Hoe communiceren met een doofblinde?

Bron: De Witte Stok
Oktober/November/December 1999

Artikel van de Heer Daniel Alvarez, lid van de Commissie “Activiteiten voor  doofblinden” van de Europese Blindenunie.

Het gezicht en het gehoor zijn de belangrijkste bronnen van kennis en informatie  en de receptoren van alle communicatie; doofblindheid is dan ook een zeer zware  handicap.

Voor doofblinden wordt de tastzin om meer dan één reden een vitaal zintuig.   De tastzin draagt bij tot de ontwikkeling van gevoeligheid en ontvankelijkheid  via het “Lorm-alfabet”, de gebarentaal in de hand of andere  communicatiesystemen.  Met behulp van publicaties in braille en  informaticasystemen met braille-output, opent de tastzin de deuren tot  informatie en cultuur.

De tastzin vormt voor de doofblinde ook de basis van zijn vermogen om zich in  zijn omgeving te verplaatsen.  Het gevoel laat hem toe tekens en  herkenningspunten te ontwaren.

Doofblinden gebruiken ook hun reukzin die hen, als enig zintuig, de mogelijkheid  biedt om vanop afstand informatie in te winnen.  Dit is zeer belangrijk  want niet alle informatie kan langs de tastzin om verkregen worden.  De  reukzin waarschuwt hen voor gevaar (gas of brand), verwittigt hen van de  aanwezigheid van andere personen, wijst op de nabijheid van een bakkerij of een  restaurant…

Door de smaakzin kunnen ze gerechten en voedingsmiddelen herkennen aan hun smaak  en textuur.  Maar de doofblinde gebruikt nog andere zintuigen zoals de  bewegingszin, die hem bewust maakt van de bewegingen van zijn spieren en zijn  lichaam.  Ook de evenwichtszin informeert hem over zijn stabiliteit in zijn  omgeving.

Toch blijft de tastzin voor de doofblinde het belangrijkste zintuig.  Vaak  associeert men de tastzin uitsluitend met de handen, maar eigenlijk is het  volledige huidoppervlak drager van de tastzin; daarom is dit voor doofblinden  het orgaan dat voor permanent contact met de werkelijkheid zorgt.

Dit betekent echter niet dat de doofblinde het gezicht en het gehoor volledig  buiten beschouwing moet laten.  Hij moet leren gebruik te maken van de ogen  en de oren van de mensen die hem omringen.  Anders gezegd: de doofblinde  moet zijn omgeving duidelijk maken dat de wereld die hem omringt hem moet  beschreven en uitgelegd worden.

Hoe kan de omgeving aan een doofblinde worden beschreven?

De wereld beschrijven aan iemand die volledig doofblind is, is zeker geen  gemakkelijke taak.  Er kan immers slechts één enkel kanaal, de tastzin,  worden gebruikt om informatie door te geven, zowel over wat zich rondom hem  afspeelt als over wat er gezegd wordt.  Hierbij wordt de dactylologie of  een ander gecodeerd communicatiesysteem gebruikt, dat met de handen kan  aangevoeld worden.

 

In een gezelschap gaat sowieso een deel van de informatie verloren omdat de  mensen de neiging hebben om te vlug te spreken en gebeurtenissen elkaar te vlug  opvolgen.  De doofblinde moet dus de mogelijkheden waarover hij beschikt  maximaal ontwikkelen en benutten.  Hij moet zijn omgeving verkennen met al  de verbeelding waarover hij beschikt en hij moet het hoofd koel houden in de  meest diverse omstandigheden.

De informatie over wat gebeurt en gezegd wordt even terzijde gelaten, kunnen  andere elementen de doofblinde helpen om zijn omgeving te begrijpen en er zich  in thuis te voelen.

Het rechtstreeks contact

Rechtstreeks contact bestaat erin dingen aan te raken en geeft toegang tot  een schat aan informatie.  Een hotelkamer kan bijvoorbeeld ontdekt worden  via de voorwerpen die ze bevat; de tolk of gesprekspartner kan deze informatie  vervolledigen met specifieke, relevante details.  Deze benadering werkt  veel vlugger dan een beschrijving via codesystemen.

