Vlaamse artsen onderzoeken misvormde kinderen in Irak

BRUSSEL

Kinderen geboren zonder ogen, grotesk misvormde baby’s. Volgens enkele Vlaamse artsen die onlangs Irak bezocht hebben, ligt het gebruik van verarmd uranium in munitie van de geallieerden tijdens de Golfoorlog aan de basis van deze misvormingen.

Een wetenschappelijke discussie tussen medici via e-mail lokte het bezoek van de drie Vlaamse artsen uit, zegt de Kortrijkse oogarts Edward De Sutter. Zijn wetenschappelijke interesse werd gewekt door de melding van een Iraakse collega over het verschijnsel anofthalmie: baby’s die ter wereld komen zonder ogen. “Dit is afwijking die normaal bij één baby op 50.000.000 geboorten voorkomt. Maar de Iraakse dokter sprak van 10 gevallen in twee jaar in Irak.” Op kritische vragen stelde de arts uit Bagdad voor “zelf te komen kijken”.

De Sutter deed dit van 15 tot 22 april, vergezeld door twee collega-artsen van het Groeninghe-ziekenhuis in Kortrijk en door senator Vincent Van Quickenborne (VU-ID21). De informatie die de missie in Bagdad kreeg, was “huiveringwekkend”, zegt De Sutter. Hij onderzocht zelf twee kinderen die zonder ogen in de oogkassen geboren zijn en kreeg foto’s te zien van overleden kinderen met groteske afwijkingen, onder meer “cyclopen” met de aanzet van één oog op het voorhoofd.

De reeks misvormingen is hiermee niet ten einde. Dokter Roland Bonneux onderzocht enkele kinderen zonder schedeldak die in couveuses in leven werden gehouden. Niet zozeer het feit dat de afwijkingen voorkomen, maar vooral het hoge aantal schokt hem: volgens Iraakse dokters 20 gevallen op 4.000 geboorten de jongste maanden.

“Irak is een wetenschappelijk curiosum geworden”, zegt De Sutter sarcastisch. “Het zal nog 20 jaar lang materiaal voor wetenschappelijke publicaties leveren.”

De oorzaak acht De Sutter duidelijk: de aanwezigheid van verarmd uranium in Amerikaanse munitie tijdens de Golfoorlog in 1991. Verarmd uranium maakt projectielen harder. Bij een inslag komen licht radioactieve deeltjes vrij. Over de gezondheidsrisico’s woedt een discussie die begin dit jaar nog opflakkerde rond het “Balkansyndroom” en het gebruik van verarmd uranium tijdens het conflict in Kosovo in 1999. Volgens het officiële standpunt van de VS levert de stof geen gevaar op, maar diverse groepen en actievoerders betwisten dit.

De Sutter erkent dat nog geen hard wetenschappelijk bewijs voor de kwalijke gevolgen van verarmd uranium bestaat. Dat is volgens hem voor een groot deel te wijten aan de onwil van de VS en bondgenoot het Verenigde Koninkrijk “die dit potje gedekt willen houden”. Er zou binnenkort dan toch een onderzoek van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) naar de situatie in Irak volgen.

Volgens De Sutter gaat het niet om een eenvoudig verhaal van oorzaak en gevolg. Blijkbaar zet het verarmd uranium een ingewikkeld proces in gang dat allerlei afwijkingen veroorzaakt, onder meer ook een sterke verhoging van het aantal leukemiegevallen.

Rond de slechte toestand in Irak woedt een propagandaoorlog. Zijn de berichten over ziekten en afwijkingen geen poging om sympathie voor Irak op te wekken? De Sutter heeft in ieder geval één hard feit, zegt hij: zijn onderzoek van de twee kinderen zonder ogen, beide kinderen van soldaten die tijdens de Golfoorlog in het zuiden hebben gevochten. De wetenschappelijke publicatie die hij voorbereidt, zal volgens hem zonder probleem in gereputeerde vakbladen worden afgedrukt.

De dokter en Van Quickenborne, die in Bagdad onder meer een lang gesprek hadden met waarnemend minister van Buitenlandse Zaken Tariq Aziz, laakten ook de sancties van de Verenigde Naties die vooral de burgerbevolking treffen. Er is onder meer een schrijnend gebrek aan zuiver water en een groot gebrek aan geschoold medisch personeel. Als gevolg daarvan is de kindersterfte sterk gestegen en zijn allerlei infectieziekten weer opgedoken.

