyce09-04-2021 05:04:32
 102. Nieuwe documentaire getiteld: ‘Stilte in de Nacht’09-04-2021 05:04:18
 103. Naar buiten met doofblindheid09-04-2021 05:04:00
 104. Vierhandengebaren voor doofblinde mensen09-04-2021 05:04:45
 105. Blog over Usher: Hoe kom ik in balans? Moeder zijn en het Ushersyndroom09-04-2021 05:04:32
 106. Als het langzaam stil en donker wordt09-04-2021 05:04:18
 107. Séverine (Ushersyndroom) is slechtziend maar wel goedkijkend!09-04-2021 05:04:03
 108. Kalorama: voor mensen met een specifieke zorgvraag09-04-2021 05:04:47
 109. Mijn leven met Usher is bij Evangelische Gemeente Berea09-04-2021 05:04:53
 110. Ik heb het Ushersyndroom, waardoor ik langzaam blind en doof word09-04-2021 05:04:38
 111. Rob is doof en bijna blind door het syndroom van Usher09-04-2021 05:04:23
 112. Ard van der Linden komt met een eigen orgel-CD ondanks zijn visuele beperking09-04-2021 05:04:03
 113. Joyce de Ruiter wordt doof en blind09-04-2021 05:04:49
 114. “Toen de diagnose kwam: je wordt langzaam blind én doof, wilde ik dat niet geloven”06-04-2021 01:04:32
 115. Doorbraakbehandeling Ushersyndroom: niet langer angstaanjagende zekerheid dat je doof en blind wordt04-04-2021 01:04:51
 116. Sterrenbeeld, met verhaal over fotografe Iris die lijdt aan het syndroom van Usher03-04-2021 07:04:06
 117. ‘We zijn niet ziek, het is een aandoening’21-07-2020 07:07:48
 118. “Stoppen? Ik denk er niet aan”15-12-2019 07:12:58
 119. Blind geboren Anthony wordt nu ook doof: “Zelfs de dokter wist het niet”14-12-2019 08:12:22
 120. Alexandra Adams (25) wil arts worden ondanks dat ze doof en blind is14-10-2019 07:10:59
 121. Bucketlist voordat Lotte en Roos blind en doof zijn | VOOR HET DONKER WORDT19-03-2019 06:03:26
 122. ‘Mensen bekijken me verkeerd. Ze zien vooral wat ik niet kan’01-01-2019 10:01:52
 123. Lotte wordt doof en blind, maar ze redt zich wel: dát geeft haar leven zin05-12-2018 10:12:30
 124. Hoe het Ushersyndroom ertoe leidt dat mensen doof en blind worden27-11-2018 07:11:34
 125. Doofblinde Martine (46) uit Purmerend weet dat de zorg anders kan16-11-2018 07:11:12
 126. De hele dag puzzelen in een steeds kleiner wordende werend12-08-2018 06:08:03
 127. Kindje van Carolien heeft syndroom van Usher27-07-2018 05:07:43
 128. Karen (43) heeft het Ushersyndroom en wordt langzaam blind en doof08-06-2018 04:06:17
 129. De 6-jarige dochter van Sarah is blind en doof: ‘Ze kan ons niets vertellen’20-05-2018 07:05:05
 130. ‘Jackson zorgt ervoor dat we niet triest zijn’19-04-2018 11:04:46
 131. Steeds meer deelnemers en geld voor Run4Usher-team19-11-2017 05:11:35
 132. Voorzitter Stichting voor Doofblinden: ‘Doofblinden zijn pioniers’04-11-2017 09:11:18
 133. Roos (16) en Lotte (19) worden doof én blind en gaan nog één ultieme reis maken01-11-2017 09:11:01
 134. Deze zusjes worden doof én blind16-10-2017 06:10:49
 135. Deze zusjes worden doof én blind15-10-2017 11:10:47
 136. “Ik wil zo normaal mogelijk door het leven gaan”07-10-2017 08:10:09
 137. Vincent Bijlo in Het Uur van de Wolf26-09-2017 08:09:35
 138. 110 doofblinden naar Woerden22-09-2017 01:09:58
 139. Vincent Bijlo voelt geen ‘allesverterende woede’ nu hij doof wordt21-09-2017 01:09:49
 140. Vincent Bijlo hoort steeds slechter. ‘Maar ik hoor alles!’21-09-2017 01:09:20
 141. Studio Brussel: Tinne – Music For Lifte – Usher Awareness Day16-09-2017 09:09:28
 142. Visueel én auditief beperkte mensen regio Zwolle sneller geholpen12-09-2017 09:09:40
 143. Slimme deurbel slaat aan in buitenland07-09-2017 11:09:08
 144. Nadat Ellens dochtertje overleed, wordt nu ook haar zoontje (4) doof en blind30-08-2017 11:08:54
 145. De fotografiestudent die weet dat ze doof en blind wordt14-07-2017 10:07:01
 146. Usher-café03-07-2017 11:07:17
 147. Kinderen met syndroom van Usher zijn geen sukkeltjes24-06-2017 07:06:16
 148. Jackson is doof en zal blind worden19-06-2017 06:06:26
 149. Het verhaal van doofblinde Gerry17-06-2017 02:06:44