 

In een vertrouwde omgeving maakt direct contact het mogelijk voorwerpen,  herkenningspunten of details te herkennen die de doofblinde helpen zich te  situeren en de weg te vinden.  Dit vereist natuurlijk speciale technieken,  die kunnen ontwikkeld worden dankzij een goede opleiding in oriëntatie en  mobiliteit.

Deze opleidingen benadrukken het memoriseren van kenmerkende details die de  verplaatsingen vergemakkelijken.  Deze details moeten of met de handen of  met de punt van de witte stok betast worden.  Waar mogelijk, verkiest de  doofblinde zijn handen te gebruiken.  Zo verkrijgt hij meer informatie en  het is bovendien gewoon aangenamer.

Reacties en gevoelens overbrengen

Wanneer twee mensen mondeling met elkaar communiceren, zijn beiden in staat  om de reacties en gevoelens van de andere waar te nemen en kunnen zij hun gedrag  aan de omstandigheden aanpassen; zelfs een blinde kan uit de intonaties van de  stem, het lachen of het gemompel van zijn gesprekpartner zekere informatie over  zijn reacties oppikken…  Voor een doofblinde is het aartsmoeilijk om deze  reacties en gevoelens te ontwaren.

 

Als hij rechtstreeks met zijn handen met zijn gesprekspartner communiceert, kan  hij hieruit opmaken of de ander zenuwachtig dan wel rustig is, of hij aandachtig  het gesprek volgt of het gewoon saai vindt.  Een voortdurend bewegen van de  handen kan erop wijzen dat hij lacht.

Al deze voorbeelden tonen hoe direct contact het mogelijk maakt reacties en  emoties te ontwaren.  Indien het gesprek langs een tolk om gebeurt, is het  belangrijk dat deze zich terdege van zijn rol bewust is.  Hij moet zich  erop toeleggen om de gevoelens te beschrijven terwijl hij het gesprek  overbrengt.  De doofblinde moet immers weten welke reactie of welke emoties  zijn woorden bij zijn gesprekpartner teweegbrengen.  In functie van deze  beschrijvingen zal hij zelf kunnen reageren en zijn gedrag aanpassen.  Zo  zal hij weten of wat hij aan zijn gesprekspartner vertelt deze aan het lachen  brengt, of hij gehaast lijkt, of het gesprek hem boeit…

De doofblinde kan met zijn tolk tekens afspreken die bepaalde emoties weergeven.   In functie van de druk of van de beweging van zijn handen, kunnen deze tekens  hem zeggen “hij lacht” of “hij schatert”.  Hij kan op dezelfde manier met  vrienden en kennissen omgaan.  Dit is zeer belangrijk, want het kan  gebeuren dat men, zonder het te beseffen, iemand waarvan men houdt, kwetst.   De doofblinde is immers niet in staat deze reacties te zien noch ze te horen;  hij kan zo de verkeerde indruk wekken dat de tranen of het verdriet van de ander  hem koud laten.

De beschrijving van de reacties en van de gevoelens is ook zeer belangrijk in de  mate dat ze de doofblinde in staat stelt zijn expressiviteit te behouden.   Zijn vele doofblinden niet expressief, dan is dat precies omdat ze geen toegang  hebben tot dergelijke onuitgesproken informatie.  Een eenvoudig teken dat  hem zegt dat “hij schatert” zal zijn gezicht opvrolijken.