Maar is eigenlijk het regime van president Saddam Hoessein, dat geld besteed aan prestigeprojecten en de resoluties van de VN-Veiligheidsraad inzake wapeninspecties naast zich neerlegt, niet de uiteindelijke verantwoordelijke voor de slechte toestand?

Van Quickenborne, die zegt dat hij het regime “niet kan verdedigen”, zegt dat de grote bouwwerken ter plaatse verdedigd worden als projecten die het moreel van de bevolking moeten opvijzelen. Over de VN-resoluties zei Aziz dat Irak steeds maar nieuwe voorwaarden opgelegd krijgt en daarom niet in de “val” van instemming met de resoluties wil stappen.

Alleen een onvoorwaardelijke afschaffing van de sancties kan Irak tevreden stellen.

Informatie over de missie naar Irak en een hulpprogramma dat de dokters willen opzetten: http://www.vvov.be

Bron: De Standaard, 5 mei 2001

Vlaamse artsen in de bres voor Iraakse kinderen zonder ogen

KORTRIJK

In Iraakse ziekenhuizen zijn in twee jaar tijd al tien gevallen gemeld van anoftalmie. Dat is een afwijking waarbij kinderen zonder ogen worden geboren. De kwaal is zo zeldzaam dat er in de medische vakliteratuur niet eens statistieken over bestaan.

Onlangs keerden drie West-Vlaamse artsen uit Irak terug met schokkende beelden en bevindingen over wat het gebruik van verarmd uranium tijdens de Golfoorlog volgens hen heeft veroorzaakt. Het aantal baby’s dat dood of met abnormale misvormingen ter wereld kwam steeg er de afgelopen jaren spectaculair. “Voor een verband met de bombardementen is geen wetenschappelijk bewijs”, zegt de Kortrijkse oogarts Edward De Sutter. “De afwijkingen en ziektes die we in Irak aantroffen, komen onafhankelijk van elkaar overal op de wereld wel eens voor, maar dat er in Irak op zo’n korte tijd zo’n grote stijging in het aantal misvormingen en het aantal ziektes is, is op zijn minst bizar. Een wetenschappelijk onderzoek dringt zich op.”

Edward De Sutter, anesthesist Roland Bonneux en dokter Eddy Brugman trokken op eigen initiatief en op eigen kosten naar Irak, nadat ze een noodkreet van een Iraakse collega hadden opgemerkt op internet. “We hebben bloedstalen meegenomen van enkele van die kinderen”, zegt dokter Bonneux. “Zo kunnen we nagaan of er sprake is van genetische mutatie. Dat zou pas een ramp zijn. Ik durf zelfs niet te denken aan wat de toekomst dan voor Irak in het verschiet heeft.”

Ayfer ERKUL

Bron: De Morgen, 16 juni 2001

***

Meeste vaders blootgesteld aan verarmd uranium

West-Vlaamse dokters geschokt terug uit Irak, waar uitzonderlijk veel misvormde baby’s geboren worden

KORTRIJK

“In Irak is een kind zonder ogen geboren”. Meer was er niet nodig om de nieuwsgierigheid te prikkelen van oogarts Edward De Sutter. “Het is zoals de olifant met vijf poten: je leest er enkel over in fictie en in wetenschappelijke werken, maar niemand heeft er ooit één gezien”, zegt de Kortrijkse dokter, die met twee collega’s naar Irak reisde. Daar zag hij niet alleen het kind zonder ogen, maar ook andere misvormde baby’s. In november gaan de drie terug naar het door de VN geboycotte land, om hun collega’s daar te helpen.

De Iraakse oogarts Mohammed A. Salman verspreidde begin februari een noodkreet via het internet. “‘Pretty baby’ Haneen Ameer werd geboren op 1 januari 2001. Sinds haar geboortedag heeft ze haar ogen niet geopend. Er komen wel tranen uit als ze huilt. Ze heeft wimpers, maar de oogholtes bevatten geen oogballen”, schreef de dokter. Hij meldde dat hij in Irak tien gevallen kent van anoftalmie, het ontbreken van één of beide ogen. De vaders van de meeste misvormde baby’s werden als soldaten in het Iraakse leger blootgesteld aan bombardementen met antitankraketten waarin verarmd uranium zat.