 150. Collin Eisema over het syndroom van Usher16-06-2017 11:06:12
 151. Doofblinde Jan (94) uit Tiel krijgt van rechter zijn huishoudelijke hulp terug16-06-2017 03:06:07
 152. Doofblinde Hedda de Roo studeert cum laude af in Leiden en sleept VIVA400-nominatie in wacht16-06-2017 03:06:44
 153. Een leven lang op de bres voor doofblinden16-06-2017 03:06:11
 154. Hedda wordt doofblind: ‘Ik ben dankbaar dat ik mijn zoon nog kan zien’16-06-2017 03:06:32
 155. HvA-studenten winnen 10.000 euro met deurbel voor doofblinden16-06-2017 03:06:30
 156. Landelijk Expertisecentrum doofblindheid gelanceerd16-06-2017 03:06:51
 157. Familie van 94-jarige doofblinde Jan laaiend op gemeente Tiel16-06-2017 03:06:07
 158. Hoe leest doofblinde SWODB vrijwilliger Marloes?16-06-2017 03:06:56
 159. Opening Landelijk Expertisecentrum Doofblindheid16-06-2017 03:06:36
 160. Radeloze familie van doofblinde Jan (94) uit Tiel vraagt rechter om meer huishoudelijke hulp16-06-2017 03:06:13
 161. Studenten HvA ontwerpen deurbel voor doofblinden16-06-2017 03:06:46
 162. Ushersyndroom: Langzaam naar isolatie16-06-2017 03:06:51
 163. Cupcakes ‘doofblinde’ Robèrt van Beckhoven mislukt16-06-2017 03:06:52
 164. Stichting Ushersyndroom krijgt 3300,00 euro16-06-2017 03:06:51
 165. Voor Mekaar over de ziekte van Usher16-06-2017 03:06:05
 166. Pleister remt doof én blindheid bij zeldzaam syndroom van Usher16-06-2017 03:06:47
 167. Duivels dilemma: doof of blind?16-06-2017 03:06:18
 168. Roos (15) wordt doof en blind …16-06-2017 03:06:02
 169. Sarah’s dochter Mirthe is doof en blind geboren16-06-2017 03:06:49
 170. Politie helpt blinde en dove man in Arnhem om elkaar te begrijpen16-06-2017 03:06:03
 171. Dove en bijna blinde Jeff ontroert en inspireert met lied16-06-2017 03:06:07
 172. Voor mekaar: Over de ziekte van Usher16-06-2017 03:06:48
 173. Hello Goodbye met Maartje die het Usher-syndroom heeft16-06-2017 03:06:50
 174. Ushermom Carolien: “Het helpt om het op te schrijven”16-06-2017 03:06:37
 175. Doofblindheid vaak verward met een verstandelijke beperking15-06-2017 11:06:30
 176. Dankzij deze taal kunnen mensen die lijden aan doofblindheid met elkaar praten15-06-2017 11:06:58
 177. Doofblinde Japie lanceert juichactie voor voetballers14-06-2017 08:06:38
 178. Doof en langzaam blind worden13-06-2017 09:06:54
 179. Hedda (27) wordt doof en blind12-06-2017 04:06:45
 180. Communicatie aangeboren doofblindheid11-06-2017 07:06:14
 181. Opening Landelijk Expertisecentrum Doofblindheid23-03-2017 10:03:48
 182. Zonder Grenzen – Gerry is slechthorend en slechtziend02-01-2017 06:01:42
 183. Criteria tweezijdig implantaat doofblinden bekend14-12-2016 09:12:29
 184. Genetische therapie Usher-syndroom stap dichterbij06-11-2016 08:11:53
 185. ‘Als Jackson gelukkig wordt, kunnen we het verdriet wel aan’17-10-2016 07:10:56
 186. Brothers: Doofblinde Fisher-tweeling19-07-2016 10:07:58
 187. Brothers: Doofblinde Fischer-tweeling11-07-2016 07:07:47
 188. Zeldzame ziekte treft twee gezinnen: “We hebben sprankeltje hoop”09-06-2016 08:06:05
 189. Chiro bakt 10.000 pannenkoeken voor goed doel06-04-2016 08:04:37
 190. Doofblinden communiceren via handschoen25-02-2016 08:02:12
 191. “Ik ben doof en blind, maar kan ik leren surfen?”03-01-2016 09:01:00
 192. Het syndroom van Usher: Auditieve en visuele beperking19-12-2015 02:12:25
 193. Drukbezochte opening expertisecentrum Het Oog & Oorhuis27-11-2015 05:11:00
 194. ‘Hij vindt het leuk dat ik zo vol in het leven sta’20-11-2015 08:11:10
 195. Zieke Eisema verzamelt geld met Zevenheuvelenloop11-11-2015 08:11:38
 196. 92 procent Nederlanders verkiest doofheid over blindheid08-10-2015 08:10:47
 197. Slechtziende loopt Marathon New York25-09-2015 06:09:45
 198. Praten met vier handen25-09-2015 06:09:45
 199. Uit het hart: Tinne is slechthorend en lijdt aan tunnelzicht25-09-2015 06:09:45
 200. Tielbeke mist ondanks vele fans finale net25-09-2015 06:09:45

Laatst bijgewerkt op 11 september 2015 – 08:10