De fysieke omgeving beschrijven

Ook de beschrijving van de fysieke omgeving maakt deel uit van een correcte  communicatie.  Op die manier kan de doofblinde begrijpen wat er op een  bepaald moment gebeurt of voorzien wat gaat volgen (de aanwezige personen, wie  spreekt, het ogenblik waarop de doofblinde aan de beurt zal zijn om te spreken,  wie vertrekt, of we op het punt staan de lift te nemen of in een auto te  stappen…  ).  Al deze informatie kan overgebracht worden door vooraf  afgesproken tekens.  Dit vergemakkelijkt en versnelt het gesprek.   Soms gaan deze tekens gepaard met rechtstreeks contact: het teken “wij stappen  zo in de auto” gaat samen met een gebaar van de tolk waarbij de hand van de  doofblinde op de deur van de auto wordt gelegd.

 

Besluit

Doofblinden moeten kunnen rekenen op goede beroepsmensen.  Opdat zij  één zouden kunnen worden met hun omgeving, moeten deze speciaal opgeleide  tolken-begeleiders in staat zijn de omgeving op elk ogenblik te beschrijven.   Dit is een moeilijke taak die een goede scholing vereist.  Zo moeten de  tolken leren hoe de informatie te synthetiseren om alleen het belangrijkste over  te brengen.  De doofblinde moet, van zijn kant, zijn tolk helpen door  zoveel mogelijk gebruik te maken van de communicatietechnieken die hem ter  beschikking staan.  Het is eveneens belangrijk dat hij zich van zijn eigen  persoon bewust is en dat hij zich aanpast aan de mensen die hem omringen.

 

De hogervermelde voorbeelden tonen duidelijk aan dat met de noden van de  doofblinden moet rekening gehouden worden.  Maar het is de doofblinde zelf  die zijn eigen noden het best kan begrijpen en identificeren.  Het is aan  hem om zijn verbeelding te gebruiken en aan zijn tolk duidelijk te maken hoe hij  wenst dat de dingen voor hem beschreven worden.

In feite hangt alles dus af … van een goede communicatie!

Delen
Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0Share on LinkedIn0Email this to someonePrint this page