Ongeloof

“Anoftalmie is zeer uitzonderlijk. Je kan er zelfs geen incidentie op kleven. Eén op honderdduizend geboortes is ooit geopperd, maar dat geloof ik niet. Ik heb er tijdens mijn loopbaan één gezien, in Essen. Maar tien gevallen in amper twee jaar, dat klonk zo ongelooflijk”, vertelt de Kortrijkse arts.

Hij begon via e-mail te corresponderen met zijn Iraakse collega en besliste dan, om alle twijfels weg te werken, zelf naar daar te gaan. “Vooral om een antwoord te krijgen op de vraag: is het wel allemaal waar?”, zegt De Sutter.

Het wàs waar. In april verbleven De Sutter, anesthesist Roland Bonneux en dokter Eddy Brugman vier dagen in Irak. Ook senator Vincent Van Quickenborne nam deel aan de reis. Oogarts De Sutter onderzocht in het ziekenhuis van Salman de baby zonder ogen.

Protheses onder boycot

“In oktober komen het kind, de familie en de dokter naar hier, om getuigenis af te leggen. We gaan dan ook zorgen voor oogprotheses, want dat heeft het kind nog niet. Die dingen bestaan uit plastic en dat is in Irak, wegens de boycot, niet meer te krijgen”, vertelt De Sutter. “Sinds de Golfoorlog is de infrastructuur totaal vergammeld. Irak was voor de boycot een welvarend land in volle opmars. Nu krijgen de artsen niet eens meer de basisbehoeften voor de gezondheidszorg. Ze hebben zelfs geen potlood en papier”.

De West-Vlaamse dokters zijn niet alleen verontwaardigd over de gevolgen van de boycot voor de gewone mens, ze zijn ook geschokt door de beelden die ze te zien kregen van zwaar misvormde baby’s.

Zonder hersenen

“Ik bracht een onaangekondigd bezoek aan een hospitaal in Bagdad”, zegt Roland Bonneux, om te verduidelijken dat de foto’s niet als propagandamateriaal door de overheid werden uitgedeeld. “Er was net een baby zonder hersenen geboren. De pediater zei me dat er sinds het begin van het jaar een stuk of twintig misvormde kinderen waren geboren. Ze haalde er een fotoboek bij, dat ze zelf had bijgehouden. Gelukkig zijn die baby’s niet levensvatbaar. Toch zie je op een foto dat het kind zonder hersenen een pamper draagt. Het moet toch enkele uren hebben geleefd”.

Het West-Vlaamse medische team bracht een bloedstaal mee van een misvormd kind. Het wordt onderzocht in een Frans labo om na te gaan of er sprake is van genetische mutatie. Dat zou betekenen dat andere, weliswaar niet-misvormde kinderen, met een gemuteerd gen kunnen zitten. “Maar we kunnen niet het verband tussen de misvormingen en de bombardementen aantonen”, voegt dokter De Sutter toe.

“Waarom ik ben meegegaan?”, zegt Bonneux. “Zeker niet om sensatie te zoeken, wel om de berichten die we kregen, te controleren. Noem het aan aangeboren zin voor twijfel. Nu gaan we terug om die mensen te helpen, om onze ervaring te delen met de artsen ginder, die de laatste tien jaar afgesloten leven van de buitenwereld. Eén maand per jaar besteed ik aan dat soort reizen”.

Philippe GHYSENS

Bron: Het Laatste Nieuws, 18 juni 2001

Irak huilt voor zijn kinderen zonder ogen

In Irak worden geregeld baby’s geboren die aan bilaterale anoftalmie lijden. Het zijn kinderen zonder ogen. De afwijking komt zo zelden voor dat ze in medische literatuur nauwelijks wordt beschreven. Vermoedelijk zorgt de ‘schone’ Golfoorlog voor de afschuwelijke afwijkingen in het land van Sadam Hoessein.

Vlaamse oogarts start medisch hulpprogramma

Tien jaar geleden werd de Golfoorlog door Amerika nog afgedaan als mensvriendelijk. Maar inmiddels is duidelijk geworden dat ook bij deze militaire slag vooral onschuldige burgers het slachtoffer zijn. Al ontgelden zij het nu op zeer lange termijn.

Irak wordt al jaren overspoeld door een golf van gruwelijke misvormingen bij foetussen en baby’s. Het nog steeds toenemende aantal afwijkingen is zo goed als zeker een gevolg van het gebruik van de zogeheten ‘supermunitie’, die het gewapend beton van bunkers en de pantsers van tanks te doorboorde als was het een pakje boter.