 1. “Stoppen? Ik denk er niet aan”15-12-2019 07:12:58
 2. Blind geboren Anthony wordt nu ook doof: “Zelfs de dokter wist het niet”14-12-2019 08:12:22
 3. Alexandra Adams (25) wil arts worden ondanks dat ze doof en blind is14-10-2019 07:10:59
 4. Bucketlist voordat Lotte en Roos blind en doof zijn | VOOR HET DONKER WORDT19-03-2019 06:03:26
 5. ‘Mensen bekijken me verkeerd. Ze zien vooral wat ik niet kan’01-01-2019 10:01:52
 6. Lotte wordt doof en blind, maar ze redt zich wel: dát geeft haar leven zin05-12-2018 10:12:30
 7. Hoe het Ushersyndroom ertoe leidt dat mensen doof en blind worden27-11-2018 07:11:34
 8. En toen mocht hij naar de dovenschool17-11-2018 07:11:36
 9. Doofblinde Martine (46) uit Purmerend weet dat de zorg anders kan16-11-2018 07:11:12
 10. De hele dag puzzelen in een steeds kleiner wordende werend12-08-2018 06:08:03
 11. Kindje van Carolien heeft syndroom van Usher27-07-2018 05:07:43
 12. Karen (43) heeft het Ushersyndroom en wordt langzaam blind en doof08-06-2018 04:06:17
 13. De 6-jarige dochter van Sarah is blind en doof: ‘Ze kan ons niets vertellen’20-05-2018 07:05:05
 14. ‘Jackson zorgt ervoor dat we niet triest zijn’19-04-2018 11:04:46
 15. Jannekes dochters worden doof en blind30-11-2017 10:11:25
 16. Steeds meer deelnemers en geld voor Run4Usher-team19-11-2017 05:11:35
 17. Voorzitter Stichting voor Doofblinden: ‘Doofblinden zijn pioniers’04-11-2017 09:11:18
 18. Roos (16) en Lotte (19) worden doof én blind en gaan nog één ultieme reis maken01-11-2017 09:11:01
 19. Deze zusjes worden doof én blind16-10-2017 06:10:49
 20. Deze zusjes worden doof én blind15-10-2017 11:10:47
 21. “Ik wil zo normaal mogelijk door het leven gaan”07-10-2017 08:10:09
 22. Vincent Bijlo in Het Uur van de Wolf26-09-2017 08:09:35
 23. 110 doofblinden naar Woerden22-09-2017 01:09:58
 24. Vincent Bijlo voelt geen ‘allesverterende woede’ nu hij doof wordt21-09-2017 01:09:49
 25. Vincent Bijlo hoort steeds slechter. ‘Maar ik hoor alles!’21-09-2017 01:09:20
 26. Studio Brussel: Tinne – Music For Lifte – Usher Awareness Day16-09-2017 09:09:28
 27. Visueel én auditief beperkte mensen regio Zwolle sneller geholpen12-09-2017 09:09:40
 28. Slimme deurbel slaat aan in buitenland07-09-2017 11:09:08
 29. Nadat Ellens dochtertje overleed, wordt nu ook haar zoontje (4) doof en blind30-08-2017 11:08:54
 30. De fotografiestudent die weet dat ze doof en blind wordt14-07-2017 10:07:01
 31. Usher-café03-07-2017 11:07:17
 32. Kinderen met syndroom van Usher zijn geen sukkeltjes24-06-2017 07:06:16
 33. Jackson is doof en zal blind worden19-06-2017 06:06:26
 34. Het verhaal van doofblinde Gerry17-06-2017 02:06:44
 35. Collin Eisema over het syndroom van Usher16-06-2017 11:06:12
 36. Doofblinde Jan (94) uit Tiel krijgt van rechter zijn huishoudelijke hulp terug16-06-2017 03:06:07
 37. Doofblinde Hedda de Roo studeert cum laude af in Leiden en sleept VIVA400-nominatie in wacht16-06-2017 03:06:44
 38. Een leven lang op de bres voor doofblinden16-06-2017 03:06:11
 39. Hedda wordt doofblind: ‘Ik ben dankbaar dat ik mijn zoon nog kan zien’16-06-2017 03:06:32
 40. HvA-studenten winnen 10.000 euro met deurbel voor doofblinden16-06-2017 03:06:30
 41. Landelijk Expertisecentrum doofblindheid gelanceerd16-06-2017 03:06:51
 42. Familie van 94-jarige doofblinde Jan laaiend op gemeente Tiel16-06-2017 03:06:07