De supermunitie is uitgerust met koppen van verarmd uranium, een stof die veel harder is dan staal. De narigheid is dat de kogel uiteindelijk explodeert en in miljoenen minuscule radioactieve deeltjes uiteenspat. De gevolgen daarvan worden nu op een wel zeer lugubere wijze zichtbaar.

Haat

Volgens waarnemers vormen de beelden van de misvormde kinderen, samen met de gevolgen van de embargo’s, in Irak voor een voedingsbodem van haat.

“Het viel ons op dat de ouderen veeleer gematigd zijn. Maar onder de jongeren groeit het fanatisme. Het UNO-embargo is volkomen aan zijn doel voorbijgeschoten”, zegt de Kortrijkse oogarts Edward De Sutter. Enkele weken geleden bracht De Sutter samen met twee West-Vlaamse geneesheren een bezoek aan het land van Sadam. Wat hij daar te zien kreeg, was voor hem voldoende om een hulpprogramma op poten te zetten.

De Sutter had al een tijdje contact met dokter Salman uit Bagdad. De Iraakse oogarts had op korte tijd met drie gevallen van bilaterale anoftalmie te maken gehad, terwijl ook andere ziekenhuizen van het land over dezelfde afwijking melding maakten. Dokter Salman schreeuwde om hulp. “Eerlijk gezegd, wij vertrokken met enige scepsis. Dokter Salman maakte melding van tien gevallen van anoftalmie in twee jaar. Wij dachten dat hij overdreef. Maar de werkelijkheid was veel erger dan wij ons hadden voorgesteld. Misvormingen zijn in Irak gewone kost geworden”, aldus De Sutter.

“Of er een verband is met radioactieve straling, valt moeilijk te bewijzen. Maar toch. Ook het aantal leukemiepatiënten neemt zienderogen toe. Het lijkt allemaal zeer sterk op het Balkan-syndroom. Alleen werd in Kosovo drie ton verarmd uranium gedropt, terwijl de alliantie tijdens de operatie Desert Storm volgens sommige bronnen 300 ton van die supermunitie afschoot. Maar de gevolgen op de volksgezondheid kregen pas een naam, en werden dus ook pas erkend, toen ook westerse soldaten er last van kregen.”

De Sutter wil een gestructureerd netwerk van medische hulpverlening op het getouw zetten. “Voor de Golfoorlog beschikt Irak over een geneeskundig apparaat dat tot de beste van de wereld werd gerekend”, zegt hij. “Door het UNO-embargo werd het land ook op dat vlak tot de derde wereld gebombardeerd. Er is een grote behoefte aan gespecialiseerde medische informatie. Daar wil ik aan meewerken. Het wordt hoog tijd dat Irak uit het politieke verdomhoekje wordt gehaald. Nazi-Duitsland heeft toch afdoende aangetoond hoe gevaarlijk een internationale verschoppeling kan zijn.”

Gunter WILLEKENS

Bron: Het Belang van Limburg, 18 juni 2001

Delen
Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0Share on LinkedIn0Email this to someonePrint this page