 43. Hoe leest doofblinde SWODB vrijwilliger Marloes?16-06-2017 03:06:56
 44. Opening Landelijk Expertisecentrum Doofblindheid16-06-2017 03:06:36
 45. Radeloze familie van doofblinde Jan (94) uit Tiel vraagt rechter om meer huishoudelijke hulp16-06-2017 03:06:13
 46. Studenten HvA ontwerpen deurbel voor doofblinden16-06-2017 03:06:46
 47. Ushersyndroom: Langzaam naar isolatie16-06-2017 03:06:51
 48. Cupcakes ‘doofblinde’ Robèrt van Beckhoven mislukt16-06-2017 03:06:52
 49. Hedda heeft het syndroom van Usher16-06-2017 03:06:49
 50. Stichting Ushersyndroom krijgt 3300,00 euro16-06-2017 03:06:51
 51. Voor Mekaar over de ziekte van Usher16-06-2017 03:06:05
 52. Pleister remt doof én blindheid bij zeldzaam syndroom van Usher16-06-2017 03:06:47
 53. Duivels dilemma: doof of blind?16-06-2017 03:06:18
 54. Roos (15) wordt doof en blind …16-06-2017 03:06:02
 55. Sarah’s dochter Mirthe is doof en blind geboren16-06-2017 03:06:49
 56. Politie helpt blinde en dove man in Arnhem om elkaar te begrijpen16-06-2017 03:06:03
 57. Dove en bijna blinde Jeff ontroert en inspireert met lied16-06-2017 03:06:07
 58. Voor mekaar: Over de ziekte van Usher16-06-2017 03:06:48
 59. Hello Goodbye met Maartje die het Usher-syndroom heeft16-06-2017 03:06:50
 60. Video: Joyce wordt langzaam blind en doof16-06-2017 03:06:37
 61. Ushermom Carolien: “Het helpt om het op te schrijven”16-06-2017 03:06:37
 62. Doofblindheid vaak verward met een verstandelijke beperking15-06-2017 11:06:30
 63. Dankzij deze taal kunnen mensen die lijden aan doofblindheid met elkaar praten15-06-2017 11:06:58
 64. Doofblinde Japie lanceert juichactie voor voetballers14-06-2017 08:06:38
 65. Doof en langzaam blind worden13-06-2017 09:06:54
 66. Hedda (27) wordt doof en blind12-06-2017 04:06:45
 67. Communicatie aangeboren doofblindheid11-06-2017 07:06:14
 68. Opening Landelijk Expertisecentrum Doofblindheid23-03-2017 10:03:48
 69. Zonder Grenzen – Gerry is slechthorend en slechtziend02-01-2017 06:01:42
 70. Criteria tweezijdig implantaat doofblinden bekend14-12-2016 09:12:29
 71. Genetische therapie Usher-syndroom stap dichterbij06-11-2016 08:11:53
 72. ‘Als Jackson gelukkig wordt, kunnen we het verdriet wel aan’17-10-2016 07:10:56
 73. Brothers: Doofblinde Fisher-tweeling19-07-2016 10:07:58
 74. Brothers: Doofblinde Fischer-tweeling11-07-2016 07:07:47
 75. Zeldzame ziekte treft twee gezinnen: “We hebben sprankeltje hoop”09-06-2016 08:06:05
 76. Chiro bakt 10.000 pannenkoeken voor goed doel06-04-2016 08:04:37
 77. Doofblinden communiceren via handschoen25-02-2016 08:02:12
 78. “Ik ben doof en blind, maar kan ik leren surfen?”03-01-2016 09:01:00
 79. Het syndroom van Usher: Auditieve en visuele beperking19-12-2015 02:12:25
 80. Drukbezochte opening expertisecentrum Het Oog & Oorhuis27-11-2015 05:11:00
 81. ‘Hij vindt het leuk dat ik zo vol in het leven sta’20-11-2015 08:11:10
 82. Zieke Eisema verzamelt geld met Zevenheuvelenloop11-11-2015 08:11:38
 83. 92 procent Nederlanders verkiest doofheid over blindheid08-10-2015 08:10:47
 84. Doofblind en kosten in Nederland …25-09-2015 06:09:45
 85. Michel Tielbeke staat op scherp in Londen25-09-2015 06:09:45
 86. Ik word langzaam blind25-09-2015 06:09:45
 87. ‘Morgen kan het donker zijn’25-09-2015 06:09:45
 88. Tielbeke mist ondanks vele fans finale net25-09-2015 06:09:45
 89. Film ‘Onbeperkt’ in première gegaan25-09-2015 06:09:45
 90. Slechtziende loopt Marathon New York25-09-2015 06:09:45
 91. Praten met vier handen25-09-2015 06:09:45
 92. Uit het hart: Tinne is slechthorend en lijdt aan tunnelzicht25-09-2015 06:09:45
 93. Jaap vraagt aandacht voor syndroom van Usher25-09-2015 06:09:44
 94. Video – De kleine wereld van Machteld Cossee25-09-2015 06:09:44
 95. Totaal isolement dreigt voor de doofblinden25-09-2015 06:09:44
 96. Usher-dossier nu ook in het Nederlands25-09-2015 06:09:44
 97. Register voor mensen met Syndroom van Usher online25-09-2015 06:09:44
 98. Doofblinde Lisa cum laude afgestudeerd aan de universiteit25-09-2015 06:09:44
 99. Video – Jaap wil aandacht voor syndroom van Usher25-09-2015 06:09:44
 100. Oogvereniging zet zich in voor meer bekendheid van doofblindheid25-09-2015 06:09:44
 101. Ivonne Bressers over haar Ushersyndroom en haar deelname aan de 7heuvelennacht.25-09-2015 06:09:44
 102. Cum laude voor Hedda (27) die doofblind wordt: ‘Ik ben overdonderd’17-09-2015 10:09:35
 103. Blind én doof, het is de toekomst van Rick17-09-2015 07:09:15
 104. 19/09: Eerste officiële Usherawarenessday14-09-2015 02:09:20
 105. ‘Als ik doof én blind word, wie ben ik dan nog?’14-09-2015 06:09:00
 106. ‘Doofblinden beschouwd als geestelijk gehandicapt’11-09-2015 08:09:30
 107. Aangeboren doofblindheid en communicatie11-09-2015 08:09:40
 108. De puzzelstukjes van een doofblind kind11-09-2015 08:09:24
 109. ‘Wat kun je een doofblinde eigenlijk leren?’11-09-2015 08:09:01
 110. Doofblindenonderwijs bestaat 50 jaar in Nederland11-09-2015 08:09:37
 111. Video: Begeleidersvoorziening Doofblinden11-09-2015 08:09:10
 112. Nieuwe revalidatievorm voor doofblinde cliënten11-09-2015 08:09:49
 113. Van Rijn op bezoek in de wereld van mensen met doofblindheid11-09-2015 08:09:33
 114. Resultaten van een kleine enquête onder doofblinden11-09-2015 08:09:14
 115. Zoetermeers doveninstituut verhuist naar nieuwbouw11-09-2015 08:09:29
 116. Zeldzame foto Helen Keller ontdekt11-09-2015 08:09:17
 117. Standbeeld Helen Keller in Capitool11-09-2015 08:09:06
 118. Helen Keller zonnebrillen11-09-2015 08:09:52
 119. Wat is doofblindheid?11-09-2015 07:09:13
 120. Lormalfabet11-09-2015 07:09:38
 121. Video: Hedda de Roo, doofblind: Onzichtbaar11-09-2015 07:09:15
 122. Oog voor het doofblinde kind11-09-2015 07:09:57
 123. Video: Lorm-alfabet en Haptics signs11-09-2015 07:09:21
 124. Handschoen voor doofblinden11-09-2015 07:09:06
 125. Doofblinde Suzan zocht prikkels in zelfverwonding11-09-2015 07:09:36
 126. Hoortoestellen nodig? Problemen met horen EN zien?11-09-2015 07:09:12
 127. Onderzoek naar behandelen van Usher24-08-2015 09:08:13
 128. Landelijk kenniscentrum doofblindheid21-08-2015 07:08:26
 129. ‘Mensen met aangeboren doofblindheid niet altijd verstandelijk beperkt’30-07-2015 08:07:18
 130. Doofblinde man (94) uit Tiel krijgt voorlopig toch huishoudelijke hulp24-07-2015 06:07:00
 131. Doofblind: Bij welke organisaties kan je terecht?16-07-2015 09:07:43
 132. Doofblinde man (94) uit Tiel spant kort geding aan voor huishoudelijke hulp08-07-2015 07:07:37
 133. ‘Wij stellen níks uit, want voor we het weten, is het te laat’18-06-2015 08:06:20
 134. Sint-Michielsgestel – Opening Belevingspad17-06-2015 08:06:30
 135. Vrouw die na 40 jaar weer kon horen wordt nu blind04-06-2015 03:06:29