 1. “Mercy Ships heeft mijn kijk op het leven veranderd”10-03-2020 06:03:08
 2. “Blindheid is vaak een gevolg van armoede”30-04-2019 06:04:10
 3. “770.000 Congolezen zijn blind door gebrek aan zorg”24-04-2019 06:04:03
 4. Oogarts Piet Noë (43) wordt ereburger22-12-2018 07:12:48
 5. Oudenaarde verleent ereburgerschap aan oogarts Piet Noë22-12-2018 07:12:15
 6. Studenten voeren oogmetingen uit in Banjul10-03-2018 08:03:53
 7. “Ook zij verdienen kans om te studeren”23-12-2017 09:12:24
 8. Geen tijd voor een gezin, wel voor een eigen ziekenhuis in Rwanda22-11-2017 08:11:12
 9. Oogarts met hart voor Rwanda is Specialist van het Jaar22-11-2017 12:11:15
 10. Oogarts Piet Noë eerste ‘Specialist van het Jaar’20-11-2017 07:11:11
 11. Zeeuwse suikeroom redt ooghulp in Afrika18-11-2017 10:11:58
 12. Gentse opticien doet Nepalezen opnieuw zien12-08-2017 08:08:58
 13. Gentse opticien helpt Nepalezen beter zien12-08-2017 08:08:08
 14. n beeld: het blindendorp van Peru16-06-2017 08:06:17
 15. Video: Leerlingen Sint-Lutgardis bezoeken school voor blinden in Tanzania16-06-2017 04:06:26
 16. Leerlingen bouwen sportveld voor blinden in Tanzania16-06-2017 04:06:56
 17. Stichting Zienderogen biedt via vrijwilligers oogmetingen15-06-2017 03:06:10
 18. Indrukwekkende documentaire over vliegend oogziekenhuis14-06-2017 11:06:07
 19. Buso Sint-Idesbald bezorgt Rwandese blindenschool nieuw dak25-05-2017 07:05:53
 20. Studente ‘Wumpini’ schrijft blog over stage in Ghana28-03-2017 08:03:48
 21. “We leren veel bij van elkaar”24-03-2017 08:03:11
 22. Lions Club steunt oogkliniek van Piet Noë in Rwanda13-05-2016 08:05:55
 23. Zonnekind heeft oog voor blinde kinderen10-09-2015 06:09:13
 24. Rotary Oostrozebeke-Mandeldal steunt slechtzienden in Italië10-09-2015 06:09:02
 25. “Blinde Eberson veroverde mijn hart”10-09-2015 06:09:27
 26. ‘In mijn hoofd is de Himalaya misschien nog mooier’10-09-2015 06:09:13
 27. Lalibela bestaat tien jaar10-09-2015 06:09:56
 28. Stichting Commundo en Bartiméus winnen Award voor meest innovatieve EVS-project10-09-2015 06:09:45
 29. Friezen bouwen voor blinden Nepal10-09-2015 06:09:32
 30. Friese stichting bouwt opleidingscentrum blinden in Nepal10-09-2015 06:09:17
 31. Friezen zetten zich in voor Nepal10-09-2015 06:09:55
 32. Straatsburg – Visio levert belangrijke bijdrage aan internationale conferentie10-09-2015 06:09:43
 33. 75 voedselpakketten van SERAFIM10-09-2015 06:09:31
 34. Hogeschool Leiden zamelt ruim 8.000 euro in voor oneMen10-09-2015 06:09:19
 35. Pal achter Nepal levert 3.000 euro op24-06-2015 08:06:34
 36. Dit kind is blind en heeft geleerd te lezen23-02-2015 05:02:42
 37. Stichting Hulpactie Blinden wordt opgeheven04-01-2015 09:01:31
 38. De tien populairste goede doelen04-01-2015 09:01:56
 39. Vliegend ooghospitaal Orbis voldoet aan alle medische criteria08-12-2014 10:12:29
 40. Japanners bekopen redding Irakees jongetje met hun leven08-06-2011 11:06:21
 41. “In Marokko ga je dood van suikerziekte”08-06-2011 11:06:04
 42. Twee Antwerpenaren doorkruisen Tibet voor goede doel08-06-2011 11:06:15
 43. “Schrijnende toestanden in ziekenhuizen”08-06-2011 08:06:28
 44. Jan-Pieter Van Winckel niet naar Kosovo08-06-2011 08:06:00
 45. Blinde leert blinden leven08-06-2011 08:06:31
 46. Vlaamse artsen onderzoeken misvormde kinderen in Irak08-06-2011 08:06:17
 47. Blinde ziend08-06-2011 08:06:55
 48. Leerlingen Latijn bouwen mozaïek voor Afrikaanse blinden08-06-2011 08:06:28
 49. Koppel zorgt voor operatie van blinde Roemeense baby08-06-2011 08:06:15
 50. Ervaringen uit Nepal komen Tom Bakx van pas in Mekongdelta08-06-2011 08:06:58
 51. Kantklossen in Indiase blinden- en dovenschool08-06-2011 08:06:42
 52. De vliegende oogchirurgen van Orbis08-06-2011 08:06:39
 53. Een kerstgeschenk voor de blinden08-06-2011 08:06:03
 54. Een rit op een olifant maakt op blindheid attent08-06-2011 08:06:06
 55. Engagement: Duitse Professor uit Amberg voerde 100 oogoperaties in Nepal uit08-06-2011 08:06:53

Laatst bijgewerkt op 22 juni 2017 – 08:32