 136. ‘Ik zie mijn mogelijkheden, nu anderen nog’26-05-2015 07:05:16
 137. Sonja heeft Usher en gaf haar leven een andere wending12-05-2015 08:05:27
 138. Tien organisaties werken samen voor meer begrip en kennis over doofblindheid?31-03-2015 01:03:00
 139. Meer begrip en kennis over doofblindheid30-03-2015 04:03:12
 140. Groen licht voor fusie GGMD en OTwee29-03-2015 07:03:11
 141. Mijn sterrenhemel is anders28-02-2015 09:02:44
 142. Saskia Damen promoveert met onderzoek communicatie bij doofblindheid26-02-2015 04:02:37
 143. 10.600 pannenkoeken tegen oogafwijkingen18-02-2015 08:02:53
 144. Machteld Cossee in Tijd voor MAX10-02-2015 06:02:49
 145. ‘Mijn beperking inzetten als kracht’17-01-2015 05:01:07
 146. Moeder over haar zoon Martijn die doofblind is ambulante zorg en een CI kreeg17-01-2015 10:01:05
 147. Kentalis in Markant (januari 2015)05-01-2015 06:01:24
 148. Video – Doofblinde Japie Nieuwjaarsduik 201505-01-2015 05:01:49
 149. Kort jaaroverzicht SWODB 201431-12-2014 04:12:24
 150. “Doofblind meedoen”21-12-2014 11:12:56
 151. Japie heeft al 18.000 euro opgehaald in strijd tegen Usher11-12-2014 05:12:48
 152. Leren surfen en lormen25-03-2014 01:03:45
 153. Aangeboren Doofblindheid04-12-2013 12:12:47
 154. Eruit Jij! Ik moet hier geen Feyenoordfans!21-11-2013 09:11:44
 155. Les DoofBlindheid en Geleidehonden op de Europese school09-07-2013 07:07:32
 156. Mensen met een beperking in een ziekenhuis – Hoe kan een ziekenhuis zich aanpassen aan de noden van doven en mensen met een visuele beperking?22-06-2013 03:06:56
 157. Video: Communicatie met mensen die doof en blind zijn09-04-2012 12:04:52
 158. Schrijftolk helpt slechthorenden08-06-2011 08:06:46
 159. Dubbele handicap die vaak niet wordt herkend05-06-2011 11:06:37
 160. ‘Demente’ ouderen blijken doofblind te zijn05-06-2011 11:06:43
 161. Doofblinden: Vooral veel hoogbejaarden05-06-2011 11:06:20
 162. “Ik ben geen zielenpoot”05-06-2011 11:06:25
 163. Doofblinden raken niet zelden geïsoleerd05-06-2011 11:06:43
 164. “Meer middelen nodig voor menswaardig bestaan”05-06-2011 11:06:24
 165. “Ik heb mijn dochters harder nodig dan zij mij”05-06-2011 11:06:34
 166. Zoeken naar contact met doofblinde kinderen05-06-2011 11:06:43
 167. Marie (9) leeft in een wereld van stilte en duisternis05-06-2011 11:06:45
 168. Communicatie met doofblinde kinderen verbetert05-06-2011 11:06:30
 169. Goed contact doofblinde begint met wachten05-06-2011 11:06:16
 170. De ware expansiedrift van Kentalis05-06-2011 10:06:20
 171. Paul Bulckaert (doofblinden)05-06-2011 10:06:02
 172. Voertaal voor doofblinden05-06-2011 10:06:20
 173. Handengebarentaal opent wereld voor meisje (16) uit Asten05-06-2011 10:06:47
 174. Werken aan de grote sprong naar zelfstandigheid05-06-2011 10:06:06
 175. ‘Ik ruik het als mensen nerveus zijn’05-06-2011 10:06:05
 176. ‘Doofblinde ouderen worden vaak als dement geclassificeerd’05-06-2011 10:06:34
 177. ‘Niet te hoeven vragen geeft fijn gevoel’05-06-2011 10:06:58
 178. Doofblinden en cochlea-implantaat05-06-2011 10:06:54
 179. Doofblinden zoeken plaats in maatschappij05-06-2011 10:06:15
 180. “Weinig begrip voor Usher-syndroom”05-06-2011 10:06:37
 181. Hoe communiceren met een doofblinde?05-06-2011 10:06:54
 182. Kinderwens bij doofblinden05-06-2011 10:06:29
 183. “Zij is mijn ogen en oren”05-06-2011 10:06:40

Laatst bijgewerkt op 5 juni 2011 – 10:18